DOL – Ostaci crkve »Sv. Dujmo«

Ime / Name
Ostaci crkve »Sv. Dujmo« / Reste der (kleinen) Kirche des hl. Dujmo

Code: DO-CK-03                                     


Adresa / Adresse
Dol – Sv. Ane

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16870°   Longitude: E 16,62830°
Visina / Höhe: 137 m

Zemljište / Grundstücke
2682

Datum snimanja / Erfassungsdatum
16.05.2015 11:09:48


Informacije

Na brežuljku iznad sv. Ane u Dolu, prema sjeveru, nalazila se crkvica koja se prvi put spominje 1467., kada se navodi njezino nadarje (suto san doimo, razun di san Doimo). Crkvica je smještena na području koje Doljani nazivaju Piski ili Malo bardo, u blizini su Radine i Pirića Dolac. Za Valierova pohoda krajem 16. st. već je bila ruševina, te on nalaže da se poruši i na tom mjestu postavi križ.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
P-837


Info

Auf einem Hügel oberhalb von Sv. Ane in Dol, nordwärts, stand eine Kirche, die zum ersten Mal 1467 erwähnt wurde, als ihre Stiftung zitiert wurde. Die Kirche befindet sich in der Gegend, die Doljani Piski oder Malo Bardo genannt wird, in der Nähe von Radine und Pirić Dolac. Zu Valiers Besuch am Ende des 16. Jh. war sie bereits eine Ruine, und er befahl sie abzutragen und dort ein Kreuz zu errichten.

Vidljiva je samo polukružna apsida položena prema istoku, te ostaci žbuke. Po smještaju, veličini (cca 6 x 2 m) i titularu, crkva bi mogla biti ranosrednjovjekovna ili čak starija. Iz austrijskog katastra iz 1834. godine vidljiv je tlocrt crkve sv. Dujma (s. Doimo) u blizini zadnjih kuća prema zapadu na strani Sv. Ane. Prema upisu u tom katastru površina crkvice iznosi 4 četvorna hvara (klaftera) što bi u metrima četvornim iznosilo 14,4.

Zu sehen waren nur die im Osten liegende halbrunde Apsis und Mörtelreste. Durch ihre Lage und Größe (ca. 6 x 2 m) und Name könnte die Kirche sogar älter sein. Aus dem österreichischen Kataster von 1834 stammt der Grundriss von St. Dujma (s. Doimo) in der Nähe der ältesten Häuser von Sv. Ana. Nach dem Katastereintrag beträgt die Fläche der Kirche 4 Quadratfuß (Klaftera), etwa 14,4 m2.

Početkom 17. st. rektor ove crkve je nepoznat, a crkva je gotovo srušena, prazna, bez oltara i vratnica, u njoj se palila vatra i u nju su zalazile životinje. Kao takvu ju je zatekla i Garzadorijeva vizitacija 1625., gdje se navodi kao jednostavno nadarje u vlasništvu Jakova Jakše.

Zu Beginn des 17. Jh. war der Rektor der Kirche unbekannt. Die Kirche war fast ruiniert, leer, ohne Altar und Eingangstor. Brandmale und Tiere waren dort. Im Zuge Garzadoris Visitation im Jahre 1625 wurde als Besitzer Jakob Jakša genannt.

Crkva je tek u 19. st. u potpunosti srušena, a ostaci su nestručno iskopani 1991. U 2015. godini nije pronađeno ništa na mjestu na kojem se sumnja. Čak i nakon informacija od mještana, ona više ne postoji.

Die Kirche wurde bis zum 19. Jahrhundert vollständig abgerissen, und die Überreste wurden 1991 unsachgemäß ausgegraben. Im Jahr 2015 wurde an der vermuteten Stelle nichts mehr gefunden. Auch nach Auskünften von Einheimischen besteht sie nicht mehr.

Crkva je registrirana 27. 04. 2007. godine pod brojem P-837 pod kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Die Kirche wurde am 27. 04. 2007 mit der Nummer P-837 unter den Kulturgütern der Republik Kroatien registriert.


Linkovi / Links

Više o crkvi sv. Dujmo / Mehr zur Kirche des hl. Dujmo (Tartajun br. 12)