MALO GRABLJE – Zgrada javne »Bivši Destilerija«


Ime / Name
Zgrada javne »Bivši Destilerija« / Gebäude der ehemaligen Destillerie

Code: GM-TG-04                                    


Adresa / Adresse
Malo Grablje

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16780°    Longitude: E 16,50348° 
Visina / Höhe: 120 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*416

Datum snimanja / Erfassungsdatum
24.09.2016 11:50:15


Informacije

Još od 19.stoljeća Malograbljani su se bavili proizvodnjom samoniklog ružmarina i buhača, što je osobito ojačalo slabljenjem vinogradarstva. Nakon II. svjetskog rata primarna kultura postaje lavandu, i u tu svrhu kuća sa cisternom i lokvom za lambik – destileriju za ružmarin, sagređana 1905. g., postaje destilerija za lavandu.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Seit dem 19. Jh. produzierten die Malo Grabljer wilden Rosmarin und Minze, vor allem nachdem der Weinbau zurückging. Nach dem 2. Weltkrieg wird Lavendel Primärkultur. Zu diesem Zweck wird aus der im Jahr 1905 errichteten Brennerei für Rosmarin mit einer Zisterne und einer Lokva für Lambik (Bier?) eine Brennerei für Lavendel.

Gospodarska katnica građena je tradicijskim oblikovanjem i materijalima. Izgrađena je uz lokalni put južno od zaseoka i koristi se destilerija za lavendu i ružmarin.

Das Wirtschaftsgebäude ist in Form und Material traditionell errichtet. Es wurde an der Ortsstraße südlich des Weilers gebaut und beherbergte die Brennerei für Lavendel und Rosmarin.

Uz destileriju se nalazi zidani bazen za vodu koji je služio ujedno i za hlađenje postrojenja, te neophodna gustirna kao sastavni dio gospodarskog sklopa – destilerije.

Bei der Brennerei wurde auch ein Wasserbecken gebaut, das zur Kühlung beim Brennvorgang notwendig war.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links