RUDINA – Objekt »Turan za grožđe (2)«


Ime / Name
Objekt »Turan za grožđe (2)« / Podest für Weinpresse (2)

Code: RU-OB-05                                        


Adresa / Adresse
Mala Rudina

Lokacija / Position
Latitude: N 43,20762°    Longitude: E 16,59470° 
Visina / Höhe: 90 m

Katastarska čestica / Grundstücke
9207 (Stari Grad, Rudina)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
27.05.2018 10:43:00


Informacije

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Objekt »Turan za grožđe (1)« / Podest für Weinpresse (1)