Index-K

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– K –


 A  ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Ka.. ǀ Kć.. ǀ Ke.. ǀ Ki.. ǀ Kl.. ǀ Kn.. ǀ Ko.. ǀ Kr.. ǀ Ku.. ǀ Kv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Kabal
Poluotok
Rudina, Kabal
RU-AI-01
Kabal
Poluotok
Rudina
RU-AA-03
Kabal
Područje
Rudine
RU-AI-01
Kabal
Rt
Rudina
RU-AR-40
Kabiljo, Asher; arh.; (1931)
Vila Kirin
Hvar, Šetalište Tonija Petrića 1
HV-TG-96
Kačić, obitelj; grob; (1637)
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Kačić, Petar; biskup; (1645)
Kuća lvanisevic-Drinkovic
Jelsa, Dančević / Kola Dominih
JE-TG-04
Kačić, Tadij; knez; (1606)
Selo Ivan Dolac
Ivan Dolac
ID-AA-01
Kačić, Tadij; knez; (1606)
Selo Zavala
Zavala
ZV-AA-01
Kačić, Tadij; knez; (1606); kula
Kula
Zavala
ZV-TD-01
Kačić-Bartulović; donator; (2003)
Spomen ploča, kip sv. Nikola
Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran
SU-IS-08
Kačić-Dimitri (danas Ivanišević-Drinković), kuća
Kuća lvanisevic-Drinkovic
Jelsa, Dančević / Kola Dominih
JE-TG-04
Kačić-Dimitri, obitelj; (19. st.); ljetnikovac
Crkvica
Velo Grablje, Uvala Konopljikova (uvala sv. Ante)
GV-CK-03
Kačić-Dimitri, vlastelinska obitelj, (17. st.)
Kuća lvanisevic-Drinkovic
Jelsa, Dančević / Kola Dominih
JE-TG-04
Kačić-Miošić, fra Andrij
Spomen ploča na župnoj crkvi
Jelsa, Trg križonoše
JE-IS-24
Kačić-Žarković, Fra Bartul; biskup; +1645
Spomen ploča »Glagoljski natpisi« u crkvi
Sućuraj, Riva, crkva sv. Jurja
SU-IS-09
Kačić-Žarković, Fra Bartul; biskup; +1645
Spomen ploča isped crkve sv. Jurja
Sućuraj, Riva – Ulica sv. Jurja
SU-IS-01
Kačić-Žarković, Fra Bartul; biskup; +1645
Spomen ploča isped crkve sv. Jurja
Sućuraj, Riva – Ulica sv. Jurja
SU-IS-02
Kačić-Žarković, Fra Bartul; biskup; +1645
Biskupova palača
Sućuraj
SU-TG-02
Kačića Mločića, Ulica Andrije
Od / von ulice Marina Sabića → Martinovica
Stari Grad
SG-AM-01
Kačunić, Goran; donator
Postaja »X. Križnog puta«
Hvar, Ulica Kroz Burak
HV-CW-10
Kadija Glavu, Za-
Područje
Brusje
BR-AI-01
Kadunje gomile
 Ilirske gomile
Otok Ščedro
OS-PG-01
Kadunje Gomile
Pretpovijesna gomila
Otok Ščedro
OS-PO-00
Kaladić
Područje
Stari Grad
SG-TR-51
Kaladić
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Kalina
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Kalina
Dio mjesta
Brusje
BR-OP-01
Kaline
Područje
Selca kod Bogomolje
SB-AI-01
Kaline
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Kalinić, Ante Matin; nogometaš; 1913-1945
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Kalinić, Ante; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Kalober (Rogač), Moli-
Uvala
Hvar
HV-AU-25
Kalober (Rogač), Veli-
Uvala
Hvar
HV-AU-26
Kamenkriža
Križ
Hvar, Gojova sv. Marak
HV-CZ-02
Kamenova Glava, 158 m
Brdo
Selca kod Bogomolje / Sućuraj
SB-AI-01
Kamenova Glava, 158 m
Brdo
Sućuraj / Selca kod Bogomolje
SU-AI-01
Kamik, Veli-
Područje
Dol
DO-AI-01
Kamp – vidi također pod „Camp“ / siehe auch „Camp“
Kamp Holiday
Kamp
Jelsa
JE-OK-03
Kamp Jurjevac
Kamp
Stari Grad, Ul. Kod Svete Mandaline 9
SG-OK-01
Kamp Kopito
Kamp
Hvar, M. Marchia 40A
HV-OK-02
Kamp Lili
Kamp
Sveta Nedjelja, Jagodna
SN-OK-01
Kamp Mina
Kamp
Jelsa
JE-OK-01
Kamp Nudist
Kamp
Vrboska, Zaglav
VA-OK-01
Kanun; lukobran; 1868
Općina Jelsa
Jelsa
JE-AA-01
Kanun; lukobran; 1868
Lukobran
Jelsa, Riva, Novi gat
JE-PU-04
Karbun
Hrid
Pakleni otoci, Hrid Karbun
OP-AI-01
Karković (kasnije Jeličić)
Kuća
Hvar, bivša crkva sv. Ciprijana
HV-CI-11
Karković (kasnije Jeličić)
Kuća
Hvar, bivša crkva sv. Ivana Krstitelja
HV-CI-10
Karković, Nikola; lučkog kapetana u Trstu; 1838 – 1918
Spomen ploča
Hvar, Ulica Kroz Grodu 26
HV-IS-29
Karković, Nikola; lučkog kapetana u Trstu; 1838 – 1918
Spomen ploča
Hvar, Gradsko groblje
HV-IS-33
Karković, Nikolo, Kuća-; (19. st.)
Kuća
Hvar, Ulica Kroz Grodu 26
HV-TG-69
Karkovića, Ulica Nike
Ulica Petra Hektorovića → ulica Higieničkog Društva
Grad Hvar
HV-AM-00
Karlić, Nikolo; graditelj
Zvonik katedrale
Hvar, katedrala sv. Stjepana
HV-CI-01
Karmejonka, 220 m
Područje
Brusje
BR-AI-01
Karmelić, Brank; donator
Križ »Rt Pelegrina«
Hvar, Rt Pelegrin
HV-CZ-05
Karnjakuša
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Kartogić; građevinsko poduzeće; (1926)
Kupalište u Hvaru
Hvar, Šetalište Tonija Petrića 3
HV-OB-07
Kartoni Doci
Područje
Selca
SA-AI-01
Kasandrić, Ivan; kapetan; 1836-1903
Ljetnikovac Kasandrića
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)
ZR-TG-05
Kasandrić, Ivan; povjesničar i publicist
Ljetnikovac Kasandrića
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)
ZR-TG-05
Kasandrić, Ivan; rektor crkve Sv. Kuzme i Damjana; (1931)
Crkva sv. Kuzme i Damjana
Hvar, Ulica Marije Maričić 2
HV-CI-05
Kasandrić, Lucia;
Povijesni izvještaj
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-IS-31
Kasandrić, Lucija; 1680-1708
Ljetnikovac Kasandrića
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)
ZR-TG-05
Kasandrić, Nikola; kapetan; 1838-1910
Ljetnikovac Kasandrića
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)
ZR-TG-05
Kasandrić, obitej; (20. st.)
Ljetnikovac Kasandrića
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)
ZR-TG-05
Kasandrić, obitelj; (1946)
Palača Paladini zimska (gornja)
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 4
HV-TG-07
Kasandrić, Petar Petrov; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Gradsko groblje
HV-MO-07
Kasandrić, Petar; kapetan; 1834-1893
Ljetnikovac Kasandrića
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)
ZR-TG-05
Kasandrić, Petar; književni povjesničar
Ljetnikovac Kasandrića
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)
ZR-TG-05
Kasandrić, prof. Ivan; 1879-1948
Ljetnikovac Kasandrića
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)
ZR-TG-05
Kasandrić, Kuća-
Kuća
Zaraće
ZR-AA-02
Kasandrić, Kuća-; (19. st.)
Kupalište u Hvaru
Hvar, Šetalište Tonija Petrića 3
HV-OB-07
Kasandrić Ljetnikovac-
Zgrada
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)
ZR-TG-05
Kasandrića, Ulica Petra-
Sjeverno od tvrđave Baterija / nördlich der Festung Baterija
Grad Hvar
HV-AM-00
Kašić; patricija; (1599)
Crkvica sv. Lucije
Gdinj, Vrvolići
GJ-CK-02
Kašića, Ulica Bartola-
Od / von ulice Rudera Boškovića → zapad / Westen
Stari Grad
SG-AM-01
Kastac
Područje
Vrboska
VA-AI-01
Kaštil
Brdo
Pitve
PI-AA-01
Kaštilac
Pretpovijesna gomila
Vrboska
VA-PO-01
Kaštilac, 77 m
Brdo
Vrboska
VA-AI-01
Kaštilac; kula
Kula
Vrboska
VA-TD-02
Kašuj Dolac
Područje
Svirče
SV-AI-01
Kašuj dolac
Područje
Svirče
SV-TR-08
Katolić
Uvala
Hvar
HV-AU-44
Kazališta
Kazališta
Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44
HV-TG-04
Kazanova, Ivo; stanovnik; +1941-1945
Spomenik palim borcima
Vrboska, na malom otoku
VA-MO-01
Kazanova, Marija; stanovnik; +1941-1945
Spomenik palim borcima
Vrboska, na malom otoku
VA-MO-01
Kažotić, Augustin; hrvatskih svetac/blaženik
Crkva sv. Tudora
Milna
MI-CI-01

ǀ Ka.. ǀ Kć.. ǀ Ke.. ǀ Ki.. ǀ Kl.. ǀ Kn.. ǀ Ko.. ǀ Kr.. ǀ Ku.. ǀ Kv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Kćeri Božje ljubav
Samostan
Hvar, Ulica Kroz Grodu 7
HV-CA-07

ǀ Ka.. ǀ Kć.. ǀ Ke.. ǀ Ki.. ǀ Kl.. ǀ Kn.. ǀ Ko.. ǀ Kr.. ǀ Ku.. ǀ Kv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Kećina
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-28
Kerdić, Ivan; kipar; 1881-1953
Bista
Hvar, Park Šumica
HV-MO-03

ǀ Ka.. ǀ Kć.. ǀ Ke.. ǀ Ki.. ǀ Kl.. ǀ Kn.. ǀ Ko.. ǀ Kr.. ǀ Ku.. ǀ Kv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Kino
Skeletno groblje
Stari Grad
SG-PO-00
Kirgin, Josip (Jozo); pisac; 1918-1994
Spomen ploča u Fontiku
Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44
HV-IS-27
Kirgin, Josip (Jozo); pisac; 1918-1994
Spomen ploča
Hvar, Ulica Vinka Pribojevica 4
HV-IS-08
Kirigin, Jozo; publicist; (1975)
Spomen ploča palim borcima
Milna
MI-IS-01
Kirin, vila (Lončar)
Zgrada, vila
Hvar, Šetalište Tonija Petrića 1
HV-TG-96
Kirin, vila (Lončar)
Gustirna
Hvar, Šetalište Tonija Petrića 1
HV-OP-18
Kirin, Vladimir; slikar; (1931)
Vila Kirin
Hvar, Šetalište Tonija Petrića 1
HV-TG-96
Kisić, Vinko
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 4
SG-IS-39
Kitališće
Područje
Bogomolje
BO-AI-01

ǀ Ka.. ǀ Kć.. ǀ Ke.. ǀ Ki.. ǀ Kl.. ǀ Kn.. ǀ Ko.. ǀ Kr.. ǀ Ku.. ǀ Kv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Klačina
Pretpovijesna gomila
Gdinj
GJ-PO-01
Klačine
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Klačnia, Pod-
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Klaić, Miho; političar
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 4
SG-IS-39
Klanjanje Magi; slika; (16./16. st.)
Zbirka umjetnina
Hvar, Benediktinski samostan
HV-CA-04
Klapa Bodulke
ženskih klapa
Hvar
VA-OB-01
Klapa Faroski kantaduri
muških klapa
Stari Grad
VA-OB-01
Klapa Frecije
ženskih klapa
Jelsa
VA-OB-01
Klapa Galešnik
muških klapa
Hvar
VA-OB-01
Klapa Kaštilac
muških klapa
Vrboska
VA-OB-01
Klapa Pharia
muških klapa
Brusje
VA-OB-01
Klapa Priženca
muških klapa
Svirče
VA-OB-01
Klapa sv. Duha
mješovita klapa
Vrbanj
VA-OB-01
Kleudam mlađi (sin) Demodoko
Informativna ploča »Demodokov put«
Stari Grad, Polje na sjevernom rubu
SG-IP-08
Kleukina; grkinja
Informativna ploča Kleunikin put
Vrbanj, Polje, Pavatovo
VJ-IP-03
Kleukina; grkinja
Informativna ploča Gorgilin put
Vrbanj, Polje, Prešice
VJ-IP-04
Kleunikin put
Informativna ploča
Vrbanj, Polje, Pavatovo
VJ-IP-03
Kljčavica, 123 m
Brdo
Hvar
HV-AI-01
Ključna
Uvala
Rudina
RU-AU-39
Ključna
Uvala
Stari Grad
SG-AU-10
Kljušna
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-18
Klobuk
Rt
Pakleni arhipelag, otok Veli Vodnjak
OP-AR-10
Klokun
Područje
Pitve
PI-AI-01

ǀ Ka.. ǀ Kć.. ǀ Ke.. ǀ Ki.. ǀ Kl.. ǀ Kn.. ǀ Ko.. ǀ Kr.. ǀ Ku.. ǀ Kv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Knežev dvor, bivši
Bivša Komunalna palača
Hvar, Ulica skaline od Gojave / Trg sv. Stjepana 5
HV-TG-10
Knežine
Područje
Stari Grad, put Gospojica
SG-CK-03
Knežine
Skeletno groblje, koncentracija nalaza-rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00
Knežine
Područje
Stari Grad
SG-AI-01

ǀ Ka.. ǀ Kć.. ǀ Ke.. ǀ Ki.. ǀ Kl.. ǀ Kn.. ǀ Ko.. ǀ Kr.. ǀ Ku.. ǀ Kv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Kobil-dolac
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Kobil-dolac
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-35
Kočevića, Ulica Veljka-
Ulica Svetinje Ukića → ulica Janka Zazjala
Grad Hvar
HV-AM-00
Koert, Katica; (1937)
Spomen ploča na kapeli
Velo Grablje, kapela sv. Dominik i Petronila
GV-IS-10
Kokić, Ljubica; stanovnica Pitova; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Kokić, Ljubica; stanovnica; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Pitve, bivši škola
PI-IS-01
Kokotića paloc, (bivši hotel Jadran)
Zgrada
Stari Grad, Novo Obala Riva 5
SG-TG-37
Kolci, 219 m
Brdo
Velo Grablje
GV-AI-01
Kolončevica
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00
Koludrica, Mala-
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-15
Koludrica, Vela-
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-16
Koludromić
Područje
Selca
SA-AI-01
Koludrović Lina; učenica; (1908)
Škola Zastražišće
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-TG-05
Koludrović, obitelj; grob
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Koludrović,Toma; učenik; (1908)
Škola Zastražišće
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-TG-05
Kolumbić, Dragan; (1987)
Kapelica Kolumbić
Sveta Nedjelja
SN-CS-04
Kolumbić, Ivo; 1910-1972; kapelica
Kapelica Kolumbić
Sveta Nedjelja
SN-CS-04
Kolumbić, Mande; +1930
Spomen ploča
Sveta Nedjelja, kapela Kolumbić
SN-IS-03
Kolumbić, Nikola; kapitan
Spomen ploča
Sveta Nedjelja, kapela Kolumbić
SN-IS-03
Kolumbić, Pero; (1987)
Kapelica Kolumbić
Sveta Nedjelja
SN-CS-04
Kolumbić; kapela
Kapela
Sveta Nedjelja
SN-CP-01
Kolumbić-Šćepanović, M.;
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Kolumbića, Ulica Nikice
Ulica Ive Roića → ulica Mate Hraste
Grad Hvar
HV-AM-00
Komarić, Frano; biskup
Spomen ploča Ivan Merz
Velo Grablje 12, crkva
GV-IS-06
Komin, Stori-
Informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-03
Kominčina
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Komon, sin Filoksenide
Dominikanski muzej
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01
Komon, sin Filoksenide
Informativna ploča »Komonov put«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-05
Kompanel (Kampanel)
Područje
Hvar
HV-AI-01
Komunska kuća
Zgrada
Malo Grablje
GM-TG-02
Končar, Rade; sekretar CK KPH
Spomen ploča
Stari Grad, Šiberija 19
SG-IS-15
Konce
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
KONSUM
Zgrada
Hvar, Trg Marka Miličića 6-8
HV-TG-A3
Kontarinij, Ursula; spomen ploča
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Konteja
Kompleks vinograda
Zavala
ZV-AA-01
Konvenat
Put od / Weg von ulice Cvjetka Škarpe → jug / Süden
Stari Grad
SG-AM-01
Kopačna uvala, Mala-
Uvala
Stari Grad
SG-AU-11
Kopanja
Područje
Velo Grablje
GV-AI-01
Kopanjic
Područje
Vrbanj
VJ-CI-01
Kopila
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Kopinovik; rimska vila
Informativna ploča »Komonov put«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-05
Kopito
Predelj
Hvar
HV-OP-03
Kopošen (Camposanto, Kopošonta)
Mornaričko groblje
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-OG-03
Kopošonta (groblje)
Selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01
Kopošonta (staro groblje)
Spomenik stupac »Staro groblje«
Velo Grablje, u blizini župne crkve
GV-MO-01
Kordić, Josip; (2007)
Kip, franjevački samostan
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-MO-01
Kordić, Kuzma; stanovnik Pitova; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Kordić, Kuzma; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Pitve, bivši škola
PI-IS-01
Kordić, Stjepan; stanovnik Pitova; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Kordić, Stjepan; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Pitve, bivši škola
PI-IS-01
Kordovan
Uvala
Pakleni arhipelag, Otok Jerolim
OP-AU-40
Korica
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Korita
Područje
Velo Grablje
GV-AI-01
Korita
Područje
Velo Grablje
GV-TR-69
Kornificius Kara, Gajus ; rimski adlectus; (1. st)
Rimska villa rustica
Dol, Kupinovik
DO-PO-01
Koromačišća
Područje (bivše ime)
Zastražišće, Žižotina
ZA-PG-02
Košćak
Područje
Sućuraj
SU-PO-03
Kosjer, Slobodan Lazara; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Gdinj, Nova Crkva
GJ-MO-01
Kosmača, Rt-
Rt
Hvar
HV-AR-14
Kosmati bok
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-47
Košnjak
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Košta, Margarita; stanovnica; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Kotarsko Ozaneo; hrvatskih svetac/blaženik
Crkva sv. Tudora
Milna
MI-CI-01
Kotile
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-24
Kotoac, Civitan
Spomen ploča »Glagoljski natpisi« u crkvi
Sućuraj, Riva , crkva sv. Jurja
SU-IS-09
Kotoraš, Andro; stanovnik; +1941-1945
Spomenik palim borcima
Vrboska, na malom otoku
VA-MO-01
Kotorouže
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Kovač
Rt
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AR-20
Kovačena
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Kovačev Dolac
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Kovačev Dolaz
Područje
Stari Grad
SG-TR-A1
Kovačević, Andre Buha; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Kovačević, Andre Petra; nogometaš; 1911-1944
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Kovačević, Andro; izmučeni komunist; (1936)
Spomen ploča
Pakleni arhipelag, otočić Gališnik
OP-IS-01
Kovačević, Ante Mihovila; nogometaš; 1909-1944
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Kovačević, Ante; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Kovačević, Dinko Tomin; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Gradsko groblje
HV-MO-07
Kovačević, Dr. Tona;
Spomen ploča
Hvar, Obala Riva 21
HV-IS-30
Kovačević, Ivan, Kuća-
Spomen ploča »Održavanju prvog sastanka SKOJ-a«
Stari Grad, Ulica Vijugasta
SG-IS-18
Kovačević, Jure; izmučeni komunist; (1936)
Spomen ploča
Pakleni arhipelag, otočić Gališnik
OP-IS-01
Kovačević, Kuća-
Kuća
Hvar, bivša crkva sv. Ciprijana
HV-CI-11
Kovačević, Marin; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Kovačević, Marinko Kuzme; nogometaš; 1920-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Kovačević, Nikola; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Kovačević, Stjepan Onte-Žerić; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Kovačević, Toni Vicka; nogometaš; 1897-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Kovačević, Veljko Bartulov; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Gradsko groblje
HV-MO-07
Kovačević, Vičenco; (1870)
Palača Paladini
Hvar, Trg sv. Stjepana 15-17
HV-TG-06
Kovačević, Vicko; graditelj; (1876)
Bivša Škola
Velo Grablje 92
GV-TG-02
Kovačevića, Ulica Dinka
Ulica Matija Ivanića → park Šumica
Grad Hvar
HV-AM-00
Kovačevo
Područje
Brusje
BR-AI-01
Kovačevo
Područje
Hvar
HV-AI-01
Kovačić, Don Šime;
Gradska vrata
Hvar, Ulica Dr. Mate Miličića
HV-TD-05
Kovačić, Joško; povjesničar; (1982)
Povijesni izvještaj
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-IS-31
Kovačić, Joško; povjesničar; (1982)
Gustirna
Hvar, Ulica Marije Maričić 20
HV-OP-02
Kovačić, Joško; povjesničar; (1982)
Utvrda
Hvar, Utvrda Fortica
HV-TD-10
Kovačić, Joško; povjesničar; (1982)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Kovačić, Joško; povjesničar; (1982)
Kuća Bartučević
Hvar, Ulica Nike Karkovica 12
HV-TG-30
Kovačić, Joško; povjesničar; (1982)
Grb
Stari Grad, Ulica Marka Marulića 7
SG-IG-05
Kovačić, Joško; povjesničar; (1992)
Kapelica sv. Marije
Stari Grad, Ulica Kod sv. Stjepana 1
SG-CS-11
Kovačić, Mandina;
Gradska vrata
Hvar, Ulica Dr. Mate Miličića
HV-TD-05
Kovačić, prof. Kuzmo; akademski kipar; (1986)
Bista
Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija
HV-MO-16
Kovačić, prof. Kuzmo; akademski kipar; (1990)
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Kovačić, prof. Kuzmo; akademski kipar; (2006)
Crkva sv. Petra Mučenika
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CI-03
Kovačić, prof. Kuzmo; akademski kipar; (2014)
Bista dr. fra Rajmund Kupareo
Vrboska, Pjaca
VA-MO-02
Kovačić, prof. Kuzmo; akademski kipar; (2018)
Skulptura Križonoše
Jelsa,  Trg križonoše
JE-MO-05
Kovačišnica (Kovačevo), 275 m
Brdo
Hvar / Milna
HV-AI-01
Kovačišnica (Kovačevo), 275 m
Brdo
Milna / Hvar
MI-AI-01
Kovačna
Uvala
Sućuraj
SU-AU-18
Kovačnica
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Kovakov Dolac
Područje
Rudine
RU-AI-01
Kozdinov Dolac
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Kozia
Spilja-pretpovijesni nalazi
Gdinj
GJ-PO-01
Kozina projekti d.o.o.
Mrtvačnica Vrbanja
Vrbanj
VJ-TG-09
Kozja
Uvala
Selca kod Bogomolja
SB-AU-20
Kozja
Područje
Selca kod Bogomolje
SB-AI-01
Kozja (Kožija)
Uvala
Gdinj
GJ-AU-34
Kozjak
Područje
Gdinj
GJ-AI-01

ǀ Ka.. ǀ Kć.. ǀ Ke.. ǀ Ki.. ǀ Kl.. ǀ Kn.. ǀ Ko.. ǀ Kr.. ǀ Ku.. ǀ Kv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Kra Vocev bok
Uvala
Brusje
BR-AU-34
Kraft; slikar; (1889)
Crkva sv. Juraj mučenik
Gdinj, Nova Crkva
GJ-CI-01
Kraljeva špilja
Špilja
Gdinj
GJ-AI-01
Kraljevi dvori
Zgrade, kuće
Vrbanj
VJ-AA-01
Kraljevi dvori
Zgrade, kuće
Vrbanj
VJ-AA-04
Kraljica Mira
Crkvica
Velo Milna
MI-CK-01
Kraljski Dalmatin, novina
Spomen ploča
Stari Grad, Srinjo Kola 27
SG-IS-02
Krastavica
Područje
Vrbanj
VJ-AI-01
Kravata; galerija
Kuća Dobrović
Jelsa, Trg sv. Ivana
JE-TG-10
Kravava Gomila
Pretpovijesna gomila
Vrbanj
VJ-PO-00
Krećanin, Nikolo; čuvar crkve; (1637)
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02
Krenci
Područje
Brusje
BR-AI-01
Krešavac
Područje
Vrbanj, Vrbanjske Rudine
VJ-TR-30
Krešimira IV, Ulica Petra-
Od / von ulice Ivana Mestrovića → Put Rudine
Stari Grad
SG-AM-01
Krist
Skulptur u crkvi sv. Lucije
Stari Grad, Vukovarska cesta
SG-CI-04
Krist
Skulptur u crkvi sv. Lucije
Stari Grad, Vukovarska cesta
SG-MO-16
Krivi Dolac
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Krivi dolac
Uvala
Gdinj
GJ-AU-25
Krivi Dolac
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Krivoča
Područje
Hvar
HV-AI-01
Krivočija
Područje
Malo Grablje
GM-AI-01
Krivodolac
Uvala
Sućuraj
SU-AU-14
Križ; rt
Rt
Vrboska
VA-AR-11
Križ; rt
Rt
Zavala
ZV-AR-12
Križ »Jurja Tudora (1)«
Križ
Velo Grablje, Za glavica
GV-CZ-01
Križ »Jurja Tudora (2)«
Križ
Velo Grablje, Na glavicu
GV-CZ-02
Križ »Jurja Tudora (3)«
Križ
Velo Grablje, Sveti Rok
GV-CZ-03
Križ »Jurja Tudora (4)«
Križ
Velo Grablje, Opneni put
GV-CZ-04
Križ »Jurja Tudora (5)«
Križ
Velo Grablje, Poklon
GV-CZ-05
Križ »Huljić«
Križ
Bogomolje
BO-CZ-04
Križ »Sv. Križ Račevina«
Križ
Bogomolje, Račevinja
BO-CZ-03
Križ »na Glavicu«
Križ
Stari Grad, Glavica
SG-CZ-03
Križ »na Motokitu«
Križ
Malo Grablje, brdo Motokit
GM-CZ-02
križ »na rivi, Veliki-«
Križ
Milna
MI-CZ-01
Križ »na Vetezinji hum«
Križ
Vrboska
VA-CZ-01
Križa, Put-
Na istočnom rubu grada / am östlichen Ortsrand
Stari Grad
SG-AM-01
Krizida, Lelija-
Informativna ploča Lucijev put
Vrbanj, Polje, na južnom rubu
VJ-IP-02
Križine, Vrh-
Područje
Sućuraj
SU-PG-14
Križišće, 404 m
Brdo
Humac / Poljica
HU-AI-01
Križišće, 404 m
Brdo
Poljica / Humac
PO-AI-01
Križna lučica
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-43
Križna Luka
Područje
Hvar
HV-AI-01
Križna luka
Uvala
Hvar
HV-AU-41
Križni rat
Rt
Hvar
HV-AR-31
Križnoše, Trg-
Južno od centra
Jelsa
JE-AM-01
Križonoše
Skulptura
Jelsa,  Trg križonoše
JE-MO-05
Krleže, Ulica Miroslava-
Od / von Vukovarska cesta → Put od Lanterne
Stari Grad
SG-AM-01
Krojev dvor
Bivši zaseok
Vrbanj
VJ-AA-01
Kroz Brusje
Glavna cest kroz selo / Hauptstraße durch den Ort
Brusje
BR-AM-00
Kroz Burak, Ulica-
Ulica Jurja Matijevića → ulica domovinskog rata
Grad Hvar
HV-AM-00
Kroz Grodu, Ulica-
Trg sv. Stjepana → ulica Higieničkog Društva
Grad Hvar
HV-AM-00
Krpinu, Pod-
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Kruševci
Područje
Vrbanj
VJ-AI-01
Kršinić, Frane; kipar; (1973)
Bista
Hvar, Ulica Biskupa J. Dubokovića, DZ Hvar
HV-MO-06
Krstić, Juraj; stanovnik; +1941-1945
Spomenik palim borcima
Vrboska, na malom otoku
VA-MO-01
Krstitelj, (Vanja); stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Krstulović-Split; građevinsko poduzeće; (1926)
Kupalište u Hvaru
Hvar, Šetalište Tonija Petrića 3
HV-OB-07
Krućica
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Krućica
Područje, pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-TR-20
Krunica; kršćanska molitva
Crkva sv. Marije
Ivan Dolac
ID-CK-01
Kruševa
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-20
Krušovlje
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Vrbanj
VJ-PO-00
Krušvica
Područje, potok
Dol – sv. Ana
DO-OB-01
Krušvica
Područje
Dol – sv. Ana
DO-OB-02
Krušvice
Područje
Dol
DO-AI-01
Krušvice
Područje
Dol
DO-TR-26
Krušvice
Područje
Svirče
SV-AI-01
Krušvice
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Kruvenica
Crkvica
Hvar, Kruvenica
HV-CK-04

ǀ Ka.. ǀ Kć.. ǀ Ke.. ǀ Ki.. ǀ Kl.. ǀ Kn.. ǀ Ko.. ǀ Kr.. ǀ Ku.. ǀ Kv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Kubi Dolac
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Kučac
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Kučac, Veli-
Uvala
Gdinj
GJ-AU-14
Kučišće
Skeletno groblje
Stari Grad
SG-PO-00
Kudrić, Ivica; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Kuhar, Robert; akad. Slikar
Informativna ploča »60. godine«
Stari Grad, Glavica
SG-IP-12
Kukoč, Andro; scenograf; (1980)
Kameno podnožje s natpisom
Milna, kod crkve
MI-OB-01
Kukuljevića Sakcinskog, Ulica Ivana-
Od / von Riva → Duolnjo Kola
Stari Grad
SG-AM-01
Kukurina, Ulica Milana-
Obala Fabrika → ulica Dinka Kovačevića
Grad Hvar
HV-AM-00
Kula u uvali Kozja
Kula
Selca kod Bogomolja, uvala Kozja
SB-TD-01
Kulfa, Antonio Civran; kapitan; (1613)
Mletačka tvrđava sv. Jurja
Sućuraj, Ulica Fortica
SU-TD-01
Kulušić, Petar; vojvod
Spomen ploča »Glagoljski natpisi« u crkvi
Sućuraj, crkva sv. Jurja mučenik
SU-IS-09
Kunčić, Don Ivan; svećenik; (1908)
Spomen ploča
Dol – sv. Mihovil, crkva sv. Mihovil
DO-IS-03
Kunčić, Petar;
reljef venecijanskog lava
Vrboska, Pjaca, uz crkve-tvrđave
VA-IR-01
Kunčić, Simon; stanovnik; (1910)
Kapelica
Dol
DO-CS-05
Kunčić, Tadija Pok. Marka; stanovnik; (*1917-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Kunčića, Ulica Petra-
Sjeverno od škole / nördlich der Schule
Stari Grad
SG-AM-01
Kuničić, Antun; stanovnik; (*1895-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Kuničić, Antun; stanovnik; (*1896-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Kuničić, Jakov; stanovnik; (*1896-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Kuničić, Juraj Markov; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Kuničić, P.; (1910)
Reljef sv. Jeline Križarice
Stari Grad, Polje, kapela sv. Jeline
SG-IR-03
Kuničić, Petar; učitelj; 1862-1940
Spomen ploča
Dol – sv. Marije, Sansovića Dvor 20
DO-IS-02
Kuničić, Petar; učitelj; 1862-1940
Zgrada
Dol – sv. Marije
DO-TG-03
Kuničić, pok. Stjepan, Kuća-
Grb Hektorovića
Stari Grad, Trg sv. Stjepana 2
SG-IG-01
Kuničić, šer Stipet, Kuća-
Ostaci sunčana sata
Stari Grad, Trg sv. Stjepana 2
SG-OB-01
Kuničića dvor
Dio mjesta
Dol – sv. Ane
DO-CS-01
Kuničić-Posinković, Ivan pok. Ivana; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Kupa, Mala-
Područje
Brusje
BR-AI-01
Kupa, Vela-, 349 m
Brdo
Brusje
BR-AI-01
Kupareo, dr. fra Rajmund; dominikanac; 1914-1996
Za Križem, Procesija
Jelsa, Župna crkva
JE-CI-01
Kupareo, dr. fra Rajmund; dominikanac; 1914-1996
Bista
Vrboska, Pjaca
VA-MO-02
Kupareo, dr. fra Rajmund; dominikanac; 1914-1996
Zgrada, kuća
Vrboska, Riva
VA-TG-04
Kupareo, dr. fra Rajmund; dominikanac; 1914-1996
Spomen ploča
Vrboska, Riva
VA-IS-03
Kupinovik
Rimska villa rustica
Dol, Kupinovik
DO-PO-01
Kupinovik
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Kupinovik; villa rustica
Informativna ploča »Ager, Starogradsko polje
Stari Grad, Put Križa 1
SG-IP-09
Kurcinovo (Kurčevo) Poje
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Kurilo, Rt Gornje-
Rt
Otok Ščedro
OS-AR-13
Kutac
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Jelsa
JE-PO-00
Kuzetovih, Kola-
Od Put Gospe do obale Čiro Gamulina
Jelsa
JE-AM-01
Kuzman, Frane Maksimiljana; nogometaš; 1909-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Kuzman, Frane; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Kuzmičić, Ivo; donator; (1936)
Crkvica sv. Marije
Zastražišće
ZA-CK-01
Kuzmičić, S. Juraj; stanovnik; +1941/1945
Spomenik palim borcima (II. sv. Rat)
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-MO-01
Kuzmičića Dvor
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Kuzmičić-dvor; (1895)
Kapelica Gospe od Zdravlja
Zastražišće, Postranje
ZA-CS-04
Kuzmičićev Dvor
Zaseok
Zastražišće
ZA-AI-01
Kuzmičićev Dvor
Dio sela Zastražišće
Zastražišće
ZA-AA-02

ǀ Ka.. ǀ Kć.. ǀ Ke.. ǀ Ki.. ǀ Kl.. ǀ Kn.. ǀ Ko.. ǀ Kr.. ǀ Ku.. ǀ Kv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Kvaternika, Ulica Eugena
Od ulice Don Frane Bulića → ulice Vlahe Bukovica
Stari Grad
SG-AM-01