Velo GrabljeOdaberite kategoriju / Wählen Sie eine Kategorie aus           

Naselja / Siedlungen // Crkve / Kirchen // Kapele /Kapellen // Kapelice /Bildstöcke // Križevi / Kreuze // Natpisi / Inschriften // Ploče / Tafeln // Reljefi/ Reliefs // Skulpture / Skulpturen // Objekti / Objekte // Utvrde/ Festungen // Građevine / Gebäude //Bunar i točka vode / Brunnen und Wasserstellen //  Trimi / Trims // Povijesne znamenitosti / historische Sehenswürdigkeiten


Naselja, uvale / Siedlungen, Buchten

Ruralna cjelina »Velo Grablje«
GV-AA-01 / Velo Grablje

Velo Grablje – Nazivi mjesta i područja
GV-AI-01 / Velo Grablje


Uvale »u Starigradskom zaljevu«
GV-AU-10 / Velo Grablje

natrag na vrh / Seitenanfang


Crkve / Kirchen

Župna crkva »Sv. Kuzme i Damjana«
GV-CI-01 / Velo Grablje

Crkvica »Sv. Antonija (1)«
GV-CK-02 / Velo Grablje, Dubačac

Crkvica »Sv. Antonija (2)«
GV-CK-03 / Velo Grablje, Uvala Konopljikova (uvala Sv. Ante)

Crkvica »Sv. Vida«
GV-CK-01 / Velo Grablje, južno od odišiljću

natrag na vrh / Seitenanfang


Kapele /Kapellen

Kapela »na groblju«
GV-CP-02 / Velo Grablje, Dubačac

Kapela »Sv. Dominiku i Petronili«
GV-CP-01 / Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok

natrag na vrh / Seitenanfang


Kapelice /Bildstöcke

Kapelica »Dušam od Čistilišta«
GV-CS-01 / Velo Grablje

Kapelica »Sv. Antune (1)«
GV-CS-02 / Velo Grablje, uz pjovera

Kapelica »Sv. Antune (2)«
GV-CS-03 / Velo Grablje

Kapelica »Sv. Antune (3)«
GV-CS-04 / Velo Grablje, Uvala Maslinica

natrag na vrh / Seitenanfang


Križevi / Kreuze

Križ »Jurja Tudora (1)«
GV-CZ-01 / Velo Grablje, put na Selca

Križ »Jurja Tudora (2)«
GV-CZ-02 / Velo Grablje, cesta Stari Grad-Brusje, blizini Konoba Levanda

Križ »Jurja Tudora (3)«
GV-CZ-03 / Velo Grablje, cesta Stari Grad-Brusje, vidikovac Sveti Rok

Križ »Jurja Tudora (4)«
GV-CZ-04 / Velo Grablje, Gonjica

Križ »Jurja Tudora (5)«
GV-CZ-05 / Velo Grablje, staro put Malo Grablje – Velo Grablje

Križ »Juraj Zaninivić«
GV-CZ-11 / Velo Grablje, na putu prema sv. Vida

Križ »Dominik Budrović Vicka«
GV-CZ-06 / Velo Grablje, na putu prema groblja

Križ »Grobljanski križ«
GV-CZ-12 / Velo Grablje, groblje

Križ »Jakov Viskov«
GV-CZ-07 / Velo Grablje, Napoleonska cesta

Križ »Josip Zaninović«
GV-CZ-08 / Velo Grablje, uz pjovera

Križ »Poslanje Isusovaca«
GV-CZ-09 / Velo Grablje,  ispod pjovera

Križ »Roko Petrić sin Luke«
GV-CZ-10 / Velo Grablje, Uvala Sv. Ante

natrag na vrh / Seitenanfang


Natpisi/ Inschriften

Natpis »1914«
GV-IN-01 / Velo Grablje, put do groblja

Natpis »S. B.«
GV-IN-02 / Velo Grablje 102

Grafit »Šeperica I.«
GV-IN-03 / Velo Grablje,  kuća Šeperica

natrag na vrh / Seitenanfang


Ploče / Tafeln

Informativna ploča »Etno-eko selo Velo Grablje«
GV-IP-01 / Velo Grablje

Informativna ploča »Brdsko biciklistička ruta V. Grablje – M. Grablje – Milna»
GV-IP-03 / Velo Grablje

Informativna ploča »Cikloturistička ruta Hvar – Brusje – V. Grablje»
GV-IP-04 / Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok

Informativna ploča »Put Vapnenica – Sv. Nikole – Sveta Njedjelja«
GV-IP-02 / Velo Grablje, Roskarnica


Spomen ploča »Palim borcima NOR-a«
GV-IS-01 / Velo Grablje 29, Zadruga

Spomen ploča »Prvi Zadruge Ruzmarina«
GV-IS-03 / Velo Grablje 29, Zadruga

Spomen ploča »Don Ante Petrić«
GV-IS-04 / Velo Grablje 66

Spomen ploča »Blaženi Ivan Merz«
GV-IS-06 / Velo Grablje 12, crkva

Spomen ploča »Bogol jubstvo …«
GV-IS-08 / Velo Grablje 12, crkva

Spomen ploča »1930 Isuse Hriste …«
GV-IS-09 / Velo Grablje 12, crkva

Spomen ploča »Bartul Tomičić«
GV-IS-02 / Velo Grablje, kuča Tomičić

Spomen ploča »Na kapeli groblja«
GV-IS-07 / Velo Grablje, Dubačac, groblje

Spomen ploča »Kod grobljanskog križa«
GV-IS-05 / Velo Grablje, Dubačac, groblje

Spomen ploča »Obnova groblja«
GV-IS-12 / Velo Grablje, Dubačac, groblje

Spomen ploča »pod kapelicu«
GV-IS-11 / Velo Grablje, uz pjovera

Spomen ploča »na kapelu Vidikovac Sveti Rok«
GV-IS-10 / Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok

Spomen ploča »Palarić«
GV-IS-13 / Velo Grablje, Uvala Maslinica, kapelica Sv. Ante

Spomen ploča »Roko i Marinko«
GV-IS-14 / Velo Grablje, Uvala Sv. Ante

Spomen ploča »Marinko Jurić«
GV-IS-15 / Velo Grablje, Uvala Sv. Ante

natrag na vrh / Seitenanfang


Reljefi / Reliefs

Bez objekata / kein Eintrag

natrag na vrh / Seitenanfang


Spomenici, skulpture / Monumente, Skulpturen

Spomenik stupac »Staro groblje«
GV-MO-01 / Velo Grablje, u blizini župne crkve

natrag na vrh / Seitenanfang


Objekti / Objekte

Objekt »Vapnenica na Roskarsnicu«
GV-OB-01 / Velo Grablje, Roskarnica

Objekt »Turan za grožđe«
GV-OB-02 / Velo Grablje, ispred kućnog broja 67

Objekt »Mreža suhih kamenih zidova«
GV-OB-04 / Velo Grablje


Objekt »Balote Velo Grablje«
GV-ON-01 / Velo Grablje

Objekt »Balote Levanda«
GV-ON-02 / Velo Grablje, Vidikovac Levanda


Objekt »Napoleonska Cesta«
GV-PU-01 / Velo Grablje, put Vidikovac Sveti Rok – Uvala Maslinica

Objekt »Tunel Selca – Dubovica (sjeverni ulaz)«
GV-PU-03 / Velo Grablje, Selca

Objekt »Tunel Selca – Dubovica (južni ulaz)«
GV-PU-02 / Velo Grablje, Dubovi dol

Objekt »Biciklistička ruta [709] Dubova«
GV-PU-04 / (V. Grablje), Malo Grablje, Milna, Zaraće, Dubovica, Moča (Selca), (V. Grablje)

Objekt »Biciklistička ruta [710] Malo Grablje«
GV-PU-05 / Velo Grablje, Brusje, Hvar, Milna, Malo Grablje, Velo Grablje

Objekt »Biciklistička ruta (1) Hvar – Brusje – Velo Grablje«
GV-PU-06 / Hvar, Brusje, Velo Grablje

Objekt »Biciklistička ruta V. Grablje – M. Grablje – Milna«
GV-PU-07 / Velo Grablje, Malo Grablje, Milna

Objekt »Radio jarbol«
GV-OR-05 / Velo Grablje


Objekt »Groblje (novo)«
GV-OG-01 / Velo Grablje, groblje

natrag na vrh / Seitenanfang


Utvrde / Festungen

Bez objekata / kein Eintrag

natrag na vrh / Seitenanfang


Građevine / Gebäude

Zgrada javne »Bivši škola«
GV-TG-02 / Velo Grablje 92

Zgrada javne »Poljoprivredna Zadruga«
GV-TG-04 / Velo Grablje 29

Zgrada gospodarske »Destilerija lavandina i ružmarinova ulja«
GV-TG-03 / Velo Grablje, Petrora

Zgrada »Parohija«
GV-TG-11 / Velo Grablje

Kuća »Tomičić«
GV-TG-05 / Velo Grablje

Kuća »Don Ante Petrić«
GV-TG-07 / Velo Grablje 66

Kuća »Bučić«
GV-TG-08 / Velo Grablje, Uvala Radonića dol

Ljetnikovac »Vidali«
GV-TG-01 / Velo Grablje, Uvala Konopljikova (uvala Sv. Ante)

Kuća »Zudenigo«
GV-TG-06 / Velo Grablje, Uvala Maslinica

Ljetnikovac »Ilijić (Bobotovi dvori)«
GV-TG-09 / Velo Grablje, Uvala Maslinica

natrag na vrh / Seitenanfang


Bunar i točka vode / Brunnen und Wasserstellen

Popis cisterni i bunara
Velo Grablje


Objekt »Velika gustirna (32)«
GV-OP-32 / Velo Grablje, na putu za M. Grablje

Objekt »Gustirna (30) kod kuće br. 39/40«
GV-OP-30 / Velo Grablje 39/40

Objekt »Gustirna (07) kod kuće br. 33«
GV-OP-07 / Velo Grablje 33

Objekt »Gustirna (09) kod kuće br. 32«
GV-OP-09 / Velo Grablje 32

Objekt »Gustirna (04) kod zadruge«
GV-OP-04 / Velo Grablje 28

Objekt »Gustirna (10) kod kuće br. 64«
GV-OP-10 / Velo Grablje 64

Objekt »Gustirna (34) kod kuće br. 64«
GV-OP-34 / Velo Grablje 64

Objekt »Gustirna (24) nasuprot kuće br. 67«
GV-OP-24 / Velo Grablje 67

Objekt »Gustirna (25) kod kuće br. 67«
GV-OP-25 / Velo Grablje 67

Objekt »Gustirna (26) kod kuće br. 81«
GV-OP-26 / Velo Grablje 81

Objekt »Gustirna (27) kod kuće br. 79«
GV-OP-27 / Velo Grablje 79

Objekt »Gustirna (28) kod kuće br. 79«
GV-OP-28 / Velo Grablje 79

Objekt »Gustirna (29) iznad kuće br.79«
GV-OP-29 / Velo Grablje 79

Objekt »Gustirna (08) kod kuće br. 19«
GV-OP-08 / Velo Grablje 19

Objekt »Gustirna (06) kod kuće br. 20«
GV-OP-06 / Velo Grablje 20

Objekt »Gustirna (05) kod kuće br. 21«
GV-OP-05 / Velo Grablje 21

Objekt »Gustirna (03) „Zadružna“«
GV-OP-03 / Velo Grablje, gustirna

Objekt »Veliki pjover (02)«
GV-OP-02 / Velo Grablje, pjover

Objekt »Gustirna (60)«
GV-OP-60 / Velo Grablje,  na putu za Sv. Vid

Objekt »Gustirna (13) uz trim GV-TR-17«
GV-OP-13 / Velo Grablje, južno od mjesta

    Objekt »Gustirna (35) uz trim GV-TR-38«
    GV-OP-35 / Velo Grablje, južno od prijenosa tornja

Objekt »Gustirna (15) uz trim GV-TR-39«
GV-OP-15 / Velo Grablje, Vidikovac

Objekt »Gustirna (01) uz trim GV-TR-01«
GV-OP-01 / Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok

Objekt »Gustirna (33) ispod stijene ploče«
GV-OP-33 / Velo Grablje, sjeverno od Napoleonske ceste

Objekt »Gustirna (20) na putu prema uvale Sv. Ante«
GV-OP-20 / Velo Grablje, na putu prema uvale Sv. Ante

Objekt »Gustirna (21) u blizini U. Sv. Ante«
GV-OP-21 / Velo Grablje, u blizini uvale Sv. Ante

Objekt »Gustirna (23) na početku U. Sv. Ante«
GV-OP-23 / Velo Grablje, na početku uvale Sv. Ante«

Objekt »Gustirna (22) u Sv. Ante«
GV-OP-22 / Velo Grablje, Uvala Sv. Ante

Objekt »Gustirna (12) uz trim GV-TR-14«
GV-OP-12 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Objekt »Gustirna (11) uz trim GV-TR-11«
GV-OP-11 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Objekt »Gustirna (19) uz trim GV-TR-65«
GV-OP-19 / Velo Grablje, na putu prema sv.Nikole

Objekt »Gustirna (16) uz trim GV-TR-53«
GV-OP-16 / Velo Grablje

Objekt »Gustirna (17) uz trim GV-TR-54«
GV-OP-17 / Velo Grablje

Objekt »Gustirna (18) uz trim GV-TR-55«
GV-OP-18 / Velo Grablje

natrag na vrh / Seitenanfang


Trimi / Trims

Pregled trima / Übersicht Trims
GV-TR-00 / Velo Grablje


Trim »GV-TR-73«
GV-TR-73 / Velo Grablje, zapadno od mjesta

Trim »GV-TR-74«
GV-TR-74 / Velo Grablje, zapadno od mjesta

Trim »GV-TR-72«
GV-TR-72 / selo Velo Grablje

Trim »GV-TR-32«
GV-TR-32 / Velo Grablje, istočno od mjesta

Trim »GV-TR-60«
GV-TR-60 / Velo Grablje, istočno od mjesta

Trim »GV-TR-38«
GV-TR-38 / Velo Grablje, južno od prijenosa tornja

Trim »GV-TR-37«
GV-TR-37 / Velo Grablje, južno od prijenosa tornja

Trim »GV-TR-34«
GV-TR-34 / Velo Grablje, južno od Sv. Vida

Trim »GV-TR-35«
GV-TR-35 / Velo Grablje, južno od Sv. Vida

Trim »GV-TR-59«
GV-TR-59 / Velo Grablje, južno od Sv. Vida

Trim »GV-TR-16«
GV-TR-16 / Velo Grablje, južno od Sv. Vida

Trim »GV-TR-58«
GV-TR-58 / Velo Grablje, južno od Sv. Vida

Trim »GV-TR-36«
GV-TR-36 / Velo Grablje, južno od Sv. Vida

Trim »GV-TR-17«
GV-TR-17 / Velo Grablje, južno od mjesta

Trim »GV-TR-40«
GV-TR-40 / Velo Grablje, južno od sela

Trim »GV-TR-81«
GV-TR-81 / Velo Grablje, u blizini ceste Veli – Malo Grablje

Trim »GV-TR-69«
GV-TR-69 / Velo Grablje, Korita

Trim »GV-TR-79«
GV-TR-79 / Velo Grablje, Budrović

Trim »GV-TR-01«
GV-TR-01 / Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok

Trim »GV-TR-19«
GV-TR-19 / Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok

Trim »GV-TR-39«
GV-TR-39 / Velo Grablje, na putu prema Brusje

Trim »GV-TR-41«
GV-TR-41 / Velo Grablje, na putu prema Brusje

Trim »GV-TR-18«
GV-TR-18 / Velo Grablje, na putu prema Brusje

Trim »GV-TR-42«
GV-TR-42 / Velo Grablje, na putu prema Brusje

Trim »GV-TR-44«
GV-TR-44 / Velo Grablje, na putu prema Brusje

Trim »GV-TR-48«
GV-TR-48 / Velo Grablje

Trim »GV-TR-47«
GV-TR-47 / Velo Grablje

Trim »GV-TR-45«
GV-TR-45 / Velo Grablje, Dubovi dol

Trim »GV-TR-55«
GV-TR-55  / Velo Grablje, Dubovi dol

Trim »GV-TR-53«
GV-TR-53 / Velo Grablje, Dubovi dol

Trim »GV-TR-54«
GV-TR-54 / Velo Grablje, Dubovi dol

Trim »GV-TR-31«
GV-TR-31 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-30«
GV-TR-30 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-29«
GV-TR-29 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-28«
GV-TR-28 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-75«
GV-TR-75 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-76«
GV-TR-76 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-77«
GV-TR-77 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-66«
GV-TR-66 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-67«
GV-TR-67 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-27«
GV-TR-27 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-26«
GV-TR-26 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-09«
GV-TR-09 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-10«
GV-TR-10 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-56«
GV-TR-56 / Velo Grablje, put Dubovi dol – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-57«
GV-TR-57 / Velo Grablje

Trim »GV-TR-14«
GV-TR-14 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-13«
GV-TR-13 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-78«
GV-TR-78 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-52«
GV-TR-52 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-12«
GV-TR-12 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-63«
GV-TR-63 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-64«
GV-TR-64 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-46«
GV-TR-46 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-11«
GV-TR-11 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-65«
GV-TR-65 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-68«
GV-TR-68 / Velo Grablje

Trim »GV-TR-51«
GV-TR-51 / Velo Grablje, na putu prema sv. Nikole

Trim »GV-TR-25«
GV-TR-25 / Velo Grablje, put Selca – Sv. Nikola

Trim »GV-TR-24«
GV-TR-24 / Velo Grablje, na ulici prema Selci

Trim »GV-TR-23«
GV-TR-23 / Velo Grablje, na ulici prema Selci

Trim »GV-TR-03«
GV-TR-03 / Velo Grablje, na ulici prema Selci

Trim »GV-TR-04«
GV-TR-04 / Velo Grablje, na ulici prema Selci

Trim »GV-TR-02«
GV-TR-02 / Velo Grablje, na ulici prema Selci

Trim »GV-TR-22«
GV-TR-22 / Velo Grablje, na ulici prema Selci

Trim »GV-TR-05«
GV-TR-05 / Velo Grablje, uz Napoleonska cesta

Trim »GV-TR-06«
GV-TR-06 / Velo Grablje, uz Napoleonska cesta

Trim »GV-TR-62«
GV-TR-62 / Velo Grablje, uz Napoleonska cesta

Trim »GV-TR-33«
GV-TR-33 / Velo Grablje, uz Napoleonska cesta

Trim »GV-TR-71«
GV-TR-71 / Velo Grablje, sjeverno od Napoleonske

Trim »GV-TR-07«
GV-TR-07 / Velo Grablje, uz Napoleonska cesta

Trim »GV-TR-61«
GV-TR-61 / Velo Grablje, uz Napoleonska cesta

Trim »GV-TR-20«
GV-TR-20 / Velo Grablje, uz Napoleonska cesta

Trim »GV-TR-49«
GV-TR-49 / Velo Grablje

Trim »GV-TR-50«
GV-TR-50 / Velo Grablje

Trim »GV-TR-80«
GV-TR-80 / Velo Grablje, Kolci

Trim »GV-TR-43«
GV-TR-43 / Velo Grablje, Kolci

Trim »GV-TR-08«
GV-TR-08 / Velo Grablje, Straćine

Trim »GV-TR-21«
GV-TR-21 / Velo Grablje, Straćine

Trim »GV-TR-15«
GV-TR-15 / Velo Grablje, u blizini Konoba Levanda

Trim »GV-TR-70«
GV-TR-70 / Velo Grablje

natrag na vrh / Seitenanfang


Povijesne znamenitosti / historisches

Podvodna nalazište »antički brodolom«
GV-PV-01 / More

natrag na vrh / Seitenanfang