GDINJ – Popis arheološka nalazišta

 

 

Ime / Name
Popis arheološka nalazišta / Liste archäologischer Stätten

Code: GJ-PO-01                                        


Evidentirana kulturna dobra – arheološka nalazišta
Izvor: Općina Jelsa, naselje Gdinj, prostorni plan ureðenja obrazloženje, listopad 2008

Stupac 1: broj
Stupac 2: ime
Stupac 3: Vrsta
.    pretpovijesna gradina
.    pretpovijesna gomila
.    koncentracija nalaza-rimsko doba
.    spilja-pretpovijesna nalazi
.    skeletno groblje
Stupac 4: Status zaštite
.    prev. zaštite

Aufgezeichnete Kulturgüter – archäologische Stätten
Quelle: Erklärung zur Raumplanung der Gemeinde Jelsa, Ortschaft Gdinj, Oktober 2008

Spalte 1: Nummer
Spalte 2: Name
Spalte 3: Spezies
.    prähistorische Hügelfestung
.    prähistorischer Hügel
.    Fundstelle – Römerzeit
.    prähistorische Höhlenfunde
.    Grabstelle-Skelett
Spalte 4: Schutzstatus
.    vorbeugender Schutz

7493
GRČKA GOMILA
pretpovijesna gradina
prev. zaštita
7494
KLAČINA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7495
VELA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7496
SV. ROKO
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7497
XXXX
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7498
XXXX
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7499
TRAP
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7500
MUŠINA DUŽA (BUŽA)
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7501
MUŠINA DUŽA (BUŽA)
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7502
MUŠINA DUŽA (BUŽA)
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7503
CRNE BOČICE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7504
TURNIĆ
pretpovijesna gradina
prev. zaštita
7505
PAKLINA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7506
VRTLINE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7507
POD KLAČINE (SPLAČINE)
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7508
POD KLAČINE (SPLAČINE)
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7509
LEČEVA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7510
XXXX
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7511
XXXX
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7512
MARINOVO
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7513
MARINOVO
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7514
MARINOVO
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7515
RAČEVINJA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7516
RAČEVINJA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7517
TERUNAC
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7518
KOZJA
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7519
KOZJA
spilja-pretpov. nalazi
prev. zaštita
7520
IZA ZABURNJE LOKVE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7521
IZA ZABURNJE LOKVE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7522
LIKOVIĆ
pretpovijesna gradina
prev. zaštita
7523
LIKOVIĆ
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7524
TERUNAC
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7525
LIKOVA GLAVA
pretpovijesna gradina
prev. zaštita
7526
XXXX
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7527
CVITNA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7528
GNJOJ
skeletno groblje
prev. zaštita
7529
GRAHOVA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita

Linkovi / Links