POLJICA – Selo »Poljica«


Ime / Name
Selo »Poljica«

Code: PO-AA-01                                               


Adresa / Adresse
Poljica

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14820°    Longitude: E 16,79375° 
Visina / Höhe: 160 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
26.05.2013 14:26:00


Informacije

Poljica su manje selo raštrkanog, dinarskog tipa koji se nalazi na samom zapadnom početku Plama, izmeñu Jelse i Sućurja. Poljica su dobila svoje ime od malih, plodnih polja kojih je u tom području bilo mnogo.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Poljica ist ein kleines, verstreutes Dorf dinarischen Typs, das am westlichen Beginn der Plama, zwischen Jelsa und Sućuraj befidet. Der Name stammt von kleinen, fruchtbaren Feldern, von denen es in der Gegend viele gab.

Najstariji dokument koji spominje Poljica pisan je 10. veljače 1453. Taj se dokument nalazi u zbirci Libro d‘ oro splitske općine, a u njemu se navode razgraničenja Splita i Poljica.

Das älteste Dokument, in dem Poljica erwähnt wird, wurde am 10. Februar 1453 verfasst. Dieses Dokument in dem auch die Abgrenzungen von Split und Poljica aufgeführt sind.

Nastanak Poljica vezuje se uz proces intenzivnog uzgoja vinove loze od druge polovice 15. stoljeća kao i istovremeni proces naseljavanja otoka od strane izbjeglica s kopna kao posljedice turskih osvajanja. Godine 1579. spomenuti su kao villa, selo s crkvom Sv. Ivana.

Der Aufstieg von Poljica ist verbunden mit dem intensiven Weinanbau in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sowie der gleichzeitigen Besiedlung der Insel durch Flüchtlinge vom Festland infolge der türkischen Eroberungen. 1579 wurden es als Villa bezeichnet, ein Dorf mit der Kirche zum hl. Johannes.

Najveći vlasnici zemljišta na području Poljica bili su vlastelini Anñelinović (Angelini) koji su unutar sela krajem 17. stoljeća podigli veći ljetnikovac, a zasigurno su imali presudni utjecaj na njegovo širenje tijekom 17. i 18. stoljeća. Godine 1833. obitelj Duboković-Nadalini kupuje zemlje i ljetnikovac od Anñelinovića koje do agrarne reforme u prvoj polovini 20. stoljeća zamjenjuju u ulozi veleposjednika.

Die größten Landbesitzer im Poljica-Gebiet waren die Gutsbesitzer Anñelinović (Angelini), die Ende des 17. Jh. ein größeres Sommerhaus im Dorf errichteten und mit Sicherheit entscheidenden Einfluss bei deren Verbreitung im 17. und 18. Jh. hatten. Im Jahr 1833 kaufte Dubokovic-Nadalini das Land- und Sommerhaus von Anñelinović, die durch die Agrarreform in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Vermieter abgelöst wurden.

 Ruralna cjelina Poljica je kulturno-povijesna cjelina. Oznaka zaštite: Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, već se štite kroz važeću prostorno– plansku dokumentaciju

Die ländliche Einheit Poljica ist ein kulturhistorisches Ensemble. Die gesetzlichen Grundlagen zum Schutz und zur Erhaltung des Kulturgutes sind durch gültige Raumplanungsdokumente gegeben.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links