DOL – Župna crkva »Sv. Mihovil Arkanđelo«

Ime / Name
Župna crkva »Sv. Mihovil Arkanđelo« / Pfarrkirche zum hl. Erzengel Michael

Code: DO-CI-01                                      


Adresa / Adresse
Dol, Glavica

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16892°   Longitude: E 16,61819°
Visina / Höhe: 123 m

Zemljište / Grundstücke
*117, 1071/1, 1071/2, 1071/3

Datum snimanja / Erfassungsdatum
13.05.2013 11:00:00


Informacije

Crkva se u dokumentima prvi put spominje 1331. godine kao posjed viških benediktinaca, ali se od te crkve nije ništa sačuvalo. Još je i ranije, u 13. st., postojala istoimena crkva kao patronat patricija Gazzari. Osnutkom župe Dol 1589. godine, crkva sv. Mihovila postaje župnom. Tijekom 18. i 19. stoljeća crkva se pregrađuje, o čemu svjedoče skromni arhivski podaci.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
P-818


Info

Die Kirche wurde erstmals 1331 in Dokumenten als Eigentum der Benediktiner von Vis erwähnt. Von dieser Kirche ist aber nichts erhalten geblieben. Noch früher, im 13. Jh. gab es eine gleichnamige Kirche unter der Schirmherrschaft der Patrizier Gazzari. Mit der Gründung der Pfarrei Dol im Jahr 1589 wurde die Kirche St. Mihovil zur Pfarrkirche. Während des 18. und 19. Jahrhundert wurde die Kirche wieder aufgebaut, wie bescheidene Archivdaten es belegen.

Stara crkva Gospe od Ružarija iz 1598. je srušena 1905. Na mjestu dizajna, današnja crkva podignuta je prema nacrtu arhitekta Ćirila Ivekovića i sagradio poznati starogrojski graditelj Nikola Račić (1859.-1935.), te je 1908. svečano otvorena i 1910. posvećena.

Die alte Kirche Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz aus dem Jahr 1598 wurde jedenfalls 1905 abgerissen. An ihrer Stelle wurde die heutige Kirche nach einem Entwurf des Architekten Ćiril Iveković von dem bekannten Stari Grader Baumeister Nikola Račić (1859-1935) gebaut, im Jahr 1908 offiziell eröffnet und im Jahre 1910 eingeweiht.

Crkva u neoromaničkom stilu je isključivo od kamena ubranim na području „Petrole“, malo zapadnije od crkvice Sv. Roka u strani Sv. Marije i dovršena je 1908. godine. Ima tlocrtne dimenzije 21 x 16 metara. Jednobrodna crkva sa polukružnom apsidom ima u osi glavnog pročelja sazidan zvonik. Zidana je pravilnim klesancima slaganim u redove i zakrovljena dvostrešnim krovom na drvenoj konstrukciji.

Die Kirche in neoromanischen Stil wurde ausschließlich mit Steinen aus der Gegend von „Petrol“, westlich der Rochuskapelle in Dol Sv. Marije gebaut und 1908 fertiggestellt. Sie hat ein Ausmaß von 21 x 16 Meter. Die einschiffige Kirche hat eine halbkreisförmige Apsis und einen Glockenturm in der Achse der Hauptfassade. Sie ist aus regelmäßig behauenen Steinreihen errichtet und mit einem Satteldach auf einer Holzkonstruktion überdacht.

Crkva duž svih pročelja ima naglašen klesani vijenac, a kamena streha je postavljena na nizu kamenih konzola. Na bočnim su pročeljima neoromaničke bifore i istaci za kapele sa prozorom u obliku okulusa, zaključene zabatnim završetkom. Uz zvonik su dogradnje za stubište pjevališta, a u prizemlju zvonika je glavni ulaz u crkvu lučnog oblikovanja. Zvonik je zatvorenog tipa, sa manjim biforama na završnom katu – loži, sa piramidalnim završetkom.

Entlang aller Fassaden hat die Kirche ein akzentuiert behauenes Gesimse und Steinvorsprünge, die auf einer Reihe von Steinkonsolen montiert sind. An den Seitenfassaden befinden sich neoromanische Biforen und kapellenförmige Vorsprünge, die mit einem Giebeldach abgeschlossen sind. Neben dem Glockenturm ist eine Erweiterungen für die Treppe des Chores. Im Erdgeschoss des Glockenturms befindet sich der gewölbte Haupteingang zur Kirche. Der Glockenturm ist geschlossen, hat im Obergeschoss eine kleinere Loggia aus Biforen und eine pyramidenförmige Turmspitze.

Unutrašnjost crkve je jednobrodna, sa neorenesansnim glavnim oltarom i transeptumom u kojem su postavljena dva bočna oltara. Brod crkve je pokriven drvenim kasetiranim stropom, na zapadu je drveno pjevalište izgrađeno na zidu koji je rastvoren s tri lučna otvora, a na sjevernom zidu je drvena propovjedaonica. Pod crkve je kameni, a zidovi su ožbukani naglašenim profiliranim vijencima.

Das Innere der Kirche besteht aus einem einzigen Kirchenschiff mit einem Hauptaltar aus der Neorenaissance und einem Querschiff, in dem zwei Seitenaltäre errichtet sind. Das Kirchenschiff ist mit einer Holzkassettendecke gedeckt. Im Westen befindet sich ein Holzchor an einer Wand mit drei gewölbten Öffnungen und an der Nordwand eine Holzkanzel. Der Boden der Kirche ist aus Stein. Die Wände sind mit akzentuierten, profilierten Gesimsen verputzt.

Iz stare crkve potječe oltar Sv. Mihovila s oltarnom palom koju je 1598. naslikao hvarski slikar Martin Benetović. Oltar je obnovljen u XVII st.i prikazuje realistične figure lokalnih ljudi u procesiji. U crkvi se još nalaze i tri vrijedne slike talijanskih majstora 16. st.

Aus der alten Kirche stammt der St. Michael-Altar mit dem Altarbild des Hvarer Malers Martin Benetović aus dem Jahr 1598. Der Altar wurde im 17. Jahrhundert restauriert und zeigt realistische Figuren von Einheimischen während der Prozession. Die Kirche besitzt auch drei wertvolle Gemälde italienischer Meister des 16. Jahrhunderts.

Već 1603.god. spominje se oltar sv. Marije i sa sv. Ursulom. Taj oltar biskup Cedulin 1611. blagoslivlja, a na njemu nalaze se drveni kipovi Blažene Gospe, sv. Mihovila i sv. Ursule. I prilikom gradnje nove župne crkve nabavljeni su i novi drveni likovi sv. Ursule i sv. Lucije, kupljeni 1907.god. (Izvor: Ivica Moškatelo, Tartajun)

Bereits 1603. wird ein Altar der hl. Maria mit der hl. Ursula erwähnt. Dieser Altar wurde 1611 von Bischof Cedulin gesegnet. Darauf befinden sich Holzstatuen der Heiligen Jungfrau, des hl. Michael und der hl. Ursula. 1907, während des Baus der neuen Pfarrkirche, wurden neue Holzfiguren der hl. Ursula und Luzia gekauft. (Quelle: Ivica Moškatelo, Tartajun)

Crkva je u potpunosti obnovljena 2001. godine od temelja do zvonika, uključujući i injektiranje na pojedinim mjestima, sve pod stručnim nadzorom konzervatora (Spomen ploča na zvoniku iznad ulaza u crkvu).

Die Kirche wurde im Jahre 2001 von Grund auf bis auf den Turm, einschließlich örtlicher Verfestigungen die alle unter der Aufsicht des Denkmalschutzes erfolgten, renoviert (Gedenktafel am Glockenturm über dem Eingang zur Kirche).

Blagdan, Sv. Mihovil (Mošnjar) – Dol 08.05

Feiertag, hl. Michael (Mošnjar) – Dol 08.05

Dolska suzaštitnica je i sv. Ursula. Naime, vodeći se mjesnom predajom, Doljani su se zavjetovali da će sveticu ili svetca, koji se bude slavio na dan kada kuga prestane harati u mjestu, slaviti kao svog suzaštitnika. Taj dan očito je bio 21. 10. 1577. i od tada sv. Ursula postaje suzaštitnica župe Dol. (Izvor: Ivica Moškatelo, Tartajun)

Dols Co-Patron ist auch die hl. Ursula. Geleitet von der lokalen Tradition gelobten die Menschen in Dol, den oder die Heilige, der/die an dem Tag gefeiert wird an dem die Pest aufhört, als ihren Mitbeschützer zu feiern. Dieser Tag war offensichtlich der 21. Oktober 1577 und seitdem St. Ursula wird Mitpatronin der Pfarre Dol. (Quelle: Ivica Moškatelo, Tartajun)

Crkva je registrirana 27. 04. 2007. godine pod brojem P-818 pod kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Die Kirche wurde am 27. 04. 2007 mit der Nummer P-818 unter den Kulturgütern der Republik Kroatien registriert.


Linkovi / Links

Spomen ploča na zvoniku / Gedenktafel am Glockenturm
Više o Crkvi sv. Mihovil / Mehr zur Kirche des hl. Michael (Tartajun br. 12)