BRUSJE – Spomen ploča »Mate Hraste«


Ime / Name
Spomen ploča »Mate Hraste« / Gedenktafel »Mate Hraste«

Code: BR-IS-02                                     


Adresa / Adresse
Brusje, Mandrač 15

Lokacija / Position
Latitude: N 43,19180°   Longitude: E 16,48869°
Visina / Höhe: 309 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*119/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
19.05.2014 10:03:15


Informacije

Na zidu kuće u kojoj je rođen Mate Hraste, je plaketa sa sljedećim natpisom:

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Die Gedenktafel befindet sich an der Hauswand des Geburtshauses von Mate Hraste mit folgender Inschrift:

U OVOJ SE KUĆI RODIO
AKADEMIK
MATE HRASTE
(1897 – 1970)
ZASLUŽNI HRVATSKI FILOLOG.

U POVODU DESETE OBLJETNICE SMRTI
SPOMEN – PLOČU PODIŽE
HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO

An diesem Ort wurde geboren
der Akademiker
Mate Hraste
(1897 – 1970)
verdienter kroatischer Philologie.

Anlässlich des 10. Todestages
wurde die Gedenktafel errichtet
Kroatische Philologische Gesellschaft


Mate Hraste
*Brusje, 25.1.1897., +Zagreb, 29.11.1970.

Mate Hraste
geboren 25. 1. 1897 in Brusje, gestorben 29. 11. 1970.

Hrvatski jezikoslovac, sveučilišni profesor i akademik HAZU. Posvetio se proučavanju hrvatskih narječja (prvenstveno čakavskog) i povijesti jezika, 1938. godine u Beogradu postaje doktor jezikoslovlja analizom govora žitelja otoka Brača.Radio je kao srednjoškolski profesor u Srijemskoj Mitrovici, Sisku i Petrinji.

Kroatischer Linguist, Universitätsprofessor und Mitglied der Kroatischen Akademie der Wissenschaften. Er widmete sich dem Studium kroatischer Dialekte (vor allem čakavskog) und der Geschichte der Sprache. Im Jahr 1938 wurde er in Belgrad zum Doktor der Linguistik, der Analyse der Sprache der Bewohner der Insel Brač. Er arbeitete als Gymnasiallehrer in Sremska Mitrovic, Sisak und Petrinja.

1946. godine postaje docent na Katedri za hrvatski ili srpski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1955. godine do umirovljenja 1965. redovni je profesor na toj katedri. Akademik JAZU (danas HAZU) od 1961. godine.

Im Jahr 1946 wurde er Assistenzprofessor am Institut für kroatische und serbische Sprache an der Philosophischen Fakultät in Zagreb. Von 1955 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1965 war er Professor an der Abteilung. Mitglied der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften (heute Kroatische Akademie der Wissenschaften) war er seit 1961.

(Izvor / Quelle: Wikipedija)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Rodna kuća / Geburtshaus »Mate Hraste«