ZASTRAŽIŠĆE – Trim »ZA-TR-A7«


Ime / Name
Trim »ZA-TR-A7«

Code: ZA-TR-A7                             


Adresa / Adresse
Zastražišće, Glavica

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14418°   Longitude: E 16,86917°
Visina / Höhe: 184 m

Katastarska čestica / Grundstücke
2505/18

Datum snimanja / Erfassungsdatum
09.10.2021 10:02:00


Informacije

Trim se nalazi u masliniku na putu od zaseoka Glavica prema uvalama na sjeveru otoka. Jednostupanjski trim okružen je širokim kamenim prstenom koji također štiti ulaz. Stražnja strana je malo oštećena, ali inače u dobrom stanju. Još uvijek je u upotrebi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim befindet sich in einem Olivengarten am Weg vom Weiler Glavica zu den Buchten im Norden der Insel. Der einstufige Trim ist von einem breiten Steinring umgeben der auch den Eingang schützt. Der Trim ist an seiner Rückseite leicht beschädigt aber ansonsen gut erhalten . Er wird noch genutzt.

Ulaz / Eingang

Dana 09.10.2021 trim ZA-TR-A7 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: maslinik
Podloga: nakošena
Povezan s: uređenom kamenom gomilom
Upotreba: u upotrebi
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: uređeni kameni prsten
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: SZ (300°)
Promjer trima (cm): 360
Visina trima (cm): 240
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 185
Debljina zida (cm): 80
Širina vrata (cm): 60
Visina vrata (cm): 105
Širina unutra (cm): 190 – 200
Visina unutra (cm): 230
Volumen iznutra (m3): 4,30
Nema niše

Pogled na sjevernozapad / Blick nach Nordwesten

Am 09.10.2021 wurde der Trim ZA-TR-A7 besucht und näher untersucht:

Standort: Olivenhain
Untergrund: geneigt
Verbunden mit: Steinhaufen geordnet
Nutzung: genutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: Steinring geordnet
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: NW (300°)
Trimdurchmesser (cm): 360
Trimhöhe (cm): 240
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 185
Wandstärke (cm): 80
Türbreite (cm): 60
Türhöhe (cm): 105
Innenraumbreite (cm): 190 – 200
Innenraumhöhe (cm): 230
Raumvolumen (m3): 4,30
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links