Index-L

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– L –


 A  ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ La.. ǀ Le.. ǀ Li.. ǀ Lj.. ǀ Lo.. ǀ Lu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Lađena
Uvala
Bogomolje
BO-AU-23
Laginja, Matko; političar
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 4
SG-IS-39
Lambik
Ružmarinska zadruga
Vela Rudina
RU-TG-01
Lampes
Područje
Brusje
BR-AI-01
Lampesa
Uvala
Brusje
BR-AU-33
Lanterna
Svjetionik
Jelsa, Luka, sjeverni gat
JE-OS-01
Lanterne, Put od-
Od / von Šetalište Jurja Plančića / → Trajektna luka
Stari Grad
SG-AM-01
Lapidarij
Župna crkva, lapidarij
Jelsa, Trg križonoše
JE-CI-01
Lasice
Uvala
Sućuraj
SU-AU-15
Lav Luke (Mlečanski lav)
Reljev
Stari Grad, Ulica Marina Sabića
SG-IR-11
Lavanda Sunny Hotel by Valamar
Hotel
Stari Grad, Naselje Helios
SG-TG-42
Lavande, Put-
Od Jelenika prema jugu
Jelsa
JE-AM-01
Lavčević, Ivan
Rodna kuća
Stari Grad, Šetalište slikara Jurja Plančića 1
SG-TG-12
Lazaneotovih, Kola-
Od Stossmayerog šetališta do put sv. Roka
Jelsa
JE-AM-01

ǀ La.. ǀ Le.. ǀ Li.. ǀ Lj.. ǀ Lo.. ǀ Lu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Lebisch, Kvirin; ljevaonić zvona; (1931)
Crkva sv. Tudora
Milna
MI-CI-01
Lebra, Pod-
Područje
Poljica
PO-AI-01
Lečeva Gomila
Pretpovijesna gomila
Gdinj
GJ-PO-01
Lećevišća
Područje
Sućuraj
SU-PG-11
Lećevišća
Područje
Sućuraj
SU-TR-01
Lečevišta
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Ledinak, Ulica-
Između Put polja i Ulica Pijace
Sućuraj
SU-AM-01
Legenda o slici Gospe
Crkva sv. Marije
Dol – sv. Marije
DO-CI-02
Leko, Željko; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Lemišće
Područje
Hvar
HV-AI-01
Lengva
Hrid
Pakleni otoci, Hrid Lengva
OP-AI-01
Lengva
Hrid
Pakleni arhipelag
OP-AO-14
Leporini (Zečković), Gohan; obitelj
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Leporini, Julij; (1692)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Leroj
Kula-sat
Hvar, Trg sv. Stjepana 3
HV-TG-02
Letić, Kajetan; amaterski graditelj orgulja; (1907)
Crkva sv. Petra Mučenika
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CI-03
Levanda; boćarski klub
Selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01
Levanda; nogometni klub
Selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01
Lezinović (sa Brača), obitelj; grob
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02

ǀ La.. ǀ Le.. ǀ Li.. ǀ Lj.. ǀ Lo.. ǀ Lu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Libora
Put od Jelšanskih dobrovtvora prema jugu
Jelsa
JE-AM-01
Likoro, Kuća-
Kuća
Stari Grad, Jorine
SG-TG-09
Likoro, Kuća-
Kuća, kameni bazen
Stari Grad, Torjun, Đardin
SG-OP-02
Likoro, Kuća-
Mlin
Dol, Jorine
DO-TG-04
Likov Glava
Gradina
Sućuraj
SU-PG-17
Likova Glava
Pretpovijesna gradina
Gdinj
GJ-PO-01
Likova Glava, 417 m
Brdo
Bogomolje
BO-AI-01
Liković, 228 m
Brdo
Bogomolje
BO-AI-01
Liković
Prapovijesna gradina
Bogomolje
BO-PO-01
Lili, kamp-; namjesnik
Kamp
Sveta Nedjelja, Jagodna
SN-OK-01
Lios; namjesnik
Informativna ploča »Jadasinski put«
Stari Grad, Polje
SG-IP-10
Lisinskog, Ulica Vatroslava-
Od / von ulice Petra Krešimira IV → sjeverno / Norden
Stari Grad
SG-AM-01
Lisna
Uvala
Rudina
RU-AU-33
Lizatović, Ante Marijana; stanovnik; 1917-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Lizatović, Ante Marijana; stanovnik; 1922-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Lizatović, Josip Marijana; stanovnik; 1922-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Lizatović, Josip Marijana; stanovnik; 1922-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06

ǀ La.. ǀ Le.. ǀ Li.. ǀ Lj.. ǀ Lo.. ǀ Lu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Ljubić, Andelo Cvitana; stanovnik; 1915-1944
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Ljubić, Andjelo Cvitana; stanovnik; 1915-1944
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Ljubić, Don Šime; arheolog i povjesnik; 1822-1896
Mauzolej
Stari Grad, Šetalište don Šime Ljubića
SG-CK-02
Ljubić, Don Šime; arheolog i povjesnik; 1822-1896
Spomen ploča
Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića 8
SG-IS-36
Ljubić, Don Šime; arheolog i povjesnik; 1822-1896
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 3
SG-IS-04
Ljubić, Don Šime; arheolog i povjesnik; 1822-1896
Bista
Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića 8
SG-MO-07
Ljubić, Don Šime; arheolog i povjesnik; 1822-1896
Pet skulpture u području krova kuća Šime Lubića
Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića 7
SG-MO-13
Ljubić, Don Šime; arheolog i povjesnik; 1822-1896
Zgrada, palača
Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića 7
SG-TG-04
Ljubić, Don Šime; arheolog i povjesnik; 1822-1896
Zgrada, rodna kuća
Stari Grad, Srinjo Kola 3
SG-TG-18
Ljubić, Ivan Josipov; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Ljubić, Kažimir; političar
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 4
SG-IS-39
Ljubić, Pere; pjesnik; 1901-1952
Spomen ploća
Vrbanj, Vir 6, kuća Pere Ljubića
VJ-IS-02
Ljubić, Pere; pjesnik; 1901-1952
Zgrada, rodna kuća
Vrbanj, Vir 6
VJ-TG-06
Ljubić, Šime; političar
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 4
SG-IS-39
Ljubić-Tenjete, Vicko; bivši hotel
Četiri skulpture u području krova bivše hotela
Stari Grad, Novo Obala Riva 5
SG-MO-12
Ljubica brig
Područje
Hvar
HV-CZ-07
Ljubića brig
Područje
Hvar
HV-OP-13
Ljubića, Šetalište Don Šime-
Na s južnoj strani luke / an der Südseite des Hafens
Stari Grad
SG-AM-01
Ljubića, Ulica Pere-
Od / von trga sv. Stjepana → Vukovarska cesta
Stari Grad
SG-AM-01
Ljubičić, Mijo; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Ljubinka
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Ljubinka
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-31

ǀ La.. ǀ Le.. ǀ Li.. ǀ Lj.. ǀ Lo.. ǀ Lu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Lokva, Desna-
Uvala
Rudina
RU-AU-46
Lođa (loža), Mala-
Zgrada
Hvar, crkva Anuncijata
HV-CI-03
Lođa (loža), Mala-
Zgrada
Hvar, Obala Riva 10
HV-TG-11
Lokva
Rimska cisterna
Vrboska
VA-PO-01
Lokva
Cisterna
Ivan Doolac
ID-OP-01
Lokva, Ljeva-
Uvala
Rudina
RU-AU-44
Lokva, Sridnja-
Uvala
Rudina
RU-AU-45
Lokve
Vodena točka?
Selca kod Bogomolje
SB-AI-01
Lokve na Plani
Vodena točka?
Humac / Vrh
HU-AI-01
Lokve na Plani
Vodena točka?
Vrh / Humac
VH-AI-01
Lokvena Glava
Područje
Brusje
BR-AI-01
Lokvić
Pretpovijesna gomila
Gdinj
GJ-PO-01
Lokvine
Područje
Brusje
BR-AI-01
Lompić
Rt
Brusje
BR-AR-20
Lompić; (6./5. st. pr. Kr.)
Prapovijesna lokalitet
Brusje, Rt Lompić
BR-PO-01
Lopižica
Rt
Brusje
BR-AR-16
Lovišće
Područje
Otok Šćedro
OS-AI-01
Lovišće – Junjac
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-19
Lovrić, Don Drago; 1918-1979; župnik
Spomen ploča
Zastražišće, Mala Banda, crkva sv. Nikola
ZA-IS-04
Lovrić, Don Drago; 1918-1979; župnik
Župna crkva sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CI-01
Loz, Veli-
Koncentracija nalaza-rimsko doba, pretpovijesna gomila
Stari Grad
SG-PO-00
Lozna
Zaseok
Hvar
HV-AI-01
Lozanja Pazuha
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Lozna (Lozno)
Uvala
Brusje
BR-AU-10
Lozna (Lozno)
Uvala
Hvar
HV-AU-24
Lozna uvala
Uvala
Rudina
RU-AU-10
Lozova Glava, 341 m
Brdo
Brusje / Velo Grablje
BR-AI-01
Lozova Glava, 341 m
Brdo
Velo Grablje / Brusje
GV-AI-01
Lozovica
Područje
Poljica
PO-AI-01

ǀ La.. ǀ Le.. ǀ Li.. ǀ Lj.. ǀ Lo.. ǀ Lu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Lucev Bok
Uvala
Brusje
BR-AU-27
Lucić, Antun; donator
Bivša crkva sv. Marak
Hvar, Ulica Sveti Marak 16
HV-CI-07
Lucić, Antun; grob
Bivša crkva sv. Marak
Hvar, Ulica Sveti Marak 16
HV-CI-07
Lučić, B.; učenik; (1867)
Škola Zastražišće
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-TG-05
Lučić, don Frane; župnik;
Reljef venecijanskog lava
Vrboska, Pjaca, uz crkve-tvrđave
VA-IR-01
Lučić, don Frane; župnik; (1854)
Groblje
Zastražišće, Mala Banda
ZA-OG-02
Lučić, Hanibal; pjesnik; 1485-1553
Kuća Lučića, kasnije samostan
Hvar, Benediktinski samostan
HV-CA-04
Lučić, Hanibal; pjesnik; 1485-1553
Zbirka umjetnina
Hvar, Benediktinski samostan
HV-CA-04
Lučić, Hanibal; pjesnik; 1485-1553
Bunar u ljetnikovci Hanibala Lučića
Hvar, Ulica Hanibala Lucića 12
HV-OP-05
Lučić, Hanibal; pjesnik; 1485-1553
Zgrada, ljetnikovac Hanibal Lucića
Hvar, Ulica Hanibala Lucića 12
HV-TG-12
Lučić, Hanibal; pjesnik; 1485-1553
Bista
Hvar, Park Šumica
HV-MO-03
Lučić, Hanibal; pjesnik; 1485-1553
Grob u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Lučić, Hanibal; pjesnik; 1485-1553
Zgrada, ljetnikovac Hanibal Lucića
Stari Grad, Biskupija 7
SG-TG-08
Lučić, Hanibal; pjesnik; 1485-1553
Bunar u ljetnikovci Hanibala Lučića
Stari Grad, Biskupija 7
SG-OP-08
Lučić, Ivan; izmučeni komunist; (1936)
Spomen ploča
Pakleni arhipelag, otočić Gališnik
OP-IS-01
Lučić, Juraj; učenik; (1894)
Škola Zastražišće
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-TG-05
Lučić, L.; župnik; (1848)
Škola Zastražišće
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-TG-05
Lučić, Marin
Trim Paklena Lučić
Svirče
SV-TR-41
Lucić, obitelj
Grb
Hvar, Ulica Hanibala Lucića 12
HV-IG-29
Lucić, obitelj; (16. st.)
Palača Paladini zimska (gornja)
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 4
HV-TG-07
Lučić, trim Paklena-
Trim Paklena Lučić
Svirče
SV-TR-41
Lučica
Uvala
Gdinj
GJ-AU-27
Lučica
Rt
Selca kod Bogomolja
SB-AR-21
Lučica
Uvala
Stari Grad
SG-AU-26
Lučica
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00
Lučica
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Lučica, Mala-
Uvala
Gdinj
GJ-AU-12
Lučića, Ulica Hanibal-
Od / von Vagonj  → Biskupija
Stari Grad
SG-AM-01
Lucića, Ulica Hanibala-
Ulica Vlade Stošića → ulica antifašizma (DC-116)
Grad Hvar
HV-AM-00
Lučica, Vela-
Uvala
Gdinj
GJ-AU-13
Lučica
Put od šetalište sv. Liberata do Račića
Jelsa
JE-AM-01
Lučice, Put-
Nastavak Ulica Fortice
Sućuraj
SU-AM-01
Lučić-Lavčević, Ivan; narodni heroj; 1905-1942
Spomen ploča
Stari Grad, Šiberija 19
SG-IS-15
Lučić-Lavčević, Ivan; narodni heroj; 1905-1942
Spomen ploča »Vinarija Ivan Lučić-Lavčević«
Stari Grad, Put Križa 1, vinarija
SG-IS-20
Lučić-Lavčević, Ivan; narodni heroj; 1905-1942
Bista
Stari Grad, Put Križa 1, vinarija
SG-MO-06
Lučić-Lavčević, Ivan; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Lučić-Lavčević, Ivo Nikole; nogometaš; 1905-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Lučiću, Šimi pok. Andrije; (1898)
Bivši vojni promatranje
Hvar, Ulica Smokovnik 1
HV-TD-16
Lucijev put
Informativna ploča
Vrbanj, Polje, na južnom rubu
VJ-IP-02
Lucijev put (istočno dio)
Put
Vrbanj, Polje
VJ-PU-03
Lucijev put (zapadno dio)
Put
Vrbanj, Polje
VJ-PU-02
Lučina vala
Uvala
Vrboska
VA-AU-11
Lučišće
Uvala
Brusje
BR-AU-20
Lučišće
Zaseok
Brusje
BR-AI-01
Lučišće
Područje
Brusje
BR-AI-01
Lučišće
Uvala
Sveta Nedjelja
SN-AU-11
Lučišći Rat
Područje
Brusje
BR-AI-01
Lučiška (Skala)
Uvala
Sveta Nedjelja
SN-AU-15
Lucius Valerius; konzul; (384 pr. Kr.)
Informativna ploča »Jadasinski put«
Stari Grad, Polje
SG-IP-10
Lučke kapetanije, bivši-
Zgrada, kuća
Hvar, Park Veli Đardin
HV-TG-86
Lug
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Luka Hvar (gradska luka)
Uvala
Hvar
HV-AU-40
Luka Jelsa
Uvala
Jelsa
JE-AU-11
Luka Ključ
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Luka Palmižana
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-22
Luka Stari Grad
Uvala
Stari Grad
SG-AU-25
Luka Sućuraj
Uvala
Sućuraj
SU-AU-43
Lukanić, Matij; kanonik; (1509)
Priča o Hvarskom Svetom Križiću u Hvaru
Hvar, crkva Anuncijata
HV-CI-03
Lukanić, Matij; kanonik; (1509)
Kuća Varda
Hvar, Ulica Kroz Burak 23/25
HV-TG-59
Lukanić; (kasnije Varda), Kuća–
Kuća
Hvar, Ulica Kroz Burak
HV-TG-59
Lukic-Kusan
Teren krajobraz 2014 Lukic-Kusan
Stari Grad
SG-TR-09
Lukovac, 167 m
Brdo
Sućuraj
SU-AI-01
Lukovac
Područje
Sućuraj
SU-PG-14
Lukrica s Brača; ispodnica; (1559)
Crkva sv. Nikole
Stari Grad, Vukovarska cesta / Torjun
SG-CI-05
Lumbardije
Područje
Dol
DO-AI-01
Lupi, Budimir; plemić; (16. st.)
Zgrada, kuća
Hvar, kuća Budimir Lupi
HV-IN-12
Lupi, Budimir; plemić; (1547)
Zgrada, kuća
Gromin Dojac
GD-TG-03
Lupi, Budimir; plemić; (1547)
Zgrada, kuća
Hvar
HV-TG-64
Lupi, Franjo; darivatelj; (1692)
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Lupi, obitelj
Kuća Jakšić
Hvar, Ulica Kroz Grodu 7
HV-TG-28
Lupi, obitelj; (1624)
Grb
Hvar, Ulica Marije Maričić 4
HV-IG-33
Lupi, Petar; (1830)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Lupi, plemićka obitelj; (18. st.)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Dinka Kovačevića
HV-TG-A0
Lupi, Spiaggia-
Kuća
Gromin Dojac
GD-TG-03
Lupi, Kuća–
Kuća
Hvar
HV-TG-64
Lušić (rod.), Milij; (1927)
Kapelica
Vrbanj, Pod Hum
VJ-CS-01
Lušić, Božo pok. Cvietka; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Lušić, Đuro Nikolin Abit.Cimn; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Lusić, Mate Mate; stanovnik; 1922-1942
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Lušić, Mate Mate; stanovnik; 1922-1942
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Lušić, Nino pok. Ivana; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Lusić, Stjepana Stjepan; stanovnik; 1919-1944
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02