Archiv-2019-02


Arhiva pregleda         Übersicht Archiv


u veljači 2019. 85 objekti su uključeni ili dodani na web stranicu:

Im Februar 2019 wurden 85 Objekte in die Website aufgenommen oder ergänzt:


Crkve / Kirchen

Bivša ranokršćanska crkva »Sv. Ciprijana«
HV-CI-11 / Hvar, Ulica Duha Svetoga

Bivša crkva »Sv. Nikole Višeg.«
HV-CI-12 / Hvar, Napoljun

Ostaci crkvice »Sv. Pelegrina«
HV-CK-05 / Hvar, Rt Pelegrin

Ostaci crkvice »jedne biskupske«
HV-CK-07 / Hvar, Vira, bivsi biskupskog ljetnikovca


Kapele / Kapellen

Bivša kapela »Gospe Žalosne (Adolorate)«
HV-CP-02 / Hvar, Ulica skaline od Gojave / Trg sv. Stjepana 5


Križevi / Kreuze

Križ »Rt Pelegrin«
HV-CZ-05 / Hvar, Rt Pelegrina

Križ »U blizini crkve sv. Pelegrina«
HV-CZ-06 / Hvar, Rt Pelegrin, crkva sv. Pelegrina


Natpisi / Inschriften

Natpis uvali Lozna
HV-IN-10 / Hvar, Lozna

Natpis »Na Velikom Muntu«
HV-IN-11 / Hvar, Ulica Jurja Novaka, Veli Munat

Natpis »OSTIUM NON HOSTIUM«
HV-IN-12 / Hvar, kuća Budimir Lupi

Natpis iznad vratima zvonika
HV-IN-14 / Hvar, Šetalište put Križa 15, crkva sv. Marije

Natpis »Na nadvratniku bivše kapele«
HV-IN-16 / Hvar, Trg sv. Stjepana 5, Hotel Palača

Natpis »Na nadvratniku kuća Gariboldija«
HV-IN-17 / Hvar, Ulica Hanibala Lucić

Natpis »AVGVSTINI.IOANNIS …«
HV-IN-18 / Hvar, Šetalište put Križa 15, Franjevački samostan


Ploče / Tafeln

Informativna ploča »Park dr. Josipa Avelinija«
HV-IP-07 / Hvar, park dr. Josipa Avelinija

Informativna ploča »Tematska staza – Zeleni put«
HV-IP-09 / Hvar, raskrižje put do Milne

Informativna ploča »Uvale, sjeverno od Hvara«
HV-IP-11/ Hvar, na cestu prema Brusju

Informativna ploča »Uvale, Jagodna – Zastupac – Lozna«
HV-IP-12/ Hvar, na putu prema uvala

Spomen ploča »HONORI ET MEMORIAE«
HV-IS-20 / Hvar, Trg sv. Stjepana 5, Hotel Palača

Spomen ploča »Desetogodišnjice oslobođenja od talijanskog okupatora«
HV-IS-27 / Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44 / Obala Riva 1, Arsenal

Spomen ploča »Viator ora ovae …«
HV-IS-31 / Hvar, Šetalište put Križa 15, nekadašnje groblje

Spomen ploča »Boravku Štaba mornarice NOVJ u Hvaru«
HV-IS-32 / Hvar, Zgrada Skuipštine općine Hvar

Spomen ploča »Ploča nad vratima zvonika«
HV-IS-35 / Hvar, Šetalište put Križa 15, crkva sv. Marije

Spomen ploča »Grgur Bučić (1)«
HV-IS-36 / Hvar, Ulica Dinka Kovačevića 3, Venerande

Spomen ploča »Šime Dujmović«
HV-IS-37 / Hvar, Glavica


Reljefi / Reliefs

Grb »u palaći Užižić«
HV-IG-17 / Hvar, Ulica Kroz Grodu 5, palača Užižić / Hektorović

Grb »U uvali Mala Vira«
HV-IG-37 / Hvar, Mala Vira

Grb »Obitelj Rusković«
HV-IG-39 / Hvar, Ulica Matija Ivanića 38

Grb „Obitelj Bartučevića – loza Hortenzija Bartučevića“
HV-IG-51 / Hvar, Ulica Sveti Marak 16, crkva sv. Marka

Grb »tri grba u Sv. Marka«
HV-IG-53 / Hvar, Ulica Sveti Marak 16, crkva sv. Marka

Grb »Gazarović«
HV-IG-54 / Hvar

Grb »Dračić«
HV-IG-55 / Hvar

Reljef »Lav na južnoj strani crkve sv. Marka«
HV-IR-16 / Hvar, Ulica Sveti Marak 16, crkva sv. Marka


Objekti / Objekte

Objekt »Prvo kupalište u Hvaru«
HV-OB-07 / Hvar, Šetalište Tonija Petrića 3

Objekt »Planirano novo groblje Kruvenice«
HV-OG-02 / Hvar, Ulica Biskupa Jurja Dubokovića

Objekt »Camp Vira«
HV-OK-01 / Hvar, Vira

Objekt »Kamp Kopito«
HV-OK-02 / Grad Hvar, M. Marchia 40A

Objekt »Igralište Križna Luka«
HV-ON-01 / Grad Hvar, Ulica Demetrija Hvarskog

Objekt »Igralište Venerande«
HV-ON-02 / Grad Hvar, Venerande

Objekt »Tenis Center Hvar«
HV-ON-03 / Grad Hvar

Objekt »Svjetionik Rt Pelegrin«
HV-OS-01 / Hvar, Rt Pelegrin

Objekt »Svjetionik Rt Nezadovoljan«
HV-OS-02 / Hvar, Vira, Kamp Vira

Objekt »Svjetionik Rt Galijola«
HV-OS-03 / Hvar, Vira, Rt Galiola (Galijola)

Objekt »Svjetionik Luka Vira«
HV-OS-05 / Hvar, Luka Vira

Objekt »Helidrom«
HV-PU-06 / Hvar, na putu prema Vira

Objekt »Tunel Mole Garške (sjeverni portal)«
HV-PU-10 / Hvar, Ulica Dr. Oresta Žunkovića

Objekt »Tunel Mole Garške (južni portal)«
HV-PU-11 / Hvar, Put Podstina


Građevine / Gebäude

Kuća »Sarjanović«
HV-TG-03 / Hvar, Ulica Petra Hektorovića 2,

Kuća »Roić«
HV-TG-18 / Hvar

Kuća »Kukurin-Kovačević«
HV-TG-70 / Hvar, Ulica Marije Maričić 16

Kuća »Papafava«
HV-TG-74 / Hvar, Ulica Dr. Mate Milićica

Kuća »Bibić«
HV-TG-77 / Hvar, Burak

Kuća »Dujmović«
HV-TG-79 / Hvar, Burak

Kuća »Gilve«
HV-TG-81 / Hvar

Ljetnikovac »Ostatke biskupskog ljetnikovca«
HV-TG-82 / Hvar, Vela Vira

Gospodarska zgrada »Heritage Hotel Dea Hvar«
HV-TG-84 / Hvar, Hvarskih bratovština 4

Kuća »Matković«
HV-TG-85 / Hvar, Kroz Burak

Kuća »Rosso«
HV-TG-90 / Hvar, Ulica Svetega Križića 3

Kuća »Mala gotička kuća na trgu«
HV-TG-91 / Hvar, Trg sv. Stjepana,

Kuća »Gariboldi«
HV-TG-92 / Hvar, Ulica Hanibala Lucića

Ljetnikovac »Obitelji Bolizza«
HV-TG-A1 / Hvar, Mala Vira

Gospodarska zgrada »Adriana Hvar Spa Hotel«
HV-TG-A4 / Hvar, Obala Fabrika 28

Ljetnikovac »Obitelji Dujmović«
HV-TG-A6 / Hvar, Vela Vira

Gospodarska zgrada »Hotel Villa Rosmarinus«
HV-TG-A7 / Hvar, Ivana Bozitkovica 30

Gospodarska zgrada »Pharos Hvar Bayhill Hotel«
HV-TG-A8 / Hvar, Ulica Dinka Kovačevića 10

Gospodarska zgrada »Amfora Hvar Grand Beach Resort«
HV-TG-A9 / Hvar, Ulica biskupa Jurja Dubokovića 5

Gospodarska zgrada »Delfin Hvar Hotel«
HV-TG-B0 / Hvar, Obala Fabrika 36

Gospodarska zgrada »Hotel Croatia«
HV-TG-B1 / Hvar, Vlade Avelinija 7

Gospodarska zgrada »Hotel Podstine«
HV-TG-B2 / Hvar, Put Podstina 11

Gospodarska zgrada »Hotel Sirena«
HV-TG-B3 / Hvar, Oresta Žunkovića 1

Gospodarska zgrada »Hotel Bodul«
HV-TG-B4 / Hvar, Ivana Vučetića

Gospodarska zgrada »Hotel Teranea Hvar«
HV-TG-94 / Hvar, Lucije Rudan 24


Cisterne i točka vode / Zisternen und Wasserstellen

Objekt »Gustirna u palače Radošević«
HV-OP-07 / Hvar, Ulica Vicka Butorovića 2, palača Radošević

Objekt »Gustirna u dvorištu vrtu samostana«
HV-OP-08 / Hvar, Šetalište put Križa 15, vrt franjevačkog samostana

Objekt »3 gustirne u vrtu biskupskog dvora«
HV-OP-10 / Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija

Objekt »Gustirna na lokalitetu Ljubića brig«
HV-OP-13 / Hvar, Ljubića brig

Objekt »Gustirna u Kneževa dvora (hotel Palača)«
HV-OP-15 / Hvar, Trg sv. Stjepana 5, Hotel Palača

Objekt »2 gustirne u Venerandi«
HV-OP-23 / Hvar, Ulica Dinka Kovačevića 3, Venerande

Objekt »Gustirna u samostanu«
HV-OP-24 / Hvar, Šetalište put Križa 15


Trimi / Trims

Trim »HV-TR-07«
HV-TR-07 / Hvar, Njive

Trim »HV-TR-08«
HV-TR-08 / Hvar, u blizini crkvice sv. Magdalene


Povijesnei znamenitosti / historisches

Pretpovijesne nalazišta »Gomile Vira«
HV-PG-01 / Hvar, Uvala Vira

Arheološko nalazište »Markova špilja«
HV-PO-01 / Hvar, Pelegrin

Povodni arheološki lokalitet »antički brodolom (1)«
HV-PV-01/ Hvar, more

Povodni arheološki lokalitet »antički brodolom (2)«
HV-PV-02 / Hvar, Rt. Pelegrin, more


natrag na vrh / Seitenanfang