Index-D

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– D –


ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Da.. ǀ De.. ǀ Di.. ǀ Dj.. ǀ Do.. ǀ Dr.. ǀ Du.. ǀ Dv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Dalarica Uvala
Područje
Velo Grablje
GV-AI-01
Dalmacija
Kraljevina
Sućuraj
SU-AA-00
Dalmatinac, J.; klesar; (15. st.)
Kuća Matijević
Hvar, Ulica Grge Novaka 9
HV-TG-53
Dalmatinac, J.; klesar; (15. st.)
Kuća Strossmayer
Hvar, Ulica Marije Maričić 1
HV-TG-31
Dalmatinca, Ulica Jurja
Od / von trga Ploča → Ulica Kipara Jurja Škarpe
Stari Grad
SG-AM-01
Damiani, kanonik Dominik; (1674)
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Damjanić, Fanko; stanovnik; +1941-1945
Spomenik palim borcima
Vrboska, na malom otoku
VA-MO-01
Damjanić, Jerkoslav; stanovnik; +1941-1945
Spomenik palim borcima
Vrboska, na malom otoku
VA-MO-01
Dančević, obitelj; (19. st.)
Ruralna cjelina
Humac
HU-AA-01
Dančević, Zdravko; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Dančević
 Put između trga sv. Ivana i Kole Kuzetovih
Jelsa
JE-AM-01
Dandula; Marco ; (1795)
Spomen ploča
Hvar, Mandrač
HV-IS-20

ǀ Da.. ǀ De.. ǀ Di.. ǀ Dj.. ǀ Do.. ǀ Dr.. ǀ Du.. ǀ Dv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

De (d’) Anne, Baldassare; slikar; 1572-1646
Crkva sv. Petra Mučenika
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CI-03
De (d’) Anne, Baldassare; slikar; 1572-1647
Crkva sv. Duha
Vrbanj
VJ-CI-01
De (d’) Anne, Baldassare; slikar; 1572-1648
Slika sv. Jerolima u pustinji
Sveta Nedjelja, crkva sv. Špiridijun
SN-CI-01
De Benedictis (Benetević), Martin; slikar, orguljaš; (1599)
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
De Natalis, Francesco; slikar; (1864)
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02
De Ponte, Jakov (Bassana); slikar; 1510-1592
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
De Riva, Francesco; knez; (15. st.)
Grb
Hvar, Ulica Matija Ivanića
HV-TD-02
De Rušis, Vid; biskup; (1494)
Crkva sv. Duha
Hvar, Ulica Duha Svetega 8
HV-CI-04
De Santa Croce, Francisco; slikar; (1583)
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
De Santacroce, Francesco; slikar; (16. st.)
Crkva sv. Stjepan I.; papostola i mučenik
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
De Santacroce, Francesco; slikar; (16. st.)
Kapela sv. Marije (Gospojica)
Stari Grad, Knežine, put Gospojica
SG-CK-03
De Surgge, Urban; kipar
Crkva sv. Roka
Vrboska
VA-CI-03
Debeli bad
Rt
Zastražišće
ZA-AR-10
Debeli brig
Rt
Brusje
BR-AR-11
Debeli Brig
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Debeli rat
Rt
Hvar
HV-AR-33
Dedić, Domogoja i Zrinko; donatori
Postaja »II. Križnog puta«
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-CW-02
Deletis, Ivan; kipar; (19. st.)
Dol, crkvica sv. Roka
Dol – sv. Marije
DO-CK-01
Delfin Hvar Hotel
Hotel
Hvar, Fabrika 36
HV-TG-B0
Demarch
Informativna ploča Gorgilin put
Vrbanj, Polje, Prešice
VJ-IP-04
Demetrija Hvarskog, Ulica
Ulica Svetinje Ukića → istok / Osten
Grad Hvar
HV-AM-00
Demetrije Farskog
Informativna ploča »put Farskog poslanstva«
Stari Grad, Polje
SG-IP-07
Demetrije Farskog
Informativna ploča »put Demetrija Farskog«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-04
Demodok (sin) Damomahov
Informativna ploča »Demodokov put«
Stari Grad, Polje na sjevernom rubu
SG-IP-08
Desislav
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Desna ruka
Reljef
Hvar, Ulica Kroz Burak 31
HV-IR-31
Destilerija (bivša)
Zgrada
Malo Grablje
GM-TG-04
Destilerija (bivša)
Zgrada
Zaraće
ZR-TG-02
Destilerija lavandina i ružmarinova ulja
Zgrada gospodarske
Velo Grablje
GV-TG-03

ǀ Da.. ǀ De.. ǀ Di.. ǀ Dj.. ǀ Do.. ǀ Dr.. ǀ Du.. ǀ Dv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Didina donja
Uvala
Selca kod Bogomolja
SB-AU-15
Didina gornja
Uvala
Selca kod Bogomolja
SB-AU-16
Didina gornja
Uvala
Sućuraj
SU-AU-10
Diedo, Viktora; knez; (1515)
Zgrada
Hvar, Trg sv. Stjepana 2
HV-TG-01
Digidaga
Uvala
Rudina
RU-AU-27
Diodor; grčki povjesničar; (1. st. pr. Kr.)
Informativna ploča »Jadasinski put«
Stari Grad, Polje
SG-IP-10
Diodor; Sicilski, 1. st. pr. Kr.
Informativna ploča
Dol – sv. Marije, Purkin kuk
DO-IP-04
Dionizij Starijeg iz Sirakuze; (5./4. st. pr. Kr.)
Informativna ploča »Jadasinski put«
Stari Grad, Polje
SG-IP-10
Diotrephes; archon
Informativna ploča »Jadasinski put«
Stari Grad, Polje
SG-IP-10
Divja
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Divja Mala
Uvala
Sućuraj
SU-AU-12
Divja Vela
Uvala
Sućuraj
SU-AU-11
Divjena Doca
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Divjeni doci
Manje kraške depresije
Sućuraj
SU-PG-17

ǀ Da.. ǀ De.. ǀ Di.. ǀ Dj.. ǀ Do.. ǀ Dr.. ǀ Du.. ǀ Dv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Djevice Bogorodice; natpis
Kapelica sv. Marije
Stari Grad, Ulica Kod sv. Stjepana 1
SG-CS-11
Djevice Marije s Isusom; kapelica
Kapelica
Stari Grad, Trg sv. Stjepana, crkva sv. Stjepana
SG-CS-04
Djevice Marije s Isusom; slika
Kapelica Djevice Marije s Isusom
Stari Grad, Trg sv. Stjepana, crkva sv. Stjepana
SG-CS-04
Djevice Marije; bivša kapela
Natpis (4)
Stari Grad, Kod sv. Roka, Tvrdalj Petra Hectorovića (kuća Plančić)
SG-IN-06
Djevice Marije; natpis
Natpis (4)
Stari Grad, Kod sv. Roka, Tvrdalj Petra Hectorovića (kuća Plančić)
SG-IN-06

ǀ Da.. ǀ De.. ǀ Di.. ǀ Dj.. ǀ Do.. ǀ Dr.. ǀ Du.. ǀ Dv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Doboška pazuha
Uvala
Bogomolje
BO-AU-28
Dobov Dolci
Područje
Velo Grablje
GV-AI-01
Dubovi Dol
Područje
Velo Grablje / Zaraće
GV-AI-01
Dobri Otok
Otok
Pakleni arhipelag
OP-AO-18
Dobrišova uvala
Uvala
Rudina
RU-AU-15
Dobronić, Antun; komponist, skladatelj; 1878-1955
Kapela sv. Liberata (bivša)
Jelsa, Šetalište sv. Liberata
JE-CP-04
Dobronić, Antun; komponist, skladatelj; 1878-1955
Spomen ploča
Jelsa, Ulica Antuna Dobronića
JE-IS-07
Dobronić, Antun; komponist, skladatelj; 1878-1955
Kip
Jelsa, Mali Park
JE-MO-03
Dobronić, Antun; komponist, skladatelj; 1878-1955
Park Perivoj, kip Dobronić
Jelsa, Veliki Park (Perivoj)
JE-OV-01
Dobronić, Antun; komponist, skladatelj; 1878-1955
Osnovna škola Jelsa
Jelsa, Put Pelinja
JE-TG-16
Dobronić, Antun; komponist, skladatelj; 1878-1955
Zgrada, rodna kuća
Jelsa, Ulica Antuna Dobronića
JE-TG-14
Dobronić, don Nikola; (1774)
Crkvica sv. Barbare
Zastražišće
ZA-CK-03
Dobronić, Prosper; mornar; (19. st.)
Kapela sv. Liberata (bivša)
Jelsa, Šetalište sv. Liberata
JE-CP-04
Dobronić, Prospero, Juraj; učenik; (1926)
Škola Zastražišće
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-TG-05
Dobrosić, Ivan; (1884)
Kapela sv. Petra
Svirče, Dračev Dolaz
SV-CP-05
Dobrosić, Ivan; (1884)
Spomen ploča
Svirče, Dračev Dolaz, kapela sv. Petra
SV-IS-08
Dobrošić, obitelj; (1912)
Kapela sv. Križa
Svirče
SV-CP-04
Dobroslavić (Bonini); (1733)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Dobroslavić, Andrij; (1459)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Dobroslavić-Bonin, Ivan Krstiteli.; kanonik; (1699)
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02
Dobrotvornosti (Carita), bratovština; (1800)
Kuća Ošpidol
Hvar, Ulica Jurja Novaka 14
HV-TG-60
Dobrović, Juraj; kipar; (2010)
Kuća (muzej općine Jelsa)
Jelsa, Trg sv. Ivana
JE-TG-10
Dobrović, kuća
Zgrada (muzej općine Jelsa)
Jelsa, Trg sv. Ivana
JE-TG-10
Dobrovića, Antuna, Ulica
Između trga Hvarskog nadodnog preporoda i trga sv. Ivana
Jelsa
JE-AM-01
Dobrovićeva; put
Između Rive i trga sv. Ivana
Jelsa
JE-AM-01
Dobrovoić, Ante; stanovnik; +1941-1945
Spomenik palim borcima
Vrboska, na malom otoku
VA-MO-01
Dobrovoić, Luka; stanovnik; +1941-1945
Spomenik palim borcima
Vrboska, na malom otoku
VA-MO-01
Doca
Područje
Vrboska
VA-AI-01
Doci
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Vrboska
VA-PO-01
Doimi (Radošević), palača
Palača Radošević
Hvar, Ulica Vicka Butorovića 2
HV-TG-41
Dol
Selo
Naselja Dol
DO-AA-00
Dol sv. Ante
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Dol Sv. Marije
Područje
Dol
DO-AI-01
Dol sv. Marije
Informativna ploča
Dol – sv. Marije
DO-IP-02
Dol sv. Marije
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Dolac
Područje
Stari Grad
Plan Grada 2
Dolac
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Dolac
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Vrboska
VA-PO-01
Dolac
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Dolac, Mali-
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Dolac, Mali-
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Dolac, Veli-
Uvala
Rudina
RU-AU-47
Dolac, Veli-
Područje
Selca
SA-AI-01
Dolac, Veli-
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Dolce
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Dolčić
Ostaci arhitekture rimsko doba
Selca (kod Starog Grada)
SA-PO-01
Dolčić
Pretpovijesna gomila
Vrboska
VA-PO-01
Doli
Područje
Vrboska
VA-AI-01
Doljanin, Ane, restauratorica; (2018)
Kapela sv. Liberata (bivša)
Jelsa, Šetalište sv. Liberata
JE-CP-04
Dom kultura Vir
Zgrada
Dol – sv. Marije
DO-TG-06
Dom Zadruga
Zgrada
Dol, Glavica
DO-TG-01
Dom Zadruga
Zgrada
Malo Grablje
GM-TG-03
Dom Zdravlja Hvar
Bolnica
Hvar, Ul. Biskupa Jurja Dubokovica
HV-TG-05
Dom Zdravlja Jelsa
Ambulanta
Jelsa, Mala Banda
JE-TG-01
Domančić, Bozo Petrov; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome, Gradsko groblje
HV-MO-07
Domančić, Juraj; župnik; (1864)
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02
Domančić, Tado Andrije; nogometaš; 1921-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Domančić, Tado; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Domančić, Kuća-
Kuća
Hvar, Ulica Marije Maričić 9
HV-TG-33
Domančića, Ulica Bože
Ulica Matija Ivanića → ulica Higieničkog Društva
Grad Hvar
HV-AM-00
Domančića, Ulica Mata
Od / von ulice Matije Ivaniča → istok / Osten
Jelsa, Malo Selo
JE-AM-01
Dominikanski muzej
Samostan
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01
Dominikanski samostan
Samostan
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01
Dominikanski samostan Sv. Vicencu (Vinku)
Bivši ženski dominikanski samostan
Stari Grad, Vukovarska cesta
SG-CA-02
Dominikanski samostan, bivši (otok Šćedro)
Bivši samostan
Otok Ščedro, Uvala Mostir
OS-CA-01
Dominikanski samostan, bivši (otok Šćedro)
Crkva sv. Duha
Vrbanj
VJ-CI-01
Dominikanski samostan, bivši ženski-
Crkva sv. Lucije
Stari Grad, Vukovarska cesta
SG-CI-04
Dominikanski samostan; muzej
Reljef Gospa od mora
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja, Crkva sv. Jerolim
SG-IR-02
Dominikanski samostan; Stari Grad
Bista dr. fra Rajmund Kupareo
Vrboska, Pjaca
VA-MO-02
Dominkanski hospic
Crkva sv. Klementa
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-CI-01
Domobranska ulica
Od / von ulice Ivana Mestroviće → zapad / Westen
Stari Grad, Priko
SG-AM-01
Domovinskog rata, Ulica
Ulica Miće Marchija (DC-116) → jug /Süden
Grad Hvar
HV-AM-00
Donji Dvori, Drugi-
Put od / von ulice Matije Ivaniča → zapad / Westen
Jelsa, Malo Selo
JE-AM-01
Donji Dvori, Prvi-
Put od / von ulice Matije Gupca → sjeverno / Norden
Jelsa, Malo Selo
JE-AM-01
Dorotić, Branimir; akademsi slikar; (2007)
Crkva sv. Roka
Stari Grad, Kod sv. Roka
SG-CI-02
Dorotić, Branimir; akademsi slikar; (2007)
Vitraž u gradskoj vijećnici
Stari Grad, Novo Riva 3
SG-TG-26

ǀ Da.. ǀ De.. ǀ Di.. ǀ Dj.. ǀ Do.. ǀ Dr.. ǀ Du.. ǀ Dv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Dračev Dolac
Pretpovijesni nalazi
Stari Grad
SG-PO-00
Dračev Dolac
Područje
Svirče
SV-AI-01
Dračev Dolaz
Područje
Svirče
SV-CP-05
Dračev Dolaz
Područje
Svirče, Poljica
SV-TR-03
Dračevica
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Dračevica
Povijesni lokalitet
Stari Grad
SG-PO-02
Dračevica
Pretpovijesni nalazi
Stari Grad
SG-PO-00
Dračevica
Vodena točka?
Stari Grad
SG-AI-01
Dračevice
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Dračevice
Područje
Stari Grad
SG-TR-63
Dračić, obitelj
Reljef
Hvar, Ulica Dinka Kovačevića
HV-IR-50
Draga Voda
Vodena točka?
Svirče
SV-AI-01
Drage
Područje
Jelsa
JE-AI-01
Dragičević, M. Jurja; stanovnik; +1941/1945
Spomenik palim borcima (II. sv. Rat)
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-MO-01
Dragičević, Stjepan pok. Ante; stanovnik; 1896-1916
Spomenik palim borcima (I. sv. Rat)
Zastražišće, Mala Banda, groblje
ZA-MO-02
Dragičević-Bročanin, Jure (ranje), Kuća-
Grb
Stari Grad, Ulica Petra Zoranića 4
SG-IG-11
Dragičin Laz
Skeletno groblje
Vrboska
VA-PO-01
Drago Gervais, pjesnik
Spomen ploća
Vrbanj, Vir 6, kuća Pere Ljubića
VJ-IS-02
Dragojevac
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Draškovića, Ulica Janka
Od / von ulice Kralja Tomislava → sjeverno / Norden
Stari Grad, Priko
SG-AM-01
Dražija
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Drinković dvor; put
Između Brače Batoš i Sontić puta
Jelsa
JE-AM-01
Drinković, Jure; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Drinković, Nikola; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Drinković, prof. Slavomir; kipar; *1951
Kip Dobronić
Jelsa, Mali Park
JE-MO-03
Drinković, prof. Slavomir; kipar; *1951
Drvena skulptura
Vrboska, Glavice
VA-MO-05
Drinković, prof. Slavomir; kipar; *1951
Drvena skulptura
Vrboska, DC-116
VA-MO-06
Drinković, prof. Slavomir; kipar; *1951
Drvena skulptura
Vrboska, DC-116
VA-MO-03
Drinković, prof. Slavomir; kipar; *1951
Drvena skulptura
Jelsa, Šetalište jelšanskih pomoraca
JE-MO-04
Drinković, prof. Slavomir; kipar; *1951
Drvena skulptura
Jelsa, obala Gradina
JE-MO-10
Drinković, prof. Slavomir; kipar; *1951
Skulptur
Otočić Zečevo Vrboske
OZ-MO-01
Drinković, prof. Slavomir; kipar; *1951
Drvena skulptura na glavnoj cesti
Stari Grad, Cesta DC-116
SG-MO-09
Društvena zgrada (bivši Partizanskoj bolnici)
Zgrada
Gdinj, Nova Crkva
GJ-TG-06
Društveni dom
Javna zgrada
Bogomolje
BO-TG-01
Društveni dom Vrboska
Zgrada
Vrboska, Riva
VA-TG-03
Društvo Štandarca; (17. st.)
Stup za zastavu
Hvar, Trg sv. Stjepana, ispred Lođe
HV-OB-03
Državna cesta DC 116
Glavna cesta
Hvar – Sućuraj
Državna cesta, bivša-
Cesta južno jugoistočno od mjesta
Jelsa
JE-AM-01
Držića, Ulica Marina
Od / von Riva → Duolnjo Kola
Stari Grad
SG-AM-01

ǀ Da.. ǀ De.. ǀ Di.. ǀ Dj.. ǀ Do.. ǀ Dr.. ǀ Du.. ǀ Dv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Dub
Područe
Velo Grablje
GV-AI-01
Dubac
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00
Dubac
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-14
Dubačac
Područje
Velo Grablje
GV-CI-01
Dubković, Obala
Sjeverna lučka cesta
Jelsa
JE-AM-01
Dubkovića Nadalinija, Ulica Nike
Južno od / südlich der ulice Jurja Novaka
Grad Hvar
HV-AM-00
Dublje
Područje
Svirče
SV-AI-01
Duboka
Uvala
Bogomolje
BO-AU-29
Duboka
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Duboka
Područje
Jelsa
JE-AI-01
Duboka
Područje
Poljica / Prapatna
PO-AI-01
Duboka
Područje
Prapatna / Poljica
PR-AI-01
Duboka
Uvala
Rudina
RU-AU-34
Duboka
Put od / Weg von Vukovarska cesta → Trajektno pristanište
Stari Grad
SG-AM-01
Duboka
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Duboka
Uvala
Vrbanj
VJ-AU-14
Duboka (Oslić)
Uvala
Stari Grad
SG-AU-28
Duboka, Mala-
Uvala
Stari Grad
SG-AU-27
Duboka, Mala-
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Duboka, Vela-
Uvala
Stari Grad
SG-AU-23
Duboka, Vela-
Lokva
Gdinj
GJ-OP-17
Duboki Doci
Područje
Malo Grablje
GM-AI-01
Duboković, Don Ivan; župni pomoćnik; (1880)
Župna crkva
Selca (kod Starog Grada)
SA-CI-01
Duboković, dr. Juraj (Georgius Dubkovich); biskup
Spomen ploča
Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija
HV-IS-41
Duboković, dr. Juraj; biskup; (1843)
Kuća Trg sv. Stjepana 35
Hvar, Trg sv. Stjepana 35
HV-TG-67
Duboković, dr. Juraj; biskup; (1843)
Duboković, dvor
Pitve, Donja Pitve
PI-TG-03
Duboković, dr. Juraj; biskup; (1843)
Ladanjska kuća Anđelinović-Angelini
Poljica
PO-TG-02
Duboković, dr. Juraj; biskup; (1866); kapela
Kapela  pored kući obitelj Duboković Nadali
Zavala
ZV-CP-04
Duboković, dr. Juraj; biskup; (1866); kapela
Kuća Dubokovića
Zavala, poed crkvice sv. Petra Veronskog
ZV-TG-02
Duboković, dr. Juraj; biskup; (1868)
Spomen ploča
 Hvar, Trg sv. Stjepana 35
HV-IS-09
Duboković, dr. Niko
Zgrada Arsenal
Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44
HV-TG-04
Duboković, dr. Niko; (1950)
Antičko nazalište Ostatke rimske cisterne
Sućuraj, Brigove, (Mačini bad)
SU-PO-01
Duboković, dr. Niko; (1970)
Župna crkva, lapidarij
Jelsa, Trg križonoše
JE-CI-01
Duboković, dvor
Kuća
Pitve, Donja Pitve
PI-TG-03
Duboković, Ivan (Zane) pok. Nikola pok. Matija; (1935)
Ladanjska kuća Anđelinović-Angelini
Poljica
PO-TG-02
Duboković, Ivan; načelnik, (1843)
Ladanjska kuća Anđelinović-Angelini
Poljica
PO-TG-02
Duboković, Ivana pok. Mate (rođ. Machiedo); (1910)
Crkvica sv. Ante Padovanskog
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-CK-02
Duboković, Jakov; stanovnik Pitova; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Duboković, Jakov; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Pitve, bivši škola
PI-IS-01
Duboković, kap. Ante
Kapela
Zavala, stari put za Pitve
ZV-CP-03
Duboković, Mate pok. Nikole; donator; (1859)
Župna crkva sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CI-01
Duboković, Matij-Mate; (1837)
Ladanjska kuća Anđelinović-Angelini
Poljica
PO-TG-02
Duboković, Petar; svećnik; (1905)
Bivša Narodna Škola
Poljica
PO-TG-01
Duboković, Tona
Kapela
Zavala, stari put za Pitve
ZV-CP-03
Duboković, vitez Kapetan Niko; (19. st.)
Kapela
Zavala, stari put za Pitve
ZV-CP-03
Duboković, vitez Kapetan Niko; (19. st.)
Općina Jelsa
Jelsa
JE-AA-01
Duboković, Zorko; arhitekt; (1999)
Kapela sv. Roka
Zastražišće, Jerkov Dvor
ZA-CP-04
Duboković, Zorko; arhitekt; (2002)
Kapela sv. Nikole
Zastražišće, Postranje
ZA-CP-03
Duboković; (1464)
Selo Pitve
Pitve
PI-AA-01
Dubokovića, Ulica biskupa Jurja
Ulica Higieničkog Društva → zapadno / Westen
Grad Hvar
HV-AM-00
Duboković-Angelini, Kuća-
Crkvica sv. Ante Padovanskog
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-CK-02
Duboković-Nadalini
Ljetnikovac Angelini
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-TG-02
Duboković-Nadalini (ranje Angjelinović)
Kuća Angelini
Zastražišće, Uvala Črvanj
ZA-TG-03
Duboković-Nadalini, Dr. Niko; diplomat; i znastvenik; 1909-1991
Spomen ploča
Jelsa, Obala Duboković
JE-IS-09
Duboković-Nadalini, dr. Niko, Kuća-
Zgrada
Jelsa, Obala Duboković
JE-TG-08
Duboković-Nadalini, kap. Niko; kapetan, načelnik općine; 1834-1912
Kip
Jelsa, Veliki Park (Perivoj)
JE-MO-02
Duboković-Nadalini, kap. Niko; kapetan, načelnik općine; 1834-1912
Park Perivoj, kip Duboković
Jelsa, Veliki Park (Perivoj)
JE-OV-01
Duboković-Nadalini, kap. Niko; kapetan, načelnik općine; 1834-1912
Općinski Dom
Jelsa, Riva
JE-TG-07
Duboković-Nadalini, N.; (1950)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Duboković-Nadalini, Niko; povjesnik
Reljef mletački lav
Jelsa, Trg križonoše, Lapedarij
JE-IR-06
Duboković-Nadalini, obitelj; (19. st.)
Ruralna cjelina
Humac
HU-AA-01
Duboković-Nadalini, obitelj, Kuća-
Kapela  pored kući obitelj Duboković Nadali
Zavala
ZV-CP-04
Duboković-Nadalini, obitelj; ljetnikovac
Selo Zavala
Zavala
ZV-AA-01
Duboković-Nadalini, obitelj; ljetnikovac
Kuća
Zavala, poed crkvice sv. Petra Veronskog
ZV-TG-02
Duboković-Nadalini; plemićka obitelj
Duboković, dvor
Pitve, Donja Pitve
PI-TG-03
Duboković-Nadalini; povjesničar; (1959)
Crkva sv.Kuzme i Damjana
Vrbanj
VJ-CI-02
Dubokovic-Nadalini; vlastelini
Selo Poljica
Poljica
PO-AA-01
Duboški Dolac
Područje
Brusje / Malo Grablje
BR-AI-01
Duboški Dolac
Područje
Malo Grablje / Brusje
GM-AI-01
Dubovi Dol
Područje
Velo Grablje
GV-TR-45
Dubovi Dol
Područje
Zaraće / Velo Grablje
ZR-AI-01
Dubovica
Zaseok
Zaraće
ZR-AI-01
Dubovica (Dubovi dol)
Zaseok, uvala
Zaraće
ZR-AA-02
Dubovica (Dubovi dol)
Uvala
Zaraće
ZR-AU-13
Dubovica (Dubovi dol)
Informativna ploča
Zaraće, Dubovica
ZR-IP-03
Dubravčić, Pavlo; cizelator; (1809)
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Dobri Otok
Otok
Pakleni otoci, Dobri Otok
OP-AI-01
Duče
Skeletno groblje
Stari Grad
SG-PO-00
Dučin Dvor-Baba
Naselje s ostacima arhitekture rimsko doba
Vrboska
VA-PO-01
Dudoka uvala, Mala-
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-19
Duga
Otočić
Otočić Duga
OD-AO-01
Duga Luka
Uvala Mostir (Manastir, Moster)
Otok Ščedro
OS-AU-25
Duga pazuha
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-34
Duga uvala
Uvala
Hvar
HV-AU-16
Duga, Mala-
Uvala
Hvar
HV-AU-15
Dugi Dolac
Zaseok
Gdinj
GJ-AI-01
Dugi Dolac
Selo
Gdinj
GJ-AA-01
Dugi rat
Rt
Rudina
RU-AR-17
Dugi rat
Rt
Stari Grad
SG-AR-20
Duh
Područje
Ivan Dolac
ID-AI-01
Duha svetega, Ulica
Ulica Marije Maričić → sjeverno / Norden
Grad Hvar
HV-AM-00
Dujmiceo, obitelj; ljetnikovac
Sklop kuća Bervaldi Gelineo
Stari Grad, Ulica Ruđera Boškovića
SG-TG-06
Dujmičić, Petar; vlastelin; (16. st.)
Kapela sv. Marije (Gospojica)
Stari Grad, Knežine, put Gospojica
SG-CK-03
Dujmović (kasnije Doimi), obitelj
Palača Radošević
Hvar, Ulica Vicka Butorovića 2
HV-TG-41
Dujmović, Antun; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Dujmović, Dinko Dinkov; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome, Gradsko groblje
HV-MO-07
Dujmović, Jakov Antin; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome, Gradsko groblje
HV-MO-07
Dujmović, Jakov Ivanov; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome, Gradsko groblje
HV-MO-07
Dujmović, Josip; stanovnik (Stari Grad)
Kapelica sv. Nikola
Kabal, Mlaki rat (Mlaki rot)
RU-CS-02
Dujmović, Josip; stanovnik (Stari Grad)
Objekt okov izvora Žardin
Stari Grad, Torjun, Đardin
SG-OP-02
Dujmović, obitelj, Kuća-
Kuća
Hvar, Burak
HV-TG-79
Dujmović, Petar; (1596)
Ljetnikovac Dujmović
Hvar, Vela Vira
HV-TG-A6
Dujmović, Petar; paron; (1596)
Bivša crkvica Gospa od Ružarija
Hvar, Vela Vira
HV-CK-06
Dujmović, Šime; kipar; 1887-1968
Spomen ploča
Hvar
HV-IS-37
Dujmović, Šime; kipar; 1887-1968
Spomenik palim borcima
Hvar, Ulica Petra Kasandrića, Baterija Andrija
HV-MO-08
Dujmović; ljetnikovac
Zgrada
Hvar, Vela Vira
HV-TG-A6
Dujmović–Bulić; (1960)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Dujmovića, Ulica Jakova
Ulica antifašizma (DC-116) → sjeveroistok / Nordosten
Grad Hvar
HV-AM-00
Dujmovića, Ulica Šime
Ulica sv. Mikole → ulica  Šime Buzolić Nikole
Grad Hvar
HV-AM-00
Dukić, Ante; pjesnik
Spomen ploća
Vrbanj, Vir 6, kuća Pere Ljubića
VJ-IS-02
Dulčić, Antica Nikole
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Dulčić, Don Juraj; župnik; (1927)
Spomen ploča Bl. Ivan Merz
Brusje, trg Bl. Ivana Merza
BR-IS-06
Dulčić, Ivo; slikar; 1916-1975
Crkva sv. Juraj mučenik
Brusje
BR-CI-01
Dulčić, Ivo; slikar; 1916-1975
Spomenik
Brusje, Trg Bl. Ivana Merza
BR-MO-02
Dulčić, Keti Lovre
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Dulčić, Krešimir (Krešot); pjesnik
Natpis
Stari Grad, Vagonj 31
SG-IN-28
Dulčić, Lucija; Kerman USA
Spomen ploča
Rudina
RU-IS-01
Dulčić, Marin Ivana
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Dulčić, Miće Jakova
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Dulčić, Miće Petra
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Dulčić, Niko Marina
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Dulčić, Roko Marina
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Dulčić, Stjepan Dinka; nogometaš; 1922-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Dulčić, Stjepan Petra
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Dulčić, Stjepan; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Dulčić, Vicko; Kerman USA
Spomen ploča
Rudina
RU-IS-01
Dulčić, Vinko Dinka; nogometaš; 1921-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Dulčić, Vinko; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Dulčića, Ulica slikara
Cesta od / Straße von Novo Riva → Njiva
Stari Grad
SG-AM-01
Dulčića, Ulica Pave
Od / von puta Rudine → Ulica Matija Ivaniča
Stari Gead, Malo Selo
SG-AM-01
Dulčić-Šušak, Visko (ranje), Kuća-
Grb
Stari Grad, Ulica kipara J. Škarpe 7
SG-IG-12
Duolnjo Kola
Od / von Molo Podloža →Trg Škor
Stari Grad, Duolnjo kola
SG-PU-06
Duolnjo Kola
Od / von Molo Podloža →Trg Škor
Stari Grad, Duolnjo kola
SG-AM-01
Dupca
Uvala
Sućuraj
SU-AU-20
Dusa
Područje
Gdinj / Zastražišće
GJ-AI-01
Dušam od Čistilišta; kapelica
Kapelica
Velo Grablje
GV-CS-01
Dušević, Andtija; (1917)
Kapelica
Stari Grad, na putu u blizini Purkin Kuk
SG-CS-09
Dušević-Pištini, obitelj; (1917)
Kapelica
Stari Grad, na putu u blizini Purkin Kuk
SG-CS-09
Duž
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Dužević, Antun Jurja; stanovnik; (*1923-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Dužević, Antun; stanovnik; (*1873-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Dužević, Antun; stanovnik; (*1880-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Dužević, Antun; stanovnik; (*1884-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Dužević, Juraj pok. Andrije; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Dužević, Juraj; stanovnik; (*1876-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Dužević, Juraj; stanovnik; (*1888-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Dužević, Juraj; stanovnik; (*1895-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Dužević, Luka Tomin; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Dužević, Marin pok.Tome; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Dužević, Marinko
Kuća
Dol
DO-IR-03
Dužević, Nikola; stanovnik; (*1882-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Dužević, Nikola; stanovnik; (*1883-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Dužević, Stjepan Tome; stanovnik; (*1920-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Dužević, Toma Antuna; stanovnik; (*1919-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Dužević, Toma Jurja; stanovnik; (*1927-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Dužević, Tomij; stanovnik; (2000)
Tri kamena reljefa/plastike
Dol – sv. Marije, Sansovića Dvor
DO-MO-03
Dužević–M., Antun; stanovnik; (*1889-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02

ǀ Da.. ǀ De.. ǀ Di.. ǀ Dj.. ǀ Do.. ǀ Dr.. ǀ Du.. ǀ Dv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Dvi Uze
Uvala
Rudina
RU-AU-51
Dvorničić, Mate; pjesnik
Spomen ploća
Vrbanj, Vir 6, kuća Pere Ljubića
VJ-IS-02
Džaja, Nevenka; stanovnica Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01