VELO GRABLJE – Zgrada javne »Bivša škola«

Ime / Name
Zgrada javne »Bivša škola« / ehemalige Schule

Code: GV-TG-02                    


Adresa / Adresse
Velo Grablje 92

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,17033°   Longitude: E 16,52148°
Visina / Höhe: 284 m

Zemljište / Grundstücke
*218 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
18.10.2014 11:30:00


Informacije

Počeci školstva u V. Grablju vezani su zu svećeničko djelovanje župnika u mjestu. Prvi je don Andrija Pavičić počeo držati školsku nastavu od svojeg dolaska u V. Grablje 1819 g. Nastava se održavala u župskoj kući, a podučavalo se po knjigama kao u javnim školama. Nastavu sve do početka radna svjetovne škole 1877. g. kada je došao prvi učitelj Mate Batina iz Hvara.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Die Anfänge der Ausbildung in Velo Grablje stehen in Zusammenhang mit den priesterlichen Funktionen der Pfarrer im Ort. Der erste, Don Andrij Pavičić, begann seit seiner Ankunft in Velo Grablje im Jahr 1819 den Unterricht zu halten. Der Unterricht fand im Gemeindehaus statt und es wurde mittels Bücher wie in öffentlichen Schulen unterrichtet. Alle Klassen bis zu Beginn der weltlichen Schule im Jahr 1877 unterrichtete als erster Lehrer Mate Batina aus Hvar.

Prva školska zgrada izgrađena je kao jednokatnica 1876. g. po nacrtu Vicka Kovačevića iz Hvara. Po nacrtu hvarskog graditelja Šime Marchija školska je zgrada povišena na dvokatnicu, a radove je izveo grabaljski zidar Ivan Zaninović pok Ivana 1894. g. kakav je i današnji sačuvani izgled zgrade.

Das erste Schulgebäude wurde als zweigeschossiges Gebäude 1876 nach einem Entwurf von Vicka Kovačević aus Hvar gebaut. Nach einem Entwurf des Hvarer Baumeisters Šime Marchij wurde das Schulgebäude durch einem zweite Stock vergrößert. Das Projekt wurde durch den ortsansässigen Maurer Ivan Zaninović pok Ivana 1894 durchgeführt und stellt bis heute das Erscheinungsbild des Gebäudes dar.

Krajem 19. stoljeća dječacima su se u školskim klupama pridružile i djevojčice, a dvogodišnja nastava kasnije je zamijenjena šestogodišnjom.

Ab dem Ende des 19. Jh. wurden Mädchen und Jungen gemeinsam unterrichtet und zwei Jahre später begann der Unterricht für Sechsjährige.

Jedna od specifičnosti grabaljske škole bila je i ta da je od 1859. pa sve do 1945. godine crkveno zvono pozivalo učenike na nastavu.

Eine der Besonderheiten der Schule in Grablje war, dass von 1859 bis 1945 die Kirchenglocke die Schüler in den Klassen rief.

Školska nastave se u V. Grablje održavala do 1970. g. za preostala dva učenika.

Unterricht wurde in der Velo Grablje noch bis 1970 für zwei verbleibende Schüler gehalten.


Linkovi / Links