Archiv-2018-02


Arhiva pregleda         Übersicht Archiv


u veljači 2018. 49 objekti su uključeni ili dodani na web stranicu:

Im Februar 2018 wurden 49 Objekte in die Website aufgenommen oder ergänzt:


Kapele / Kapellen

Kapelica »Sv. Marije(2)«
HV-CS-07 / Hvar, Ljubića brig


Križevi / Kreuze

Križ »Drveni križ s metalnim korpusom«
HV-CZ-07 / Hvar, Ljubića brig


Natpisi / Inschriften

Natpis u dvorištu biskupske palače
HV-IN-15 / Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija


Ploče / Tafeln

Informativna ploča »Uvale Lozna – Zastupac – Fra Petra Bok – Jagodna«
HV-IP-10 / Hvar, Trg Marka Miičića, Dolac

Spomen ploča »Suvremena kapsula povodom 400. obljetnice Hvarskog kazališta«
HV-IS-39 / Hvar, Park Veli đardin

Spomen ploča »Istas riboli sic Petrus …«
HV-IS-40 / Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija

Spomen ploča »Georgius Dubokovich«
HV-IS-41 / Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija


Spomen ploča »Održavanju prvog sastanka SKOJ-a otoka Hvara«
SG-IS-18 / Stari Grad, Ulica Vijugasta

Spomen ploča »Osnivanju VIII korpusa NOVJ«
SG-IS-23 / Stari Grad, Novo Riva 1, gradska čitaonica


Reljefi / Reliefs

Grb »Na kuću Šetalište Tonija Petrića 8«
HV-IG-42 / Hvar, Šetalište Tonija Petrića 8

Grb »U hotelu Park (1)«
HV-IG-43 / Hvar, Ulica Skaline od Gojave 9, Hotel Park

Grb »U hotelu Park (2)«
HV-IG-44 / Hvar, Ulica Skaline od Gojave 9, Hotel Park

Grb »U hotelu Park (3)«
HV-IG-45 / Hvar, Ulica Skaline od Gojave 9, Hotel Park

Grb »u dvorištu Biskupskog Dvora (1)«
HV-IG-47 / Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija

Grb »u dvorištu Biskupskog Bvora (2)«
HV-IG-48 / Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija

Reljef »U luneti portala crkve sv. Ivana«
HV-IR-07 / Hvar, Ulica Duha Svetoga 4, crkvica sv. Ivana

Reljef »Lavovi na pročelju lođe«
HV-IR-19 / Hvar, Trg sv. Stjepana 2, Lođa

Reljef »Lav na Leroj«
HV-IR-20 / Hvar, Trg sv. Stjepana 3, Leroj

Reljef »IHS u kući Novaka««
HV-IR-44 / Hvar, Ulica Kroz Burak 1 / Ulica Jurja Matijevića 15

Reljef »Na kuću Ulica Pavla Rossa 7«
HV-IR-45 / Hvar, Ulica Pavla Rossa 7

Reljef »Na kuću Ulica Dinka Novaka 11«
HV-IR-46 / Hvar, Ulica Dinka Novaka 11

Reljef ploča »Atelje Boras Hvar«
HV-IR-47 / Hvar, Trg Sv. Stjepana 18

Reljef »IHS – na kuću Kroz Burak 28«
HV-IR-48 / Hvar, Ulica Kroz Burak 28

Reljef ploča »IUBILAEUM A.D. 2000«
HV-IR-49 / Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija


Reljef »rimskog Silvanusa«
SG-IR-09/ Stari Grad, ulica Marina Držića

Reljef »Lav u dvorištu«
SG-IR-11 / Stari Grad, Ulica Marina Sabića


Skulpture / Skulpturen

Kip »U dvorištu samostana«
HV-MO-13 / Hvar, Šetalište put Križa 15, Franjevački samostan

Skulptura »SAMO USTRAJNOST«
HV-MO-14 / Hvar, Ulica Pavla Rossa 7

Mramorne ploče »NIKADA PRIRODA …«
HV-MO-15 / Hvar, Ulica Biskupa Jurja Dubokovića

Poprsje »Msgr. Mihi Pusicu«
HV-MO-16 / Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija


Objekti / Objekte

Objekt »Četiri piramide na zidinama stare luke Mandrać«
HV-OB-06 / Hvar, Trg Sv. Stjepana / Mandrać

Objekt »Piramida na samostanskom zidu«
HV-OB-09 / Hvar, Šetalište put Križa 15, vrt franjevačkog samostana

Objekt »Svjetionik u luci«
HV-OS-04 / Hvar, Obala Riva


Građevine / Gebäude

Gospodarska zgrada »Hotel Park, bivši Palača Ivanić«
HV-TG-16 / Hvar, Ulica Skaline od Gojave 9,

Kuća »Padovan«
HV-TG-87 / Hvar, Ulica Kroz Burak 30

Javna zgrada »Bivše mletačke bolnice«
HV-TG-89 / Hvar, Obala Fabrika 35, Milana Kukurina 1

Kuća »Sklop kuća uz crkvu Sv. Ivana, kuća Stanić«
HV-TG-95 / Hvar, Ulica Duha Svetoga 6

Vila »U Majerovici«
HV-TG-A2 / Hvar, Šetalište Tonija Petrića 8


Zgrada gospodarske »Ribarnica«
SG-TG-23 / Stari Grad, Trg Stjepana Radića

Kuća »Politeo«
SG-TG-31 / Stari Grad

Kuća »Vranković-Carić«
SG-TG-32 / Stari Grad, Trg Stjepana Radića / Trg Škor

Kuća »Ljetnikovac Žuvetić«
SG-TG-33 / Stari Grad


Trimi / Trims

Trim »HV-TR-05«
HV-TR-05 / Hvar, Ljubića brig

Trim »HV-TR-06«
HV-TR-06 / Hvar, stari put za Pandolovicu


Trim »SV-TR-15«
SV-TR-15 / Svirče, Poljica

Trim »SV-TR-33«
SV-TR-33 / Svirče, Poljica


Trim »ZA-TR-18«
ZA-TR-18 / Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116

Trim »ZA-TR-19«
ZA-TR-19 / Zastražišće, Krućica

Trim »ZA-TR-20«
ZA-TR-20 / Zastražišće, Krućica


natrag na vrh / Seitenanfang