ZASTRAŽIŠĆE – Arheološko nalazište »špilja na uvalu Pokrivenik«


Ime / Name
Arheološko nalazište »špilja na uvalu Pokrivenik« / Archälogische Stätte Höhle Pokrivenik

Code: ZA-PO-01                                           


Adresa / Adresse
Zastražišće, Uvala / Bucht Pokrivenik

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14871°   Longitude: E 16,88367°
Visina / Höhe: 20 m

Zemljište / Grundstücke
2913 (južno dio / südlicher Teil), 2920/115 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Prapovijesna špilja nalazi se u uvali Pokrivenik, na sjevernoj strani otoka Hvara. Ulaz u špilju visok je 20 m, a vidljiv je već na ulazu u uvalu. Špilja je duga 27 m., široka u glavnoj osi 11 m, a njena najveća visina iznosi 17,50 m. Glavna prostorija se prostire u pravcu istok – zapad. Tlo špilje je koso položeno. U sredini špilje se nalazi kameni blok visine i širine 2 m. na čijoj istočnoj strani je načinjena niša.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
Z-4634


Info

Die prähistorische Höhle befindet sich in der Bucht Pokrivenik auf der Nordseite der Insel Hvar. Der Eingang zur Höhle ist 20 m hoch und bereits am Eingang zur Bucht sichtbar. Die Höhle ist 27 m lang, 11 m breit in der Hauptachse und ihre maximale Höhe beträgt 17,50 m. Der Hauptraum erstreckt sich von Ost nach West. Der Boden der Höhle ist geneigt. In der Mitte der Höhle befindet sich ein 2 m hoher Steinblock, auf dessen Ostseite sich eine Nische befindet.

U špilji su pronađene životinjske kosti, morski pužići, školjke, ulomci prapovijesne keramike tipa Hvar I, Hvar II, Hvar V, te dvije male i jedna velika sjekira vjerojatno kultni predmeti. Špilja je bila naseljena u razdoblju neolita i brončanog doba.

In der Höhle wurden Tierknochen, Meeresschnecken, Muscheln, Fragmente prähistorischer Keramik vom Typ Hvar I, Hvar II, Hvar V sowie zwei kleine und eine große Axt gefunden, wahrscheinlich Kultgegenstände. Die Höhle wurde während der Jungsteinzeit und Bronzezeit bewohnt.

Lista zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2010.
Datum tiskanog izdanja: 22. 04. 2011.
Broj registra: Z-4634

Liste der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 06/2010.
Veröffentlichungsdatum: 22. 04. 2011.
Registriernummer: Z-4634

Foto: https://andadventure.com/

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links

Uvala Veli Pokrivenik
Grapčeva špilja / Höhle Grapčeva špilja