STARI GRAD – Povijesni objekt »Ostaci grčkih gradskih zidina«


Ime / Name
Povijesni objekt »Ostaci grčkih gradskih zidina« / Reste der griechischen Stadtmauer

Code: SG-PO-15                                    


Adresa / Adresse
Stari Grad, Vukovarska cesta

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18228°   Longitude: E 16,59821°
Visina / Höhe: 7 m

Katastarska čestica / Grundstücke
10622/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
06.05.2017 10:10:00


Informacije

Godine 2016. dio Vukovarske ceste otkriven je dijelom sjevernog grčkog gradskog zida.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
RST 19


Info

Im Jahr 2016 wurde an der Vukovarska cesta ein Teil der nördlichen griechischen Stadtmauer freigelegt.


Zidine Pharosa u kući Zaninović-Gramator /
Mauer des alten Pharos im Haus Zaninović-Gramator

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Povijesni lokalitet / historische Lokalität »Remetin vrt«
Povijesni objekt »Bedem Pharie« / Historische Stadtmauer des alten Pharos