GROMIN DOLAC – Ruralna cjelina »Gromin Dolac«


Ime / Name
Ruralna cjelina »Gromin Dolac« / Ländliches Ensemble »Gromin Dolac«

Code: GD-AA-01                                              


Adresa / Adresse
Gromin Dolac

Lokacija / Position
Latitude: N 43,12906°   Longitude: E 16,72820°
Visina / Höhe: – m

Katastarska čestica / Grundstücke
(DKP Jelsa)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
25.05.2015 09:20:00


Informacije

Gromin Dolac je oblikovano, smještajno i prostorno osobito naselje južne obale otoka Hvara. Naselje nastaje na poprječnom putu sjever-jug iz smjera Jelse preko grebena koji dijeli sjeverni i južni dio otoka. Nalazi se na oko 75 m nad morem. To je uobičajena nadmorska visina za sva stara naselja južne strane otoka. Udaljeno je od mora 500 m. Prema predanju prijašnje se naselje nalazilo sjevero-istočno od današnjeg, u blizini špilje Gromin Dolac. Špilja Gromin Dolac nalazi se između Gromin Dolca i Grapčeve špilje, istočno od poprječnog puta sjever-jug, na nadmorskoj visini 220 m i oko 1.000 m je udaljena od mora. Pretpostavlja se da je ta špilja mogla biti nastanjena i korištena u doba prapovijesti ovog područja.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Gromin Dolac ist ein Wohn- und vor allem Ferienort an der Südküste der Insel Hvar. Die Siedlung liegt am alten Nord-Süd-Weg, der von Jelsa über den Berg – der den nördlichen und südlichen Teil der Insel teilt – kommt. Es liegt etwa 75 m über dem Meer. Dies ist die übliche Höhe für alle alten Siedlungen auf der Südseite der Insel. Es ist etwa 500 m vom Meer entfernt und befindet sich in der Nähe der Höhle Gromin Dolac. Diese Höhle befindet sich zwischen Gromin Dolac und der Grapčeva-Höhle, östlich des Nord-Süd-Weges, in einer Höhe von 220 m und ca. 1.000 m vom Meer entfernt. Es wird angenommen, dass diese Höhle bereits in der prähistorischen Zeit bewohnt und genutzt wurde.

Gromin Dolac je ruralno naselje koje nastaje kolonizacijom 16. st. Selo nastaje kao „al-dom“ sela Vrisnika i tijekom vremena širi se od osnovne, sjeverne aglomeracije prema moru. Aglomeracija gornjeg sjevernog dijela naselja svojim oblikovanjem i amfiteatralnom postavom oblikuje ustrojbu naselja uklopjenog u krajolik.

Gromin Dolac ist eine ländliche Siedlung, die durch Kolonisation im 16. Jh. entstanden ist. Die Siedlung entstand als „Zweitsitz“ des Dorfes Vrisnik und breitete sich im Laufe der Zeit von Norden in Richtung Meer aus. Der obere, nördliche Teil der Siedlung hat eine Struktur ähnlich eines in die Landschaft eingebetteten Amphitheaters.

Ivan Obradić iz Jelse dobio je oko 1660. investituru općinske zemlje za zasluge u borbi s Turcima (pod Splitom 1657. i dr.), ali s obvezom da sagradi kulu radi obrane i kontrole južne obale od iskrcaja gusara s leda, pa je tako nastao zaselak sastavljen od nekoliko jelšanskih i nekoliko vrisničkih obitelji.

Ivan Obradić von Jelsa erhielt um 1660 als Investor Gemeindeland für seine Dienste im Kampf gegen die Türken (unter Split 1657 usw.), jedoch mit der Verpflichtung, einen Turm zu errichten, um die Südküste vor der Landung von Piraten zu verteidigen und zu kontrollieren. Der Weiler bestehend aus mehreren Familien aus Jelsa und Vrisnik.

U XVII. st. Izgrađena je kula Machiedo promatračnica od koje se zvjezdasto šire putovi naselja i oko koje se novoji dio naselja nastavio graditi. Rubna zona naselja je šuma. Naselje je zaostalo u svom razvoju. Nezadovoljavajuča povezanost s ostalim dijelom otoka dovela je do napuštanja mjesta tako da Gromin Dolac danas služi samo za privremeni i povremeni boravak.

Im 17. Jh. wurde der Turm Machiedo als Wachturm erbaut, von dem aus breitere Straßen der Siedlung durchquerten und um den herum ein neuer Teil der Siedlung entstand. Am Siedlungsrand ist Wald. Die Siedlung ist in ihrer Entwicklung stehengeblieben. Die unbefriedigende Verbindung mit dem Rest der Insel führte zum Verlassen des Ortes, so dass Gromin Dolac heute nur noch für vorübergehende und gelegentliche Aufenthalte dient.

Ruralna cjelina Gromin Dolac je kulturno-povijesna cjelina. Oznaka zaštite: Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, već se štite kroz važeću prostorno– plansku dokumentaciju.

Die ländliche Einheit Gromin Dolac ist ein kulturhistorisches Ensemble. Die gesetzlichen Grundlagen zum Schutz und zur Erhaltung des Kulturgutes sind durch gültige Raumplanungsdokumente gegeben.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Kula / Turm Obradić-Bevilaqua