STARI GRAD – Povijesni lokalitet »Dračevica«


Ime / Name
Povijesni lokalitet »Dračevica« / Historischer Ort »Dračevica«

Code: SG-PO-02                                    


Adresa / Adresse
Stari Grad, Polje, Dračevice

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18895°   Longitude: E 16,63030°
Visina / Höhe: 13 m

Katastarska čestica / Grundstücke
5602

Datum snimanja / Erfassungsdatum
15.05.2012 09:35:00


Informacije

Uz sjeverni rub polja, nalazi se lokva Dračevica, jedini površinski izvor vode koji gotovo nikada ne presušuje.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Am nördlichen Rand de Stari Grader Ebene gibt es die Oberflächenwasserquelle Dračevica, die so gut wie nie austrocknet.

 

Gotovo suho u listopadu 2018. godine / fast ausgetrocknet im Oktober 2018

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links