DOL – Crkva »Sv. Ane (ranije sv. Barbare)«


Ime / Name
Crkva »Sv. Ane (ranije sv. Barbare)« / Kirche der hl. Anna (früher hl. Barbara)«

Code: DO-CI-03                  


Adresa / Adresse
Dol, Sv. Ane

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16887°   Longitude: E 16,62341°
Visina / Höhe: 85 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*204

Datum snimanja / Erfassungsdatum
17.05.2012 13:58:22


Informacije

Crkva sv. Ane se nalazi u istoćnoj dolini sela Dol, u njegovom zaselku koji po crkvi nosi ime Dol sv. Ane. Nekad je bila posvećena sv. Barbari. Crkva se prvi puta spominje u dokumen- tu iz 1226. pri sklapanju nekog ugovora. Najstariji dio crkve Sv. Barbare je njezin stražnji dio koji je u osnovi mala, jednobrodna romanička crkvica s polukružnom apsidom (postoje i teorije o ranokršćanskom porijeklu ove crkvice).

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-7003, P-836


Info

Kirche St. Ana liegt im Osten von Dol, in dem  gleichnamigen Weiler. Sie war früher der hl. Barbara gewidmet. Die Kirche wurde erstmals in einem Dokument vom 1226 im Zuge eines Vertragabschlusses erwähnt. Der älteste Teil der Kirche zur hl. Barbara ist ihr hinterer Teil, der im Grunde eine kleine, einschiffige, romanische Kirche mit halbrunder Apsis war (es gibt auch Theorien über eine frühchristliche Herkunft dieser Kirche).

Godine 1589. crkva je, pri stvaranju župe Dol, bila dodijeljena župniku kao beneficij. Tijekom 16. i 17. stoljeća crkva sv. Barbare spominje se kao ruševna, a u 17. st. Bratovština sv. Barbare se obnavlja i produžuje prema zapadu.

Im Jahr 1573 wurde die Kirche in die Kirche zur hl. Anna umbenannt. Im Jahr 1589 wurde bei der Gründung der Pfarre Dol die Pfarrkirche dem Pfarrer als Benefiz verliehen. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde die Kirche als Ruine erwähnt und im 17. Jahrhundert durch die Priesterbruderschaft der hl. Barbara wieder aufgebaut und nach Westen erweitert.

Tlocrtna dimenzija crkve danas iznosi 15 x 7 metara. Istočni dio crkve, koji je brod ranije srednjovjekovne građevine tijekom barokne rekonstrukcije je nadograđen i zasvođen zidanim bačvastim svodom, te su na južnom zidu otvorena vrata u kamenim pragovima sa profiliranim nadvojem. Crkva je produžena prema zapadu, dogradnja je izvedena priklesanim kamenom građenim u horizontalnim redovima, i zakrovljena drvenom krovnom konstrukcijom sa horizontalnim plafonom. Glavno pročelje dograđenog dijela crkve, koje se počelo graditi 1637. godine ima odlike rustičnog baroka. U osi pročelja su vrata s profiliranim nadvojem koji ima jastučasti umetak, manju rozetu, te u zabatu trodijelni zvonik na preslicu. Na južnom i sjevernom pročelju dogradnje izveden je po jedan prozor u kamenim pragovima, s polukružnim zaključkom.

Der Grundriss der Kirche beträgt heute 15 x 7 Meter. Der östliche Teil der Kirche, der zum Zeitpunkt des Wiederaufbaus im Barock das Kirchenschiff des früheren mittelalterlichen Gebäudes war, wurde mit einem Tonnengewölbe erhöht und gewölbt. Die Südwand wurde durch eine Türe mit Steinschwellen und profilierten Stürzen geöffnet. Die Kirche wurde nach Westen erweitert, die Erweiterung wurde aus behauenen Steinen in horizontalen Reihen gebaut und mit horizontaler Decke unter einem Holzdach  überdacht. Die Hauptfassade des fertiggestellten Teils der Kirche, der 1637 gebaut wurde, weist Merkmale des rustikalen Barock auf. In der Achse der Fassade befindet sich die Eingangstüre, eine kleine Rosette und der dreiteilige Turm im Giebel. An der Süd- und Nordfassade der Gebäudeerweiterung wurde ein einzelnes Fenster in Steinschgewänden und halbkreisförmigen Abschluss gebaut.

Sredinom XVIII. stoljeća crkva se ponovno obnavlja, te se počinje slaviti blagdan sv. Ane, čiji će titular crkva kasnije preuzeti. Godine 1906. se uz sjeverno pročelje dograđuje sakristija. U unutrašnjosti crkve je u apsidi nekadašnje romaničke crkve na kameni oltar postavljen drveni iz 1763. godine, oltarna pala je triptih, u čijem je središnjem dijelu prikaz Gospe s djetetom Isusom i sv. Anom, lijevo je prikaz sv. Barbare, a desno sv. Katarine Aleksandrijske.

Mitte des 18. Jh. wird die Kirche wieder renoviert. Damals entstand auch und das Fest der hl. Anna, deren Namen die Kirche später übernehmen wird. 1906 wurde die Nordfassade um eine Sakristei erweitert. Im Inneren der Kirche, in der Apsis der ehemaligen romanischen Kirche, wurde auf dem Steinaltar ein Holzaltar mit einem Triptychon aus dem Jahr 1763 errichtet. Auf dem Bild ist die Muttergottes mit dem Jesuskind und dem heiligen Anom dargestellt. Links ein Bild der hl. Barbara und rechts der hl. Katharina von Alexandria.

Crkva se Sv. Ane više puta popravljla, posebno 1806., pa 1909. i konačno 1981. godine.

Die Kirche wurde mehrmals renoviert, vor allem in den Jahren 1806 und 1909 und schließlich im Jahr 1981.

Oko crkve se nalazi srednjovjekovno groblje

Rund um die Kirche befand sich ein mittelalterlicher Friedhof.

Blagdan sv. Anna je 26. srpnja, a praznik svete Barbare 4. prosinca.

Der Feiertag der hl. Anna ist am 26. Juli und der Feiertag der hl.. Barbara am 4. Dezember.

Crkva je registrirana pod brojem Z-7003 pod kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Die Kirche wurde mit der Nummer Z-7003 unter den Kulturgütern der Republik Kroatien registriert.

(Tartajun br. 5)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links