ZASTRAŽIŠĆE – Spomenik palim borcima »I. sv. Rat«


Ime / Name
Spomenik palim borcima »I. sv. Rat« / Denkmal an die Gefallenen des I. Weltkrieges

Code: ZA-MO-02                                        


Adresa / Adresse
Zastražišće, Mala Banda, groblje

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14727°   Longitude: E 16,84009°
Visina / Höhe: 187 m

Zemljište / Grundstücke
*144/2 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
17.05.2018 17:06:00


Informacije

U povodu stote godišnjice početka Prvog svjetskog rata, u Zastražišćima je obnovljen spomenik palima u tom ratu. Inače, spomenik se nalazi na mjesnom groblju i s postoljem je visok 2,70 metara, a širok 2,50 metara. Na njemu su popisana trinaestorica Zastražišćana koji su kao unovačeni vojnici poginuli u dobi od 18 do 40 godina.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Aus Anlass des hundertsten Jahrestages des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges, wurde in Zastražišće das Denkmal der in diesem Krieg der Gefallenen erneuert. Das Denkmal befindet sich auf dem Friedhof und ist mit Sockel 2,70 Meter hoch und 2,50 Meter breit. Auf ihm werden dreizehn Personen aus Zastražišće aufgelistet die als Soldaten rekrutiert werden und im Alter von 18 bis 40 Jahren gestorben sind.

Godine 1977. obnovljen je spomenik (spomen ploča).

Im Jahr 1977 wurde das Denkmal renoviert (Gedenktafel).

Natpis:

NA BOINOM POLJU U PRVOM SVJETSKOM RATU
1914 – 1918 GOD.
POLOŽISI SVOJ ŽIVOT ZA DOMOVINU
ZASTRAŽIŠĆANI

Inschrift:

Auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs
1914 – 1918
ließen sie ihr Leben für die Heimat.
Die Bewohner von Zastražišće

JERKOVIĆ ANTE pok. FRANJE
BUCAT AMBROZ pok. LUKE
BARBARIĆ ANTE pok. JURJA
ŠPERKA JURAJ pok. ANTE
BOLAN BARTUL pok. MATE
GVOZDIN MATE pok. GRGE
BARBARIĆ BARTUL pok. STJEPANA
BARBARIĆ FRANE pok. Ante
MATELJAN BABIĆ NIKOLA pok. LUKE
BEPOS IVAN pok.MATE
DRAGIČEVIĆ STJEPAN pok. ANTE
FISTONIĆ IVAN pok. JAKOVA
RUDAN MATE pok. LUKE

NA VIECNU USPOMENU
PODIŽU U RATU 1941 GOD.
OBITELJI POGINULIJI

1817 – 1916
1880 – 1916
1883 – 1915
1887 – 1914
1890 – 1915
1891 – 1918
1892 – 1914
1893 – 1917
1894 – 1916
1895 – 1916
1896 – 1916
1897 – 1918
1898 – 1916

 Zum ewigen Gedenken
an die im Krieg 1941 Gefallenen
Errichtet von den Familien

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links

Novo groblje / Neuer Friedhof