Index-R

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– R –


 A  ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Ra.. ǀ Re.. ǀ Ri.. ǀ Ro.. ǀ Ru.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Raca
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Raca, Donja-
Uvala
Gdinj
GJ-AU-35
Račeni Bad
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Račevinja
Selo
Bogomolje
BO-AA-01
Račevinja
Pretpovijesna gomila
Gdinj
GJ-PO-01
Račevinja (Račevina)
Dio sela
Bogomolje
BO-AI-01
Račić
Područje
Malo Grablje
GM-IP-01
Račić
Brdo
Jelsa, Brežuljk Račić
JE-CI-02
Račić, Ante Stjepanov; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Račić, Don Jakov; župnik; +1944
Spomen ploča
Jelsa, Put Gospe
JE-IS-08
Račić, Đuro Ivanov; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Račić, Juraj; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Račić, Nikola Ivanov; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Račić, Nikola; graditelj; 1859-1935
Crkva sv. Mihovil
Dol, Glavica
DO-CI-01
Račić, Nikola; graditelj; 1859-1935
Mauzolej Don Šime Ljubić
Stari Grad, Šetalište don Šime Ljubića
SG-CK-02
Račić, Nikša; (2007)
Spomen ploča
Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića 8
SG-IS-36
Račić; put
Od Lučice do DC-116 (stara)
Jelsa
JE-AM-01
Račića, Ulica slikara Josipa
Od / von Vukovarska cesta → jug / Süden
Stari Grad
SG-AM-01
Račice
Uvala
Stari Grad
SG-AU-30
Rada, mjstor iz Šibenika; (1493)
Franjevački samostan
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-CA-01
Rada,Tihomil; (2007)
Kip u franjevačkom samostanu
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-MO-01
Radašinić, braća; (1463)
Crkvica sv. Mihovila
Jelsa, Put Mihovila
JE-CK-02
Radetović, Juraj; klesar; (1490)
Gustirna u franjevačkom samostanu
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-OP-04
Radetović, Rade; klesar; (1490)
Gustirna u franjevačkom samostanu
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-OP-04
Radetzky; freagate
Crkva sv. Klementa
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-CI-01
Radič
Područje
Zaraće
ZR-AI-01
Radić, Stipićević; hvarsko plemstvo obitelj; (1420)
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02
Radica Njiva
Područje
Vrbanj, Polje
VJ-TR-32
Radića, Trg Stjepana
Na početku Riva prema jugu
Stari Grad
SG-AM-01
Radičićih, Kola
Od Obale Čiro Gamulina prema jugu
Jelsa
JE-AM-01
Radičini Kuci
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Radine
Područje
Dol – sv. Ane
DO-CK-03
Radinjac
Područje
Velo Grablje
GV-TR-68
Radinjac, 425 m
Brdo
Velo Grablje
GV-AI-01
Radišnja
Područje
Jelsa / Pitve
JE-AI-01
Radišnja
Područje
Pitve / Jelsa
PI-AI-01
Radman, Miroslav; znanstvenik
Osnovna škola Jelsa
Jelsa, Put Pelinja
JE-TG-16
Radočin Dol
Područje
Brusje
BR-AI-01
Radočin Dol
Zaseok
Brusje
BR-AI-01
Radočin dol (Rodočinac)
Uvala
Brusje
BR-AU-29
Radoina
Područje
Svirče
SV-AI-01
Radojković, Ivica; klesar; (1996)
Crkvica sv. Josipa
Velo Milna, groblje
MI-CK-02
Radonić, Grgo ‚Gargur‘; (1992)
Kapelica sv. Marije
Stari Grad, Ulica Kod sv. Stjepana 1
SG-CS-11
Radonić, Ivan; stanovnik Pitova; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Radonić, Ivan; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Pitve, bivši škola
PI-IS-01
Radonić, Luka; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Radonić, Mate Josipa ; stanovnik; (*1912-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Radonić, Mate pok. Jakova; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Radonić, Mate Šimuna ; stanovnik; (*1906-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Radonić, Miljenko; stanovnik Pitova; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Radonić, Miljenko; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Pitve, bivši škola
PI-IS-01
Radonić, Miro Matija ; stanovnik; (*1926-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Radonić, Radovan; stanovnik Pitova; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Radonić, Radovan; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Pitve, bivši škola
PI-IS-01
Radonić, Rato
Umjetnici i kipari
Zavala, crkva sv. Nikole
ZV-CI-01
Radonjac
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-19
Radošević (Vukašinović-Dojmi, pučki Adis Abeba), Palača-
Zgrada
Hvar, Ulica Vicka Butorovića 2
HV-TG-41
Radošević-Radossio, Franjo; izaslanik puka; (1668)
Palača Radošević
Hvar, Ulica Vicka Butorovića 2
HV-TG-41
Radov Dolac
Područje
Brusje
BR-AI-01
Radovančić, Jakov, stanivnik, (1870)
Kapelica sv. Ante Padovanski (1)
Bogomolje, Teronac
BO-CS-10/12
Radovančić, Kata; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Radovančić, Stjepan; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Radovančić, Tinka; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Radovančić, Toma; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Radovančić, Tugomir; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Radovanović,  Ivan; nasljednika; (1995)
Spomen ploča
Gdinj, Visoka, crkva sv. Petra
GJ-IS-08
Radovanović, Iva; likovnog umjetnika
Spomen ploča
Gdinj, Nova Crkva
GJ-IS-04
Radovanovič, Ivan; stanovnik; (1995)
Kapela
Gdinj, Visoka
GJ-CP-01
Radovanović, Ozren; restaurator kamena; (2017)
Reljef ploča na crkvi sv. Ivana
Hvar, Ulica Duha Svetoga 4
HV-IR-07
Radovanović, prof. Ivko; slikar; 1878–1938
Crkva sv. Juraj mučenik
Gdinj, Nova Crkva
GJ-CI-01
Radovanović, prof. Ivko; slikar; 1878–1938
Spomen ploča
Gdinj, Nova Crkva
GJ-IS-04
Radovanović, prof. Ivko; slikar; 1878–1938
Kuća
Gdinj, Nova Crkva
GJ-TG-07
Radovanović, Tatjana; pjesnikinja
Spomen ploča
Gdinj, Nova Crkva
GJ-IS-04
Radovčin
Područje
Brusje
BR-AI-01
Raffaelli, Ilija; (1720)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Raffanelli,  Mihovil; graditelj; (1789)
Župna crkva sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CI-01
Raiffeisen, Friedrich Wilhelm
Spomen ploča Don Ante Petrić
Velo Grablje 66
GV-IS-04
Rake
Područje
Otok Šćedro
OS-AI-01
Rake
Pretpovijesna gomila
Vrisnik
VK-PO-00
Rake, Uvala
Nepokretno kulturno dobro
Otok Ščedro, Uvala L. Lovišće, uvala Rake
OS-PK-01
Ranjena
Kip
Stari Grad, Trg Jurja Škarpe
SG-MO-08
Ranjena; kip
Trg Jurja Škarpe
Stari Grad, Trg Jurja Škarpe
SG-PU-03
Rapa
Uvala
Vrboska
VA-AU-14
Rapak
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Rapak
Uvala
Gdinj
GJ-AU-31
Rapevac
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Rapovac
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Rašelka
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Raševina
Područje
Brusje
BR-AI-01
Rašic, Marko; slikar; (1927)
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Rašnik
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Rašnik
Područje
Stari Grad
SG-TR-65
Rašnik
Sekundarno naselje
Vrbanj
VJ-AA-04
Rašnik
Zaseok
Vrbanj
VJ-AI-01
Rasohatica, Mala
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-18
Rasohatica, Vela
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-17
Rasohotac (danas Jerolim)
Otok
Pakleni arhipelag, otok Jerolim
OP-AO-28
Rasovatica
Uvala
Sućuraj
SU-AU-36
Raspeće; slika
Župna crkva sv. Špiridijun
Sveta Nedjelja
SN-CI-01
Raspelo
Crkva sv. Duha
Vrbanj
VJ-CI-01
Raspelo, veliko križ
Križ
Velo Grablje, izpod pjovera
GV-CZ-09
Raspeti Spasitelj; slika; (1583)
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Rat
Zaseok
Ivan Dolac
ID-AI-01
Rat
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Rat
Rt
Sućuraj
SU-AR-30
Rat od Poganj
Područje
Brusje
BR-AI-01
Rat, Dugi-
Područje
Velo Grablje
GV-AI-01
Rat, Stari-
Rt
Bogomolje
BO-AR-10
Rat, Veli-
Područje
Selca kod Bogomolje
SB-AI-01
rat, Veli
Rt
Selca kod Bogomolja
SB-AR-20
Ratac
Područje
Bogomolje / Selca kod Bogomolje
BO-AI-01
Ratac
Rt
Bogomolje
BO-AR-21
Ratac
Pretpovijesna gomila
Dol
VA-PO-00
Ratac
Rt
Selca kod Bogomolja
SB-AR-22
Ratac
Područje
Selca kod Bogomolje / Bogomolje
SB-AI-01
Ratina Spila
Spilja-pretpovijesni nalazi
Otok Ščedro
OS-PO-00
Ravan
Područje
Dol / Svirče / Vrbanj
DO-AI-01
Ravan
Područje
Svirče / Dol / Vrbanj
SV-AI-01
Ravan
Područje
Vrbanj / Dol / Svirče
VJ-AI-01
Ravan
Područje
Svirče
SV-TR-06
Ravan
Područje
Vrbanj
VJ-AI-01
Ravanica
Područje
Brusje
BR-AI-01
Ravanica
Područje
Svirče
SV-AI-01
Ravlić, Visko; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Ravni Dolac
Područje
Poljica
PO-AI-01
Ravni rat
Rt
Hvar
HV-AR-32
Ravonca
Područje
Brusje
BR-AI-01
Ražanj
Rt
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AR-17
Ražanj
Rt
Rudina
RU-AR-43
Ražanj, Rt
Rt
Hvar
HV-AR-11
Ražnjić (Rasnik)
Rt
Pakleni arhipelag, otok Marinkovac
OP-AR-23
Razović pok. Jurja, obitelj; (1953)
Spomen ploča
Vrbanj, kuća Razovića
VJ-IS-11
Razović, Milan Vicka; stanovnik; 1923-1944
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Razović, Ruža; učiteljica; (1922)
Komunska kuća
Malo Grablje
GM-TG-02

ǀ Ra.. ǀ Re.. ǀ Ri.. ǀ Ro.. ǀ Ru.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Rebra
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Regović, Petar Nikolin; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Regović, Petar Petrov; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Reiger; graditelj orgulja; (1908)
Crkva sv. Stjepan I.; papostola i mučenik
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Reljanović, Antonio; (2015)
Kapela sv. Antonija
Jelsa, Šetalište jelšanskih pomoraca
JE-CP-01
Reljić, Ljubo; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Remetin Dolac
Područje
Zastražišće
ZA-OG-01
Remetin Dolac
Područje
Zastražišće
ZA-PG-04
Remetin vrt
Povijesni lokalitet
Stari Grad
SG-PO-07
Remetinec
Pretpovijesna gomila
Zastražišće
ZA-PO-00
Remik
Područje
Selca
SA-AI-01
Rendić, Ivan; graditelj; 1849-1932
Crkva sv. Marije
Dol – sv. Marije
DO-CI-02
Rendić, Ivan; kipar
Bista Don Šime Ljubića
Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića 8
SG-MO-07
Rendić, Ivan; kipar
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Rendić, Ivo; kipar; (1923)
Kip Duboković-Nadalini
Jelsa, Veliki Park (Perivoj)
JE-MO-02
Rendića, Ulica Ivana
Od Vukovarska cesta → Ulica Frana Supila
Stari Grad
SG-AM-01
Repovac
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-36
Restović, Jere; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Rezović, Milan Vicka; stanovnik; 1923-1944
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02

ǀ Ra.. ǀ Re.. ǀ Ri.. ǀ Ro.. ǀ Ru.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Ribanja
Bista Petra Hektorovića
Stari Grad, Trg Trvdalja Petra Hektorovića
SG-MO-04
Ribarnica
Zgrada
Stari Grad, Trg Stjepana Radića
SG-TG-23
Ribarnica
Zgrada
Vrboska, Riva
VA-TG-02
Ribarnica (bivša)
Kuća
Brusje, Molo Bonda 3
BR-TG-02
Ribarska; put
Od Ferda Stanojevića do puta Mihovila
Jelsa
JE-AM-01
Ribarski muzej
Zgrada bivše tvornice sardina
Vrboska, Riva
VA-TG-07
Ribarski muzej
Zgrada
Vrboska, Riva
VA-TG-08
Ribica
Skulptura
Hvar, Obala Riva, preko Put Križa 1
HV-MO-05
Rinaldi, Frane; (1744)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Rinaldi, Frane; (1744)
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Rinaldi, obitelj; (1733)
Kuća,  Moncirovo (Rinaldi)
Brusje, Jarišće
BR-TG-11
Rinaldi, Tibald; (1800)
Kuća,  Moncirovo (Rinaldi)
Brusje, Jarišće
BR-TG-11
Ripišne Ploće
Područje
Prapatna
PR-AI-01
Riva
Oko luke
Sućuraj
SU-AM-01
Riva Hvar Yacht Harbour Hotel (Hotel Riva)
Hotel
Hvar, Obala Riva 25
HV-TG-65
Riva, Novo; cesta
Cesta  na južnoj strani luke
Stari Grad
SG-AM-01
Riva, Obala
Istočna strana gradske luke
Grad Hvar
HV-AM-00
Riva; cesta
Cesta na južnoj strani luke
Stari Grad
SG-AM-01
Riva; put
Od velikog parka do Obala Čiro Gamulin
Jelsa
JE-AM-01

ǀ Ra.. ǀ Re.. ǀ Ri.. ǀ Ro.. ǀ Ru.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Rođenje blaženje Djevice Marije (Mola Gospa)
Župna crkva
Selca (kod Starog Grada)
SA-CI-01
Rodočinac (Radočin dol)
Uvala
Brusje
BR-AU-29
Rogač
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Rogač (Kalober), Moli
Uvala
Hvar
HV-AU-25
Rogač (Kalober), Veli
Uvala
Hvar
HV-AU-26
Rogač, Rt
Rt
Hvar
HV-AR-13
Rogovišća
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Rogovišća
Brdo, greben
Sućuraj
SU-PG-27
Rogovišća
Brdo, greben
Sućuraj
SU-PG-28
Rogovišća
Brdo, greben
Sućuraj
SU-PG-29
Rogovišća
Brdo, greben
Sućuraj
SU-PG-31
Roić, Don Ivan; (18. st.)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Roić, Don Marin; kanonik; (1668)
Kuća Roić
Hvar, Ulica Hanibala Lucića
HV-TG-18
Roić, Duško Josipov; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, gradsko groblje
HV-MO-07
Roić, Fabian; stanovnik; (1943)
Spomenik Roić
Dol – sv. Ane
DO-CS-01
Roić, Ivan; stanovnik; (*1895-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Roić, Ivo Lukin; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, gradsko groblje
HV-MO-07
Roić, Jakov Luke; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Roić, Katica; stanovnica; (1943)
Spomenik Roić
Dol – sv. Ane
DO-CS-01
Roić, Luka pok. Stipana; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Roić, Luka; (1657)
Kuća Roić
Hvar, Ulica Hanibala Lucića
HV-TG-18
Roić, Luka; postolar; (1933)
Kapelica
Dol
DO-CS-15
Roić, Luka; stanovnik; (1943)
Spomenik Roić
Dol – sv. Ane
DO-CS-01
Roić, Marin; (18. st.)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Roić, Matu pok. Luke; stanovnik; 1887-1943
Spomenik
Dol – sv. Ane
DO-CS-01
Roić, Miće; (18. st.)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Roić, Mihovil pok. Mihovila; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Roić, Mihovil; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol – sv. Ane
DO-CS-01
Roić, obitelj
Kuća
Dol – sv. Ana
DO-IR-04
Roić, Petar; (18. st.)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Roić, Stipan; (18. st.)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Roić, Kuća-
Kuća
Hvar, Ulica Hanibala Lucića
HV-TG-18
Roića Dvori
Ostaci arhitekture rimsko doba
Dol
VA-PO-00
Roića, Ulica Duška
Između Ivana Buzolića i Ulica braće Buzolić
Grad Hvar
HV-AM-00
Roića, Ulica Ive
Ulica Domovinskog Rata → istok, zatim zapad
Grad Hvar
HV-AM-00
Rojić, Ante Ž. Jurja; stanovnik; (*1886-1943/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Rojić, Ivan Filipa ; stanovnik; (*1914-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Rojić, Mate Pok. Luke ; stanovnik; (*1887-1943/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Rojić, Mihovil; (1922)
Spomen ploča
Dol – sv. Marije, kapela sv. Srca Isusova
DO-IS-04
Rokov Dolac
Područje
Vrboska
VA-AI-01
Romanova Špilja
Područje
Ivan Dolac / Vrisnik
ID-AI-01
Roñenje Bogorodice, slika
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Roselli, Matte; slikar; 1578-1650
Samostan
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Roseti (Šiervo), Kuća-
Grb
Stari Grad, Ulica Ante Starčevića 3
SG-IG-15
Rosohatica
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-22
Rossa, Ulica Pavla
Ulica biskupa Jurja Dubokovića → ulica Vlade Avelinija
Grad Hvar
HV-AM-00
Rosso, Božidara; obitelj
Crkvica Kruvenica
Hvar, Kruvenica
HV-CK-04
Rosso, Miko; (1877)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Rosso, Pavao Mičin; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, gradsko groblje
HV-MO-07
Rosso, Kuća-
Kuća
Hvar, Ulica Kroz Burak 23/26
HV-TG-39
Rosso, Kuća-
Zgrada
Hvar, Ulica Svetega Križića 3
HV-TG-90
Rotonda (Gospine bitnice, Batteria della Madonna)
Utvrda
Hvar, Šetalište Tonija Petrića
HV-TD-15
Rovetto; biskup; (1699)
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02

ǀ Ra.. ǀ Re.. ǀ Ri.. ǀ Ro.. ǀ Ru.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Rubinić, A. Ante; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Vrisnik
VK-MO-01
Rubinić, Aleksa; stanovnica Vrisnika; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Rubinić, Aleksa; stanovnica; +1941/45
Spomenik palim borcima
Vrisnik
VK-MO-01
Rubinić, Ante; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Rubinić, Ante; stanovnik Vrisnika; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Rubinić, Boris; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Rubinić, J. Ante; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Vrisnik
VK-MO-01
Rudan, Ante Matij; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Rudan, Ante; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Rudan, Ante; stanovnik; (1907)
Kapelica sv. Petar i sv. Ante
Bogomolje, Jerkov Dvor
BO-CS-10/12
Rudan, Dr. Kristo; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Rudan, Ivan; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Rudan, Lucija
Informativna ploča »60. godine«
Stari Grad, Glavica
SG-IP-12
Rudan, Mate pok. Luke; stanovnik;1898-1916
Spomenik palim borcima (I. sv. Rat)
Zastražišće, Mala Banda, groblje
ZA-MO-02
Rudan, Petar; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Rudan, Stjepan; stanovnik, (1953)
Kapelica sv. Ante Padovanski (2)
Bogomolje, Račevina
BO-CS-10/12
Rudan, Ulica Lucije
Ulica Braće Buzolić → istok / Osten
Grad Hvar
HV-AM-00
Rudana, Dr. Krste; liječnik; +1943
Spomenik
Bogomolje, Selo, groblje
BO-MO-02
Rudina
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Rudina jama
Područje
Dol
DO-PO-02
Rudine
Područje
Hvar
HV-AI-01
Rudine
Područje
Rudine
RU-AI-01
Rudine
Područje
Zastražišće
ZA-TR-37
Rudine, 183 m
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Rudina, Mala (Molo)
Zaseok
Rudina
RU-AA-02
Rudina, Mala- (Mola-)
Selo
Rudine
RU-AI-01
Rudina, Etno-eko selo Mala-
Informativna ploča
Rudina
RU-IP-01
Rudine, Put
Od parka Vorba → selo Rudina
Jelsa, Malo Selo
SG-AM-01
Rudina, Vela-
Selo
Rudine
RU-AI-01
Rudina, Vela
Selo
Rudina
RU-AA-01
Rudnica
Područje
Brusje
BR-AI-01
Rugonj
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Rukov Dolaz
Područje
Vrboska
VA-CS-01
Rusković
Gustirna
Hvar, Ulica Matija Ivanića 38
HV-OP-22
Rusković (danas Pavlović), Kuća-
Zgrada
Hvar, Ulica Matija Ivanića 38
HV-TG-23
Rusković (Ruschus), Ivan (Johanjs)
Grb
Hvar, Ulica Matija Ivanića 38
HV-IG-39
Ruže Belič Malia; put
Od Stossmayerog šetališta do put sv. Roka
Jelsa
JE-AM-01
Ružević, Nikola; učitelj; (1878)
Osnovna škola
Dol, Glavica
DO-TG-02
Ružević, Nikolao; stanovnik; (1852)
Kapelica sv. Križa
Stari Grad, Ulica Pere Ljubića 5
SG-CS-02
Ružević, Petar; donator (1837)
Kapela sv. Jurja
Vrboska
VA-CP-01
Ružević, Petar; donator (1837); spomen ploča
Spomen ploča
Vrboska, kapela sv. Juraj
VA-IS-05
Ružmarina, Put
Od Lučice do DC-116 (stara)
Jelsa
JE-AM-01
Ružmarinska zadruga
Spomen ploča
Sveta Nedjelja, Stjepana Radića 4
SN-IS-05
Ružmarinska zadruga
Zgrada
Sveta Nedjelja, Stjepana Radića 4
SN-TG-01
Ružmarinska zadruga
Informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-01
Ružmarinska zadruga
Informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-04
Ružmarinska zadruga
Spomen ploča
Velo Grablje 29, Zadruga
GV-IS-03
Ružmarinska zadruga
Spomen ploča Don Ante Petrić
Velo Grablje 66
GV-IS-04
Ružmarinska zadruga
Zgrada poljoprivredne padruge
Velo Grablje 29
GV-TG-04
Ružmarinska zadruga
Kuća Don Ante Petrić
Velo Grablje
GV-TG-07
Ružmarinska zadruga
Selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01
Ružmarinska zadruga
Zgrada gospodarske Ruzmarinska zadruga
Velo Grablje
GV-TG-03
Ružmarinska zadruga (bivša)
Zgrada
Rudina
RU-TG-01
Ržišće
Uvala
Selca kod Bogomolja
SB-AU-23