HVAR – Arheološko nalazište »Markova špilja«


Ime / Name
Arheološko nalazište »Markova špilja« / Archäologische Stätte  Mark-Höhle

Code: HV-PO-01                                       


Adresa / Adresse
Hvar, Pelegrin

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,19187°   Longitude: E 16,40098°
Visina / Höhe: 40 m

Zemljište / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Markova špilja nalazi se na predjelu Pelegrin, šumovitom zapadnom dijelu otoka Hvara, oko 3,5 km udaljena od grada Hvara.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
Z-5794


Info

Die Mark-Höhle befindet sich im Pelegrin-Gebiet, einem bewaldeten westlichen Teil der Insel Hvar, etwa 3,5 km von der Stadt Hvar entfernt.

Glavna os špilje ide u smjeru sjeverozapad-jugoistok dužine oko 31,20 m te dubine 14 m. Grga Novak sustavno je istraživao špilju, s manjim prekidima, od 1956. do 1978. godine.

Die Hauptachse der Höhle verläuft in Nordwest-Südost-Richtung. Die Höhle ist etwa 31,20 m lang und 14 m tief. Grga Novak erkundete die Höhle in den Jahren 1956 bis 1978 systematisch mit geringfügigen Unterbrechungen.

Arheološki slojevi nižu se od rimskog vremena do starijeg neolitika, što je vremenski raspon od 6500 godina prije Krista do oko 500 poslije Krista. Kulturni sloj Markove špilje je za gotovo dva i pol tisućljeća stariji od onoga u Grapčevoj špilji podno mjesta Hum na otoku Hvaru. U slojevima hvarske kulture nađene su velike količine urezane i obojene keramike te ulomci obrednih posuda „rhytona“. Također su pronađeni i ulomci keramike tipa „Ripoli“, poznate srednjoitalske neolitičke kulture koju karakterizira slikani kras.

Archäologische Schichten stammen aus der Römerzeit bis zum älteren Neolithikum, also etwa von 500 n. Chr. bis etwa 6500 v. Chr. Die kulturelle Schicht der Mark-Höhle ist fast zweieinhalb Jahrtausende älter als die der Grapčeva-Höhle am Abhang des Hum auf der Insel Hvar. In den Schichten der Hvar-Kultur wurden große Mengen gravierter und bemalter Keramik und Fragmente ritueller Gefäße aus „Rhyton“ gefunden. Es wurden auch Keramikfragmente vom Typ „Ripoli“ gefunden, eine bekannte mittelitalienische neolithische Kultur, die durch bemalte und polierte Keramik gekennzeichnet ist.

U dubljim slojevima Markova špilja sačuvala je tragove najstarijeg neolitika na Jadranu, jer su u njima pronađeni keramički artefakti koji pripadaju tzv. Impresso kulturnoj skupini. U Markovoj špilji pronađena je jedinstvena skulpturica, keramička glava ovna, jedina skulptura te vrste na našim neolitičkim nalazištima.

In tieferen Schichten hat die Mark-Höhle Spuren des ältesten Neolithikums der Adria aufbewahrt, weil hier Keramikartefakte gefunden wurden die der Gruppe der sogenannten Impressokultur angehören. In der Mark-Höhle wurde eine einzigartige Skulptur gefunden, ein Keramik-Widderkopf, die einzige Skulptur dieser Art in unseren neolithischen Stätten.

Osim keramičkog materijala pronađena je značajna količina kremenog oružja i oruđa te predmeta od opsidijana kao i veliki broj koštanih ostataka uglavnom životinjskog podrijetla. Uz Grapčevu špilju i Pokrivenik, Markova špilja je neiscrpan izvor informacija o životu i kulturi najstarijih stanovnika otoka Hvara.

Neben keramischem Material wurden eine erhebliche Menge an Feuersteinwaffen und -werkzeugen sowie Obsidianobjekte und eine große Anzahl von Knochenresten gefunden, die größtenteils tierischen Ursprungs sind. Neben der Grapčeva und Pokrivnik Höhle ist die Mark-Höhle eine unerschöpfliche Informationsquelle über das Leben und die Kultur der ältesten Bewohner der Insel Hvar.

U svojoj raspravi iz 1972. (Hvar kroz stoljeca, Zagreb 1972.) Grga Novak kaže: Grapčeva spilja služila je jednako malo kao Markova spilja i Pokrivenikova u vrijeme neolitske obojene keramike ili eneolitske keramike, tj. u 3. tisućljeću prije našeg doba za život, ali su bila mjesta koja su bila rezervirana za kult, prvenstveno kult predaka. Bile su mjesto utočišta u vrijeme opasnosti od neprijatelja.

In seiner Abhandlung aus dem Jahr 1972 (Hvar kroz stoljeca, Zagreb 1972) meinte Grga Novak: Die Grapceva spilja diente ebensowenig wie die Markova spilja und die von Pokrivenik in der Zeit der neolithischen Bunt-Keramik bzw. der eneolithischen
Keramik, d.h. im 3. Jt. v. u. Z. zum Wohnen, sondern waren Orte, die dem Kult
vorbehalten waren, in erster Linie dem Ahnenkult. In Zeiten, in denen Gefahr von
Feinden drohte, waren sie eine Zufluchtsstätte.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Arheološko nalazište »Grapčeva špilja« / Archäologische Stätte Höhle Grapčeva
Špilja na uvalu Pokrivenik« / Höhle in der Bucht Pokrivenik