Index-A

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– A –


A  ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Abesinski dvor, Kuća-
Grb
Stari Grad, Duolnja Kola 15A
SG-IG-07
Abramovi
Zaseok (Marinkovac)
Pakleni otoci, Otok Marinkovac
OP-AI-01

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Adam (Priluka)
Uvala
Rudina
RU-AU-08
Adriana Hvar Spa Hotel
Hotel
Hvar, Obala Fabrika 28
HV-TG-A4
Adriatiq Hotel Hvar
Hotel
Jelsa 893
JE-TG-19
Adriatiq Resort Fontana
Hotel
Jelsa
JE-TG-09

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Aerodrome (Hvar Airport)
Aerodrome
Stari Grad, Put Gospojice
SG-PU-11

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Ager Farensis (danas Starogradsko polje)
Informativna ploča »Ager, Starogradsko polje
Stari Grad, Put Križa 1
SG-IP-09
Ager Pharensis  (danas Starogradsko polje)
Informativna ploča »UNESCO Starogradsko Polje«
Stari Grad, Park Vorba
SG-IP-13
Agron, kralj; (3. st. pr. Kr.)
Informativna ploča »put Demetrija Farskog«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-04

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Alajbeg, Stanko; restaurator; (1955)
Crkva sv. Tudora
Milna
MI-CI-01
Albardi, Guiseppe; slikar
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Aleksandra, Park kralja
Informativna ploča
Hvar, Park dr. Josipa Avelinija
HV-IP-07
Alergolski centar Hvar HAZU
Spomen ploča
Hvar, Ulica Biskupa J. Dubokovića
HV-IS-34
Alergolski centar Hvar HAZU
Bolnica
Hvar, Ul. Biskupa Jurja Dubokovica
HV-TG-05
Alešij,  Andrij
Kip sv. Petra
Vrboska, crkvica sv. Petra
VA-MO-04
Alujević, Tonka; novinara, umjetnica; (2018)
Podni mozaik
Hvar, Park Veli đardin
HV-OB-16
Alujević, Tonko; umjetnik; (1996)
Crkvica sv. Josipa
Velo Milna, groblje
MI-CK-02

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Ambulanta
Zgrada
Sućuraj, Trg Park
SU-TG-05
Amfora Hvar Grand Beach Resort
Hotel
Hvar, Ulica biskupa Jurja Dubokovića 5
HV-TG-A9

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Ančić, Ivan; kanonik; (1762)
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02
Ančić, Jelena
Povijesni izvještaj
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-IS-31
Ančić, Vladimir; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Ančić, Kuća-
Kuća Budrović
Hvar, Ulica Kroz Grodu 9
HV-TG-27
Anđela, Kola-
Put između trga Tome Gamuline i trga Križnoše
Jelsa
JE-AM-01
Anđelinović (Angelini), Jacob; plemić
Povijesni izvještaj
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-IS-31
Anđelinović (Angelini), obitelj
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Anđelinović (Angelini); (1624)
Veliki sklop Angelini
Zastražišće
ZA-TG-01
Anđelinović, Ante
Spomen ploča
Sućuraj, Ulica Pijaca, rodna kuća Ante Anđelinovića
SU-IS-07
Anđelinović, Ante Todora; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Sućuraj, Riva, ispred Osnove škole
SU-MO-01
Anđelinović, Ante; borac I Splitskog odreda
Spomen ploča
Sućuraj, Riva, Osnovna škola
SU-IS-10
Anđelinović, Ante; škola
Zgrada škole
Sućuraj, Trg Park 5
SU-TG-03
Anđelinović, Bernard
Ljetnikovac Angelini
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-TG-02
Anđelinović, Danko; pjesnik; 1891-1964
Spomen ploča
Sućuraj, Ulica Pijaca, rodna kuća Ante Anđelinovića
SU-IS-07
Anđelinović, Gazar; (1624)
Ljetnikovac Angelini
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-TG-02
Anđelinović, Gazar; (1624); natpis
Natpis u župnoj crkvi sv. Nikola
Zastražišće, Mala Banda, crkva sv. Nikola
ZA-IN-01
Anđelinović, Ivan
Ljetnikovac Angelini
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-TG-02
Anđelinović, Ivan; (1793)
Kuća Angelini (Anđelinović)
Vela Prapatna
PR-TG-02
Anđelinović, Jakov
Ljetnikovac Angelini
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-TG-02
Anđelinović, Pavao
Ljetnikovac Angelini
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-TG-02
Anđelinović, Pavao; (1793)
Kuća Angelini (Anđelinović)
Vela Prapatna
PR-TG-02
Anđelinović, Petar
Ljetnikovac Angelini
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-TG-02
Andelinović, Simun; donator; (2003)
Spomen ploča
Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran, kip sv. Nikola
SU-IS-08
Anđelinović; kule
Selo
Zastražišće
ZA-AA-00
Anđelinović-Angelini; grb
Grb
Zastražišće
ZA-IG-01
Anđelinović-Angelini, Kuća-
Ladanjska kuća
Poljica
PO-TG-02
Andreis, obitelj
Palača Paladini zimska (gornja)
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 4
HV-TG-07
Andreis; biskup; (1669)
Bivši Franjevački samostan sv. Ante
Sućuraj, Ulica Donja Banda
SU-CA-02
Andreis; biskup; (1669)
Bivši Franjevački samostan sv. Križ
Sućuraj
SU-CA-03
Andreis; biskup; (1673)
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02
Andretovih, Kola
Put od obale Dubkovića do puta Mihovila
Jelsa
JE-AM-01
Andriaševo
Područje
Vrbanj, Vrbanjske Rudine
VJ-TR-16
Andrije, Matijević; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča
Zarače, Rt Zub od Zaraće
ZR-IS-01
Andrijić, Blaž; graditelj; (1507)
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Andrijić, Marko; graditelj; (1489)
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Andro
Natpis
Stari Grad, Torjun
SG-IN-20
Angeli Radovani, Kosta ; kipar
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-01
Angelini (Anđelinović), Kuća-
Zaseok Vela Prapatna
Vela Prapatna
PR-AA-01
Angelini (Anđelinović), Kuća-
Zgrada
Vela Prapatna
PR-TG-02
Angelini (Angjelinović, kasnije  Duboković Nadalini), Kuća-
Kuća
Zastražišće, Uvala Črvanj
ZA-TG-03
Angelini (Angjelinović, Visković); (17./18. st.), Kuća-
Kuća
Bogomolje, U. Smrska
BO-TG-04
Angelini (Anñelinović); vlastelini
Selo Poljica
Poljica
PO-AA-01
Angelini, plemićka obitelj; (1624); ljetnikovac
Ljetnikovac
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-TG-02
Angelinović, dr. Grga; (1930)
Grb
Zastražišće
ZA-IG-01
Angjelinović (Angelini, Visković); (17./18. st.), Kuća-
Kuća
Bogomolje, U. Smrska
BO-TG-04
Angjelinović, dr. Budislav; odvjednik u Splitu
Grb
Zastražišće
ZA-IG-01
Angjelinović; (1624), Kula-
Kula
Zastražišće
ZA-TD-01
Anić Ivo; izmučeni komunist; (1936)
Spomen ploča
Pakleni arhipelag, otočić Gališnik
OP-IS-01
Anić, Nikola; (1950)
Antičko nazalište Ostatke rimske cisterne
Sućuraj, Brigove, (Mačini bad)
SU-PO-01
Antica; Cafe-
Duolnjo kola
Stari Grad, Duolnjo kola
SG-PU-06
Antica; Hotel-
Hotel
Stari Grad, Trajektno pristanište 3
SG-TG-40
Antičević, Don L. Vanja, župnik
Križ
Zastražišće, Mala Banda, groblje
ZA-CZ-03
Antičević, Mili Pok. Ante; stanovnik; +1941/1945
Spomen ploča palim borcima
Zavala, uz zgradu zadružnog doma
ZV-IS-01
Antičević, Milivoj; stanovnik Pitova; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Antičević, Milivoj; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Pitve, bivši škola
PI-IS-01
Antička vila
Uvala Soline
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-29
Antička vila
Antičko nazalište
Otok sv. Klement, Uvala Soline
OP-PO-01
Antifašizma, Ulica (DC-116)
Ulica Higijeničkog društva → ulica Miće Marchija (DC-116)
Grad Hvar
HV-AM-00
Antiquario (Užinić), obitelj; (1659)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Antun; drvodjelac; (1884)
Crkvica Pomoćnice Kršćana
Malo Milna
MI-CK-04
Antunović, Grgo Ivana; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome, Gradsko groblje
HV-MO-07
Antunović, Ivan; izmučeni komunist; (1936)
Spomen ploča
Pakleni arhipelag, otočić Gališnik
OP-IS-01
Antunovića, Ulica Grga-
Sjeverno od / nördlich der ulice Ive Roića
Grad Hvar
HV-AM-00
Anzulović, Zbirka Božo-
Kuća Carića
Svirče
SV-TG-09
Anzulović, Želj; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Arbanas, Jakov; nogometaš; 1921-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Arbanasić, Jakov; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Arkada Sunny Hotel by Valamar
Hotel
Stari Grad, Naselje Helios 5
SG-TG-41
ARP d. o. o., Projektni ured-
Kuća Bartučević
Hvar, Ulica Nike Karkovica 12
HV-TG-30
Arsenal
Zgrada
Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44
HV-TG-04
Artifoni, Karlo; (1744)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Artigianalli iz Trenta; slikar; (1907)
Crkva sv. Juraj mučenik
Gdinj, Nova Crkva
GJ-CI-01

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Asperti; biskup, (1707)
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02
Aspettij, Tizian; (barokni srebrni križ)
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Atelje Boras Hvar
Reljef ploča
Hvar, Trg sv. Stjepana 18
HV-IR-47
Athena Dionyso
Informativna ploča »put Farskog poslanstva«
Stari Grad, Polje
SG-IP-07

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Augustinski samostan
Općina Jelsa
Jelsa
JE-AA-01
Augustinski samostan
Samostan
Jelsa
JE-CA-01
Augustinski samostan
Spomen ploča
Jelsa, Gradsko groblje
JE-IS-02
Augustinski samostan (bivši)
Samostan
Sveta Nedjelja, spilja Augustinaca
SN-CA-01
Augustinski samostan (danas Franjevački samostan)
Bivši samostan
Sućuraj, Ulica sv. Jurja
SU-CA-01
Augustinski samostan Sv. Nikola
Bivši Augustinaca samostan
Hvar, gradsko groblje
HV-CA-05
Augustinčić, Antun; kipar; (1978)
Drvena skulptura Drinkovića
Vrboska, Glavice
VA-MO-05
Aulus, Marius; konzul; (384 pr. Kr.)
Informativna ploča »Jadasinski put«
Stari Grad, Polje
SG-IP-10
Austrijska cesta
Bivša cesta
Stari Grad, u blizini Puta Lanterna
SG-PU-01

ǀ Ab.. ǀ Ad.. ǀ Ae.. ǀ Ag.. ǀ Al.. ǀ Am.. ǀ An.. ǀ Ar.. ǀ As.. ǀ At.. ǀ Au.. ǀ Av.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Avelini, Dr. Josip; liječnik; gradonačelnik; 1891–1947
Crkva sv. Kuzme i Damjana
Hvar, Ulica Marije Maričić 2
HV-CI-05
Avelini, Dr. Josip; liječnik; gradonačelnik; 1891–1947
Informativna ploča
Hvar, Park dr. Josipa Avelinija
HV-IP-07
Avelini, Dr. Josip; liječnik; gradonačelnik; 1891–1947
Park
Hvar, Park dr. Josipa Avelinija
HV-OV-02
Avelini, Vlade Antin; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome, Gradsko groblje
HV-MO-07
Avelinija, Park dr. Josipa-
Sjeverno od / nördlich der ulica Higieničkog Društva
Grad Hvar
HV-AM-00
Avelinija, Ulica Vlade-
Šetalište Tonija Petrića → zapadno / Westen
Grad Hvar
HV-AM-00
Avelinji, obitelj
Kuća Rusković
Hvar, Ulica Matija Ivanića 38
HV-TG-23