BRUSJE – Ljetnikovac »Rinaldi (Mancirovo)«


Ime / Name
Ljetnikovac »Rinaldi (Mancirovo)« / Sommerhaus »Rinaldi (Mancirovo)«

Code: BR-TG-11                                            


Adresa / Adresse
Brusje, Jarišće

Lokacija / Position
Latitude: N 43,19240°   Longitude: E 16,49452°
Visina / Höhe: 300 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*291, *292

Datum snimanja / Erfassungsdatum
11.05.2014 09:10:00


Informacije

Kada napuštaju Brusje, na putu prema Starom Gradu, na položaju zvanom Jarišće,stoje je ruševina patricijskih ljetnikovca Rinaldi, koja se u narodu naziva „Mancirovo“.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
E-0692


Info

Wenn Brusje auf dem Weg nach Stari Grad verlassen wird, steht in der Gegend namens Jarišće die Ruine des Patrizier-Sommerhauses Rinaldi, die von den Einheimischen „Mancirovo“ genannt wird.

Ljetnikovac je sagradila ugledna ljekarnička, a kasnije i vlastelinska obitelj Rinaldi koja je u posjed zemljišta došla 1733. godine. U oporuci Tibalda Rinaldija iz 1800. godine spominje se ovaj ljetnikovac te se stoga može smatrati da je sagrađen sredinom ili u drugoj polovini 18. stoljeca.

Das Sommerhaus wurde von einem angesehenen Apotheker errichtet und später von der Familie Rinaldi genutzt, die das Land im Jahre 1733 in Besitz nahm. Das Haus wird im Testament von Tibald Rinaldi im Jahr 1800 erwähnt und dürfte daher in der Mitte oder in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut worden sein.

Ljetnikovac je smješten na izvrsnom vidikovcu s kojeg se pruža pogled na Hvarski kanal i otok Brač. Južno od ljetnikovca prolazi javni put prema Starom Gradu, a ljetnikovac je s njim povezan svojim putem koji je sagrađen kao široki, zaravnani suhozid, uzdignut u odnosu na okolni teren.

Das Sommerhaus liegt an einem ausgezeichneten Aussichtspunkt mit Blick auf den Hvar Kanal und die Insel Brac. Südlich des Hauses befindet sich die öffentliche Straße nach Stari Grad. Das Herrenhaus ist mit ihr durch einen breiten gepflasterten Weg verbunden, der erhöht über dem umliegenden Gelände liegt.

Ladanjsko obilježje ovog ljetnikovca je posebno istaknuto. Sjeverozapadno od stambenog objekta nalazi se prizemni gospodarski objekt s jednovodnim krovom. Stambena zgrada s istaknutim dimnjakom u istočnom zabatnom zidu ima popločano dvorište s obodnim zidovima i stupovima ispred zapadnog pročelja. Ispod avlijskog pločnika nalazi se cisterna, nestao je bunar s kamenom krunom.

Der ländliche Charakter dieses Sommerhauses ist besonders hervorzuheben. Das ebenerdige Wirtschaftsgebäude mit Pultdach liegt abseits, nordwestlich vom Wohngebäude. Das Wohngebäude mit einem markanten Kamin in seiner östlichen Giebelwand hat vor seiner Westfront einen gepflasterten Hof mit Umfassungsmauern und Säulen. Unter dem Hofpflaster befindet sich eine Zisterne, ein Steinkronenbrunnen ist verschwunden.

U francuskom katastru iz prve polovice 19. stoljeća građevinski kompleks može se vidjeti pod imenom Giarcischie.

Im franziszeischen Kataster aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der Gebäudekomplex unter dem Namen Giarcischie ersichtlich.

Na vrlo istrošenoj ploči ispred zgrade piše:

Auf einer schon sehr verwitterten Tafel vor dem Gebäude ist zu lesen:

LJETNIKOVAC MANCIROVO

Ljetnikovac Mancirovo sagrađen je u drugoj polovic 18. stoljeća. Sastoj se od glavne kuće s terasom, zdencom i krušnom peci te gospodarske zrgade – podrums.
Zemlište na kojem je kasnije izgrađen ljetnikovac pripadalo je Ivanu Kristitelju Ostoji. Njegovi su ga naslijednici zbog duga ustupili Kaptolu, a Kaptol ga je 1733. godine prodao uglenoj plemićkoj obitelji Rinaldi.

THE MANCIROVO RETREAT HOUSE

The Mancirovo Retreat House was built the laiter half of the 18th century. It consists of the main house with a terrace water cistern, bread oven, and an outhouse-a cellar.
The land on which it is built made property of heirs of Ivan Kristitelj Ostoja, who transferred it to the Church because of a debt, and the Church sold it in 1733 to the well known noble family Rinaldi.

SOMMERHAUS MANCIROVO

Das Sommerhaus Mancirovo wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut. Es besteht aus dem Haupthaus mit Terrasse, Zisterne, Brotbackofen und einem Nebengebäude, einem Keller.
Das Land, auf dem gebaut wurde, war Eigentum der Erben von Ivan Kristitelj Ostoja, die es wegen Schulden an die Kirche übertrugen. Die Kirche verkaufte es 1733 an die bekannte Adelsfamilie Rinaldi.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Gustirna / Zisterne BR-OP-37