Index-N

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– N –


 A  ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Na.. ǀ Ne.. ǀ Ni.. ǀ Nj.. ǀ NK.. ǀ No.. ǀ Nu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Na glavicu
Predjel
Velo Grablje, blizu sadašnjeg Vidikovca
GV-CZ-02
Na Granici
Put od / Weg von Šiberija  → Put Bana Josipa Jelačića
Stari Grad
SG-AM-01
Na Polandu
Pretpovijesna gomila
Vrisnik
VK-PO-00
Na Vrh Križine
Područje
Sućuraj,
SU-PG-14
Naburje
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Nadij, Filip; slikar; (18. st.)
Crkva sv. Ante Padovanskog
Sućuraj, Ulica Donja Banda
SU-CI-02
Nadpaladinska
Područje
Vrh
VH-AI-01
Nagy, prof. dr. Bozidar; SJ Jesuit; (2001)
Križ
Brusje
BR-CZ-05
Nagy, prof. dr. Bozidar; SJ Jesuit; (2015)
Spomen ploča Ivan Merz
Velo Grablje 12, crkva
GV-IS-06
Najdubač
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Naletilić, Ilija; (2007)
Kip »Sv. Franjo Asišk«
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-MO-01
Nalješković, Nikolo; (16. st.)
Kuća Bartučević
Hvar, Ulica Nike Karkovica 12
HV-TG-30
Napoleon, 228 m
Brdo
Hvar
HV-AI-01
Napoleon, bivša tvrđava-
Utvrda
Hvar, Napoljun
HV-TD-11
Napoleonska cesta
Put
Velo Grablje,  put Uvala Maslinica – Vidikovac
GV-PU-01
Narodne Garde, Ulica Zbora-
Od / von ulice Ivice Stipišiće → Ulica Antuna Šoljana
Stari Grad, Priko
SG-AM-01
Naš tovor
Kip
Jelsa, Obala Ćiro Gamulin
JE-MO-06
Nastane
Zaseok
Otok Ščedro
OS-AA-01
Navagero, Giovanni (Zuane Navaiero)
Kuća Matij Ivanića
Vrbanj, kuća Tresić Pavičića
VJ-TG-08
Navještenja BDM (Sv. Marije, Gospa od …)
Župna crkva
Bogomolje, Jerkov Dvor
BO-CI-01
Navještenje u orahovini od Krstulovića; reljef
Samostan
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Navodu
Područje
Vrisnik
VK-AI-01
Nazor, Gimnazije Vladimir-
Spomen ploča
Hvar, Ulica Kroz Burak
HV-IS-15
Nazor, Vladimir; pjesnik
Spomen ploća
Vrbanj, Vir 6, kuća Pere Ljubića
VJ-IS-02

ǀ Na.. ǀ Ne.. ǀ Ni.. ǀ Nj.. ǀ NK.. ǀ No.. ǀ Nu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Nedjelja, Rt
Rt
Sveta Nedjelja
SN-AR-10
Nedomisalj
Uvala
Rudina
RU-AU-26
Neretva
Kneževina
Sućuraj
SU-AA-00
Nezadovoljan, Rt
Rt
Hvar
HV-AR-15
Nežić, Leopold; student; +1938
Spomen ploča
Bogomolje, Selo
BO-IS-03

ǀ Na.. ǀ Ne.. ǀ Ni.. ǀ Nj.. ǀ NK.. ǀ No.. ǀ Nu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Nijvice (Bilice)
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Zastražišće
ZA-PO-00
Nikin Antipatar
Informativna ploča »put Farskog poslanstva«
Stari Grad, Polje
SG-IP-07
Nikin Polykharmov
Informativna ploča »put Farskog poslanstva«
Stari Grad, Polje
SG-IP-07
Nikola II.; biskup; (1249)
Biskopija
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-TG-75
Nikolić; graditelj; (1893)
Crkva sv. Petra Mučenika
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CI-03
Nikolin Dolac
Područje
Brusje
BR-AI-01
Nikša, Marinka i Petar; donatori
Postaja »XI. Križnog puta«
Hvar, Ulica Kroz Burak
HV-CW-11
Nikšić; konzervator
Kuća Herak
Hvar, Ulica Grge Novaka 19
HV-TG-51
Ninja Glava, 250 m
Brdo
Brusje / Hvar
BR-AI-01
Ninja Glava, 250 m
Brdo
Hvar / Brusje
HV-AI-01
Nisitea, Petar.
Zgrada vjetrenjača
Stari Grad, Šetalište slikara J. Plančića 5
SG-TG-10
Nizitea, Ulica Petra-
Od trga Tvrdalj Petra Hektorovića → U. Petra Scutteri
Stari Grad
SG-AM-01

ǀ Na.. ǀ Ne.. ǀ Ni.. ǀ Nj.. ǀ NK.. ǀ No.. ǀ Nu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Njiva
Skeletno groblje
Svirče
SV-PO-00
Njiva
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Njiva
Cesta od trga Hektorovića → U. Slikara Dulčića
Stari Grad
SG-AM-01
Njiva, Dobra-
Područje
Otok Šćedro
OS-AI-01
Njiva, Molo-
Cesta od Braće Biankini → zapad / Westen
Stari Grad
SG-AM-01
Njive
Područje
Hvar
HV-AI-01
Njive
Područje
Hvar
HV-CK-02
Njive
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Njive
Skeletno groblje
Stari Grad
SG-PO-00
Njive
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Vrbanj
VJ-PO-00
Njivice
Područje
Stari Grad
SG-AI-01

ǀ Na.. ǀ Ne.. ǀ Ni.. ǀ Nj.. ǀ NK.. ǀ No.. ǀ Nu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

NK Brusje; nogometni klub
Nogometni klub
Brusje
BR-ON-01
NK DOŠK; nogometni klub
Nogometni klub
Dol
DO-ON-01
NK Hvar; nogometni klub
Igralište Križna Luka
Hvar, Ulica Demetrija Hvarskog
HV-ON-01
NK Jadran; nogometni klub
Igralište Dolci
Stari Grad, Duolci, Ulica Petra Krešimira
SG-ON-01
NK Jelsa; nogometni klub
Nogometni klub
Jelsa, Pelinje
JE-ON-01
NK Levanda; nogometni klub
Nogometni klub
Velo Grablje
NK Madeira; bivši nogometni klub
Igralište Križna Luka
Hvar, Ulica Demetrija Hvarskog
HV-ON-01
NK Mladost Sućuraj; nogometni klub
Grb u velikim grafitima na pumpureli
Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran
SU-MO-05
NK Mladost Sućuraj; nogometni klub
Igralište
Sućuraj
SU-ON-01
NK Natko; bivši nogometni klub
Igralište
Svirče, u blizini škole
SV-ON-01
NK Nepradak; bivši nogometni klub
Igralište
Svirče, u blizini škole
SV-ON-01
NK Nois; bivši nogometni klub
Igralište Dolci
Stari Grad, Igralište Dolci
SG-ON-01
NK Sloga; nogometni klub
Nogometni klub
Dol
DO-ON-01
NK Sokol; bivši nogometni klub
Igralište Križna Luka
Hvar, Ulica Demetrija Hvarskog
HV-ON-01
NK SOŠK Svirče; nogometni klub
Igralište
Svirče, u blizini škole
SV-ON-01
NK Varbonj, nogomitni klub
Igralište
Vrbanj
VJ-ON-01
NK Varbonj, nogomitni klub
Dom Matij Ivanić
Vrbanj, Pjaca
VJ-TG-01
NK Zrinski; nogometni klub
Nogometni klub
Dol
DO-ON-01

ǀ Na.. ǀ Ne.. ǀ Ni.. ǀ Nj.. ǀ NK.. ǀ No.. ǀ Nu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Noburje
Područje
Zastražišće
ZA-TR-82
Noburje
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Noburje
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Nodilo, Natko; političar
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 4
SG-IS-39
Nono, Konoba-
Kapelica sv. Ante
Jelsa, Braće Batoš
JE-CS-12
Nonveillero, ing. Marko; graditelj; (1886)
Crkva sv. Kuzme i Damjana
Velo Grablje
GV-CI-01
Nova Crkva
Dio sela
Gdinj
GJ-AI-01
Nova Crkva
Zaseok
Gdinj
GJ-AA-03
Nova Pošta
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-37
Novak Dinko-Falko; izmučeni komunist; (1936)
Spomen ploča
Pakleni arhipelag, otočić Gališnik
OP-IS-01
Novak Dinko-Novak; izmučeni komunist; (1936)
Spomen ploča
Pakleni arhipelag, otočić Gališnik
OP-IS-01
Novak zvan Trumbit, Ivan
Povijesni izvještaj
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-IS-31
Novak, Ambro; sudac; 1899-1947
Kuća Novak
Hvar,Ulica Kroz Burak 1
HV-TG-49
Novak, Ambro; sudac; 1899-1947
Spomen ploča
Hvar,Ulica Kroz Burak 1
HV-IS-50
Novak, dr. Grga; arheološka zbirka
Kuća Bartučević
Hvar, Ulica Nike Karkovica 12
HV-TG-30
Novak, dr. Grga; povjesničar; (1918)
Kapela sv. Križ
Hvar, katedrala sv. Stjepana
HV-CI-01
Novak, dr. Grga; povjesničar; (1918)
Pilo u Porta Maestru
Hvar, Ulica Kroz Grodu, Porta Maestra
HV-OP-16
Novak, dr. Grga; povjesničar; (1960)
Markova špilja
Hvar, Pelegrin
HV-PO-01
Novak, J.; zidar; (1906)
Škola Zastražišće
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-TG-05
Novak, Jakov
Kapela sv. Liberata (bivša)
Jelsa, Šetalište sv. Liberata
JE-CP-04
Novak, Juraj Antin; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome, Gradsko groblje
HV-MO-07
Novak, Juraj Josipa; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome, Gradsko groblje
HV-MO-07
Novák, Vítězslav; prof.; Prag
Spomen ploča Antuna Dobronića
Jelsa, Ulica Antuna Dobronića
JE-IS-07
Novak; Kuća-
Kuća
Hvar,Ulica Kroz Burak 1
HV-TG-49
Novaka, Ulica Dinka-
Ulica Matija Ivanića → sjeverno / Norden
Grad Hvar
HV-AM-00
Novaka, Ulica Grge-
Ulica Kroz Burak → ulica  Šime Buzolić Tome
Grad Hvar
HV-AM-00
Novaka, Ulica Jurja-
Trg sv. Stjepana → istok / Osten
Grad Hvar
HV-AM-00
Novak–Batina, don Jakova; svećenik; (1884)
Crkvica Pomoćnice Kršćana
Malo Milna
MI-CK-04
Novak-Batina, Mate; učitelj
Spomen ploča Don Ante Petrić
Velo Grablje 66
GV-IS-04
Novak-Šoleti (danas); Kuća-
Zgrada
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 5 / Nike Korkovica 2
HV-TG-17
Novak-Trumbit, Juraj; poduzetnik; (1936)
Bivša Narodna Škola
Poljica
PO-TG-01
Novak-Trumbit, Juraj; zidar; 1870-1957
Župna crkva sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CI-01
Novograd (danas grad Hvar)
Informativna ploča »Stari Grad / Povijest / Plan«
Stari Grad, Park Vorba
SG-IP-02
Novograd (danas grad Hvar)
Informativna ploča »Stari Grad / Povijest / Plan«
Stari Grad, Novo Riva
SG-IP-11

ǀ Na.. ǀ Ne.. ǀ Ni.. ǀ Nj.. ǀ NK.. ǀ No.. ǀ Nu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Nudist
Uvala
Vrboska
VA-AU-15
Nudist, kamp-
Kamp
Vrboska
VA-OK-01