BOGOMOLJE – Javna zgrada »Škola«


Ime / Name
Javna zgrada »Škola« / Öffentliches Gebäude – Schule

Code: BO-TG-05                               


Adresa / Adresse
Bogomolje

Lokacija / Position
Latitude: N 00,00000°   Longitude: E 00,00000°
Visina / Höhe: 0 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Pri joj je spomen iz 1831.g. Godine 1865. popravilo je Crkovinarstvo „Bratsku (=bratovštinsku) kuću“ tik uz kanoniku s istoka u svrhu obavljanja nastave, jer se škola dotada držala u tijesnoj sobi susjedne župne kuće.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Die erste Nennung einer Schule stammt aus dem Jahr 1831. 1865 wurde das „brüderliche Haus“ in der Nähe des Kanons im Osten zum Zweck des Unterrichts eerneuert, da die Schule bis dahin in einem engen Raum des benachbarten Pfarrhauses untergebracht war.

Godine 1884. dobivena je dozvola da se ista kuća produlji put istoka i povisi na dvokatnicu, pa je 1885.g. škola bila na prvome, a učiteljev stan na drugom katu. Kasnije je škola prešla u privatnu kuću uJerkov Dvoru.

1884 wurde die Erlaubnis erteilt, dasselbe Haus nach Osten zu erweitern und zu einem zweigeschoßigen Gebäude auszubauen, sodass im Jahre 1885 die Schule im Erdgeschoß und die Wohnung des Lehrers im ersten Stock befand. Später zog die Schule in ein Privathaus in Jerkov Dvor.

Nakon 2. svj. rata, škola se preselila u ovu novu zgradu na seoskom trgu. Djelovala je kao osamgodišnja do 1984.g. (za više razrede i od Poljica do uključno Bogomolja), a otada do danas kao četverogodišnja (ujedno i za Gdinj).

Nach dem 2. Weltkrieg zog die Schule in dieses neue Gebäude auf dem Dorfplatz. Sie hatte bis 1984 acht Schulstufen (für höhere Klassen für Poljica bis einschließlich Bogomolje) und seitdem vier Schulstufen (auch für Gdinj).

(Izvor / Quelle: Joško Kovačić, Župa Bogomolje na Hvaru)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links