Archiv-2019-03


Arhiva pregleda         Übersicht Archiv


U ožujku 2019. 45 objekti su uključeni ili dodani na web stranicu:

Im März 2019 wurden 45 Objekte in die Website aufgenommen oder ergänzt:


Kapelice / Bildstöcke

Kapelica »Sv. Špiridijun«
SU-CS-01 / Sućuraj, Mačak, između plaže Česminice i Valice

Kapelica »Sv. Nikola gornji«
SU-CS-02 / Sućuraj, Brdo (poviše Gojmere)

Kapelica »Sv. Nikola na obali mora«
SU-CS-04 / Sućuraj, Put Lučice


Natpisi / Inschriften

Natpis »Na nadvratnici vrata samostana«
SU-IN-01 / Sućuraj, Ulica Sv. Jurja, Franjevački samostan

Natpis »na ulomku nadvratnika«
SU-IN-02 / Sućuraj, crkva sv. Ante, Ulica Donja Banda

Natpis »1920«
SU-IN-03 / Sućuraj, Ulica Bujina Ploča

Natpis »S.B.K. 1886«
SU-IN-04 / Sućuraj, Riva


Ploče / Tafeln

Spomen ploča »Proleter«
SU-IS-06 / Sućuraj, Obala Gornja Banda, kuća Jeličić pok. Nikole

Spomen ploča »Dinko i Ante Anđelinović«
SU-IS-07 / Sućuraj, kuća Ante Anđelinovića

Spomen ploča »Glagoljski natpisi«
SU-IS-09 / Sućuraj, Riva – Ulica sv. Jurja

Spomen ploča »Ante Anđelinović«
SU-IS-10 / Sućuraj, Riva, Osnovna škola

Spomen ploča »Za ljubav«
SU-IS-11 / Sućuraj, Sućuraj, Put Polja, crkva na starom groblju

Počasna ploča »Občinski dom 1888«
SU-IS-12 / Sućuraj, Ulica Donja Banda, crkva Sv. Ante


Reljefi / Reliefs

Grb »1560«
SU-IG-01 / Sućuraj


Spomenici, skulpture / Monumente, Skulpturen

Grafit »Veliki grafit na pumpureli«
SU-MO-05 / Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran


Objekti / Objekte

Objekt »Mlin za masline«
SU-OB-01 / Sućuraj, Riva

Objekt »Camping Mlaska«
SU-OK-01 / Sućuraj, Mlaska 1

Objekt »Igralište«
SU-ON-01 / Sućuraj

Objekt »Projekt – nova luka za privatni promet«
SU-PU-03 / Sućuraj, Ulica Trajektna

Objekt »Luka Sućuraj«
SU-PU-02 / Sućuraj, luka

Objekt »Mali park«
SU-OV-01 / Sućuraj, Riva


Građevine / Gebäude

Utvrđenje »Ugaona kula u gradskom zidu«
HV-TD-12 / Hvar, Park Dr. Josipa Avelinija


Javna zgrada »Osnovna škola Ante Anđelinović«
SU-TG-03 / Sućuraj, Trg Park 5

Javna zgrada »Ambulanta«
SU-TG-05 / Sućuraj, Trg Park

Gospodarska zgrada »bivši  hotel Trpimir«
SU-TG-06 / Sućuraj, Trg Park

Kuća »Biskupovu palaču«
SU-TG-02 / Sućuraj, Riva

Kuća »Palac«
SU-TG-04 / Sućuraj, Riva


Cisterne i točka vode / Zisternen und Wasserstellen

Objekt 01 »Pjover«
SB-OP-01 / Selca kod Bogomolja, Grabak


Objekt 01 »Fontana u parku«
SU-OP-01 / Sućuraj, Mali park

Objekt 02 »Obćinska čatrnja (cisterna)«
SU-OP-02 / Sućuraj, Ulica Pijaca

 

Objekt 03 »Fontana s roibom«
SU-OP-01 / Sućuraj, Riva


Trimi / Trims

Trim »GJ-TR-08«
GJ-TR-08 / Gdinj, Dugi Dolac, glavna cesta D-116

Trim »GJ-TR-09«
GJ-TR-09 / Gdinj, Dugi Dolac

Trim »GJ-TR-10«
GJ-TR-10 / Gdinj, u blizini glavne ceste DC-116


Trim (Torijun) »SB-TR-01«
SB-TR-01 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Trim (Torijun) »SB-TR-02«
SB-TR-02 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Trim (Torijun) »SB-TR-03«
SB-TR-03 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Trim (Torijun) »SB-TR-04«
SB-TR-04 / Selca kod Bogomolja, Grabak


Trim (Torijun) »SU-TR-02«
SU-TR-02 / Sućuraj, na putu prema Brda

Trim (Torijun) »SU-TR-03« (pristrišak)
SU-TR-03 / Sućuraj, Lukovac

Trim (Torijun) »SU-TR-04«
SU-TR-04 / Sućuraj, Ograda

Trim (Torijun) »SU-TR-05«
SU-TR-05 / Sućuraj, Vrh Mačka


Trim »ZA-TR-21«
ZA-TR-21/ Zastražišće, Grudac, na glavnoj cesti DC-116

Trim »ZA-TR-22«
ZA-TR-22 / Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116


povijesne znamenitosti / Hitorisches

Podvodna nalazište »Američki avion B-24 Liberator iz II. sv. rata«
BO-PV-01 / Bogomolje, More


natrag na vrh / Seitenanfang