Index-P

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– P –


 A  ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Pa.. ǀ Pe.. ǀ Ph.. ǀ Pi.. ǀ Pj.. ǀ Pl.. ǀ Po.. ǀ Pr.. ǀ Ps.. ǀ Pu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Padovan, Kuća-
Kuća
Hvar, Ulica Kroz Burak 30
HV-TG-87
Padva
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Vrboska
VA-PO-01
Pakleni arhipelag
Otoka
Pakleni arhipelag
OP-AA-00
Pakleni Bočići
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-45
Pakleni bok
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-30
Paklina
Područje
Gromin Dolac
GD-AI-01
Paklina
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Paklina
Uvala
Ivan Dolac
ID-AU-10
Paklina
Uvala
Rudina
RU-AU-48
Paklina
Uvala
Stari Grad
SG-AU-22
Paklina
Pretpovijesna gomila
Gdinj
GJ-PO-01
Paklina, Camp –
Camp
Ivan Dolac
ID-OK-01
Pakomina
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Pakomina
Uvala
Gdinj
GJ-AU-16
Pakomina, Vela-
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Pakušić, Lucija rod. Sanseović; donatora; (1964)
Spomen ploča
Stari Grad, Ulica Kod sv. Stjepana 25
SG-IS-43
Palac
Zgrada
Sućuraj, Riva
SU-TG-04
Paladini, Nikola; vitez; (15. st.)
Palača Paladini
Hvar, Trg sv. Stjepana 15-17
HV-TG-06
Paladini, obitelj
Grb
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 4
HV-IG-27
Paladini, obitelj
Grb
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 4
HV-IG-40
Paladini, palača ljetna (donja)
Palača
Hvar, Trg sv. Stjepana 15-17
HV-TG-06
Paladini, palača zimska (gornja)
Zgrada
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 4
HV-TG-07
Paladinić, Don Pavlo
Kuća Bartučević
Hvar, Ulica Nike Karkovica 12
HV-TG-30
Paladinić, Don Pavlo; (1458)
Rodna kuća Petra Hektorovića
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 8
HV-TG-73
Paladinić, obitelj
Grb
Hvar, Ulica Jurja Matijevića 28
HV-IG-08
Paladinić, obitelj
Grb
Hvar, Ulica Kroz Grodu 11
HV-IG-41
Paladinić, Pavao; sudac
Priča o Hvarskom Svetom Križiću u Hvaru
Hvar, crkva Anuncijata
HV-CI-03
Paladinić, Pavlo; biskup, arhiđakon; +1465
Grb
Hvar, Ulica Jurja Novaka
HV-IG-20
Paladinić, Pavlo; biskup, arhiđakon; +1465
Palača Paladini zimska (gornja)
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 4
HV-TG-07
Paladinić, Pavlo; biskup, arhiđakon; +1465
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Paladinić; obitelj
Gustirna
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 4, palača Paladini
HV-OP-17
Paladinska
Područje
Jelsa
JE-AI-01
Paladinska
Područje
Vrh
VH-AI-01
Palarić, dr. prav. znan. Ante
Kapela Isusa Kristu
Stari Grad, Glavica
SG-CP-01
Palarić, Mate
Spomen ploča pod kapelicu sv. Antune
Velo Grablje, Uvala Maslinica
GV-IS-13
Palarić, Mate; (1919)
Kapelica sv. Ante
Velo Grablje, Uvala Maslinica
GV-CS-04
Palarić, Udovo
Spomen ploča pod kapelicu sv. Antune
Velo Grablje, Uvala Maslinica
GV-IS-13
Palarić, Vicko
Spomen ploča
Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića 4
SG-IS-46
Palarić-Bailo, Juraj; stanovnik; (1972)
Vapnenica
Brusje
BR-OB-01
Palaversić, braća; (18. st.)
Crkvica sv. Mihovila
Jelsa, Put Mihovila
JE-CK-02
Palaversić, Luka; zidar;
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Palilo
Područje
Pakleni arhipelag, otočić Veli Vodnjak
OP-AO-11
Palima vrata – Porta del datallo (danas Porta Maestra)
Gradska vrata
Hvar, Ulica Kroz Grodu
HV-TD-03
Palinica
Uvala
Vrboska
VA-AU-13
Paljenica
Područje
Jelsa
JE-AI-01
Paljenica, 411 m
Područje
Vrh
VH-AI-01
Palma Mlađem; slikar; 1544–1628
Crkva sv. Marije
Jelsa, Brežuljk Račić
JE-CI-02
Palma Mlađem; slikar; 1544–1628
Crkvica sv. Roka
Jelsa, Put sv. Roka
JE-CK-01
Palma, Jakov mlađi; slikar; 1554-1632
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Palma, Jakov mlađi; slikar; 1554-1632
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Palmižana (Palmežana)
Zaseok (Sv. Klement)
Pakleni otoci, Otok sv. Klement
OP-AI-01
Palmižana
Selo
Otok sv. Klement
OP-AA-01
Palmižana, ACI Marina
Marina
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-OB-01
Palmižana, ACI Marina
Selo Palmižana
Otok sv. Klement
OP-AA-01
Palmižana, ACI Marina
Luka Palmižana
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-22
Palmižana, ACI Marina
Uvala Vinogradišće
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-24
Pandol, Cvjetko; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Brusje, Kroz Brusje
BR-MO-01
Panza d.o.o.; građevinska tvrtka
Mrtvačnice
Stari Grad, gradsko groblje
SG-TG-34
Papafava, Stjepan Nikole; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, gradsko groblje
HV-MO-07
Papafava, Kuća-
Kuća
Hvar, Ulica Dr. Mate Milićica
HV-TG-74
Papafave, Ulica Stjepana
Trg sv. Stjepana → ulica sv. Križica
Grad Hvar
HV-AM-00
Paranžik, Tomic
Spomen ploča »Glagoljski natpisi« u crkvi
Sućuraj, Riva, crkva sv. Jurja mučenik
SU-IS-09
Pardijevica (Lokvena Glava), 323 m
Brdo
Brusje / Hvar
BR-AI-01
Pardijevica (Lokvena Glava), 323 m
Brdo
Hvar / Brusje
HV-AI-01
Parija
Područje
Hvar
HV-AI-01
Parja
Područje
Hvar
HV-AI-01
Parje
Uvala
Hvar
HV-AU-14
Park dr. Josipa Avelinija
Park
Hvar, Park dr. Josipa Avelinija
HV-OV-02
Park Moli đardin
Park
Hvar, Park Moli đardin
HV-OV-04
Park Šumica
Park
Hvar, Šetalište Tonija Petrića
HV-OV-03
Park Veli đardin
Park
Hvar, Park Veli đardin
HV-OV-01
Park, Mali
Park
Sućuraj, Riva, Mali park
SU-OV-01
Park, Trg
Oko parka u blizini luke
Sućuraj
SU-AM-01
Parlov, Nedjeljko; graditelj; (1999)
Kapela sv. Roka
Zastražišće, Jerkov Dvor
ZA-CP-04
Parlov, Nedjeljko; graditelj; (2002)
Kapela sv. Nikole
Zastražišće, Postranje
ZA-CP-03
Parosa, Ulica
Od trga Tvrdalj Petra Hektorovića → Ulica Petra Scutteri
Stari Grad
SG-AM-01
Paršić, Ivan pok. Nikole; donator; iseljenici u Ameriku
Crkvica Gospe od Zdravlja
Sveta Nedjelja
SN-CK-01
Paršić, Ivan pok. Nikole; donator; iseljenici u Ameriku
Spomen ploča u kapelici groblja
Sveta Nedjelja, Stjepana Radića 1
SN-IS-02
Paršić, Ivan pok. Nikole; donator; iseljenici u Ameriku
Spomen ploča
Sveta Nedjelja, crkvica Gospa od Zdravlja
SN-IS-01
Parsić, M. Ivo; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Sveta Nedjelja
SN-MO-01
Parsić, N. Jure; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Sveta Nedjelja
SN-MO-01
Parsić; donator; 1905-1933; križ
Križ
Sveta Nedjelja
SN-CZ-01
Paržanj
Otočić
Pakleni otoci, Otočić Paržanj
OP-AI-01
Paržanj
Otočić
Pakleni arhipelag
OP-AO-15
Paščuka
Uvala
Zaraće
ZR-AU-10
Pauk, Frane
Spomen ploča
Hvar,  gradsko groblje
HV-IS-49
Pauk, Šime; +1945
Spomen ploča
Hvar,  gradsko groblje
HV-IS-49
Pauk; Joso
Spomen ploča
Hvar,  gradsko groblje
HV-IS-49
Paulina; britansi brik; (1883)
Stup za zastavu
Hvar, Trg sv. Stjepana, ispred Lođe
HV-OB-03
Paulo, Emilije; rimski konzul; (3. st. pr. Kr.)
Informativna ploča »put Demetrija Farskog«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-04
Pavao VI., papa
Crkva Lepold Mandica
Zavala
ZV-CI-01
Pavatrovo
Područje
Vrbanj, Polje
VJ-IP-03
Pavić, L. Juraj; stanovnik; +1941/45
Spomenik Palim borcima
Poljica
PO-MO-01
Pavić, Martin; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Pavić, Martin; stanovnik; +1941/45
Spomenik Palim borcima
Poljica
PO-MO-01
Pavičić Petrov, Ante; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Pavičić Tresić, Visko; donator; (1886)
Spomen ploča u kapeli sv. Mihovila
Vrbanj, Pod Hum, kapela sv. Mihovila
VJ-IS-09
Pavičić, Ante Ante Trbunol; stanovnik; 1923-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Pavičić, Ante Mate Tribunol; stanovnik; 1923-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Pavičić, Dinka pok. Stjepana
Spomen ploča
Stari Grad, Polje, Kuća Rašnik
SG-IS-35
Pavičić, Dinko pok. Stjepana, Kuća- (Rašnik)
Kuća Rašnik
Stari Grad, Polje, Rašnik
SG-TG-02
Pavičić, Don Andrij; (1819)
Bivša Škola
Velo Grablje 92
GV-TG-02
Pavičić, Ivan pok. Jakova; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Pavičić, Ivan pok. Marka; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Pavičić, Ivelja Drago Ilije; stanovnik; 1922-1944
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Pavičić, Ivelja Drago Ilije; stanovnik; 1922-1944
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Pavičić, Jakov Andrije; stanovnik; 1920-1941/45
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Pavičić, Josip Kuzme; stanovnik; 1923-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Pavičić, Josip Kuzme; stanovnik; 1923-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Pavičić, Krsto Jurjev; Cimn. VII. Raz.; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Pavičić, Kuzma Jurjev; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Pavičić, Luka Marijana; stanovnik; 1920-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Pavičić, Luke Marijana; stanovnik; 1920-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Pavičić, Marko Mihovila; stanovnik; 1924-1944
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Pavičić, Marko Mihovila; stanovnik; 1924-1944
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Pavičić, Mate Marijana; stanovnik; 1921-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Pavičić, Mate Marijana; stanovnik; 1921-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Pavičić, Mate Mihovila; stanovnik; 1921-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Pavičić, Mate Mihovila; stanovnik; 1921-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Pavičić, Mijo Mihovilov; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Pavičić, Natko-Donkić Markov; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Pavičić, Roko pok. Marina; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Pavičić, Slavo Mihovila; stanovnik; 1922-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Pavičić, Slavo Mihovila; stanovnik; 1922-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Pavičić, Toma Jakova; stanovnik; 1914-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Pavičić, Toma Jakova; stanovnik; 1914-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Pavičić-Donkić, Stjepan Nikolin; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Pavičić-Donkić, Ivan Nikolin; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Pavličevica
Područje
Poljica
PO-AI-01
Pavlinović, Mihovil; političar
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 4
SG-IS-39
Pavlinovića, Ulica Don Mihovila
Od / von ulice Marina Sabića → zapad / Westen
Stari Grad
SG-AM-01
Pazuha, Duga-
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Pažuka
Područje
Zavala
ZV-AI-01

ǀ Pa.. ǀ Pe.. ǀ Ph.. ǀ Pi.. ǀ Pj.. ǀ Pl.. ǀ Po.. ǀ Pr.. ǀ Ps.. ǀ Pu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Peća
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Pečia
Područje
Svirče
SV-AI-01
Pečja
Područje
Poljica
PO-AI-01
Pelegrin, 149 m
Brdo
Hvar
HV-AI-01
Pelegrin, Rt
Rt
Hvar
HV-AR-10
Pelegrinac
Uvala
Vrbanj
VJ-AU-11
Pelegrinovića, Ulica Mikše
Ulica Matija Ivanića → sjeverno / Norden
Grad Hvar
HV-AM-00
Pelegrinska uvala
Uvala
Hvar
HV-AU-30
Pelinja, Put
Od Stossmayerog šetališta do put Gojdanje
Jelsa
JE-AM-01
Pelinje, Donje; put
Južno od Put Pelinje
Jelsa
JE-AM-01
Pelinovik
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Pelinovik, Donji
Uvala
Bogomolje
BO-AU-21
Pelinovik, Gornji
Uvala
Bogomolje
BO-AU-22
Pellegrini, Vicko; slikar; (1778)
Crkva sv. Juraj mučenik
Gdinj, Nova Crkva
GJ-CI-01
Penturić (ranje), Kuća-
Kuća Budrović
Hvar, Ulica Kroz Grodu 9
HV-TG-27
Penturić, Franjo; (1629)
Kuća Bolizza
Hvar, Mala Vira
HV-TG-A1
Pepelišće
Područje
Jelsa
JE-AI-01
Perić, Ivan; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Perić, Ivo Jerka; stanovnik; 1919-1942
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Perić, Ivo Jerka; stanovnik; 1919-1942
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Perić; knez
Spomen ploča isped crkve sv. Jurja mučenika
Sućuraj, Riva – Ulica sv. Jurja
SU-IS-02
Perićo, Don Andriji; župnik; 1843-1918
Spomen ploča
Gdinj, Nova Crkva
GJ-IS-01
Perićo, Don Andriji; župnik; 1843-1918
Parohija
Gdinj, Nova Crkva
GJ-TG-04
Periška glava
Područje
Zastražišće
ZA-TR-87
Periška Glava, 215 m
Povijesni lokalitet
Zastražišće
ZA-PO-03
Periška Glava, 215 m
Brdo
Zastražišće
ZA-AI-01
Perivoj
Park
Jelsa, Veliki Park (Perivoj)
JE-OV-01
Perivoj; park
Općina Jelsa
Jelsa
JE-AA-01
Perković, Filip; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Perna
Uvala
Sućuraj
SU-AU-40
Perna (Klin)
Rt
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AR-16
Perna (Klin)
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-23
Perna bad
Rt
Otok Ščedro
OS-AR-11
Perna, Mala
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-10
Perna, Vela
Uvala
Humac
HU-AU-11
Perna, Vela-
Područje
Humac
HU-AI-01
Perna, Vela
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-11
Perončatih, Put
Između Brače Batoš i put Potoka
Jelsa
JE-AM-01
Peronj, dipl. jur. Kruno
Kapela Isusa Kristu
Stari Grad, Glavica
SG-CP-01
Peronj, Kruno; Župan; donator; (2003)
Spomen ploča, kip sv. Nikola
Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran
SU-IS-08
Peronja, Cvjetko; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Pertapelle, Andrija pok. Dinka; kipar; 1834-1917
Župna crkva sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CI-01
Petar; (1779)
Spomen ploča
Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija
HV-IS-40
Petar; biskup; (1596)
Bivša crkvica Gospa od Ružarija
Hvar, Vela Vira
HV-CK-06
Petarčica
Uvala
Zavala
ZV-AU-11
Petarčica, Camp-
Kamp
Zavala 222
ZV-OK-01
Peterčica
Područje
Zavala
ZV-AI-01
Petković, Marije; hrvatskih svetaća/blaženica
Crkva sv. Tudora
Milna
MI-CI-01
Petravića, Ulica Don Ante
Od / von Srinjo Kola → Vagonj
Stari Grad
SG-AM-01
Petrić Puškin, Anton Toni; graditelj; (1937)
Kapela sv. Dominik i Petronila
Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok
GV-CP-01
Petrić, Ante
Spomen ploča pod kapelicu sv. Antune
Velo Grablje, uz pjovera
GV-IS-11
Petrić, Dinko; stganovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Velo Grablje 29, Zadruga
GV-IS-01
Petrić, Don Ante; župnik; 1869-1917
Spomen ploča
Velo Grablje 66
GV-IS-04
Petrić, Don Ante; župnik; 1869-1917, Kuća-
Kuća Don Ante Petrić
Velo Grablje
GV-TG-07
Petrić, Don Juraj; Župnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol, Glavica
DO-CS-01
Petrić, Franko; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Petrič, Ivan; donator
Postaja »I. Križnog puta«
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-CW-01
Petrić, Juraj pok. Jurja; (1937)
Vila Kirin
Hvar, Šetalište Tonija Petrića 1
HV-TG-96
Petrić, Luka
Križ Petrić
Velo Grablje, Uvala sv. Ante
GV-CZ-10
Petrić, Marinko
Križ Petrić
Velo Grablje, Uvala sv. Ante
GV-CZ-10
Petrić, Marinko, spomen ploča
Spomen ploča Roko i Marinko
Velo Grablje, Uvala sv. Ante
GV-IS-14
Petrić, Miro; (2007)
Kip
Hvar, Franjevački samostan
HV-MO-01
Petrić, Miro; stganovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Velo Grablje 29, Zadruga
GV-IS-01
Petrić, obitelj
Selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01
Petrić, obitelj; (2009)
Kapelica sv. Ante
Velo Grablje, Uvala Maslinica
GV-CS-04
Petrić, Paveto (Pavino); težak
Reljef
Stari Grad, Ulica Marina Držića
SG-IR-09
Petrić, Roko; 1932-1943, križ
Križ Petrić
Velo Grablje, Uvala sv. Ante
GV-CZ-10
Petrić, Roko; 1932-1943; spomen ploča
Spomen ploča Roko i Marinko
Velo Grablje, Uvala sv. Ante
GV-IS-14
Petrić, Vicko; stganovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Velo Grablje 29, Zadruga
GV-IS-01
Petrić, Kuća-
Zgrada
Vrboska
VA-TG-06
Petrića, Prolaz Bartula
Od / von Duolnjo Kola → Srinjo Kola
Stari Grad
SG-AM-01
Petrića, šetalište Tonija
Obala Fabrika → zapadno / Westen
Grad Hvar
HV-AM-00
Petričević, Ivan; (1827)
Župna kuća
Zastražišće, Mala Banda
ZA-TG-04
Petričević, Marko pok. Ivana; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Sućuraj, Riva, ispred Osnove škole
SU-MO-01
Petričević, Nikola Marjana; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, gradsko groblje
HV-MO-07
Petrićevo
Područje
Brusje
BR-AI-01
Petrol
Područje
Dol – sv. Marije
DO-CI-01
Petror
Područje
Velo Grablje
GV-AA-01
Petrora
Područje
Velo Grablje
GV-TG-03
Petrov Bok
Uvala
Hvar
HV-AU-33
Petrov bok
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-18
Petrovac
Rt
Zavala
ZV-AR-11
Petrovac, Josip; stanovnik Pitova; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Petrovac, Josip; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Pitve, bivši škola
PI-IS-01
Petrović, Darko; (1980)
Crkvica sv. Petra
Vrboska
VA-CK-01
Petrović, dipl. ing. arh. Darko; (1975)
Spomenik palim borcima
Brusje, Kroz Brusje
BR-MO-01
Petrović, Juraj
Crkva sv. Duha
Vrbanj
VJ-CI-01

ǀ Pa.. ǀ Pe.. ǀ Ph.. ǀ Pi.. ǀ Pj.. ǀ Pl.. ǀ Po.. ǀ Pr.. ǀ Ps.. ǀ Pu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Pharia (Faria, Farija)
Informativna ploča »Stari Grad / Povijest / Plan«
Stari Grad, Park Vorba
SG-IP-02
Pharia (Faria, Farija)
Informativna ploča »Stari Grad / Povijest / Plan«
Stari Grad, Novo Riva
SG-IP-11
Pharos Hvar Bayhill Hotel
Hotel
Hvar, Ulica Dinka Kovačevića 10
HV-TG-A8
Philoxenides, Comon; grčki zemljoposjednik
Rimska villa rustica
Dol, Kupinovik
DO-PO-01

ǀ Pa.. ǀ Pe.. ǀ Ph.. ǀ Pi.. ǀ Pj.. ǀ Pl.. ǀ Po.. ǀ Pr.. ǀ Ps.. ǀ Pu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Piazzetta, Giacom; kipar; (1703)
Dominikanski muzej
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01
Pićetov, Ivan; *1836
Spomen ploča Don Ante Petrić
Velo Grablje 66
GV-IS-04
Pieta – Skidanje s križa
Kapela sv. Liberata (bivša)
Jelsa, Šetalište sv. Liberata
JE-CP-04
Pilat
Informativna ploča »60. godine«
Stari Grad, Glavica
SG-IP-12
Pio VI., papa; (1791)
Ljetnikovac Božić-Ivanić
Malo Milna
MI-TG-02
P.I.P.J.
Kapelica
Dol
DO-CS-04
Pirak d.o.o. građevinska tvrtka
Objekt brodski top
Stari Grad, Novo Riva
SG-OB-06
Piretić, obitelj;
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Piretić, obitelj;
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Piretić, obitelj; (15./16. st.)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Piretić; patricije
Crkvica sv. Petra
Vrboska
VA-CK-01
Pirić Dolac
Područje
Dol – sv. Ane
DO-CK-03
Pišće
Područje
Zavala
ZV-AI-01
Pišćena
Uvala
Zaraće
ZR-AU-14
Pišćena Mala
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Piski, Doljani
Područje
Dol – sv. Ane
DO-CK-03
Pitejev, Matij (sin)
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Pitejev, Matij (sin)
Informativna ploča »Matijev put«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-06
Pitve
Selo
Pitve
PI-AA-01
Pitve Donji (Novi, ranje Ostrvica)
Selo Pitve
Donji Pitve
PI-AA-01
Pitve Donje
Selo
Pitve
PI-AI-01
Pitve Gorni (Stari)
Selo Pitve
Gornji Pitve
PI-AA-01
Pitve Stare (Gornja)
Selo
Pitve
PI-AI-01

ǀ Pa.. ǀ Pe.. ǀ Ph.. ǀ Pi.. ǀ Pj.. ǀ Pl.. ǀ Po.. ǀ Pr.. ǀ Ps.. ǀ Pu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Pjaca, povijesna jezgra mjesta
Selo Vrboska
Vrboska
VA-AA-00
Pjaca, Ulica
Nastavak Ulica Ledinaka prema istoku
Sućuraj
SU-AM-01
Pjaceta Anuncijate
nekadašnji trg
Hvar, crkva Anuncijata
HV-CI-03
Pjaceta Anuncijate
Zgrada Mala lođa
Hvar, Obala Riva 10
HV-TG-11
Pjočina
Vodena točka?
Gdinj
GJ-AI-01
Pjover, udruga
Spomen ploča Don Ante Petrić
Velo Grablje 66
GV-IS-04
Pjover, veliki
Pjover
Velo Grablje, pjover
GV-OP-02
Pjover; udruga
Selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01

ǀ Pa.. ǀ Pe.. ǀ Ph.. ǀ Pi.. ǀ Pj.. ǀ Pl.. ǀ Po.. ǀ Pr.. ǀ Ps.. ǀ Pu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Placentinus, Fra German; (1488)
Natpis iznad portala crkve
Stari Grad, Kod sv. Petra 1, crkva sv. Petra
SG-IN-21
Plajica
Područje
Hvar
HV-CK-02
Plama; istočni dio otoka Hvara
Selo
Zastražišće
ZA-AA-00
Plana
Područje
Humac
HU-AI-01
Plana, 309 m
Brdo
Gdinj
GJ-AI-01
Plančić, Braća; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Plančić, Don Juraj; župnik, (1866)
Križ Viški boj
Brusje
BR-CZ-04
Plančić, Don Juraj; župnik, (1870)
škola
Brusje
BR-TG-01
Plančić, Juraj; slikar; 1899-1930
Spomen ploča
Stari Grad, Šetalište slikara J. Plančića 1
SG-IS-37
Plančić, Juraj; slikar; 1899-1930
Slika Raspeće
Sveta Nedjelja, crkva sv. Špiridijun
SN-CI-01
Plančić, Juraj; slikar; 1899-1930
Raspelo na groblju
Sveta Nedjelja, Stjepana Radića 1, Groblje
SN-OG-01
Plančić, Juraj; slikar; 1899-1930, Kuća-
Rodna kuća
Stari Grad, Šetalište slikara Jurja Plančića 1
SG-TG-05
Plančić, kanonik, Kuća-
Kuća
Stari Grad, Ulica P. Ivana Pavla II. 5
SG-TG-24
Plančić, Matej; kanonik; (1861)
Spomen ploča
Stari Grad, P. Ivana Pavla II. 5
SG-IS-06
Plančić, Matej; kanonik; (1861)
Bivša crkva sv. Ivana (južna crkva)
Stari Grad, P. Ivana Pavla II. 5
SG-CI-07
Plančića, Šetalište slikara Jurja
Na s južnoj strani luke / an der Südseite des Hafens
Stari Grad
SG-AM-01
Plani rat
Rt
Vrbanj
VJ-AU-11
Planik, 145 m
Brdo
Vrisnik
VK-TR-01
Planik, 145 m
Brdo
Vrisnik
VK-AI-01
Planikov bok
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-21
Planikovac
Otok
Pakleni otoci, Otok Planikovac
OP-AI-01
Planikovac
Otok
Pakleni arhipelag
OP-AO-26
Plasa
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Plasa, Donja
Uvala
Sveta Nedjelja
SN-AU-12
Plašni Rat
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Plaža
Područje
Ivan Dolac
ID-AA-01
Plaža
Područje
Malo Grablje
GM-AI-01
Plaže
Selo Zavala
Zavala
ZV-AA-01
Plazica
Područje
Hvar
HV-AI-01
Plažica
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-10
Plažice
Područje
Rudina, Kabal
RU-AI-01
Plećaš, Viktor; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Plenković
Kuća
Dol, Borovik
DO-AA-04
Plenković, A. Slavo; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Sveta Nedjelja
SN-MO-01
Plenković, Don Mili; župnik
Kapela Isusa Kristu
Stari Grad, Glavica
SG-CP-01
Plenković, Don Mili; župnik; (1995)
Kapela sv. Križa
Svirče
SV-CP-04
Plenković, Frane; 1979-1943; kapelica
Kapelica sv. Isusovo srce
Sveta Nedjelja, na putu za Hvar
SN-CS-08
Plenković, Frane; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Plenković, Franjo; donator
Postaja »VII. Križnog puta«
Hvar, Šetalište put Križa 13
HV-CW-07
Plenković, Frano; stanovnik Svirča; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Plenković, Frano; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Svirče, na ulazu u mjesto
SV-MO-01
Plenković, I. Marin; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Sveta Nedjelja
SN-MO-01
Plenković, Ivan; predstavnik zajednice; (1886)
Spomen ploča
Jelsa, Trg križonoše
JE-IS-21
Plenković, Jakov; stanovnik Svirča; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Plenković, Jakov; stanovnik; +1941/45;
Spomenik palim borcima
Svirče, na ulazu u mjesto
SV-MO-01
Plenković, Josip; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Plenković, Marinko; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Plenković, Mili; župniik; (2020)
Kapela sv. Liberat
Vrbanj
VJ-CP-01
Plenković, Nikola, poduzetnik; (2012)
Marina Bilo Idro
Sveta Nedjelja, luka
SN-PU-01
Plenković, Zlatan; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Plenković, Zlatan; vinar
Zaštitnik Svete Nedjelje
Sveta Nedjelja
SN-AA-00
Plenković; župnik; (1980)
Kameno podnožje s natpisom
Milna, kod crkve
MI-OB-01
Pleturina
Rt
Zaraće
ZR-AR-10
Pličina
Dio naselja
Sućuraj
SU-AA-00
Plitvina
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Plivna
Uvala
Rudina
RU-AU-40
Ploča, Trg
Od / von trga Stjepana Radića → jug / Süden
Stari Grad
SG-AM-01
Ploče
Rt
Rudina
RU-AR-15
Pločice
Otočić
Pakleni otoci, Otočić Pločice
OP-AI-01
Pločice
Otočić
Pakleni arhipelag
OP-AO-21
Pločina
Lokva
Gdinj
GJ-OP-20
Pločnik
Područje
Rudine
RU-AI-01
Pločnik
Naziv mjesta
Rudina
RU-MO-01
Plona
Područje
Humac, Plona
HU-IP-02
Plona; informativna ploča/kamen
Informativna ploča/kamen
Humac, Plona
HU-IP-02
Plošnice
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Plošnjak
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Plošnjak, 356 m
Brdo
Poljica
PO-AI-01

ǀ Pa.. ǀ Pe.. ǀ Ph.. ǀ Pi.. ǀ Pj.. ǀ Pl.. ǀ Po.. ǀ Pr.. ǀ Ps.. ǀ Pu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Pobij
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Pobij
Uvala
Gdinj
GJ-AU-15
Pobilje
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Pod Bilčića
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-49
Pod Borje
Naziv polja
Dol – sv. Marije
DO-CP-01
Pod Dolac
Područje
Vrbanj, Pod Dolac
VJ-CS-03
Pod Glavicu
Pretpovijesna gomila
Stari Grad
SG-PO-00
Pod Gomile
Područje
Zastražišće
ZA-TR-A2
Pod Gubno
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-36
Pod Hum
Područje
Vrbanj, Pod Hum
VJ-CS-01
Pod Jezero
Rt
Brusje
BR-AR-17
Pod Klačine (Splačine)
Pretpovijesna gomila
Gdinj
GJ-PO-01
Pod Oltaric (Zalo Glava)
Rt
Brusje
BR-AR-10
Pod Orišje
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Pod Selo
Sjeverozapadni dio mjesta / nordwestlicher Ortsteil
Brusje
BR-AM-00
Pod Skunjevac
Područje
Vrbanj, Polje
VJ-TR-05
Podborje
Pretpovijesna gomila
Stari Grad
SG-PO-00
Podce
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Podhum
Ostaci arhitekture rimsko doba
Vrbanj
VJ-PO-00
Podjapljenica
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-16
Podloža, Trg Molo
Od / von Riva → Duolnjo Kola
Stari Grad
SG-AM-01
Podloža, Trg Velo
Od / von Riva → Duolnjo Kola
Stari Grad
SG-AM-01
Podne
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Podne
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Podne, Donje-
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Podne, Gornje-
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Podšćedro
Rt
Otok Ščedro
OS-AR-10
Podstan
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-46
Podstina, put
Ulica Pavla Rossa → zapadno / Westen
Grad Hvar
HV-AM-00
Podstine
Uvala
Hvar
HV-AU-37
Podva, stari dio Vrboske
Selo Vrboska
Vrboska
VA-AA-00
Pogomilje
Uvala
Jelsa
JE-AU-14
Pogorila
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Pogorila, Mala
Uvala
Bogomolje
BO-AU-17
Pogorila, Vela
Uvala
Bogomolje
BO-AU-16
Pogorilska Glava, 182 m
Brdo
Bogomolje
BO-AI-01
Poica
Područje
Svirče
SV-AI-01
Poje
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Poica, Mala-
Područje
Svirče
SV-AI-01
Pojana
Područje
Svirče
SV-AI-01
Poklon (na staroj stazi za Malo Grablje)
Predjel
Velo Grablje, Poklon
GV-CZ-05
Poklonstvo kraljeva; slika
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Pokojni Dol, Ulica Uvala
Ulica Ivana Vučetića → istok / Osten
Grad Hvar
HV-AM-00
Pokojni Dol; svjetionik
Svjetionik
Pakleni arhipelag, otočić Pokojni Dol
OP-OS-05
Pokonji Dol
Uvala
Hvar
HV-AU-42
Pokonji Dol
Područje
Hvar
HV-AI-01
Pokonji Dol
Otočić
Pakleni otoci, Otočić Pokojni Dol
OP-AI-01
Pokonji Dol
Otočić
Pakleni arhipelag
OP-AO-30
Pokrivenik
Uvala
Gdinj
GJ-AU-10
Pokrvenik
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Pokrvenik
Zaseok
Zastražišće
ZA-AI-01
Pokrivenik, Veli
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-24
Pokrvenik, Veli-
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Polaganje u grob, slika
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Polaganje u grob; slika
Dominikanski muzej
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01
Polanda
Područje
Vrisnik
VK-TR-03
Poletila, 318 m
Brdo
Dol
DO-AI-01
Poli, De; ljevaonic
Crkva sv. Marije
Jelsa, Brežuljk Račić
JE-CI-02
Polis Pharos
Informativna ploča »Stari Grad / Povijest / Plan«
Stari Grad, Park Vorba
SG-IP-02
Polis Pharos
Informativna ploča »Stari Grad / Povijest / Plan«
Stari Grad, Novo Riva
SG-IP-11
Politea, Ulica Dinka
Od / von Duolnjo Kola → Srinjo Kola
Stari Grad
SG-AM-01
Politeo, Dinko; političar
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 4
SG-IS-39
Politeo, Don Ante; svećenik, političar; (1891)
Spomen ploča
Stari Grad, Trg Velo Podloža 5
SG-IS-16
Politeo, Kuća-
Kuča
Stari Grad
SG-TG-31
Polje
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Polje
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Polje
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Polje, Donje-
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Polje, Donje-
Dio sela
Zastražišće
ZA-AI-01
Polje, Donje-
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Polje, Donje- (Jerkov Dvor i Kuzmičićev Dvor)
Dio sela Zastražišće
Zastražišće
ZA-AA-00
Polje Sv. Stjepana
Informativna ploča Put Matija Ivanića
Vrbanj, Pod Hum
VJ-IP-01
Polje Sv. Stjepana
Put Matija Ivanića
Vrbanj, Polje
VJ-PU-01
Poljica
Područje
Hvar
HV-AI-01
Poljica
Selo
Poljica
PO-AI-01
Poljica
Selo
Poljica
PO-AA-01
Poljica
Područje
Svirče
SV-AI-01
Poljoprivredna Zadruga; zgrada
Zgrada
Velo Grablje 29
GV-TG-04
Poljoprivredna Zadruga; zgrada
Zgrada
Vrisnik
VK-TG-03
Poljopromet Metković; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Poljun; brdo
Informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-04
Polovica
Područje
Brusje
BR-AI-01
Pomenić, Ivan; graditelj
Crkva sv. Stjepan I.; papostola i mučenik
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Pomenić, Ivan; gtraditelj; (1579)
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Pomoćna škola
Zgrada Osnovna škola
Vrboska
VA-TG-01
Pomoćnice Kršćana; crkvica
Crkvica
Malo Milna
MI-CK-04
Pompeianus, C. Val.; rimskog građanina
Župna crkva, lapidarij
Jelsa, Trg križonoše
JE-CI-01
Pomurvice, Put
Između Ulica Trajekne i Rive
Sućuraj
SU-AM-01
Pontalti, Joakim Marija; biskup; (1762)
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02
Popović (Ćurin), Mande; stanovnica; (1910)
Spomen ploča
Gdinj, Dugi Dolac
GJ-IS-05
Popović, Sara; arheologinja
Srednjovjekovni put iz Vrbanja za Horu
Vrbanj, Pod Hum
VJ-PU-04
Popović, Vinko Ivana; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Gdinj, Nova Crkva
GJ-MO-01
Porat – Karkavac (Porat Šćedro), Veli
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-21
Porat – Lovišće, Veli
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-20
Porat – Rake, Veli
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-23
Porat – Sidra, Veli
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-22
Porija, Antonio; kipar; (1614)
Crkva sv. Nikole
Stari Grad, Vukovarska cesta / Torjun
SG-CI-05
Porta Badoer
Gradska vrata
Hvar, Ulica Matija Ivanića
HV-TD-02
Porta Maestra
Gradska vrata
Hvar, Ulica Kroz Grodu
HV-TD-03
Portola, Vicko; graditelj; (1755)
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Portoruša
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-50
Posinković, Andrija pok. Luke ml.; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Posinković, Andrija pok. Luke; stanovnik; (*1909-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Posinković, Andrija pok. Luke; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol – sv. Ane
DO-CS-01
Posinković, Antun; obitelj; (1932)
Kapelica sv. Ante
Stari Grad, Polje
SG-CS-08
Posinković, Dragoljub Pok. Ante; stanovnik; (*1919-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Posinković, Ivan; stanovnik; (*1872-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Posinković, Ivan; stanovnik; (1880)
Skulptura
Dol
DO-MO-05
Posinković, Juraj; stanovnik; (*1893-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Posinković, Luka; stanovnik; (*1882-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Posinković, Toma Pok. Luke; stanovnik; (*1919-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Posinković, Tomislav Luke; nogometaš; 1919-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Posinković, Vice; stanovnica; (1880)
Skulptura
Dol
DO-MO-05
Posinković, Vicko pok. Tome; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Posinković, Visko pok. Tome; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol – sv. Ane
DO-CS-01
Posinkovića, Luke; stanovnik iz Jurkovića
Trim
Stari Grad, Polje
SG-TR-12
Poškujivac
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00
Posna Kruška
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Posna Kruška, 285 m
Brdo
Gdinj
GJ-AI-01
Pošnjak
Područje
Poljica
PO-AI-01
Postaja »I. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-CW-01
Postaja »II. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-CW-02
Postaja »III. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-CW-03
Postaja »IV. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-CW-04
Postaja »IX. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Ulica Kroz Burak 65
HV-CW-09
Postaja »V. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-CW-05
Postaja »VI. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Šetalište put Križa 13
HV-CW-06
Postaja »VII. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Šetalište put Križa 13
HV-CW-07
Postaja »VIII. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Ulica Kroz Burak 67
HV-CW-08
Postaja »X. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Ulica Kroz Burak
HV-CW-10
Postaja »XI. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Ulica Kroz Burak
HV-CW-11
Postaja »XII. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Ulica Kroz Burak
HV-CW-12
Postaja »XIII. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Ulica Kroz Burak
HV-CW-13
Postaja »XIV. Križnog puta«
Kapela
Hvar, Ulica Kroz Burak 55
HV-CW-14
Postranje (Podstrana)
Zaseok
Zastražišće
ZA-AI-01
Postranje; Zaseok
Dio sela Zastražišće
Zastražišće
ZA-AA-00
Potoka, Put
Između trga Križnoše i Vrisne
Jelsa
JE-AM-01
Povotovo
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Vrbanj
VJ-PO-00
Povratkil, Miloj
Spomen ploča na kapeli sv. Dominik i Petronila
Velo Grablje, kapela sv. Dominik i Petronila
GV-IS-10

ǀ Pa.. ǀ Pe.. ǀ Ph.. ǀ Pi.. ǀ Pj.. ǀ Pl.. ǀ Po.. ǀ Pr.. ǀ Ps.. ǀ Pu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Praijnuk; (2014)
Kapelica sv. Križa
Stari Grad, Ulica Pere Ljubića 5
SG-CS-02
Prapatna
Rt
Prapatna
PR-AR-10
Prapatna
Područje
Prapatna
PR-AI-01
Prapatna
Uvala
Sućuraj
SU-AU-22
Prapatna, Mala
Zaseok
Mala Prapatna
PR-AA-02
Prapatna, Mala-
Zaseok
Prapatna
PR-AI-01
Prapatna, Vela-
Zaseok
Prapatna
PR-AI-01
Prapatna, Vela
Zaseok
Vela Prapatna
PR-AA-01
Prapatna, Vela
Uvala
Prapatna
PR-AU-11
Prapatna, Vela-
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Prapratna
Uvala
Sućuraj
SU-AU-39
Prašike
Područje
Stari Grad
SG-TR-83
Prašnjak
Područje
Jelsa
JE-AI-01
Pravin Dolac
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Praxiepis; (3. st. pr. Kr.)
Informativna ploča »put Demetrija Farskog«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-04
Premil
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Prešice
Područje
Vrbanj, Polje
VJ-TR-20
Prešice
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Prešice
Područje
Stari Grad
SG-TR-18
Prešice
Područje
Vrbanj, Polje
VJ-IP-04
Prešike
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Presvetom Začeću; oltar
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Prevojice
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-28
Pri Vorh
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Priajelj, dr. Kruno; kurator
Zgrada Arsenal
Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44
HV-TG-04
Pribačica
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-34
Pribinja
Zaseok
Hvar
HV-AI-01
Pribinja
Uvala
Hvar
HV-AU-21
Pribojević (Priboević), Vinko (Vicko); dominikanac; (1525)
Samostan
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Pribojević (Priboević), Vinko (Vicko); dominikanac; (1525)
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Pribojević (Priboević), Vinko (Vicko); dominikanac; (1525)
Bivša crkva sv. Marak
Hvar, Ulica Sveti Marak 16
HV-CI-07
Pribojević (Priboević), Vinko (Vicko); dominikanac; (1525)
Spomen ploča
Hvar, Ulica Sveti Marak 16, crkva sv. Marka
HV-IS-23
Pribojević (Priboević), Vinko (Vicko); dominikanac; (1525)
Villa rustica Carevac
Vrbanj, Polje, Carevac
VJ-PO-02
Pribojevića,ulica Vinka
Obala Fabrika → ulica Higieničkog Društva
Grad Hvar
HV-AM-00
Pridilj, Veli-
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Pridinj
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Pridinj
Područje
Zastražišće
ZA-TR-33
Prihodnja
Područje
Rudine
RU-AI-01
Prika
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Priko
Predjel
Stari Grad
SG-IS-12
Priko
Skeletno groblje, pretpovijesna gomila
Stari Grad
SG-PO-00
Priko
Središnji-jugozapadni dio mjesta
Brusje
BR-AM-00
Priko Barda
Bivši zaseok
Svirče
VJ-AA-01
Priloge
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Priluka
Uvala
Rudina
RU-AU-23
Priluka (Adam)
Uvala
Rudina
RU-AU-08
Priluka, 70 m
Brdo
Rudina, Kabal
RU-AI-01
Primi, Frane Franin; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, gradsko groblje
HV-MO-07
Primi, Mate; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Primija, Ulica Frane
Ulica Petra Hektorovića → sjeverno / Norden
Grad Hvar
HV-AM-00
Primorska Banovina; (1933)
Informativna ploča
Svirče, most na putu prema Jelsi
SV-IP-01
Priolo, Aloisio; gradonačelnik, (1567)
Spomen ploča
Hvar, Trg Marka Miličića 6-8
HV-IS-22
Priolo, Aloisio; gradonačelnik, (1567)
Grb
Hvar, Trg Marka Miličića 6-8
HV-IG-11
Priolus, Jerolim; biskup; (1687)
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Prisinjak
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-33
Prisinjak
Zaseok
Zastražišće
ZA-AI-01
Prisinjak
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Pristrišak, poseban oblik trima
Trim
Sućuraj, Lukovac
SU-TR-03
Priuli, Mihovil; biskup, vizitator; (1603)
Bivši Augustinaca samostan
Hvar, gradsko groblje
HV-CA-05
Priuli, Mihovil; biskup, vizitator; (1603)
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Priulij, Girolamo; biskup; (1685)
Bivša crkva sv. Venerande
Hvar, Ulica Dinka Kovačevića
HV-CI-08
Proleter (Sloboda); leut
Spomen ploča na kući Jeličić pok. Nikole
Sućuraj, Obala Gornja Banda
SU-IS-06
Propad
Područje
Hvar
HV-AI-01
Propod, 187 m
Brdo
Hvar
HV-AI-01
Prostare
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Prva Jelšanska Općina
Spomen ploča
Jelsa, Trg Hrvatskog narodnog preporoda
JE-IS-14
Prvan Dolac
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Prvi Bok
Područje
Brusje
BR-AI-01
Prvoš
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Pržine
Područje
Vrbanj
VJ-AI-01

ǀ Pa.. ǀ Pe.. ǀ Ph.. ǀ Pi.. ǀ Pj.. ǀ Pl.. ǀ Po.. ǀ Pr.. ǀ Ps.. ǀ Pu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Psefizma, fragment; (3. st. pr. Kr.)
Dominikanski muzej
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01

ǀ Pa.. ǀ Pe.. ǀ Ph.. ǀ Pi.. ǀ Pj.. ǀ Pl.. ǀ Po.. ǀ Pr.. ǀ Ps.. ǀ Pu.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Pučka škola Jelsa
Spomen ploča
Jelsa, Riva, vrtić
JE-IS-13
Pučkog prevrata, Ulica
Ulica Kroz Burak → ulica  Šime Buzolić Tome
Grad Hvar
HV-AM-00
Puhijada
Festival
Dol
DO-AA-00
Puhova špilja
Špilja
Gdinj
GJ-AI-01
Pumpurela; lukobran; (1837/81)
Općina Jelsa
Jelsa
JE-AA-01
Punta Kovač
Rt
Hvar
HV-AR-30
Purkin Kuk
Područje
Dol / Stari Grad
DO-AI-01
Purkin Kuk
Informativna ploča
Dol – sv. Marije, Purkin kuk
DO-IP-04
Purkin Kuk
Područje
Stari Grad / Dol
SG-AI-01
Purkin Kuk
Informativna ploča »Jadasinski put«
Stari Grad, Polje
SG-IP-10
Purkin Kuk
Prapovijesna lokalitet
Stari Grad
SG-PO-05
Purkin Kuk
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Pušić, mons. Miho; biskup; (1931)
Crkva sv. Marije
Jelsa, Brežuljk Račić
JE-CI-02
Pušić, mons. Miho; biskup; (1931)
Bista
Hvar, Trg sv. Stjepana 26, Biskopija
HV-MO-16
Puškarić / Vrsalović, Kuća-
Kapelica sv. Marije
Stari Grad, Ulica Kod sv. Stjepana 1
SG-CS-11
Put Maslina
Biciklistička rut
Brusje
BR-IP-03
Put Matija Ivanića
Informativna ploča
Vrbanj, Pod Hum
VJ-IP-01
Put Matija Ivanića
Put
Vrbanj, Polje, Radića Njiva
VJ-PU-01
Put Poljuna
Ulica Jerka Mišetića → tvrđava Napoleon
Grad Hvar
HV-AM-00
Put Stona, Ulica
DC-116 → sjeverno / Norden
Grad Hvar
HV-AM-00
Put Vapnenica – Sv. Nikole – Sveta Njedjelja
Informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-02
Put polja
Od parka Trg prema zapadu
Sućuraj
SU-AM-01