Archiv-2018-05


Arhiva pregleda         Übersicht Archiv


U svibnju 2018. 114 objekti su uključeni ili dodani na web stranicu:

Im Mai 2018 wurden 114 Objekte in die Website aufgenommen oder ergänzt:


Naselja / Siedlungen

Bivši zaseok »Borovik«
DO-AA-04 / Dol, Borovik


Selo »Mala (Mola) Rudina«
RU-AA-02 / Mala Rudina

Puluotok »Kabal«
RU-AA-03 / Kabal


Sekundarno naselje »Rašnik«
VJ-AA-03 / Polje, Rašnik

Selo (Uvala) »Basina«
VJ-AA-05 / Basina

Selo »Mudri Dolac«
VJ-AA-06 / Vrh, Mudri Dolac


Selo »Zastražišće«
ZA-AA-00 / Zastražišće

Selo »Mola Bonda (Mala Banda)«
ZA-AA-01 / Zastražišće Mola Bonda

Selo »Donje Polje (Jerkov Dvor i Kuzmičićev Dvor)«
ZA-AA-02 / Zastražišće Donje Polje

Zaseok »Postranje (Podstrana)«
ZA-AA-03 / Zastražišće Postranje (Podstrana)

Zaseok »Grudac«
ZA-AA-04 /Zastražišće Grudac


Kapelice / Bildstöcke

Kapela »Sv. Liberata (bivši)«
JE-CP-04 / Jelsa, Šetalište Sv. Liberata


Kapelice / Bildstöcke

Kapelica »Sv. ?«
HV-CS-08 / Hvar, Pribinja


Kapelica »Sv. Nikola (1)«
VJ-CS-06 / Basina

Kapelica »Sv. Marije«
VJ-CS-07 / Vrbanj


Kapelica »Sv. Miho/Mihovila«
ZA-CS-08 / Zastražišće, Postranje

Kapelica »Sv. Josipa i sv. Marije«
ZA-CS-09 / Zastražišće, Grudac

Kapelica »Presvetog Srca Isusa«
ZA-CS-10 / Zastražišće, Vela Stiniva


Križevi / Kreuze

Križ »Križ na zidu«
DO-CZ-03 / Dol – Sv. Marije


Križ »na okruglom tornju samostana«
SG-CZ-08 / Stari Grad, Kod Sv. Petra 1


Križ »na starom groblju«
VJ-CZ-03 / Vrbanj, Staro groblje


Križ »Na novom groblju«
ZA-CZ-03 / Zastražišće, Mala Banda, groblje


Natpisi / Inschriften

Natpis »INGREDI IN HAS …«
BO-IN-01 / Bogomolje , stara župna kuća


Natpis »na nadvratniku«
DO-IN-01 / Dol – Sv. Marije, crkva sv. Marija


Natpis »G 1895«
RU-IN-02 / Mala Rudina

Natpis »G 1905«
RU-IN-03 / Mala Rudina


Natpis »Označavanje poplave 1830«
SG-IN-29 / Stari Grad, Riva 16


Natpis »iznad ulaza u stari groblje«
SV-IN-02 / Svirče, Staro groblje

Natpis »iznad ulaza u zvoniku«
SV-IN-03 / Svirče, zvonik crkvu

Natpis »iznad prozora«
SV-IN-04 / Svirče


Natpis »1797«
VJ-IN-03 / Vrbanj, kuća Lušić


Natpis »MDCXXIIII«
ZA-IN-01 / Zastražišće, Mala Banda, crkva Sv. Nikola


Ploče / Tafeln

Spomen ploča »na mjestu oružanog napada na žandarme«
BO-IS-04 / Bogomolje, kuća Veselka Godinovića

Spomen ploča »koja obilježava mjesto održavanja veze između Hvara i kopna«
BO-IS-05 / Uvala Bristova

Spomen ploča »formiranju Općinskog komiteta SKOJ-a«
BO-IS-07  Bogomolje, kuća Franje Radovančić


Ploča »Svukud poć«
RU-IP-02 / Vela Rudina


Spomen ploča »Sv. Benedikt moli za nas«
SV-IS-12 / Svirče, kapela Sv. Benedikt


Spomen ploča »Srpnja 1924 g.«
ZA-IS-01 / Zastražišće, u zidu kući na glavnoj cesti DC-116


Reljefi / Reliefs

Reljef »Dvije glave«
DO-IR-02 / Dol, Borovik

Reljef »Glava na pročelju kućice«
DO-IR-03 / Dol – kuća Marinko Dužević

Reljef »na cisternu «
DO-IR-04 / Dol – Sv. Ana, kuća obitelji Roić


Reljef »na vinariju«
SG-IR-10/ Stari Grad, Put Križa 1, vinarija

Reljef »dvije spolije u vrtnom zidu«
SG-IR-19 / Stari Grad, na putu prema Dolu


Dva reljefa »Braće Vrankovića«
SV-IR-01 / Svirče


Spomenici, skulpture / Monumente, Skulpturen

Spomenik »na grobu Dr. Krste Rudana«
BO-MO-02 / Jerkov Dvor


Skulptura »Glava na zabat«
DO-MO-04 / Dol – kuća Luka Moškatela

Skulptura »Bista nad ulazom«
DO-MO-05 / Dol – kuća IvanaPosinković

Skulptura »Glava na napuštenoj kući«
DO-MO-06 / Dol – Sv. Ana, kuća obitelji Vranković


Skulptura »Dvije lavlje glave«
SG-MO-18 / Stari Grad


Kip »Bl. Alojzija Stepinca«
VJ-MO-05 / Vrbanj, Sv. Duh, župnog dvora

Spomenik kapela pala borcima
VJ-MO-06 / Vrbanj, Novo groblje

Spomenik »Ana Sejf«
VJ-MO-07 / Vrbanj, pored stare ulice Stari Grad – Vrboska


Spomenik palim borcima »I. sv. Rat«
ZA-MO-02 / Zastražišće, Mala Banda, groblje

Kip »Sv. Nikola«
ZA-MO-03 / Zastražišće, Mala Banda, crkva Sv. Nikola


Objekti / Objekte

Objekt »Standarac ispred crkvu Sv. Marije«
DO-OB-03 / Dol – Sv. Marije


Objekt »Toč – Mlin za masline (1)«
RU-OB-02 / Vela Rudina

Objekt »Toč – Mlin za masline (2)«
RU-OB-03 / Mala Rudina

Objekt »Turan za grožđe (1)«
RU-OB-04 / Mala Rudina

Objekt »Turan za grožđe (2)«
RU-OB-05 / Mala Rudina


Objekt »Radio jarbol (1)«
SG-OR-04 / Stari Grad

Objekt »Svjetionik na Putu Lanterne«
SG-OS-01/ Stari Grad, Put Lanterne

Objekt »Svjetionik Zelenikovac Stari Grad – istok«
SG-OS-02 / Trajektno pristanište (istok)

Objekt »Svjetionik Zelenikovac Stari Grad – zapad«
SG-OS-03 / Trajektno pristanište (zapad)

Objekt »Svjetionik Stari Grad – luka«
SG-OS-04 / Stari Grad, Novo Riva

Objekt »Svjetionik Stari Grad – Lučica«
SG-OS-05 / Stari Grad – Šetalište don Šime Lubića, Lučica

Objekt »Trajektno pristanište«
SG-PU-09 / Stari Grad, Trajektno pristanište


Objekt »Sunčani sat (2)«
SV-OB-03 / Svirče, Poljica

Objekt »Brana (Pumpurela 2)«
SV-OB-04 / Svirče, na putu prema područja Poljica


Objekt »Park Blaženog Alojzija Stepinca«
VJ-OV-01 / Vrbanj, Sv. Duh, župnog dvora


Objekt »Turan za grožđe«
ZA-OB-01 / Zastražišće, Jerkov Dvor

Objekt »Mlin za masline 1«
ZA-OB-02 / Zastražišće

Objekt »Groblje (novo)«
ZA-OG-02 / Zastražišće, Mala Banda, groblje

Objekt »Camp Ivan (Camp Pokrvenik)«
ZA-OK-01 / Zastražišće, Uvala Pokrivenik


Utvrde / Festungen

Kula »Turnjić na Kuku«
BO-TD-01 / Uvala Smrska, Kuku


Kule »Dvije kule Angjelinovića«
ZA-TD-01 / Zastražišće

Kula »Haračića«
ZA-TD-02 / Zastražišće


Građevine / Gebäude

Javna zgrada »Stara grada općina / Društveni dom«
BO-TG-01 / Bogomolje 6, Selo

Kuća »Mirko Barbarić«
BO-TG-02 / Bogomolje

Javna zgrada »Župna kuća«
BO-TG-03 / Bogomolje 5, Selo

Kuća »Angelini (Angjelinović, danas Visković)«
BO-TG-04 / Uvala Smrska

Javna zgrada »Škola«
BO-TG-05 / Bogomolje


Zgrada »Vranković«
DO-TG-05 / Dol, Borovik


Javna zgrada »Osnovna škola«
SG-TG-29 / Stari Grad, Obala Dr. Franjo Tuđmana


Zgrada javne »Škola«
SV-TG-05 / Svirče


Veliki sklop / Großer Baukomplex »Angelini«
ZA-TG-01 / Zastražišće

Ljetnikovac »Angelini«
ZA-TG-02 / Zastražišće, Vela Stiniva

Kuća »Angelini (Angjelinović, kasnije  Duboković Nadalini)«
ZA-TG-03 / Zastražišće, Uvala Črvanj

Zgrada javne »Župna kuća«
ZA-TG-04 / Zastražišće, Mala Banda

Zgrada javne »Škola/Pošta Zastražišće«
ZA-TG-05 / Zastražišće, DC-116

Zgrada »Destilerija i mlin zu masline«
ZA-TG-06 / Zastražišće


Cisterne i točka vode / Zisternen und Wasserstellen

Objekt 01 »selo – javna cisterna«
BO-OP-01 / Dol, Borovik


Objekt »Gustirna (03) u Boroviku«
DO-OP-03 / Dol, Borovik

Objekt »Gustirna (04) u Boroviku«
DO-OP-04 / Dol, Borovik

Objekt »Gustirna (05) uz trim DO-TR-11«
DO-OP-05 / Dol, na cestu prema Vrbanj


Objekt 01 »Bunar 1935«
PO-OP-01 / Poljica


Objekt »Gustirna – pjover (04)«
RU-OP-04 / Mala Rudina


Objekt »Bunar (05) na ribnjaku Tvrdalja«
SG-OP-05 / Stari Grad, Trg Tvrdalja Petra Hektorovića

Objekt »Gustirna (55) uz trim SG-TR-63«
SG-OP-55/ Stari Grad, Polje, Dračevice

Objekt »Gustirna (75) uz trim SG-TR-D9«
SG-OP-75 / Stari Grad, Polje


Trimi / Trims

Trim »BO-TR-07«
BO-TR-07 / Bogomolje, sjeverno od magistrale DC-116

Trim »BO-TR-08«
BO-TR-08 / Bogomolje, južno od magistrale DC-116


Dvojni trim »DO-TR-16 (Vranković-Plenković)«
DO-TR-16 / Dol, Borovik


Trim »PI-TR-01«
PI-TR-01 / Pitve, sjeverno od glavne ceste DC 116


Trim »SG-TR-D8«
SG-TR-D8 / Stari Grad, Polje, u blizini trafostanice

Trim »SG-TR-D9«
SG-TR-D9 / Stari Grad, Polje

Trim »SG-TR-E0«
SG-TR-E0/ Stari Grad, Polje, Malo Selo


Trim »SV-TR-21«
SV-TR-21 / Svirče, Poljica

Trim »SV-TR-25«
SV-TR-25 / Svirče, Poljica


Trim »VJ-TR-33«
VJ-TR-33 / Vrbanj, Mudri Dolac

Trim »VJ-TR-34«
VJ-TR-34 / Vrbanj, Mudri Dolac

Trim »VJ-TR-35«
VJ-TR-35 / Vrbanj, Polje, Rašnik

Trim »VJ-TR-36«
VJ-TR-36 / Vrbanj, Polje, Rašnik

Trim »VJ-TR-37«
VJ-TR-37 / Vrbanj, Polje, Rašnik

Trim »VJ-TR-38«
VJ-TR-38 / Vrbanj, Polje, Rašnik


Povijesnei znamenitosti / historisches

Bogomolje »pregled gomila«
BO-PG-00 / Begomolje


natrag na vrh / Seitenanfang