VELO GRABLJE – Zgrada javne »Poljoprivredna Zadruga«

Ime / Name
Zgrada javne »Poljoprivredna Zadruga« / Gebäude der landwirtschaftlichen Genossenschaft

Code: GV-TG-04                               


Adresa / Adresse
Velo Grablje 29

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,17073°   Longitude: E 16,52149°
Visina / Höhe: 285 m

Zemljište / Grundstücke
*406 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
18.10.2014 11:14:00


Informacije

Zadrugarstvo u V. Grablju ima dugu i značajnu tradiciju. „Ruzmarinska zadruga“ osnovana 1892. i obnovljena 1902. g. je prva ruzmarinska zadruga (eteričnih ulja) u Hrvatskoj, a 1902. godina je početak moderne proizvodnje eteričnih ulja u Hrvatskoj. „Ruzmarinska zadruga“ je ujedno i prva zadruga osnovana na otoku Hvaru, kao i „Seoska blagajna u Velom Grablju na Hvaru“ osnovana.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Die Genossenschaft in Velo Grablje hat eine lange und wichtige Tradition.  Die „Rosmarin-Genossenschaft“ die im Jahre 1892 gegründet und im Jahre 1902 erneuert wurde, war die erste Rosmarin-Genossenschaft (ätherische Öle) in Kroatien. 1902 Jahre war der Beginn der modernen Produktion von ätherischen Ölen in Kroatien. Die „Rosmarin-Genossenschaft“ war die erste Genossenschaft auf der Insel Hvar.

1893 g., također prva na otoku, što su ujedno počeći zadrugarstva na otoku Hvaru. „Seoska blagajna“ je bila obnovljena 1900. g. i pod upraviteljstvom don Nike Gamulina izvrsno radila.

1893 wurde aber auch eine „Dorf-Kassa in Velo Grablje auf Hvar“ gegründet, die die Anfänge der Genossenschaften auf der Insel darstellt. Die „Dorf-Kassa“ wurde im Jahre 1900 erneuert und funktionierte unter der Leitung von Don Niko Gamulin hervorragend.

Tako je 1905. g. izgrađena zgrada zadruge, i danas postojeća lijepa zgrada „Poljoprivredne zadruga“. Za to se ponajviše zauzeo don Niko Gamulin koji je bio predstojnik gradnje. Zgrada je jednokatnica s visokim podrumom (konobom) u kojem je bila smještena uljara. Još je sačuvan uređaj za preradbu maslina i pravljenje ulja s kamenim mlinovima što je spomenička rijetkost koju treba sačuvati.

Um 1905 wurde das Genossenschaftshaus gebaut, das bis heute als schönes Gebäude der „landwirtschaftlichen Genossenschaften“ besteht. Es wurde hauptsächlich durch Don Niko Gamulin, dem Leiter der Genossenschaft genutzt. Das Gebäude ist einstöckig mit einem hohen Untergeschoss (Keller), in dem sich die Ölraffinerie befand. Hier befindet sich noch die Vorrichtung zur Verarbeitung von Oliven und zur Herstellung von Öl mittels Steinmühlen die als denkmalerische Rarität erhalten bleiben sollen.

Kasnije će se toj zgradi dodati krilo u kojem su bile trgovina i čitaonica. Do tada se čitaonica nalazila u prostorijama koje bi ustupili vlasnici privatnih kuća.

Später wird ein Gebäudeflügel hinzugefügt mit Magazin für den Handel, wo der Handel und Leseraum Bis dahin war der Lesesaal in den Räumlichkeiten privater Hauseigentümern.

Gustirna se nalazi ispred kuće zadruge.

Vor dem Genossenschaftshaus befindet sich eine Zisterne.


Linkovi / Links

Spomen ploča »Prvi Zadruge Ruzmarina« / Gedenktafel an die erste Rosmarin-Genossenschaft
Spomen ploča »palim borcima« na zidu / Gedenktafel an die Gefallenen an der Außenwand
Zgrada gospodarske »Destilerija lavandina i ružmarinova ulja« / Destillerie für Lavendel- und Rosmarinöl
Objekt »Gustirna kod zadruge« / Zisterne beim Genossenschaftshaus