STARI GRAD – Trim »SG-TR-E7«


Ime / Name
Trim »SG-TR-E7«
Code: SG-TR-E7                                        


Adresa / Adresse
Stari Grad, Polje, južno od aerodroma / Stari Grader Ebene, südlich des Flugfeldes

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17867°   Longitude: E 16,63004°
Visina / Höhe: 31 m

Katastarska čestica / Grundstücke
5037/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
13.10.2018 11:17:43


Informacije

Trim se nalazi na kamenoj zaravni u Starogradskoj polju južno od aerodroma. Okružena je kamenim prstenom koji služi kao zaštita od vjetra na desnoj strani ulaza. Na poleđini je velika hrpa kamenja.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim befindet sich auf einem Steinplateau in der Starigrader Ebene südlich des Flugplatzes. Er ist von einem Steinring umgeben, der rechts neben dem Eingang auch als Windschutz dient. An seiner Rückseite befindet sich ein großer Steinhaufen.

Sjeverna strana trima / Nordseite des Trim

Dana 13.10.2018 trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: šuma
Podloga: gomila kamenja
Povezan s: uređenom kamenom gomilom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: mali dijelovi su se srušili
Broj stepenica trima: 2
Dodatni kameni prsten: uređeni kameni prsten
Stepenište: nema
Oblik kamena: plosnat
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: Z (290°)
Promjer trima (cm): 290
Visina trima (cm): 210
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 180
Debljina zida (cm): 60
Širina vrata (cm): 55
Visina vrata (cm): 85
Širina unutra (cm): 150 – 170
Visina unutra (cm): 160
Volumen iznutra (m3): 2,23
Nema niše

Stražnja strana trima / Rückseite des Trim

Am 13.10.2018 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Wald
Untergrund: Steinhaufen
Verbunden mit: Steinhaufen geordnet
Nutzung: ungenutzt
Zustand: kleine Teile abgestürzt
Anzahl der Trimstufen: 2
Zusätzlicher Steinring: Steinring geordnet
Stiege: keine
Steinform: plattig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: W (290°)
Trimdurchmesser (cm): 290
Trimhöhe (cm): 210
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 180
Wandstärke (cm): 60
Türbreite (cm): 55
Türhöhe (cm): 85
Innenraumbreite (cm): 150 – 170
Innenraumhöhe (cm): 160
Raumvolumen (m3): 2,23
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links