RUDINA – Objekt »Svjetionik Rt Travna«

Ime / Name
Objekt »Svjetionik Rt Travna« / Leuchtfeuer am Kap Travna

Code: RU-OS-02                                             


Adresa / Adresse
Poluotok Kabal, Rt Travna

Lokacija / Position
Latitude: N 43,23559°    Longitude: E 16,56111° 
Visina / Höhe: 16 m

Katastarska čestica / Grundstücke
10416/875 (Stari Grad, Rudine)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Svjetionik se nalazi na rtu Travna. Nalazi se na visini od 6 metara, na litici i sastoji se od 6 m visokog čeličnog stupa obojenog bijelom bojom. Međunarodna oznaka – code: E3419

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Das Leuchtfeuer befindet sich am Kap Travna. Es steht in 6 m Höhe auf einer Klippe und besteht aus einer 6 m hohen weiß lackierten Säule aus Stahl. Internationaler Code: E3419


Linkovi / Links