BRUSJE – Križ »na vrha Brusje Glavica«


Ime / Name
Križ »na vrha Brusje Glavica« / Kreuz »am Hügel Brusje Glavica«

Code: BR-CZ-05                                   


Adresa / Adresse
Vrh Brusje Glavica

Lokacija / Position
Latitude: N 43,19660°    Longitude: E 16,48955° 
Visina / Höhe: 317 m

Katastarska čestica / Grundstücke
1099

Datum snimanja / Erfassungsdatum
25.09.2015 12:27:43


Informacije

Blagoslov obnovljenog križa 29. 11. 2001. g. na Bruškoj glavi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Segnung des restaurierten Kreuzes am 29.11.2001, am Brusje Glavica.

Početak 20. stoljeća i u hrvatskim je krajevima bio obilježen raznim kršćanskim manifestacijama. Spomenimo samo neke: veličanstvena posveta Srcu Isusovu 1900. g. potaknuta od pape Leona XIII. a kojoj se odazvalo 160.000 hrvatskih mladića i djevojaka. (Za tu je prigodu bila spjevana i pjesma Do nebesa nek’ se ori.). Prvi hrvatski katolički kongres održan 1900. u Zagrebu. U nekim krajevima početak novoga stoljeća obilježen je podizanjem raznih spomen obilježja: natpis u korčulanskoj katedrali, križ u Varešu u Bosni itd.

Der Anfang des 20. Jahrhunderts war in den kroatischen Regionen von verschiedenen christlichen Ereignissen geprägt. Erwähnenswert ein paar: Die großartige Hommage an das Herz Jesu im Jahre 1900, ermutigt von Papst Leo XIII. auf wo 160.000 kroatische Jungen und Mädchen drauf reagierten. (Zu diesem Anlass war spjevana und Gesang in den Himmel lassen es zu hören.). Der erste kroatische Katholikentag fand 1900 in Zagreb statt. In einigen Regionen war der Beginn des neuen Jahrhunderts geprägt von der Errichtung verschiedener Denkmäler: z.B. der Inschrift in der Kathedrale von Korčula, dem Kreuz in Vareš in Bosnien usw.

Međutim posebno zanimljivo i vrijedno obilježje jest veliki križ visine preko pet metara podignut u mjestu Brusju na otoku Hvaru. Izgrađen je 1901. g. od kamena i betona i postavljen na najvidljivije mjesto na tzv. Brušku glavu odakle se može vidjeti sa svih strana. Dominira cijelom okolicom i izdiže se nad morem kao pravi svjetionik. Kratak, jednostavan ali duboko sadržajan natpis od samo četiri riječi i jedne brojke, uklesan u križ puno nam govori:

Aber besonders interessant und wertvoll ist das große Kreuz von über fünf Metern Höhe, das in Brusje auf der Insel Hvar gebaut wurde. Es wurde im Jahre 1901 aus Stein und Beton auf dem sogenannten Glava in Brusje gebaut, von wo es von allen Seiten zu sehen ist. Es dominiert die Landschaft und erhebt sich über dem Meer wie ein echter Leuchtturm. Eine kurze, einfache Inschrift von nur vier Worte, aber mit tiefer Bedeutung ist in das Kreuz graviert und spricht zu uns:

KRISTU KRALJU VJEKOVA SLAVA 1901.

Christus, König der Zeiten, Ehre sei Dir. 1901.

Tijekom minuloga stoljeća prohujala su nad tim križem dva svjetska i jedan domovinski rat. Smijenilo se nad njim pet državnih uređenje i četiri ideologije-diktature: velikosrpstvo, fašizam, nacizam i jugoslavenski komunizma. Ali je križ ostao i odolijeva i kiši i suncu, i burama i olujama kako prirodnim tako i onima društvenim koje prohujaše nad njim kroz proteklih stotinu godinu.

Während des letzten Jahrhunderts haben über das Kreuz zwei Welt- und ein Vaterländischer Krieg gefegt. Fünf staatliche Regulierungen, Diktatur, Faschismus, Nazismus, Kommunismus und Demokratie. Aber das Kreuz blieb und widerstand sowohl dem Regen als auch der Sonne und den Stürmen, sowohl den natürlichen als auch den sozialen, die es in den letzten hundert Jahren überfluteten.

Podigoše ovaj križ kršćani Brusja na početku 20. stoljeća kao izraz i svjedočanstvo svoje katoličke vjere. Htjedoše poručiti što je ono najvrjednije što se prenosi iz jednoga stoljeća u drugo: to nisu u prvom redu materijalna ili kulturna dobra, niti borba za radnička prava i nastojanja za bolji zemaljski život čemu nitko ne odriče određenu vrijednost. To je vjera, kršćanska vjera kao najdragocjenije blago koja je svemu temelj i svemu daje smisao i koju treba predati budućim naraštajima! Četiri riječi uklesane u ovaj križ poručuju tko je pravi Gospodar svijeta, povijesti i vremena, kome se treba pokloniti, koga treba priznati za svoga kralja a koji jedini može čovjeka usrećiti.

Errichtet wurde das Kreuz von Christen der Ortschaft Brusje zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Ausdruck ihres katholischen Glaubens. Und sie würden heute sagen, dass das Wertvollste, was von einem Jahrhundert zum nächsten übertragen wird weder Material oder Kulturgüter, noch der Kampf um die Rechte der Arbeitnehmer und die Bemühungen für ein besseres Leben auf der Erde ist, sondern der Glaube, der christliche Glaube als wertvollster Schatz, der als Fundament der Sinngebung an künftige Generationen weitergegeben werden soll! Die vier Worte im Kreuz graviert sagen, wer der Herr der Welt, der Geschichte und der Zeit, die gegeben werden sollte, die für ihren König einen Mann, der allein erkannt werden sollen, können Sie glücklich machen.

Od onih koji su tada podigli ovaj križ više nema nikoga među živima jer je prošlo više od sto godina. Ali ostade njihovo djelo, ostade križ kao svjedočanstvo njihove vjere njihovim potomcima ali i svima nama.

Von denen, die das Kreuz errichteten ist niemand mehr am Leben, weil es vor mehr als hundert Jahren geschah. Aber es blieb ihre Arbeit, es blieb das Kreuz als Zeugnis ihres Glaubens, des Glaubens ihrer Nachkommen sowie von uns allen.

Okolnosti kada je križ podignut tj. početak 20. stoljeća, izbor mjesta – da se križ može vidjeti i s kopna i s mora i sa svih strana, pa onda nadasve natpis – daju ovome križu jedinstvenost i veliku vjersku, kulturnu i povijesnu vrijednost i to ne samo na lokalnom planu.

Die Umstände, unter denen das Kreuz am Anfang des 20. Jh. errichtet wurde, dh., die Wahl des Ortes wo das Kreuz zu sehen ist, Land und Meer, und von allen Seiten, und dann vor allem das Etikett – geben dieses Kreuz Einzigartigkeit und großen religiösen, kulturellen und historischen Wert und nicht nur auf lokaler Ebene.

Brušani su ponosni na ovaj svoj križ simbol vjere njihovih predaka. I sve više drže do njega. Ove su godine uredili bolji pristup križu, pa su idući prema njemu obavili u korizmi i pobožnost križnog puta a pripremaju i druge inicijative među kojima je izrada i male replike istoga križa prikladne da bude u bruškim domovima.

Die Brušaner sind stolz auf dieses Kreuz, das Symbol des Glaubens ihrer Vorfahren an den sich immer alle gehalten haben. In diesem Jahr sind sie während der Fastenzeit gekommen um einen besseren Zugang zum Kreuz herzustellen, und um weitere Initiativen vorzubereiten, einschließlich kleiner Nachbildungen dieses Kreuzes für die Häuser in Brusje.

Dao Bog da po Hrvatskoj bude što više ovakvih križeva koji će svjedočiti i čuvati kršćansku vjeru u hrvatskom narodu!

Gebe Gott, dass es in Kroatien mehrere dieser Kreuze gibt, die Zeugnis geben vom christlichen Glauben des kroatischen Volkes!

(Prof. Dr. Bozidar Nagy, SJ Jesuit Fakultät für Philosophie Zagreb)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links