Index-O

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– O –


 A  ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Ob.. ǀ Og.. ǀ Ok.. ǀ Om.. ǀ Op.. ǀ Or.. ǀ Os.., Oš.. ǀ Ot.. ǀ Oz.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Obala
Skeletno groblje
Stari Grad
SG-PO-00
Obala Fabrika
Obala
Hvar, Obala Fabrika
HV-PU-03
Obala Fabrika, zapadna
Obala
Hvar, Obala Fabrika
HV-PU-04
Obala hrvatskih branitelja
Obala hrvatskih branitelja
Stari Grad, Ulica otoka Parosa
SG-PU-08
Obala Riva
Obala
Hvar, Obala Riva
HV-PU-05
Obradić-Bevilaqua, Ivan; brodovlasnik; 1619-1673
Grob u crkvi sv. Uznesenja Marijina
Jelsa, Trg križonoše
JE-CI-01
Obradić-Bevilaqua, Ivan; brodovlasnik; 1619-1673
Kameni stol s grbom
Jelsa, Put sv. Roka
JE-TG-17
Obradić-Bevilaqua, Ivan; brodovlasnik; 1619-1673
Kameni stol s grbom u lapidariji crkve,
Jelsa, Trg križonoše, Lapedarij
JE-IG-04
Obradić-Bevilaqua, Ivan; brodovlasnik; 1619-1673
Kameni stol s grbom u lapidariji crkve,
Jelsa, Trg križonoše, Lapedarij
JE-CI-01
Obradić-Bevilaqua, Ivan; brodovlasnik; 1619-1673
Kuća Bevilacqua-Machiedo
Jelsa, Put sv. Roka
JE-TG-17
Obradić-Bevilaqua, Ivan; brodovlasnik; 1619-1673
Kula
Gromin Dojac
GD-TD-01
Obradić-Bevilaqua, Ivan; brodovlasnik; 1619-1673
Selo
Gromin Dojac
GD-AA-01
Obradića, Viteza-
Put od Stossmayerog šetališta prema jugu
Jelsa
JE-AM-01
Obradić-Bevilaqua (danas Machiedo), Kula-
Zgrada, kula
Gromin Dojac
GD-TD-01

ǀ Ob.. ǀ Og.. ǀ Ok.. ǀ Om.. ǀ Op.. ǀ Or.. ǀ Os.., Oš.. ǀ Ot.. ǀ Oz.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Ograda
Područje
Sućuraj
SU-TR-04
Ograde
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Ograde
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Ograde, Ulica-
Od Put polja prema sjeverozapadu
Sućuraj
SU-AM-01

ǀ Ob.. ǀ Og.. ǀ Ok.. ǀ Om.. ǀ Op.. ǀ Or.. ǀ Os.., Oš.. ǀ Ot.. ǀ Oz.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Okamenjene kapi vode
Kip kiparica Ivona Biočić
Sućuraj, mali park
SU-MO-02
Okavina
Uvala
Sućuraj
SU-AU-35
Okorija
Područe (Sv. Klement)
Pakleni otoci, Otok sv. Klement
OP-AI-01
Okorisa
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-31

ǀ Ob.. ǀ Og.. ǀ Ok.. ǀ Om.. ǀ Op.. ǀ Or.. ǀ Os.., Oš.. ǀ Ot.. ǀ Oz.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Omfalos; početnu točku grčke izmjere polja
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Omfalos; početnu točku grčke izmjere polja
Informativna ploča »Matijev put«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-06

ǀ Ob.. ǀ Og.. ǀ Ok.. ǀ Om.. ǀ Op.. ǀ Or.. ǀ Os.., Oš.. ǀ Ot.. ǀ Oz.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Opaljenica
Područje
Vrh
VH-AI-01
Općinska knjižnica i Čitaonica Jelsa
Zgrada
Jelsa, Trg Tome Gamulina
JE-TG-02
Općinske knjižnice
Spomen ploča
Jelsa, Trg Hrvatskog narodnog preporoda
JE-IS-20
Općinski Dom
Gradska vijećnica
Jelsa, Riva
JE-TG-07
Oplakivanje Krista
Slika u franjevačkom samostanu
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Oplakivanje Krista
Slika u Dominikanskom muzeju
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01
Opneni put (domaći naziv za nekadašnji općinski put)
Predjel
Velo Grablje, Opneni put
GV-CZ-04
Opuzena Glava
Dio sela
Hvar
HV-AI-01

ǀ Ob.. ǀ Og.. ǀ Ok.. ǀ Om.. ǀ Op.. ǀ Or.. ǀ Os.., Oš.. ǀ Ot.. ǀ Oz.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Orešci
Područje
Stari Grad
SG-TR-43
Orio, Vincenzo; knez; (1551)
Reljef ploča
 Hvar, Fortica, Spanjola
HV-IR-11
Orišac
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Orišac
Područje
Stari Grad
SG-TR-C2
Orišac
Koncentracija nalaza-rimsko doba, gomila
Stari Grad
SG-PO-00
Orisci
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Orlandini, Ivo Ivana; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, gradsko groblje
HV-MO-07
Orlovski društva
Spomen ploča Ivan Merz
Velo Grablje 12, crkva
GV-IS-06
Ormanica špilja
Spilja-pretpovijesni nalazi
Jelsa
JE-PO-00
Ormanica špilja
Špilja
Jelsa
JE-AI-01
Orsinia, Giorgio; kipar
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01

ǀ Ob.. ǀ Og.. ǀ Ok.. ǀ Om.. ǀ Op.. ǀ Or.. ǀ Os.., Oš.. ǀ Ot.. ǀ Oz.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Oskorušica
Uvala
Stari Grad
SG-AU-15
Oskorušica
Uvala
Vrbanj
VJ-AU-10
Ošpidol, Kuća-
Kuća Bartučević
Hvar, Ulica Nike Karkovica 12
HV-TG-30
Ošpidol, Kuća-
Kuća
Hvar, Ulica Jurja Novaka 14
HV-TG-60
Oštar glava
Područje
Vrbanj
VJ-PO-01
Ostoje, Mirko; kipar
Spomen ploča
Stari Grad, Šiberija 19
SG-IS-15
Ostojić, dr. Petar; liječnik; 1780-1851
Zgrada, mlin
Dol, Jorine
(pod Dola)
DO-TG-04
Ostojić, dr. Petar; liječnik; 1780-1851
Zgrada vjetrenjača
Stari Grad, Šetalište slikara J. Plančića 5
SG-TG-10
Ostojić, dr. Petar; liječnik; 1780-1851
Kuća Likoro
Stari Grad, Jorine
SG-TG-09
Ostojić, dr. Petar; liječnik; 1780-1851
Kameni bazen
Stari Grad, Đardin
SG-OP-02
Ostojić, Florij pok. Ambroza; (1800)
Kuća Ošpidol
Hvar, Ulica Jurja Novaka 14
HV-TG-60
Ostojić, Grgo; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Ostojić, Grgo; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Vrisnik
VK-MO-01
Ostojić, Marijanka; (1800)
Zgrada vjetrenjača
Stari Grad, Šetalište slikara J. Plančića 5
SG-TG-10
Ostojić, Marijanka; (1810)
Zgrada, mlin
Dol, Jorine
(pod Dola)
DO-TG-04
Ostojić, Slavko; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Oštra Glava
Brdo
Svirče
SV-AI-01
Ostrvica (danas Donji Pitve)
Selo Pitve
Donji Pitve
PI-AA-01

ǀ Ob.. ǀ Og.. ǀ Ok.. ǀ Om.. ǀ Op.. ǀ Or.. ǀ Os.., Oš.. ǀ Ot.. ǀ Oz.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Otisak prsta
Podni mozaik
Hvar, Park Veli đardin
HV-OB-16
Otok, Zlatan; vinogradar
Tunel Pitve
Pitve
PI-PU-01
Otoka Parosa, Ulica
Ulica otoka Parosa
Stari Grad, Obala hrvatskih branitelja
SG-PU-07

ǀ Ob.. ǀ Og.. ǀ Ok.. ǀ Om.. ǀ Op.. ǀ Or.. ǀ Os.., Oš.. ǀ Ot.. ǀ Oz.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Ozdrin, 442 m
Brdo
Brusje
BR-AI-01
Ozdrin, 442 m
Brdo
Velo Grablje
GV-AI-01
Ozori, obitelj
Selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01