Index-Đ

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– Đ –


ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Đa.. ǀ Đi.. ǀ Đo.. ǀ Đu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Đalskog, Ulica Ksavera Šandora-
Od ulice Predraga Bogdanića → zapad
Stari Grad
SG-AM-01
Đardin
Područje južno od crkve sv. Nikole
Stari Grad, Torjun
SG-OP-02
Đardin, Mali-
Park iIzmeđu Obale Fabrike i ulice sv. Marak
Grad Hvar
HV-AM-00
Đardin, Veli-
Park između Obale Fabrike i trga sv. Stjepana
Grad Hvar
HV-IS-39
Đardin, Veli-
Park između Obale Fabrike i trga sv. Stjepana
Grad Hvar
HV-AM-00

ǀ Đa.. ǀ Đi.. ǀ Đo.. ǀ Đu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Điga; vanjski lukobran; 1907
Općina Jelsa
Jelsa
JE-AA-01

ǀ Đa.. ǀ Đi.. ǀ Đo.. ǀ Đu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Đorđa, Neda; (1908)
Vila Marchi
Hvar, Ulica Kroz Burak 63
HV-TG-55
Đorđa, Olga; (1908)
Vila Marchi
Hvar, Ulica Kroz Burak 63
HV-TG-55
Đorđa, Saffré (Sapho); (1908)
Vila Marchi
Hvar, Ulica Kroz Burak 63
HV-TG-55
Đorđa, Vasilisa (Giorgie Vassily, Giorgio Vassili); grčkog trgovca; (1906)
Vila Marchi
Hvar, Ulica Kroz Burak 63
HV-TG-55

ǀ Đa.. ǀ Đi.. ǀ Đo.. ǀ Đu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Đukinih, Kola
Od Ferda Stanojevića do puta Mihovila
Jelsa
JE-AM-01
Đurkovica
Područe
Dol
DO-AI-01