HVAR – Križ »Drveni križ s metalnim korpusom«


Ime / Name
Križ »Drveni križ s metalnim korpusom« / Holzkreuz mit Metallkorpus

Code: HV-CZ-07                                       


Adresa / Adresse
Hvar, Ljubića brig

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16938°   Longitude: E 16,47750°
Visina / Höhe: 186 m

Katastarska čestica / Grundstücke
2457/6

Datum snimanja / Erfassungsdatum
19.02.2018 10:59:56


Informacije

Na lokalitetu Ljubića brig, brežuljku iznad Hvarskih njiva gdje prolazi stari put za Pandolovicu, Moli Marak i dalje za Lemiše, pri vrhu – odakle se pruža prekrasan pogled na Njive, Hvar i škoje – nalazi se lijepa gustirna.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

In der Gegend Ljubica brig, einer Anhöhe oberhalb der Hvarer Felder in Njive, wo der alte Weg nach Pandolovic, Moli Marko und weiter nach Lemiše verläuft, auf dem Gipfel – von wo aus man einen atemberaubenden Blick auf Njive, Hvar und Škoje hat – gibt es eine wunderschöne Zisterne.

Na putu iznad cisterne, je malo svetište sv. Maria i jednostavan drveni križ s malim korpusom. Kaže se da je križ ostao netaknut kada je gorio na tom području (vidi legendu „Križ na Motokitu“).

Oberhalb der Zisterne, und eines kleinen Bildstock der hl. Maria steht das einfache Holzkreuz mit einem kleinen Metallkorpus. Man erzählt sich, dass das Kreuz unversehrt blieb, als es in der Umgebung brannte (vergleiche Legende „Kreuz am Motokit“).

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Gustirna na lokalitetu Ljubića brig / Zisterne in Ljubića brig
Malo Grablje – Križ »Na Motokitu« / Kreuz am Berg Motokit