HVAR – Objekt »Pilo u Porta Maestru«


Ime / Name
Objekt »Pilo u Porta Maestru« / Brunnen an der Porta Maestra

Code: HV-OP-16                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Kroz Grodu, Porta Maestra

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17268°   Longitude: E 16,44209°
Visina / Höhe: 5 m

Katastarska čestica / Grundstücke
4535

Datum snimanja / Erfassungsdatum
14.02.2015 17:02:05


Informacije

Uz gradska vrata na južnome obrambenom zidu koji opasuje predio Grodu u Hvaru, u razdoblju od 1910. do 1924. godine, ugrađen je gotički umivaonik, s nakanom da posluži kao gradska česma. Već je Grga Novak uočio da umivaonik nije uzidan u izvornom obliku, jer sam kameni slivnik za vodu dekoracijom nije usklađen s cjelinom.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

In den Jahren 1910 bis 1924 wurde neben dem Stadttor an der südlichen Stadtmauer, die den Stadtteil Groda umgibt, ein gotisches Wandbecken installiert, um als Stadtbrunnen zu dienen. Bereits Grga Novak bemerkte, dass das Wasserbecken nicht in seiner ursprünglichen Form gebaut wurde, da das steinere Ausgussbecken nicht im Einklang zum Ganzen steht.

Cvito Fisković navodi da ni dvije konzole u obliku lava ugrađene pod slivnikom ne pripadaju cjelini umivaonika, nego su to reutilizirane romaničke konzole, koje su izvorno pripadale nekoj romaničkoj crkvici u Hvaru. Više je izvora koji navode odakle je zapravo umivaonik donesen i ugrađen u gradski zid, pa tako Cvito Fisković navodi da je (…) prenesen, prema pričanju Grge Novaka, iz Vukašinovićeve gotičko-barokne kuće (…) U stručnim krugovima danas prevladava mišljenje da je pilo izvorno pripadalo gotičko-renesansnoj kući Lupi sagrađenoj u Grodi istočno od benediktinskog samostana.

Cvito Fisković gibt an, dass die zwei löwenförmigen Konsolen unter dem Abfluss nicht zum Wasserbecken gehören, sondern wiederverwendete römische Konsolen sind, die ursprünglich zu einer romanischen Kirche in Hvar gehörten. Cvito Fisković gibt an, dass (…) es laut Grga Novak aus dem gotisch-barocken Haus von Vukašinović übertragen wurde (…) dass das Wandbecken ursprünglich zum Haus Lupi aus der Gotik und Renaissance gehörte, das in Groda östlich des Benediktinerklosters erbaut wurde.

Pilo dekorirano bogatom gotičkom plastikom zaključeno je šiljatim lukom klesanim iz triju segmenata, od kojih je onaj zapadni rekonstruiran, a nad zaglavnim je kamenom trodijelni lisnati ukras. Šiljati luk s unutrašnje strane ima oblik trilobe. Pravokutna niša pila ima nadvoj koji je izvorno služio kao polica za odlaganje posuđa, a ukrašena je motivom kovrčavog lišća koje se od središnje osi povija na nasuprotne strane, pa u navedenoj dekoraciji možemo prepoznati utjecaj radionice Jurja Dalmatinca. Niša je u središnjem dijelu podijeljena kamenim sabirnikom za vodu.

Das Wandbecken ist mit reicher gotischer Plastik verziert. Es ist mit einem Spitzbogen versehen, der aus drei Segmenten gestaltet ist, von denen das westliche rekonstruiert ist. Über dem Bogen befindet sich ein dreiblättriges Ornament. Der Spitzbogen hat an der Innenseite die Form einer Trilobe. Die rechteckige Nische des Wandbeckens hat einen Sturz, der ursprünglich als Regal für Geschirr diente. Er ist mit einem Motiv aus lockigen Blättern verziert, das sich von der Mittelachse auf gegenüberliegenden Seiten krümmt, sodass wir in dieser Dekoration den Einfluss der Werkstatt von Juraj Dalmatinac erkennen können. Die Nische in der Mitte teilt das steinerne Wasserbecken.

Sabirnik je ukrašen s reljefnim prikazom triju lavljih glava iz čijih usta izlaze listovi s povijenim vršcima. Lavlje grive imaju stilizirane kovrče u romaničkoj maniri, što označuje stilsku retardiranost. Donji izljev za vodu ukrašen je jednostavnom gotičkom profilacijom s motivom zubaca, a kako oblikovanjem odstupa od ostalih, kudikamo bogatije dekoriranih elemenata, zaključujemo da izvorno nije pripadao cjelini pa ga možemo datirati u drugi dio 15. stoljeća. Vertikalni pragovi umivaonika dekorirani su štapom oko kojeg se dijagonalno povijaju hrastovi listovi, dok vanjski rub vertikala ukrašava niz većih, a unutrašnji rub niz sitnijih dijamantnih šiljaka. U unutrašnjosti pragova su stupići koji nose horizontalni sabirnik za vodu.

Das Wasserbecken ist mit einer Reliefdarstellung von drei Löwenköpfen verziert aus dern Mund Blätter mit gebogenen Spitzen herauskommen. Die Löwenmähnen haben Locken in romanischer Art, was auf eine stilistische Rückbesinnung hindeutet. Der untere Wasserauslauf ist mit einem einfachen gotischen Profil mit einem Zahnmotiv verziert. Da er von den übrigen reich verzierten Elementen abweicht, schließt man, dass er ursprünglich nicht zum Ganzen gehörte, sodass er auf die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert werden kann. Die vertikalen Schweller des Waschbeckens sind mit einem Stab verziert, um den sich Eichenblätter diagonal kräuseln, während die Außenkante der Vertikalen mit einer Reihe größerer und die Innenkante mit einer Reihe kleinerer Diamantspitzen verziert ist. An den inneren Schwellern befinden sich Säulen die den horizontalen Wassertank tragen.

Oblikovani su kao obli stupići i oko njih se povija traka ukrašena dijamantnim nizom. Stupići imaju stiliziranu bazu i kapitele vegetabilnog uzorka. Iz repertoara navedenih ukrasa, poglavito motiva ovijenog lišća, Tudor uočava utjecaje, kako Jurja Dalmatinca i njegove radionice, tako i Bonina da Milana, ovdje realizirane bitno slabijim klesarskim umijećem.

Um die runden Säulen ist ein mit einer Diamantschnur verziertes Band gewickelt. Die Säulen haben eine stilisierte Basis und Kapitelle mit Blattmuster. Aus dem Repertoire dieser Ornamente, insbesondere dem Motiv der gekräuselten Blätter, bemerkt Tudor die Einflüsse von Juraj Dalmatinac und seiner Werkstatt sowie von Bonin da Milan, die hier durch die allerdings deutlich schwächeren Fähigkeiten der Steinmetze verwirklicht wurden.

natrag na vrh / Seitenanfang

(Izvor / Quelle: Anita Gamulin, Kameni umivaonici 15. i 16. stoljeća u gradu Hvaru)


Linkovi / Links

Gradska rata Porta Maestra / Stadttor – Porta Maestra
Grb »Na Porta Maestru« / Wappen an der Porta Maestra