PAKLENI ARHIPELAG – Nazivi mjesta i područja

Uvećaj sliku – klikni! / Bild vergrößern – klicken!

Ime / Name
Pakleni arhipelag – Nazivi mjesta i područja / Orts- und Gebietsnamen

Code: OP-AI-01                                       


Adresa / Adresse
Pakleni arhipelag

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.02.2021 :10:00:00


Nazivi mjesta i područja

Na popisu ispod naći ćete sva imena koja su zabilježena u arhipelagu Pakleni u:

Orts- und Gebietsnamen

In der nachstehenden Liste befinden sich alle Namen, die am Pakleni-Achipel verzeichnet sind in:

– turističkoj karti otoka Hvara, 1:75.000
– topografskoj karti otoka Hvara, 1:25.000
(izvor: Geoportal DGU)
– osnovnoj karti otoka Hvar (izvor: Geoportal DGU)

Klik na ime prikazuje mjesto na Google Maps.

– touristische Karte der Insel Hvar, 1:75.000
– topographische Karte der Insel Hvar, 1:25.000
(Quelle: Geoportal DGU)
– Grundkarte der Insel Hvar (Quelle: Geoportal DGU)

Ein Klick auf den Namen zeigt den Ort in Google Maps.

Abramovi Zaseok (Marinkovac) Lat: 43.15699  Lon: 16.41709 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Baba Hrid Lat: 43.16821  Lon: 16.39505 Hvar- turistička karta 1:75.000
Borovac Otočić Lat: 43.17287  Lon: 16.33288 Hvar- turistička karta 1:75.000
Borovac Otok Lat: 43.15997  Lon: 16.40767 Hvar- turistička karta 1:75.000
Dobri Otok Otok Lat: 43.15298  Lon: 16.36030 Hvar- turistička karta 1:75.000
Gališnik Otočić Lat: 43.16608  Lon: 16.43796 Hvar- turistička karta 1:75.000
Glava Područe (Sv. Klement) Lat: 43.16201  Lon: 16.37991 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Glava, Vela-, 94 m Brdo (Sv. Klement) Lat: 43.17121  Lon: 16.34821 Hvar- turistička karta 1:75.000
Gojca Otočić Lat: 43.16737  Lon: 16.40546 Hvar- turistička karta 1:75.000
Jerolim Otok Lat: 43.15961  Lon: 16.43362 Hvar- turistička karta 1:75.000
Karbun Hrid Lat: 43.17608  Lon: 16.31449 Hvar- turistička karta 1:75.000
Lengva Hrid Lat: 43.17614  Lon: 16.32525 Hvar- turistička karta 1:75.000
Marinkovac Otok Lat: 43.15739  Lon: 16.41952 Hvar- turistička karta 1:75.001
Mlini Otočić Lat: 43.15653  Lon: 16.41171 Hvar- turistička karta 1:75.000
Momića Polje Područe (Sv. Klement) Lat: 43.16911  Lon: 16.35054 Hvar- turistička karta 1:75.000
Okorija Područe (Sv. Klement) Lat: 43.16595  Lon: 16.35342 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Palmižana (Palmežana) Zaseok (Sv. Klement) Lat: 43.15927  Lon: 16.39227 Hvar- turistička karta 1:75.000
Paržanj Otočić Lat: 43.17261  Lon: 16.32635 Hvar- turistička karta 1:75.000
Planikovac Otok Lat: 43.16162  Lon: 16.41559 Hvar- turistička karta 1:75.000
Pločice Otočić Lat: 43.14609  Lon: 16.38540 Hvar- turistička karta 1:75.000
Pokonji Dol Otočić Lat: 43.15655  Lon: 16.45257 Hvar- turistička karta 1:75.000
Stambedar Otočić Lat: 43.14560  Lon: 16.38011 Hvar- turistička karta 1:75.000
Sv. Klement Otok Lat: 43.16500  Lon: 16.36375 Hvar- turistička karta 1:75.000
Tarsce Područe (Sv. Klement) Lat: 43.16264  Lon: 16.37893 Hvar- turistička karta 1:75.000
Travna Otočić Lat: 43.17598  Lon: 16.31774 Hvar- turistička karta 1:75.000
Vlaka Otočić Lat: 43.16924  Lon: 16.36486 Hvar- turistička karta 1:75.000
Vlaka Selo (Sv. Klement) Lat: 43.16529  Lon: 16.36486 Hvar- turistička karta 1:75.000
Vodnjak, Mali Otočić Lat: 43.17508  Lon: 16.31099 Hvar- turistička karta 1:75.000
Vodnjak, Veli Otok Lat: 43.17221  Lon: 16.31398 Hvar- turistička karta 1:75.000
Zdrilca Brdo (Marinkovac) Lat: 43.15385  Lon: 16.41562 Hvar- turistička karta 1:75.000

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links