Index-S

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– S –


 A  ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sabića, Ulica Marina
Od / von put Bana Josipa Jelačića → Šiberija
Stari Grad
SG-AM-01
Sabolić, Iivan; kipar (1979)
Drvena skulptura Drinkovića
Vrboska, Glavice
VA-MO-05
Sabolić, Ivan; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Brusje, Kroz Brusje
BR-MO-01
Safonić, Kuća-
Spomen ploča
Vrboska, u predjelu Podva, kuća Sažunić
VA-IS-06
Sagredo, Marin; knez; (1625)
Gradska vrata
Hvar, Ulica Dr. Mate Miličića
HV-TD-05
Sakićeva Strana
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Salamunić, Kuća-
Fontana kod kuće
Jelsa, Braće Batoš
JE-OP-04
Salamunić (Selem), Kuća-
Zgrada
Jelsa, Braće Batoš
JE-TG-05
Salatuša
Informativna ploča/kamen
Vrh
VH-IP-03
Salvarese, Fabricio; mletački plemić; (1560)
Grb u sjeverni zid kuće zvane Palac
Sućuraj, Riva
SU-IG-01
Salvarese, Fabricio; mletački plemić; (1560)
Zgrada Palac
Sućuraj, Riva
SU-TG-04
Salvatoris Domini, bula pape Pio V.; 1572
Crkva sv. Marije
Ivan Dolac
ID-CK-01
Sammichele, Michiele; graditelj; (1515)
Zgrada
Hvar, Trg sv. Stjepana 2
HV-TG-01
Samoborka D.D; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Samohod, obitelj; (1843)
Kuća Trg sv. Stjepana 35
Hvar, Trg sv. Stjepana 35
HV-TG-67
Samostan Kćeri Božje ljubavi
Kuća Jakšić
Hvar, Ulica Kroz Grodu 7
HV-TG-28
Sansović, Ante Pok. Jurja ; stanovnik; (*1915-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Sansovića Dvor
Dio mjesta
Dol – sv. Marije
DO-CS-12
Santini, Guiseppe; vojni inženjer; (1668)
Utvrda
Hvar, Utvrda Fortica
HV-TD-10
Saratan Dolac
Područje
Sv. Nedjelja
SN-AI-01
Sardelice, Vrtić-
Bivša školska zgrada (Lega)
Stari Grad, Ulica Pape Ivana Pavla II 3
SG-TG-20
Sarić Dolac
Područje
Ivan Dolac
ID-AI-01
Sarjanović, Ante; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Sarjanović, Kuća-
Zgrada, kuća
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 2
HV-TG-03
Sartori, Petar; u Gorici; (1897)
Općinski Dom
Jelsa, Riva
JE-TG-07
Satorine
Područje
Selca kod Bogomolje
SB-AI-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Schulz-Delitzsch, Hermann
Spomen ploča Don Ante Petrić
Velo Grablje 66
GV-IS-04
Schwarz, arh. Bernard; arhitekt; (1880)
Hotel
Hvar, Ulica skaline od Gojave / Trg sv. Stjepana 5
HV-TG-10
Sciuri, Antonio; slikar
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Scrivanelij, obitelj; (1561)
Grb
Jelsa, Trg sv. Ivana, kuća Skrivaneli
JE-IG-02
Scuttari, Laura (rođen. Vranjican); (1840)
Spomen ploča
Stari Grad, Ulica Petra Scutteri 9
SG-IS-11
Scuttari, Pietro; stanovnik, donator; 1804-1865
Spomen ploča
Stari Grad, Ulica Petra Scutteri 9
SG-IS-11
Scutteri, Pietro; 1804-1865, Kuča-
Kuća
Stari Grad, Ulica Petra Scutteri 9
SG-TG-14
Scutteri, Ulica Petra
Od trga Velo Podloža  → trga Tvrdalj Petra Hektorovića
Stari Grad
SG-AM-01
Scvola della Lega Nazionale
Bivša školska zgrada (Lega)
Stari Grad, Ulica Pape Ivana Pavla II 3
SG-TG-20

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sea View Villa, Dvori Sv. Jurja, Jelsa
Sklop Franičevića
Vrh, Franičević
VH-TG-01
Seca
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Selca
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Jelsa
JE-PO-00
Selca kod Starog Grada
Selo
Selca
SA-AI-01
Selca (kod Starog Grada)
Selo
Selca (kod Starog Grada)
SA-AA-01
Selina, sin Impokleja
Dominikanski muzej
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01
Seline (kći) Hipoklova
Informativna ploča »Selinin put«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-03
Selo
Dio sela
Bogomolje
BO-AI-01
Selo
Selo
Bogomolje
BO-AA-03
Selo, Malo-
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Selo, Malo
Skeletno groblje, koncentracija nalaza-rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00
Selo, Malo (Molo)
Naziv mjesta
Stari Grad
SG-AA-00
Semitecola, Ulica Pietra-
Ulica Matija Ivanića → sjeverno / Norden
Grad Hvar
HV-AM-00
Semitecolo, Pietro (Petar); knez; (1611)
Natpis
 Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44, Arsenal
HV-IN-03
Semitecolo, Pietro (Petar); knez; (1611)
Spomen ploča
Hvar, Ulica Sveti Marak 16, crkva sv. Marka
HV-IS-44
Semitecolo, Pietro (Petar); knez; (1611)
Reljef
Hvar, Ulica Stjepana Papafave, Arsenal
HV-IR-21
Semitecolo, Pietro (Petar); knez; (1611)
Zgrada Arsenal
Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44
HV-TG-04
Semitecolo, Pietro (Petar); knez; (1611)
Bivša Komunalna palača
Hvar, Ulica skaline od Gojave / Trg sv. Stjepana 5
HV-TG-10
Semitecolo, Pietro (Petar); knez; (1611)
Bivša kapela Gospe Žalosne (Adolorate)
Hvar, Ulica skaline od Gojave / Trg sv. Stjepana 5
HV-CP-02
Semitekolo, Pietro (Petar); knez; (1611); spomen ploča
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Serotić, fra Marjan
Bivši Franjevački samostan sv. Ante
Sućuraj, Ulica Donja Banda
SU-CA-02
Serotić, fra Marjan
Bivši Franjevački samostan sv. Križ
Sućuraj
SU-CA-03
Sesartić, Dijana Iva; kiparica; (1999)
Kip Šofija (Žena s ribom)
Sućuraj, mali park
SU-MO-03
Sesartić, Dijana Iva; kiparica; (2003)
Brončani kip sv. Nikole
Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran
SU-MO-04

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Shimatorium – staro groblje
Groblje
Gdinj, Stara Crkva
GJ-OG-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Silazak duha svetoga
Slika u crkvi sv. Duha
Vrbanj
VJ-CI-01
Silazak Sv. Duha na apostole
Slika (1522) u crkvi sv. Duha
Hvar, Ulica Duha Svetega 8
HV-CI-04
Silvanus, rimsko božanstvo
Reljef rimskog božanstva Silvanusa
Stari Grad, Ulica Marina Držića
SG-IR-09
Sinjava
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-12
Sinjavu, Nad-
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Sinje Spilje
Područje
Prapatna
PR-AI-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Skorušnica
Područje
Velo Grablje
GV-AI-01
Skalice
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Skalice
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Skalice
Područje
Zastražišće
ZA-TR-08
Skalinada, Hotel-
Zgrada, hotel
Zavala 162
ZV-TG-03
Skaline od Gojave, Ulica-
Ulica sv. Marak → ulica Higieničkog Društva
Grad Hvar
HV-AM-00
Skozanje
Uvala
Gdinj
GJ-AU-26
Skozanjski bad
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Skrivaneli, obitelj; (1561)
Kuća Skrivaneli
Jelsa, Trg sv. Ivana
JE-TG-06
Skrivaneli, Kuća-
Zgrada
Jelsa, Trg sv. Ivana
JE-TG-06
Skrivanelli, Kola-
Između Rive i trga sv. Ivana
Jelsa
JE-AM-01
Skrivanelli, Petar; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Skrivanjuša
Područje
Zavala
ZV-AI-01
Skujivac, 75 m
Brdo
Vrbanj
VJ-AI-01
Skunjevac
Područje
Vrbanj
VJ-AI-01
Skunjevac, Pod-
Područje
Vrbanj
VJ-AI-01
Skvarčine (Squarcina), Ivan; slikar; 1825-1891
Crkva sv. Tudora
Milna
MI-CI-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Slanci
Područje
Dol
DO-AI-01
Slanci
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Slanci
Područje
Stari Grad
SG-TR-40
Slatina
Slatina
Jelsa, Molo Banda
JE-OB-07
Slatina
Put Između trga Hvarskog nadodnog preporoda i trga Križnoše
Jelsa
JE-AM-01
Slavač
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00
Slavić, Emil; nogometaš
Igralište
Sućuraj
SU-ON-01
Slivanske lučice
Uvala
Sućuraj
SU-AU-32
Sljivica
Područje
Pitve
PI-AI-01
Sloga, NK
Nogometni klub
Dol – sv. Ana
DO-ON-01
Slovči
Područje
Stari Grad
SG-TR-02
Slovči
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Smajušu, Iza-
Područje
Svirče
SV-AI-01
Smirčić, ostaci villae rusticae
Povijesni lokalitet
Stari Grad
SG-PO-08
Smočiguzica
Rt
Rudina
RU-AR-13
Smočiguzica, Mala-
Uvala
Rudina
RU-AU-19
Smočiguzica, Vela-
Uvala
Rudina
RU-AU-20
Smoje, Vlado Antin; nogometaš; 1924-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Smoje, Vlado; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Smokov Dolac
Područje
Zavala
ZV-AI-01
Smokov dolac, Moli-
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-32
Smokov dolac, Veli-
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-32
Smokova (Smokov dolac)
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-52
Smokova uvala
Uvala
Vrbanj
VJ-AU-13
Smokovac, 164 m
Brdo
Hvar
HV-AI-01
Smokoveni rat
Rt
Bogomolje
BO-AR-20
Smoković
Područje
Hvar
HV-AI-01
Smoković, Pod-
Područje
Hvar
HV-AI-01
Smokvina
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Smokvina
Uvala
Bogomolje
BO-AU-25
Smokovnik
Bivši vojni promatranje
Hvar, Ulica Smokovnik 1
HV-TD-16
Smokovnik, Mali-
Brdo
Hvar
HV-AI-01
Smokovnik, Ulica-
Brdo / Hügel Smokovnik
Grad Hvar
HV-AM-00
Smokovnik, Veli-, 193 m
Brdo
Hvar
HV-AI-01
Smrdikovac
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Smriči
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Smričeva Glava, 359 m
Brdo
Hvar / Brusje
HV-AI-01
Smričeva Glava, 359 m
Brdo
Brusje / Hvar
BR-AI-01
Smričevica
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-23
Smrska
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Smrska
Uvala
Bogomolje
BO-AU-20
Smrska
Uvala
Gdinj
GJ-AU-37

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Soca
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Soca
Uvala
Gdinj
GJ-AU-28
Societe Generale Francaise, francuska tvrtka
Zgrada bivše tvornice sardina
Vrboska, Riva
VA-TG-07
Sogno; bivši ljetnikovac u Milnu
Komunska kuća
Malo Grablje
GM-TG-02
Sogno; bivši ljetnikovac u Milnu
Crkvica Kraljice Mira
Velo Milna
MI-CK-01
Solari, Antonio; urar; (1846)
Crkva sv. Kuzme i Damjana
Velo Grablje
GV-CI-01
Solatiški dolac
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Solin
Naziv mjesta
Jelsa
JE-AA-01
Soline
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-29
Soline
Uvala
Vrboska
VA-AU-17
Solitudo
Zgrada ljetnokovac
Velo Milna
MI-TG-03
Soljačić, Tonko; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Sontić put
Između Brače Batoš i kole Tominih
Jelsa
JE-AM-01
Sopte, Fra Josip; (2007)
Kip
Hvar, franjevački samostan
HV-MO-01
Sorčina
Uvala
Sućuraj
SU-AU-21
Sotovi bok (Pod Zapjenicu)
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-15

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Spalatina, Ulica dr. Ante-
Od / von Novo Riva → Njiva
Stari Grad
SG-AM-01
Spasitelja na križu
Slika u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Spiličina Glava, 309 m
Brdo
Selca
SA-AI-01
Spinčić, Vjekoslav; političar
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 4
SG-IS-39
Splitski dolac
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-43
Spomen dom na boraca NOR-a (bivša škola)
Zgrada
Pitve
PI-TG-02
Sponza, ing. Silvijo; graditelj; (1931)
Crkva sv. Kuzme i Damjana
Hvar, Ulica Marije Maričić 2
HV-CI-05
Sponze, arh. Silvija; arhitekta; (1889-1960)
Kupalište u Hvaru
Hvar, Šetalište Tonija Petrića 3
HV-OB-07

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Srakinj
Područje
Pitve
PI-AI-01
Srce Isusovo
Natpis na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj
VJ-CI-01
Srce Isusovo i Marijino
Kapela
Bogomolje, Račevinja
BO-CP-04
Srećko, Jacominija; arhitekt; (1887)
Palača Don Šime Ljubića
Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića 7
SG-TG-04
Srhoj Dolac
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Srhoj, Ante; stanovnik; (1911)
Spomen ploča »Brača Srhoj«
Bogomolje, Selo
BO-IS-01
Srhoj, Brača; stanovnika; (1911)
Spomen ploča
Bogomolje, Selo
BO-IS-01
Srhoj, Ɖenka; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Srhoj, Ivan; stanovnik; (1902)
Kapelica sv. Barbara
Bogomolje, Zorita Glava
BO-CS-04
Srhoj, Ljubo; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Srhoj, Nikola; (1910)
Kapelica sv. Nikola
Selca kod Bogomolja, uvala Kozja
SB-CS-01
Srhoj, Nikola; stanovnik; (1911)
Spomen ploča »Brača Srhoj«
Bogomolje, Selo
BO-IS-01
Srhoj, Stipan; stanovnik; (1911)
Spomen ploča »Brača Srhoj«
Bogomolje, Selo
BO-IS-01
Srhov dolac
Uvala
Gdinj
GJ-AU-23
Srida
Zaseok
Otok Šćedro
OS-AI-01
Srinjo Kola
Cesta
Stari Grad, Srinjo kola
SG-PU-05
Srinjo Kola
Cesta od trga Velo Podloža → U. dr. Ante Starčevića
Stari Grad
SG-AM-01
Sritnorad
Područje
Humac
HU-AI-01
Srzentić, Ante Ivana; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Gdinj, Nova Crkva
GJ-MO-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

SS. Milosrdnica
Bivši samostan i hospicuj
Jelsa
JE-CA-02

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

St. Palilo
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-11
Stacius Marcelinus Lucius
Informativna ploča Lucijev put
Vrbanj, Polje, na južnom rubu
VJ-IP-02
Stagnjica
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00
Stajlić, obitelji
Grb
Hvar, Ulica Kroz Burak 43
HV-IG-57
Stajlić, Petar; (17. st.)
Kuća Marchi (Stajlić/Stalio)
Hvar, Ulica Kroz Burak 43
HV-TG-43
Stambedar
Otočić
Pakleni otoci, Otočić Stambedar
OP-AI-01
Stambedar
Otočić
Pakleni arhipelag
OP-AO-20
Stan
Područje
Sućuraj
SU-AI-01
Stan
Zaseok
Otok Šćedro
OS-AI-01
Stančić, Jakov Luke; stanovnik; (*1926-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Stančić, Josip pok. Marina; stanovnik; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Stančić, Josip Tome; stanovnik; (*1914-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01
Stančić, Kuzma, stanovnik; (1957)
Kapelica
Dol – sv. Marije, Sansovića Dvor 10
DO-CS-12
Stančić, Mili; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Stančić, Milivoj Jerka; nogometaš; 1924-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Stančić, Nikola pok. Marina; donator; (2003)
Spomen ploča
Stari Grad, Vukovarska cesta, gradsko groblje
SG-IS-21
Stančin Dolac
Područje
Jelsa / Prapatna
JE-AI-01
Stančin Dolac
Područje
Prapatna / Jelsa
PR-AI-01
Stanić (Stanich), dr. prof Prosper; liječnik; 1839-1915
Spomen ploča
Hvar, Ulica Dr. Mate Miličića 14
HV-IS-13
Stanić (Stanich), dr. prof Prosper; liječnik; 1839-1915, Kuća-
Kuća
Hvar, Ulica Duha Svetoga 6
HV-TG-95
Stanić (Stanich), dr. prof Prosper; liječnik; 1839-1915, Kuća- Gilve
Kuća Gilve
Hvar, Ulica Dr. Mate Milićica 18
HV-TG-81
Stanić, Ante; (2013)
Spomen ploča
Hvar, Ulica Dr. Mate Miličića 14
HV-IS-13
Stanić, Cosma, pekar; 1839-1915
Spomen ploča
Hvar, Ulica Dr. Mate Miličića 14
HV-IS-13
Stanić, Fabian; (2013)
Spomen ploča
Hvar, Ulica Dr. Mate Miličića 14
HV-IS-13
Stanić, Vice rod. Maričić
Spomen ploča
Hvar, Ulica Dr. Mate Miličića 14
HV-IS-13
Stanimir
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Stanišca
Područje
Brusje
BR-AI-01
Stanje
Vodena točka?
Gdinj
GJ-AI-01
Stanojević, Ferdo; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Stanojević, Marica; učenik; (1931)
Škola Zastražišće
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-TG-05
Stanojević, Marin; (16. st.)
Grb
Stari Grad, Ulica Ivana Gundulića 4
SG-IG-04
Stanojević, Niko; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Stanojevića, Ferda; put
Sjeverno od parka
Jelsa
JE-AM-01
Stanušić-Bibić, Kuća-
Kuća
Hvar, Ulica Kroz Burak 33
HV-TG-45
Stanušić-Bibić, Kuća-
Reljef na kuću
Hvar, Ulica Kroz Burak 33
HV-IR-33
Stara
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Stara
Uvala
Bogomolje
BO-AU-13
Stara Crkva
Zaseok
Gdinj
GJ-AI-01
Stara Crkva
Zaseok
Gdinj
GJ-AA-04
Starač
Povijesni lokalitet
Stari Grad
SG-PO-17
Starač
Ostaci arhitekture rimsko doba, pretpovijesna gomila
Stari Grad
SG-PO-00
Starać, Mali-, 108 m
Brdo
Stari Grad
SG-AI-01
Starač, Veli-
Brdo
Stari Grad
SG-TR-E1
Starać, Veli-, 117 m
Brdo
Stari Grad
SG-AI-01
Starčevića, Ulica dr. Ante-
Od / von Duolnjo Kola → Trg sv. Stjepana
Stari Grad
SG-AM-01
Starci
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Starci
Područje
Stari Grad
SG-TR-93
Starčića Dvor
Dio mjesta
Dol – sv. Marije
DO-CS-11
Stare Stine
Napuštenog sela
Otok Ščedro
OS-AA-01
Stari Grad
Grad
Stari Grad
SG-AA-00
Stari Grad
Grad
Stari Grad
SG-AI-01
Stari Grad
Grb grada
Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića
SG-IG-08
Stari Grad
Grb grada
Stari Grad, Novo Riva 3, Gradska vijećnica
SG-IG-09
Stari Požar
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Stari stanci (Mole Store Stone), Mali-
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-31
Stari stanci (Vele Store Stone), Veli-
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-30
Stari Stani, Donji Bok
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-26
Stari Stani, Gornji Bok
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-25
Starjanić, Nikola; kanonik; (1504)
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Starogradski dom
Zgrada
Stari Grad, Novo Riva 4
SG-TG-38
Starogradsko polje
Informativna ploča »UNESCO Starogradsko Polje«
Stari Grad, Park Vorba
SG-IP-13
Starogradsko polje
Arheološka zona
Stari Grad
SG-PO-09
Starogradsko polje
Polje
Stari Grad
SG-PO-19
Starokatolička crkva
Starokatolička crkva
Bogomolje, Selo
BO-CI-02
Staru Crkvu, Pri-
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Staržišće, 170 m
Brdo
Sućuraj
SU-AI-01
Stasini, Kuća-; (17. st.)
Kuća Budrović
Hvar, Ulica Kroz Grodu 9
HV-TG-27
Staza
Područje
Sv. Nedjelja
SN-AI-01
Stazić, Miljenko; učitelj; (1943)
Povijesni izvještaj
Dol
DO-CS-01
Stazica
Područje
Velo Grablje
GV-AI-01
Stefani, obitelj
Grob u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Stelle, Jura; učenik; (1908)
Škola Zastražišće
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-TG-05
Stepenica, Put kardinala Alojzija-
Put sjeverno od parka Vorba
Stari Grad
SG-AM-01
Stepinac, Alojzije; hrvatskih svetac/blaženik
Crkva sv. Tudora
Milna
MI-CI-01
Stepinac, Bl. Alojzije Viktor; kardinal; 1898-1960
Kapela bl. Alojzija Stepinca
Jelsa, Vrisna
JE-CP-02
Stepinac, Bl. Alojzije Viktor; kardinal; 1898-1960
Park
Vrbanj, župnog dvora
VJ-OV-01
Stijan Dolac
Područje
Ivan Dolac / sv. Nedjelja
ID-AI-01
Stijan Dolac
Područje
Sv. Nedjelja / Ivan Dolac
SN-AI-01
Stina, Vela-
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Stiniva
Uvala
Brusje
BR-AU-15
Stiniva
Zaseok
Brusje
BR-AI-01
Stiniva
Područje
Brusje
BR-AI-01
Stiniva
Uvala
Rudina
RU-AU-37
Stiniva, Mala-
Područje
Poljica
PO-AI-01
Stiniva, Mala-
Uvala
Poljica
PO-AU-10
Stiniva, Vela-
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-11
Stiniva, Velika-
Zaseok
Zastražišće
ZA-AI-01
Stiniva, Velika-
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Stiniva, Velika-
Informativna ploča
Zastražišće, Donje Polje
ZA-IP-03
Stinjški dolac
Uvala
Poljica
PO-AU-20
Stinški Dolac
Područje
Poljica / Humac
PO-AI-01
Stinski Dolac
Područje
Humac
HU-AI-01
Stipanica
Ostaci arhitekture rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00
Stipanska uvala
Uvala
Pakleni arhipelag, Otok Marinkovac
OP-AU-38
Stipanska uvala
Uvala
Rudina
RU-AU-38
Stipanska uvala (Carpe Diem)
Uvala
Pakleni arhipelag, Otok Marinkovac
OP-AU-41
Stipić; (1939)
Natpis
Zaraće
ZR-IN-01
Stipinović, J. Miro; stanovnik; +1941/1945
Spomenik palim borcima (II. sv. Rat)
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-MO-01
Stipišić, Ivica; branitelj, 1971-1992
Spomen-kamen
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-08
Stipišić, Julijan Jure; stanovnik; 1921-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Stipišić, Miće; stanovnik; +1941-1945
Spomenik palim borcima
Vrboska, na malom otoku
VA-MO-01
Stipišić, Vinko; stanovnik; +1941-1945
Spomenik palim borcima
Vrboska, na malom otoku
VA-MO-01
Stipišića , Ulica Ivice-
Od / von ulice Kralja Zvonimira → Nasalje Helios
Stari Grad, Priko
SG-AM-01
Stipšić, Julijan Jure; stanovnik; 1921-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Stiralo
Stiralo, površini za tući ružmarin (?)
Mala Rudina
RU-OB-07
Stjepan A. Makianić; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Svirče, na ulazu u mjesto
SV-MO-01
Ston (Stan)
Sekundario naselje
Otok Ščedro
OS-AA-02
Storče
Pretpovijesna gomila
Stari Grad
SG-PO-00
Stošić, Vlado Nikolin; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome, Gradsko groblje
HV-MO-07
Stošića, Ulica Vlade-
Trg Marka Miličića → ulica antifašizma (DC-116)
Grad Hvar
HV-AM-00
Stossmayera, Kuća-
Kuća
Hvar, Ulica Marije Maričić 1
HV-TG-31
Stossmayera, Ulica Josipa Jurja-
Od ulice Don Frane Bulića → ulice Vlahe Bukovica
Stari Grad
SG-AM-01
Stossmayerovo, Šetalište-
Od Rive do Vrisne
Jelsa
JE-AM-01
Straćine
Područje
Velo Grablje / Selca
GV-AI-01
Straćine
Područje
Velo Grablje
GV-TR-08
Stradiot, D. Ivo; stanovnik; +1941/1945
Spomenik palim borcima (II. sv. Rat)
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-MO-01
Stradiot, I. Vinko; stanovnik; +1941/1945
Spomenik palim borcima (II. sv. Rat)
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-MO-01
Strahimira Kranjčevića, Ulica Silvija
Od ulice Predraga Bogdanića → zapad / Westen
Stari Grad
SG-AM-01
Strana
Područe
Bogomolje
BO-AI-01
Strane
Dio sela
Vrboska
VA-AI-01
Stražbenica
Kuća
Humac
HU-TG-01
Stražica
Rt
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AR-19
Stražišće
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Stražišće
Rt
Sućuraj
SU-AR-10
Stražišće
Brdo
Sućuraj
SU-PG-20
Stražišće
Brdo
Sućuraj
SU-PG-26
Stražišće, Pod-
Područje
Stari Grad
SG-AI-01
Strižna Glava
Područje
Bogomolje
BO-AI-01
Strmen Dolac
Područje
Vrisnik
VK-AI-01
Strone
Skeletno groblje
Jelsa
JE-PO-00
Strone
Ostaci arhitekture rimsko doba
Stari Grad
SG-PO-00
Strožica
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Struge
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Strvanj
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-42
Strvanja, Rat Velog-
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Studenac
Uvala
Sućuraj
SU-AU-13
Studenac
Uvala
Sućuraj
SU-PG-20
Studenac
Vodena točka?
Vrbanj
VJ-AI-01
Studeni bok
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-32
Stupišće
Uvala
Rudina
RU-AU-42
Stupišće
Rt
Rudina
RU-AR-41
Stupišće, 84 m
Brdo
Rudina, Kabal
RU-AI-01
Stupišće, Malo-
Uvala
Rudina
RU-AU-41

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sućuraj
Općina
Sućuraj
SU-AI-01
Sućuraj
Naselje
Sućuraj
SU-AA-00
Sućuraj
Rt
Sućuraj
SU-AR-31
Suha Lokva
Područje
Brusje
BR-AI-01
Sulić, obitelj; (20. st.)
Kuća Rusković
Hvar, Ulica Matija Ivanića 38
HV-TG-23
Sunčani sat; udruga; (2015)
Kapela sv. Antonija
Jelsa, Šetalište jelšanskih pomoraca
JE-CP-01
Sunjić, Ignaciju i Nadi, donatori
Postaja »IV. Križnog puta«
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-CW-04
Superancio, Petar; zapovjednik jadranske flote; (1465)
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Supila, Ulica Frana-
Južno / südlich od Vukovarske ceste
Stari Grad
SG-AM-01
Sušić, Ante; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Alojzijo Gonzaga; 1568-1591
Spomen ploča u kapeli sv. Alojzije
Stari Grad, put do Rudine
SG-IS-33
Sv. Alojzijo Gonzaga; 1568-1591
Kapela sv. Alojzijo
Stari Grad, put do Rudine
SG-CP-02
Sv. Ana
Selo
Dol – sv. Ane
DO-AA-03
Sv. Ana
Selo
Dol
DO-AI-01
Sv. Ana
Naziv crkve sv. Barbare do 1573. godine
Dol – sv. Ane
DO-CI-03
Sv. Andrija
Kapelica sv. Andrija
Stari Grad, Torjun
SG-CS-06
Sv. Andrija
Kip u kapelici sv. Andrija
Stari Grad, Torjun
SG-CS-06
Sv. Andrija
Slika; (1583) u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Andrija (Sv. Nikola, Sv. Antun)
Triptih u crkvi sv. Nikole
Stari Grad, Vukovarska cesta / Torjun
SG-CI-05
Sv. Ante
Crkvica
Svirče
SV-CK-01
Sv. Ante
Crkvica
Velo Grablje, pokraj groblja
GV-CK-02
Sv. Ante
Crkvica
Velo Grablje, Uvala Konopljikova (uvala sv. Ante)
GV-CK-03
Sv. Ante
Kapela
Gdinj, Visoka
GJ-CP-01
Sv. Ante
Kapela
Jelsa, Šetalište jelšanskih pomoraca
JE-CP-01
Sv. Ante
Kapela
Selca kod Bogomolja, Grabok
SB-CP-01
Sv. Ante
Kapela
Zavala, stari put za Pitve
ZV-CP-03
Sv. Ante
Kapelica
Brusje, Priko 19
BR-CS-02
Sv. Ante
Kapelica
Dol, Gojava 20
DO-CS-12
Sv. Ante
Kapelica
Dol, Gojava 1
DO-CS-08
Sv. Ante
Kapelica
Dol – sv. Marije, Sansovića Dvor 10
DO-CS-12
Sv. Ante
Kapelica
Dol – sv. Marije, Ploča
DO-CS-13
Sv. Ante
Kapelica
Gromin Dojac
GD-CS-01
Sv. Ante
Kapelica
Humac
HU-CS-01
Sv. Ante
Kapelica
Hvar, Ulica Ivana Buzolića 8
HV-CS-03
Sv. Ante
Kapelica
Jelsa, Braće Batoš
JE-CS-12
Sv. Ante
Kapelica
Jelsa
JE-CS-08
Sv. Ante
Kapelica
Jelsa, Put Gospe
JE-CS-06
Sv. Ante
Kapelica
Jelsa, Put Gradine
JE-CS-09
Sv. Ante
Kapelica
Pitve, na stari put na Zavala
PI-CS-02
Sv. Ante
Kapelica
Stari Grad, Polje
SG-CS-08
Sv. Ante
Kapelica
Sveta Nedjelja, Put Police 2
SN-CS-09
Sv. Ante
Kapelica
Sveta Nedjelja, Luka
SN-CS-10
Sv. Ante
Kapelica
Sveta Nedjelja, Vitonjica
SN-CS-03
Sv. Ante
Kapelica
Svirče
SV-CS-04
Sv. Ante
Kapelica
Svirče
SV-CS-06
Sv. Ante
Kapelica
Svirče
SV-CS-03
Sv. Ante
Kapelica
Svirče, Vorhi (Poljica)
SV-CS-05
Sv. Ante
Kapelica
Svirče, Ravan
SV-CS-07
Sv. Ante
Kapelica
Selca (kod Starog Grada)
SA-CS-01
Sv. Ante
Kip u kapelici sv. Ante
Jelsa
JE-CS-08
Sv. Ante
Kip u kapelici sv. Ante
Jelsa, Put Gospe
JE-CS-06
Sv. Ante
Kip u kapelici sv. Ante
Jelsa, Put Gradine
JE-CS-09
Sv. Ante
Kip u kapelici sv. Ante
Pitve, na stari put na Zavala
PI-CS-02
Sv. Ante
Kip u kapeli sv. Ante
Selca kod Bogomolja, Grabok
SB-CP-01
Sv. Ante
Kip u samostanu
Hvar, Šetalište put Križa 15, Franjevački samostan
HV-MO-12
Sv. Ante
Naselje Sućuraj
Sućuraj
SU-AA-00
Sv. Ante
Nekadašnja crkvica
Sućuraj,  Put Lučice
SU-CK-03
Sv. Ante
Oltar (18.st.) u crkvi sv. Stjepan I.
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Sv. Ante
Područje
Humac / Vrh
HU-AI-01
Sv. Ante
Područje
Vrh / Humac
VH-AI-01
Sv. Ante
Selo Zavala
Zavala
ZV-AA-01
Sv. Ante
Slika u kapelici sv. Ante
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 3 / Nike Korkovica
HV-CS-06
Sv. Ante
Slika u kapelici sv. Ante / Marije
Donja Pitve
PI-CS-01
Sv. Ante
Slika u crkvi sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Sv. Ante
Spomen ploča u crkvici
Svirče, crkvica sv. Ante
SV-IS-06
Sv. Ante
Spomen ploča u crkvici
Milna 48, crkvica sv. Ante
MI-IS-04
Sv. Ante
Zaseok
Velo Grablje
GV-AI-01
Sv. Ante (uvala Konopljikova)
Uvala
Velo Grablje
GV-AU-10
Sv. Ante / Marije
Kapelica
Donja Pitve
PI-CS-01
Sv. Ante Opat
Crkva
Hvar, Ulica Kroz Grodu 11
HV-CI-09
Sv. Ante Opat
Crkvica
Bogomolje, U. Smrska
BO-CK-02
Sv. Ante Opat
Crkvica
Selca kod Bogomolja, Marinja Glavica
SB-CK-01
Sv. Ante Opat
Crkvica sv. Josipa
Brusje,Uvala Lučišće
BR-CK-02
Sv. Ante Opat
Kapela sv. Roka
Vrisnik
VK-CP-01
Sv. Ante Opat
Kapelica
Bogomolje, Grabko
BO-CS-05
Sv. Ante Opat
Kip u crkvi sv. Ante Padovanskog
Sućuraj, Ulica Donja Banda
SU-CI-02
Sv. Ante Opat
Nekadašnja kapela uz svjetionik
Sućuraj, Put Lučice
SU-OS-01
Sv. Ante Opat
Selo Vrisnik, župna crkva
Vrisnik
VK-AA-00
Sv. Ante Opat
Spomen ploča
Vrisnik, crkva sv. Antuna Opata
VK-IS-03
Sv. Ante Opat
župna crkva
Vrisnik
VK-CI-01
Sv. Ante Padovanski
Crkva
Sućuraj, Ulica Donja Banda
SU-CI-02
Sv. Ante Padovanski
Crkvica
Brusje, Uvala Stiniva
BR-CK-03
Sv. Ante Padovanski
Crkvica
Velo Milna
MI-CK-03
Sv. Ante Padovanski
Crkvica
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-CK-02
Sv. Ante Padovanski
Kapela
Bogomolje, Glava
BO-CP-03
Sv. Ante Padovanski
Kapela
Grad Hvar, Kopito, Ulica Mice Marchija
HV-CP-01
Sv. Ante Padovanski
Kapelica
Vrbanj, Pod Hum
VJ-CS-01
Sv. Ante Padovanski
Kapelica (1)
Bogomolje, Teronac
BO-CS-10
Sv. Ante Padovanski
Kapelica (2)
Bogomolje, Račevina
BO-CS-10
Sv. Ante Padovanski
Kapelica
Velo Grablje, uz pjovera
GV-CS-02
Sv. Ante Padovanski
Kapelica
Velo Grablje, na istočnom ulazu u selo
GV-CS-03
Sv. Ante Padovanski
Kapelica
Velo Grablje, Uvala Maslinica
GV-CS-04
Sv. Ante Padovanski
Kapelica u blizini Pjovera
Velo Grablje, pjover
GV-OP-02
Sv. Ante Padovanski
Kip u crkvi sv. Ante Padovanskog
Sućuraj, Ulica Donja Banda
SU-CI-02
Sv. Ante Padovanski
Kip u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Ante Padovanski
Križ Petrić
Velo Grablje, Uvala sv. Ante
GV-CZ-10
Sv. Ante Padovanski
Oltar u crkvi sv. Roka
Stari Grad, Kod sv. Roka
SG-CI-02
Sv. Ante Padovanski
Slika u crkvi sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CI-01
Sv. Ante Padovanski
Spomen ploča
Sućuraj, Ulica Donja Banda, crkva sv. Ante Pad.
SU-IS-05
Sv. Ante Padovanski
Spomen ploča pod kapelicu sv. Antune
Velo Grablje, uz pjovera
GV-IS-11
Sv. Ante Padovanski
Spomen ploča pod kapelicu sv. Antune
Velo Grablje, Uvala Maslinica
GV-IS-13
Sv. Ante Padovanski
Vitraži u crkvi sv. Roka
Stari Grad, Kod sv. Roka
SG-CI-02
Sv. Ante Padovanski s golim djetetom u rukama
Slika u crkvici sv. Roka
Jelsa, Put sv. Roka
JE-CK-01
Sv. Ante, Ulica-
Između Ulica Donje Bande i Put Pomurvice
Sućuraj
SU-AM-01
Sv. Ante (Sv. Nikola, Sv. Andrija)
Triptih u crkvi sv. Nikole
Stari Grad, Vukovarska cesta / Torjun
SG-CI-05
Sv. Apolonije (Sv. Doroteja)
Crkva
Vrisnik
VK-CI-02

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Barbara
Crkvica
Zastražišće, Mala Banda
ZA-CK-03
Sv. Barbara
Groblje(!) u crkvici sv. Barbare
Zastražišće, Mala Banda
ZA-OG-02
Sv. Barbara
Ime crkve do 1573 (današnja  sv. Ane)
Dol – sv. Ane
DO-CI-03
Sv. Barbara
Kapelica
Bogomolje, Zorita Glava
BO-CS-04
Sv. Barbara
Kip u crkvici sv. Barbare
Zastražišće
ZA-CK-03
Sv. Barbara
Natpis (1896) na crkvici sv. Barbare
Zastražišće, Mala Banda
ZA-IN-02
Sv. Barbara
Slika u crkvici sv. Barbare
Zastražišće
ZA-CK-03
Sv. Benedikt
Kapela
Svirče, Dračev Dolaz
SV-CP-03
Sv. Benedikt
Kip
Hvar, Ulica Kroz Grodu
HV-MO-09
Sv. Benedikt
Spomen ploča na kapelu sv. Benedikt
Svirče, Dračev Dolaz
SV-IS-12

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Celestija
Slika u crkvi sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Sv. Ciprijan
Bivša ranokršćanska crkva
Hvar, Ulica Duha Svetoga
HV-CI-11
Sv. Ciprijan
Kapela
Vrisnik
VK-CP-02
Sv. Ćiril i Metod
Crkva sv. Klementa
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-CI-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Damjan
Kip u crkvi sv. Stjepan I.
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Sv. Didak
Slika u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Domenik
Kip (1791) u ljetnikovci Božić-Ivanić
Malo Milna
MI-TG-02
Sv. Dominik
Kapela
Poljica
PO-CP-01
Sv. Dominik i Petronila
Kapela
Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok
GV-CP-01
Sv. Dominik i Petronila
Spomen ploča na kapelu sv. Dominik i Petronila
Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok
GV-IS-10
Sv. Doroteja (Sv. Apolonije)
Crkva
Vrisnik
VK-CI-02
Sv. Doroteja
Blagdan mjesta
Selo Svirče
SV-AA-00
Sv. Duh
Crkva
Hvar, Ulica Duha Svetega 8
HV-CI-04
Sv. Duh
Crkva
Vrbanj
VJ-CI-01
Sv. Duh
Staro groblje uz crkvu
Vrbanj
VJ-OG-01
Sv. Dujmo (s. Doimo)
Bivša crkvica
Dol – sv. Ane
DO-CK-03

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Fabijan
Kip u crkvi sv. Roka
Vrboska
VA-CI-03
Sv. Fabijana i Sebastijana (danas Sv. Marije Uznesenja)
Župna crkva
Jelsa, Trg križonoše
JE-CI-01
Sv. Fabijana i Sebastijana
Kapela (17. st.) u crkvi sv. Marije Uznesenja
Jelsa, Trg križonoše
JE-CI-01
Sv. Florijan
Brončani kip
Hvar, Ulica Antifašizma, DVD Hvar
HV-MO-18
Sv. Franje, stigmatizacije
Slika u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Franjo Asiški
Kip
Hvar, Šetalište put Križa 15, Franjevački samostan
HV-MO-01
Sv. Franju na brdu
Slika (1583) u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Franko
Oltar u bivši crkvi sv. Venerande
Hvar, Ulica Dinka Kovačevića
HV-CI-08

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Gajetan
Slika u franjevačkom samostanu
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Sv. Generoz
Kapelica
Vrbanj, u blizini novog groblja
VJ-CS-02

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Hijacinta pred Gospom
Slika u crkvi sv. Petra Mučenika
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CI-03

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Ilija
Bivša crkva, danas crkva sv. Magdalene
Svirče
SV-CI-01
Sv. Ilija
Blagdan; zaštitnik mjesta
Selo Svirče
SV-AA-00
Sv. Ivan
Bivša južna crkva sv. Ivana
Stari Grad, P. Ivana Pavla II. 5
SG-CI-07
Sv. Ivan
Crkva sv. Ivan (ex Sv.Marije), sjeverna crkva
Stari Grad, P. Ivana Pavla II. 5
SG-CI-06
Sv. Ivan
Groblje sv. Ivana u Poljicima
Zastražišće, Mala Banda
ZA-OG-02
Sv. Ivan
Kapela
Poljica, groblje
PO-CP-02
Sv. Ivan
Kuća Plančić, bivša južna crkva sv. Ivana
Stari Grad, Ulica P. Ivana Pavla II. 5
SG-TG-24
Sv. Ivan
Kuća Stanić uz crkvu sv. Ivana
Hvar, Ulica Duha Svetoga 6
HV-TG-95
Sv. Ivan
Trg u centru grada
Jelsa
JE-AA-01
Sv. Ivan i Pavlo
Crkva
Humac
HU-CI-01
Sv. Ivan Krstitelj
Bivša crkva
Hvar, Ulica Duha Svetoga 4
HV-CI-10
Sv. Ivan Krstitelj
Crkva
Jelsa, Trg sv. Ivana
JE-CI-03
Sv. Ivan Krstitelj
Kip u crkvi sv. Ivan Krstitelj
Poljica
PO-CI-01
Sv. Ivan Krstitelj
Kip u kapeli sv. Ivana
Poljica, groblje
PO-CP-02
Sv. Ivan Krstitelj
Selo Poljica, Župna crkva
Poljica
PO-AA-01
Sv. Ivan Krstitelj
Slika u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Ivan Krstitelj
Spomen ploča  na crkvu sv. Ivan Krstitelj
Poljica
PO-IS-04
Sv. Ivan Krstitelj
Župna crkva
Poljica
PO-CI-01
Sv. Ivan Krstitelj (Sv. Marije, Sv. Jerolim)
Triptih u crkvi sv. Stjepan I.
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Sv. Ivan, 327 m
Brdo
Gdinj
GJ-AI-01
Sv. Ivana i Sv. Antuna (Benediktinski samostan)
Samostan
Hvar, Ulica Kroz Grodu 13-15
HV-CA-04
Sv. Ivana Krstitelja i sv. Jakov
Slika (18. st.) u crkvi sv. Ivana Krstitelja
Jelsa, Trg sv. Ivana
JE-CI-03
Sv. Ivana, Trg-
Trg u centru grada
Jelsa
JE-AM-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Jakov Apostol
Boga Janusa ispred crkve
Gornji Pitve
PI-CI-01
Sv. Jakov Apostol
Novo groblje
Gornji Pitve
PI-OG-02
Sv. Jakov Apostol
Oltar u crkvi sv. Jakova
Gornji Pitve
PI-CI-01
Sv. Jakov Apostol
Staro groblje uz crkvu sv. Javova
Gornji Pitve
PI-OG-01
Sv. Jakov Apostol
Župna crkva
Gornji Pitve
PI-PO-01
Sv. Jelena
Reljef u kapelici sv. Jelena
Hvar, Trg sv. Stjepana 33
HV-CS-04
Sv. Jelena (Jelina)
Kapela
Stari Grad
SG-CK-01
Sv. Jelena (Jelina)
Kapela sv. Jelena na inf. ploča »Selinin put«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-03
Sv. Jelena Križarica
Reljef na kapeli sv. Jelena
Stari Grad, Polje, kapela sv. Jeline
SG-IR-03
Sv. Jelena Križarica
Slika (1583) u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Jerolim
Bivši Eremitaž uz nekadašnje crkve sv. Jerolima
Stari Grad, Obala hrvatskih branitelja
SG-TG-07
Sv. Jerolim
Crkva
Stari Grad, Obala hrvatskih branitelja
SG-CI-08
Sv. Jerolim
Galije (1571), pramčana figura u kazalištu
Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44
HV-TG-04
Sv. Jerolim
Reljef na crkvi sv. Jerolim
Stari Grad, Obala hrvatskih branitelja
SG-CI-08
Sv. Jerolim
Slika u crkvici sv. jerolim
Zastražišće
ZA-CK-01
Sv. Jerolim
Spomen ploča galeriji sv. Jerolim
Stari Grad, Duolnja Kola 1
SG-IS-10
Sv. Jerolim u pustinji
Slika u crkvi sv. Špiridijun
Sveta Nedjelja
SN-CI-01
Sv. Jerolim (Sv. Marije, Sv. Ivan Krstitelj)
Triptih u crkvi sv. Stjepan I.
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Sv. Jeronim
Drvena skulptura u franjevačkom samostanu
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Sv. Jeronim
Oltar u crkvi sv. Nikole
Stari Grad, Vukovarska cesta / Torjun
SG-CI-05
Sv. Jeronim
Slika u crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Josipa
Crkvica
Brusje, Uvala Lučišće
BR-CK-02
Sv. Josipa
Crkvica
Vela Prapatna
PR-CK-01
Sv. Josipa
Crkvica
Velo Milna, groblje
MI-CK-02
Sv. Josipa
Crkvica
Svirče
SV-CK-02
Sv. Josipa
Kapela
Dol – sv. Ane
DO-CP-02
Sv. Josipa
Kapela
Vrbanj
VJ-CP-03
Sv. Josipa
Kip u crkvi sv. Tudora
Milna
MI-CI-01
Sv. Josipa
Kip u kapelici sv. Josipa i sv. Marije
Zastražišće, Grudac
ZA-CS-09
Sv. Josipa
Kip u kapelici sv. Josipa
Hvar, Ulica Matija Ivanića, Gornja Vrata
HV-CS-05
Sv. Josipa
Slika u kapelici Djevice Marije s Isusom
Stari Grad, Trg sv. Stjepana, crkva sv. Stjepana
SG-CS-04
Sv. Josipa
Spomenik palim borcima kod kapelice sv. Josipa
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Sv. Josipa i sv. Marije
Kapelica
Zastražišće, Grudac
ZA-CS-09
Sv. Josipa na Fabrici (Zvijezda Mora, Gospa na Fabrici, )
Crkva
Hvar, Obala Fabrika 37
HV-CI-02
Sv. Josipa sa djetetom Isusom
Slika (18. st.) u vili Marchi
Hvar, Ulica Kroz Burak 63
HV-TG-55
Sv. Jurja mučenik
Glavni oltar u crkvi sv. Jurja
Sućuraj, Riva – Ulica sv. Jurja
SU-CI-01
Sv. Jurja mučenik
Župna crkva
Brusje
BR-CI-01
Sv. Jurja mučenik
Župna crkva
Gdinj, Nova Crkva
GJ-CI-01
Sv. Jurja mučenik
Župna crkva
Sućuraj, Riva – Ulica sv. Jurja
SU-CI-01
Sv. Jurja na konju
Sućurajski grb, veliki grafit na pumpureli
Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran
SU-MO-05
Sv. Jurja, dvori-, (sklop Franičevića)
Kapelica sv. Jurja
Vrh, Franičević
VH-CS-03
Sv. Jurja, dvori-, (sklop Franičevića)
Zgrade
Vrh, Franičević
VH-TG-01
Sv. Jurja
Bivša crkva sv. Jurja
Hvar, Ulica Sveti Marak 16
HV-CI-07
Sv. Jurja
Bivša crkva, grob biskupa Fra Bartula
Sućuraj
SU-TG-02
Sv. Jurja
Crkva Brusje na informativnoj ploči
Velo Grablje
GV-IP-04
Sv. Jurja
Informativna ploča/kamen
Vrh
VH-IP-01
Sv. Jurja
Kapela
Vrboska
VA-CP-01
Sv. Jurja
Kapela  pored kući obitelj Duboković Nadali
Zavala
ZV-CP-04
Sv. Jurja
Kapelica
Vrh
VH-AA-01
Sv. Jurja
Kapelica
Vrh, Franičević
VH-CS-03
Sv. Jurja
Kip iznad ulaznim vratima crkvu
Brusje, Trg Bl. Ivana Merza
BR-MO-03
Sv. Jurja
Mletačka tvrđava sv. Jurja
Sućuraj, Ulica Fortica
SU-TD-01
Sv. Jurja
Područje
Vrh
VH-AI-01
Sv. Jurja
Skulpura na crkvi sv. Juraj mučenik
Brusje
BR-CI-01
Sv. Jurja
Spomen ploča iznad vrata kapele sv. Jurje
Vrboska, kapela sv. Juraj
VA-IS-05
Sv. Jurja
Staro groblje kod nekadašnje crkve sv. Jurja
Sućuraj, Put Polja
SU-OG-01
Sv. Jurja
Svjetionik, Rt Sućuraj
Sućuraj
SU-AR-31
Sv. Jurja
Zaseok
Gdinj
GJ-AA-01
Sv. Jurja, Ulica-
Između Rive i Ulica Gornje Bande
Sućuraj
SU-AM-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Karlo
Slika u franjevačkom samostanu
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Sv. Katarine Sienske s likovima sv. Nikole, sv. Tome Akvinskog i sv. Ivana Krstitelja
Slika u crkvi sv. Petra Mučenika
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CI-03
Sv. Katarine
Bivša dvojna crkava, danas crkva sv. Antuna Opata
Vrisnik
VK-CI-01
Sv. Katarine
Kip u crkvici sv. Barbare
Zastražišće
ZA-CK-03
Sv. Katarine
Slika (1583) u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Klara
Slika (1583) u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Klement
Crkva
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-CI-01
Sv. Klement
Otok
Pakleni otoci, Otok sv. Klement
OP-AI-01
Sv. Klement
Otok
Pakleni arhipelag
OP-AO-17
Sv. Klement i sv. Dominik
Slika u crkvi sv. Klementa
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-CI-01
Sv. Klement I.; papa, zaštitnika otoka
Papa, crkva sv. Klementa
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-CI-01
Sv. Kristofor
Kapelica
Malo Milna
MI-CS-01
Sv. Kristofor
Jedrenjak, bivši dominikanski samostan
Otok Ščedro, Uvala Mostir
OS-CA-01
Sv. Križ
Bivša kapela
Sućuraj, Ulica Donja Banda, crkva sv. Ante P.
SU-CI-02
Sv. Križ
Kapela
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Sv. Križ
Kapela
Hvar, crkva sv. Marije
HV-CI-02
Sv. Križ
Kapela
Hvar, katedrala sv. Stjepana
HV-CI-01
Sv. Križ
Kapela
Svirče, Dračev Dolac
SV-CP-04
Sv. Križ
Kapela
Zastražišće, Jerkov Dvor, Mocirje
ZA-CP-01
Sv. Križ
Kapelica
Stari Grad, Ulica Pere Ljubića 5
SG-CS-02
Sv. Križ
Oltar u crkvi sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Sv. Križ
Spomen ploča na kapeli sv. Križ
Svirče, Dračev Dolac
SV-IS-07
Sv. Križ (ili sv. Reparate)
Oltar u crkvi sv. Nikole
Stari Grad, Vukovarska cesta / Torjun
SG-CI-05
Sv. Križica, Ulica-
Ulica Kroz Burak → ulica Vicka Butorovića
Grad Hvar
HV-AM-00
Sv. Kuzma
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Vrbanj
VJ-PO-00
Sv. Kuzme i Damjana
Crkva
Hvar, Ulica Marije Maričić 2
HV-CI-05
Sv. Kuzme i Damjana
Crkva
Vrbanj
VJ-CI-02
Sv. Kuzme i Damjana
Crkva na informativnoj ploči – Lucijev put
Vrbanj, Polje, na južnom rubu
VJ-IP-02
Sv. Kuzme i Damjana
Crkva na informativnoj ploči – Lucijev put (zapadno dio)
Vrbanj, Polje
VJ-PU-02
Sv. Kuzme i Damjana
Crkva na informativnoj ploči – Lucijev put (istočno dio)
Vrbanj, Polje
VJ-PU-03
Sv. Kuzme i Damjana
Crkva, selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01
Sv. Kuzme i Damjana
Kapela sa zvonikom
Poljica
PO-CP-03
Sv. Kuzme i Damjana
Novo groblje uz crkvu sv. Kuzme i Damjana
Vrbanj
VJ-OG-02
Sv. Kuzme i Damjana
Okrugla ploča na crkvi
Velo Grablje 12, crkva
GV-IS-09
Sv. Kuzme i Damjana
Reljef, bivša crkvica sv. Roka (i Sebastijana)
Hvar, Ulica Sveti Marak 14
HV-CK-01
Sv. Kuzme i Damjana
Zaštitnici mjesta , informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-01
Sv. Kuzme i Damjana
Župna crkva
Velo Grablje
GV-CI-01
Sv. Kuzme i Damjana
Župna crkva, informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-01
Sv. Kuzme i Damjana
Župna crkva, informativna ploča »Cikloturistička ruta«
Velo Grablje
GV-IP-04
Sv. Kuzme
Kip u crkvi sv. Stjepan I.
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Liberata
Bivša kapela
Jelsa, Šetalište sv. Liberata
JE-CP-04
Sv. Liberata
Kapela
Vrbanj
VJ-CP-01
Sv. Liberata
Kapela (nova)
Jelsa, Put Gradine
JE-CP-03
Sv. Liberata
Kapelica
Jelsa, Šetalište sv. Liberata
JE-CS-11
Sv. Liberata
Kip u kapeli sv. Liberata (nova)
Jelsa, Put Gradine
JE-CP-03
Sv. Liberata
Kip u kapelici sv. Liberata
Jelsa, Šetalište sv. Liberata
JE-CS-11
Sv. Liberata
Ploča u spomen na nekadašnju kapelu sv. Liberata
Jelsa, Šetalište sv. Liberata
JE-IS-10
Sv. Liberata
Spomen ploča na novoj kapeli
Jelsa, Put Gradine
JE-IS-19
Sv. Liberata, Šetalište-
Od obale Čiro Gamulina od put Mine
Jelsa
JE-AM-01
Sv. Liberat/Liberan, biskup i mučenik; +483
Kapelica sv. Liberata
Jelsa, Šetalište sv. Liberata
JE-CS-11
Sv. Lovrinac (Lovre)
Crkva
Vrboska
VA-AA-00
Sv. Lovrinac (Lovre)
Oltar u crkvi sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Sv. Lovrinac (Lovre)
Selo Vrboska, crkva
Vrboska
VA-AA-00
Sv. Lovrinac (Lovre)
Triptih u crkvi sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Sv. Lovrinac (Lovre)
Župna crkva
Vrboska
VA-CI-01
Sv. Lovrinac (Lovre); đakona, mučenika i zaštitnika mjesta
Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Sv. Lucija
Crkva
Stari Grad, Vukovarska cesta
SG-CI-04
Sv. Lucija
Crkva nekadašnjeg dominikanskog samostana
Stari Grad, Vukovarska cesta
SG-CA-02
Sv. Lucije
Crkvica
Gdinj, Vrvolići
GJ-CK-02
Sv. Lucija
Crkvica
Vrbanj
VJ-CK-03
Sv. Lucija
Kip u crkvi sv. Lucije
Stari Grad, Vukovarska cesta
SG-CI-04
Sv. Lucija
Kip u crkvi sv. Mihovila
Dol, Župna crkva sv. Mihovil Arkanđelo
DO-CI-01
Sv. Lucija
Kip u crkvi sv. Stjepan I.
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Sv. Lucija
Slika u Katedrali sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Sv. Lucija
Slika (1583) u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Luka
Kapela (crkvica)
Jelsa, Uvala Crkvica
JE-CP-05
Sv. Luka
Nekadašnja crkvica
Sućuraj,  Uvala Dupca
SU-CK-04
Sv. Luka
Slika (1627) u crkvici sv. Barbare
Zastražišće
ZA-CK-03

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Magdalena (Sv. Marija Magdalena)
Spomen ploča na crkvi
Svirče, Župna crkva sv. Magdalene
SV-IS-05
Sv. Magdalena (Sv. Marija Magdalena)
Župna crkva
Svirče
SV-CI-01
Sv. Mandalina (Sv. Marija Magdalena)
Kapelica
Stari Grad, sv. Mandaline / Braće Biankini
SG-CS-01
Sv. Mandaline, Kod-
Put od / Weg von Kod sv. Petra → Vukovarska cesta
Stari Grad
SG-AM-01
Sv. Marak
Bivša crkva
Hvar, Ulica Sveti Marak 16
HV-CI-07
Sv. Marak
Bivši Dominikanski samostan
Hvar, Ulica sv. Marak 16
HV-CA-02
Sv. Marak
Crkva sv. Duha (slika iz bivšeg dominikanskog samostana, Hvar)
Vrbanj
VJ-CI-01
Sv. Marak, Ulica-
Trg sv. Stjepana → ulica Vinka Pribojevića
Grad Hvar
HV-AM-00
Sv. Marija Magdalena
Crkvica
Hvar, Njive
HV-CK-02
Sv. Marija Magdalena
Kapelica
Vrboska
VA-CS-03
Sv. Marija Magdalena
Područje
Hvar
HV-AI-01
Sv. Marija Magdalena (Mandalina)
Župa Svirče
Selo Svirče
SV-AA-00
Sv. Marija Magdalena; slika
Slika u crkvi sv. Marije Uznesenja
Jelsa, Trg križonoše
JE-CI-01
Sv. Marije
Crkva
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Marije
Crkva
Zaraće
ZR-AA-01
Sv. Marije
Crkva-tvrđava
Vrboska
VA-AA-00
Sv. Marije
Crkva-tvrđava, Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Sv. Marije
Crkvica
Stari Grad, Vukovarska cesta, gradsko groblje
SG-CK-04
Sv. Marije
Crkvica
Stari Grad, Vukovarska cesta, gradsko groblje
SG-OG-01
Sv. Marije
Kapela
Stari Grad
SG-CP-05
Sv. Marije
Kapelica
Dol – sv. Marije, Starčića Dvor 13
DO-CS-11
Sv. Marije
Kapelica
Dol – sv. Marije, Sansovića Dvor 11
DO-CS-06
Sv. Marije
Kapelica
Jelsa, Braće Batoš
JE-CS-04
Sv. Marije
Kapelica
Jelsa, Kola Tominih / Put Špirotovih
JE-CS-17
Sv. Marije
Kapelica
Jelsa, Put Mine
JE-CS-10
Sv. Marije
Kapelica
Donja Pitve
PI-CS-05
Sv. Marije
Kapelica
Mala Prapatna
PR-CS-01
Sv. Marije
Kapelica
Stari Grad, Ulica Kod sv. Stjepana 1
SG-CS-11
Sv. Marije
Kapelica
Vrbanj
VJ-CS-07
Sv. Marije
Kapelica
Zastražišće, Kuzmičićev Dvor
ZA-CS-06
Sv. Marije
Kapelica
Zastražišće, Mala Banda
ZA-CS-02
Sv. Marije
Kapelica
Zastražišće, Glavica
ZA-CS-07
Sv. Marije
Kip u Kapelica sv. Marije
Dol, Kapelica
DO-CS-09
Sv. Marije
Kip na parochiji
Dol, Glavica, Parohija
DO-CS-07
Sv. Marije
Kip u kapelici sv. Marije
Jelsa, Braće Batoš / Put Gospojice
JE-CS-05
Sv. Marije
Kip u kapelici sv. Marije
Jelsa, DC-116
JE-CS-01
Sv. Marije
Kip u kapelici sv. Marije
Jelsa, Kola Tominih / Put Špirotovih
JE-CS-17
Sv. Marije
Kip u kapelici sv. Marije
Jelsa, Put Mine
JE-CS-10
Sv. Marije
Kip u kapelici sv. Ante / Marije
Donja Pitve
PI-CS-01
Sv. Marije
Kip u kapelici sv. Marije
Donja Pitve
PI-CS-05
Sv. Marije
Kip u kapeli sv. Križa
Zastražišće, Jerkov Dvor, Mocirje
ZA-CP-01
Sv. Marije
Kip u kapelici Gospe od Zdravlja
Zastražišće, Postranje
ZA-CS-04
Sv. Marije
Kip u kapelici sv. Josipa i sv. Marije
Zastražišće, Grudac
ZA-CS-09
Sv. Marije
Lik u Kapelici sv. Marije
Hvar, Ulica Dr. Mate Miličića 19
HV-CS-01
Sv. Marije
Lik u Kapelici sv. Marije
Hvar, Ljubića brig
HV-CS-07
Sv. Marije
Oltar u crkvi sv. Roka
Stari Grad, Kod sv. Roka
SG-CI-02
Sv. Marije
Slika u kapelici sv. Marije
Hvar, Ulica Matija Ivanića, Porta Badoer
HV-CS-02
Sv. Marije
Trvđana crkva
Vrboska
VA-CI-02
Sv. Marije (danas Sv. Ivan)
Crkva sv. Ivan (ex Sv.Marije), sjeverna crkva
Stari Grad, P. Ivana Pavla II. 5
SG-CI-06
Sv. Marije (Dol – Sv. Marije)
Selo
Dol – sv. Marije
DO-AI-01
Sv. Marija (Gospa Pompejanska, Gospa od Ružaria)
Crkva
Ivan Dolac
ID-CK-01
Sv. Marije (Gospa od …, Navještenja…)
Župna crkva
Bogomolje, Jerkov Dvor
BO-CI-01
Sv. Marije (Gospa od dvo luja, G. od sela)
Crkva
Dol – sv. Marije
DO-CI-02
Sv. Marije (Gospa od Kormena/Karmela)
Crkvica
Rudina
RU-CK-01
Sv. Marije (Gospa od Milosta)
Crkva trvđana
Vrboska, Pjaca
VA-TD-01
Sv. Marije (Gospa od Milosta)
Kula Kaštilac
Vrboska
VA-TD-02
Sv. Marije (Gospa od Snjega, Gospe od Milosti, …)
Crkvica
Zastražišće
ZA-CK-01
Sv. Marije (Gospa od Zdravlja)
Crkva
Jelsa, Brežuljk Račić
JE-CI-02
Sv. Marije (Gospe od Šiberije)
Kapelica
Stari Grad, Šiberija 20
SG-CS-03
Sv. Marije (Gospojica)
Kapela
Stari Grad, Knežine, put Gospojica
SG-CK-03
Sv. Marije (Gospojica)
Kapelica
Jelsa, Braće Batoš
JE-CS-05
Sv. Marije (srce Marije)
Kip u kapelici sv. Marije
Mala Prapatna
PR-CS-01
Sv. Marije (Sv. Ivan Krstitelj, Sv. Jerolim)
Triptih u crkvi sv. Stjepan I.; papostola i mučenik
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Sv. Marije (Zdravo Marijo)
Kapelica
Vrboska, Rukov Dolaz
VA-CS-01
Sv. Marije (Zdravo Mario)
Kapelica
Jelsa, Braće Batoš
JE-CS-02
Sv. Marije i Gabrijela
Reljef na crkvi Anuncijata
Hvar, Ulica Kroz Burak
HV-CI-03
Sv. Marije i sv. Ursule
Oltar
Dol, Župna crkva sv. Mihovil
DO-CI-01
Sv. Marije Međugorje
Kapelica
Sveta Nedjelja
SN-CS-05
Sv. Marije na Pjaci (Blažene Djevice Marije, Bezgriješnog začeća)
Crkva
Svirče, Pjaca
SV-CI-02
Sv. Marije od Lesnje (Santa Maria di Lesna)
Biskopija
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-TG-75
Sv. Marije od Lesnje (Santa Maria di Lesna)
Bivši benediktinski samostan
Hvar, gradsko groblje
HV-CA-06
Sv. Marije od Milosrđa
Crkva
Otok Ščedro, dominikanski samostan
OS-CI-01
Sv. Marije od Zdravlja
Spomen ploča
Jelsa, crkva Gospa od Zdravlja
JE-IS-17
Sv. Marije s Djetetom Isusom
Slika (1583) u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Marije Uznesenja (ranije Sv. Fabijana i Sebastijana)
Župna crkva
Jelsa, Trg križonoše
JE-CI-01
Sv. Marije Uznesenja (ranije Sv. Fabijana i Sebastijana)
Crkva trvđana, kula Kaštilac
Vrboska
VA-TD-02
Sv. Marije Uznesenja (ranije Sv. Fabijana i Sebastijana)
Crkva trvđana
Jelsa, Trg križonoše
JE-TD-01
Sv. Marka
Dominikanske crkve, Hvar, Župna crkva sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Sv. Method i Cyrill
Crkvica
Sveta Nedjelja, Jagodna
SN-CK-03
Sv. Miho/Mihovil
Kapelica
Zastražišće, Postranje
ZA-CS-08
Sv. Mihovil
Crkvica
Jelsa, Put Mihovila
JE-CK-02
Sv. Mihovil
Kapela
Vrbanj
VJ-CP-02
Sv. Mihovil
Kapela, informativna ploča Lucijev put
Vrbanj, Polje, na južnom rubu
VJ-IP-02
Sv. Mihovil
Kapela, informativna ploča Lucijev put (zapadno dio)
Vrbanj, Polje
VJ-PU-02
Sv. Mihovil
Kapela, informativna ploča Lucijev put (istočno dio)
Vrbanj, Polje
VJ-PU-03
Sv. Mihovil
Kapelica
Sućuraj, Lečevišta
SU-CS-03
Sv. Mihovil
Spomen ploča u kapeli sv. Mihovila
Vrbanj, Pod Hum, kapela sv. Mihovila
VJ-IS-09
Sv. Mihovil Arkanđelo
Kapelica
Stari Grad, Ulica Papa Ivana Pavla II, parohija
SG-CS-10
Sv. Mihovil Arkanđelo
Kip
Dol, Župna crkva sv. Mihovil Arkanđelo
DO-CI-01
Sv. Mihovil Arkanđelo
Župna crkva
Dol, Župna crkva sv. Mihovil Arkanđelo
DO-CI-01
Sv. Mihovil (Dol – Sv. Mihovil, Glavica)
Zaseok
Dol, Glavica
DO-AA-02
Sv. Mihovil (Dol – Sv. Mihovil, Glavica)
Zaseok
Dol
DO-AI-01
Sv. Mikole
Kip u kapelici sv. Mikole
Jelsa, Obala Ćiro Gamulin
JE-CS-16
Sv. Mikole
Kapelica
Jelsa, Obala Ćiro Gamulin
JE-CS-16
Sv. Mikul
Kapelica
Bogomolje, Glava
BO-CS-01
Sv. Mikule
Put od ulica Grge Novaka → ulica  Šime Buzolić Tome
Grad Hvar
HV-AM-00
Sv. Muke Sv. Kuke
Pretpovijesna gomila
Jelsa
JE-PO-00

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Nedjelja (Nedilja)
Selo
Sv. Nedjelja
SN-AI-01
Sv. Nikola, 628 m
Brdo
Sv. Nedjelja
SN-AI-01
Sv. Nikola, 628 m
Brdo
Svirče
SV-AI-01
Sv. Nikola, Pod-
Područe
Sv. Nedjelja
SN-AI-01
Sv. Nikole
Brdo
Sućuraj
SU-PG-14
Sv. Nikole
Kapela, selo Zaraće
Zaraće
ZR-AA-01
Sv. Nikole
Kapela
Zarače, u blizini glavne ceste DC-116
ZR-CP-01
Sv. Nikole
Župna crkva, Selo Zastražišće
Zastražišće
ZA-AA-00
Sv. Nikole
Župna crkva
Zastražišće
ZA-CI-01
Sv. Nikole
Crkva
Stari Grad, Vukovarska cesta / Torjun
SG-CI-05
Sv. Nikole
Kameni kip u kapeli sv. Nikole
Svirče, sv. Nikole od Planine
SV-CP-07
Sv. Nikole
Kapela
Bogomolje, U. Bristova
BO-CP-01
Sv. Nikole
Kapela
Zastražišće, Postranje
ZA-CP-03
Sv. Nikole
Kapelica
Jelsa, Put Mihovila
JE-CS-13
Sv. Nikole
Kapelica
Selca kod Bogomolja, uvala Kozja
SB-CS-01
Sv. Nikole
Kapelica
Sućuraj, Put Lučice
SU-CS-04
Sv. Nikole
Kapelica
Kabal, Mlaki rat (Mlaki rot)
RU-CS-02
Sv. Nikole
Kapelica
Vrbanj, Basina
VJ-CS-06
Sv. Nikole
Kapelica
Vrbanj, Pod Dolac
VJ-CS-03
Sv. Nikole
Kapelica
Vrbanj, Vir
VJ-CS-04
Sv. Nikole
Kip u kapelici sv. Nikole
Jelsa, Put Mihovila
JE-CS-13
Sv. Nikole
Kip u crkvi sv. Nikole
Zastražišće, Mala Banda, crkva sv. Nikola
ZA-CI-01
Sv. Nikole
Kip u crkvi sv. Nikole
Zastražišće, Mala Banda, crkva sv. Nikola
ZA-MO-03
Sv. Nikole
Kip u kapeli sv. Nikole
Zastražišće, Postranje
ZA-CP-03
Sv. Nikole
Kip u crkvi sv. Ante Padovanskog
Sućuraj, Ulica Donja Banda
SU-CI-02
Sv. Nikole
Brončani kip
Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran
SU-MO-04
Sv. Nikole
Kip sv. Nikole, objekt Luka Sućuraj
Sućuraj, Luka Sućuraj
SU-PU-02
Sv. Nikole
Križ
Svirče, vrh sv. Nikole
SV-CZ-03
Sv. Nikole
Oltar u crkvi sv. Duha
Vrbanj
VJ-CI-01
Sv. Nikole
Slika u crkvi sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CI-01
Sv. Nikole
Slika u crkvici sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CK-01
Sv. Nikole
Spomen ploča ispod kipa sv. Nikole
Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran
SU-IS-08
Sv. Nikole (danas Gospe Žalosne)
Crkvica, bivši Augustinaca samostan
Hvar, gradsko groblje
HV-CK-03
Sv. Nikole (Glavica)
Naziv mjesta
Hvar, Burak
HV-TG-55
Sv. Nikole (Sv. Andrija, Sv. Antun)
Triptih u crkvi sv. Nikole
Stari Grad, Vukovarska cesta / Torjun
SG-CI-05
Sv. Nikole donji
Kapela
Sućuraj, Polje, kod nogometnog igrališta
SU-CP-02
Sv. Nikole gornji
Kapelica
Sućuraj, Brdo
SU-CS-02
Sv. Nikole od Planine
Kapela na vrhu otoka
Svirče, sv. Nikole od Planine
SV-CP-07
Sv. Nikole od Planine
Kapela na vrhu otoka, kuća Matij Ivanića
Vrbanj, kuća Tresić Pavičića
VJ-TG-08
Sv. Nikole od Planine
Kapela, informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-02
Sv. Nikole Višeg
Bivša crkva
Hvar, Napoljun
HV-CI-12
Sv. Nikole Visoko
Utvrda
Hvar, Napoljun
HV-TD-11

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Paškal, Gospa Karmelska  i Sv. Roko
Slika u crkvi sv. Ante Padovanskog
Sućuraj, Ulica Donja Banda
SU-CI-02
Sv. Pelegrin
Bivša crkvica
Hvar, Rt Pelegrin
HV-CK-05
Sv. Petar
Crkvica, selo Vrboska
Vrboska
VA-AA-00
Sv. Petar
Crkvica
Vrboska
VA-CK-01
Sv. Petar
Crkvica
Gdinj, Visoka
GJ-CK-01
Sv. Petar
Kapela
Zavala, Ulica Veli Dvor
ZV-CP-02
Sv. Petar
Kapelica
Sveta Nedjelja, put na sv. Nikole
SN-CS-07
Sv. Petar
Kip u crkvi sv. Lovrinca
Vrboska
VA-CI-01
Sv. Petar
Kip na crkvici sv. Petra
Vrboska
VA-CK-01
Sv. Petar
Kip u crkvici sv. Petra
Vrboska, crkvica sv. Petra
VA-MO-04
Sv. Petar
Slika (1583) u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Petar (današnja crkva sv. Marije)
Crkva
Dol – sv. Marije
DO-CI-02
Sv. Petar Alkantarski
Slika u franjevačkom samostanu
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Sv. Petar Apostola
Kapela
Svirče, Dračev Dolaz
SV-CP-05
Sv. Petar Apostola
Spomen ploča na kapeli sv. Petra
Svirče, Dračev Dolaz
SV-IS-08
Sv. Petar i Sv. Ante Padovanski
Kapelica
Bogomolje, Jerkov Dvor
BO-CS-10
Sv. Petar Mučenik
Crkva dominikanskog samostana
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CI-03
Sv. Petar Mučenik
Crkva, dominikanski samostan
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01
Sv. Petar Mučenik
Spomen ploča na crkvi sv. Petar
Stari Grad, Kod sv. Petra 1,
SG-IS-24
Sv. Petar Veronski
Crkva, selo Zavala
Zavala
ZV-AA-01
Sv. Petar Veronski
Crkvica
Zavala
ZV-CK-01
Sv. Petar Veronski
Zaštitnik dominikanskog samostana
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01
Sv. Petra, Kod-
Put od / Weg von Vukovarska cesta → Kod sv. Mandaline
Stari Grad
SG-AM-01
Sv. Petrij
Spomen ploča u crkvici sv. Petra
Gdinj, Visoka
GJ-IS-08
Sv. Petronilla, Aurelia; mučenica; (1. st.)
Kapela sv. Dominik i Petronila
Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok
GV-CP-01
Sv. Pio V; papa; (1569)
Crkva sv. Marije
Ivan Dolac
ID-CK-01
Sv. Prošper
Kapela
Hvar, katedrala sv. Stjepana
HV-CI-01
Sv. Prosper; klasicističko srebrno poprsje; (18. st.)
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Sv. Providnost Božja
Kapelica
Zastražišće, Postranje
ZA-CS-03

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Reparate (ili sv. Križ)
Oltar u crkvi sv. Nikole
Stari Grad, Vukovarska cesta / Torjun
SG-CI-05
Sv. Roka, Kod-
Put od  trga Tvrdalj Petra Hektorovića → Kod sv. Petra
Stari Grad
SG-AM-01
Sv. Roka, Put-
Od trga Križnoše prema zapadu
Jelsa
JE-AM-01
Sv. Roko
Crkva
Gdinj, Dugi Dolac
GJ-CI-03
Sv. Roko
Crkva
Stari Grad, Kod sv. Roka
SG-CI-02
Sv. Roko
Crkva
Vrboska
VA-CI-03
Sv. Roko
Crkvica
Dol – sv. Marije
DO-CK-01
Sv. Roko
Crkvica
Dol – sv. Ane
DO-CK-02
Sv. Roko
Crkvica
Jelsa, Put sv. Roka
JE-CK-01
Sv. Roko
Crkvica
Pitve
PI-CK-02
Sv. Roko
Pretpovijesna gomila
Gdinj
GJ-PO-01
Sv. Roko
Kapela
Gdinj, Bonkovići
GJ-CP-02
Sv. Roko
Kapela
Selca (kod Starog Grada)
SA-CP-02
Sv. Roko
Kapela
Zastražišće, Jerkov Dvor
ZA-CP-04
Sv. Roko
Kapela
Vrbanj
VJ-CP-04
Sv. Roko
Kapela u crkvi sv. Antuna Opata
Vrisnik
VK-CI-01
Sv. Roko
Kapela
Vrisnik
VK-CP-01
Sv. Roko
Kapelica s križom
Dol
DO-CS-04
Sv. Roko
Kapelica
Gdinj, Dugi Dolac
GJ-CS-01
Sv. Roko
Kapelica
Rudina
RU-CS-01
Sv. Roko
Kip u crkvi sv. Roka
Stari Grad, Kod sv. Roka
SG-CI-02
Sv. Roko
Kip u crkvi sv. Roka
Vrboska
VA-CI-03
Sv. Roko
Kip u crkvici sv. Roka
Dol – sv. Marije
DO-CK-01
Sv. Roko
Kip u crkvici sv. Roka
Dol – sv. Ane
DO-CK-02
Sv. Roko
Kip u kapeli sv. Roka
Vrisnik
VK-CP-01
Sv. Roko
Natpis na crkvica sv. Roka
Dol – Sv- Ana
DO-IN-02
Sv. Roko
Reljef na crkvici sv. Roka
Jelsa, Put sv. Roka
JE-CK-01
Sv. Roko
Reljef na crkvici sv. Roka
Jelsa, Put sv. Roka, crkva sv. Roka
JE-IR-03
Sv. Roko
Spomen ploča na crkvi sv. Roka
Gdinj, Dugi Dolac, crkva sv. Roka
GJ-IS-07
Sv. Roko
Vitraži u crkvi sv. Roka
Stari Grad, Kod sv. Roka
SG-CI-02
Sv. Roko (Beate Roche)
Spomen ploča u crkvici sv. Roka
Stari Grad, Kod sv. Roka, crkva sv. Roka
SG-IS-27
Sv. Roko (i Sebastijana)
Bivša crkvica
Hvar, Ulica Sveti Marak 14
HV-CK-01
Sv. Roza i Sv. Petar
Slika u bivši crkvi sv. Marak
Hvar, Ulica Sveti Marak 16
HV-CI-07

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Sebastijan
Kip u crkvi sv. Roka
Vrboska
VA-CI-03
Sv. Sebastijan i Roko
Reljef u bivši crkvici sv. Roka (i Sebastijana)
Hvar, Ulica Sveti Marak 14
HV-IR-04
Sv. Špiridijun
Župna crkva
Sveta Nedjelja
SN-CI-01
Sv. Špiridijun
Kapelica
Sućuraj, Punta Mačak
SU-CS-01
Sv. Spiridion
Slika (18. st) u franjevačkom samostanu
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Sv. Spiridon
Kapelica
Bogomolje
BO-CS-03
Sv. Spiridon
Kip u crkvi sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CI-01
Sv. Spiridon (Špiro); biskup; 270-348
Župna crkva sv. Špiridijun
Sveta Nedjelja
SN-CI-01
Sv. Spiridon (Špiro); biskup; 270-348
Zaštitnik Svete Nedjelje
Sveta Nedjelja
SN-AA-00
Sv. Srca Isusova
Crkvica
Vrbanj
VJ-CK-02
Sv. Srca Isusova
Kapela
Dol – sv. Marije
DO-CP-01
Sv. Srca Isusova
Kapelica
Stari Grad, Duolnja Kola 21
SG-CS-05
Sv. Srca Isusova
Kapelica
Sveta Nedjelja, na putu za Hvar
SN-CS-08
Sv. Srca Isusova
Kapelica
Jelsa, Put Mihovila
JE-CS-14
Sv. Srca Isusova
Kapelica
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-CS-09
Sv. Srca Isusova
Oltar u crkvi sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CI-01
Sv. Srce Isusa
Kip u kapeli sv. Trojstva
Zastražišće, Pokrivenik
ZA-CP-05
Sv. Srce Isusa
Kip u kapelici sv. Srce Isusa
Zastražišće, Vela Stiniva
ZA-CS-09
Sv. Srce Isusa
Kip u kapelici sv. Srce Isusa
Jelsa, Put Mihovila
JE-CS-14
Sv. Srce Marije
Kip u kapeli sv. Trojstva
Zastražišće, Pokrivenik
ZA-CP-05
Sv. Stjepan
Crkvica
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)Vrisnik
ZR-CK-02
Sv. Stjepan
Poprsja (17. st.) na pročelju katedrale sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Sv. Stjepan
Reljef ploča
Hvar, Fortica, Spanjola
HV-IR-30
Sv. Stjepan
Slika (1583) u crkvi sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Sv. Stjepan
Slika; (1627) u crkvici sv. Barbare
Zastražišće
ZA-CK-03
Sv. Stjepan I. papostola i mučenik
Katedrala
Hvar, bivši benediktinski samostan
HV-CA-06
Sv. Stjepan I. papostola i mučenik
Katedrala
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Sv. Stjepan I. papostola i mučenik
Reljef na pročelju crkve
Stari Grad, Trg sv. Stjepana, crkva sv. Stjepana
SG-IR-04
Sv. Stjepan I. papostola i mučenik
Skulptura na pročelju katedrale
Hvar, Trg sv. Stjepana 26, katedrala sv. Stjepan I.
HV-MO-17
Sv. Stjepan I. papostola i mučenik
Župna crkva
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Sv. Stjepan, zvonik (kampaniel) crkve
Spomen ploča
Stari Grad, Trg sv. Stjepana, zvonik
SG-IS-25
Sv. Stjepan, zvonik (kampaniel) crkve
Spomen ploča
Stari Grad, Trg sv. Stjepana, zvonik
SG-IS-26
Sv. Stjepana Prvomučenika
Kapelica
Gdinj, Banov Dvor
GJ-CS-03
Sv. Stjepana, Kod-
Put od / Weg von trga sv. Stjepana → Ulica Pere Ljubića
Stari Grad
SG-AM-01
Sv. Stjepana, Trg-
Trg kod župne crkve sv. Stjepana
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-PU-04
Sv. Stjepana, Trg-
Trg kod župne crkve sv. Stjepana
Stari Grad
SG-AM-01
Sv. Stjepana, Trg-
Trg u centru grada / im Zentrum der Stadt
Grad Hvar
HV-AM-00
Sv. Stjepana, Ulica Iza –
Od / von trga Škor → trga sv. Stjepana
Stari Grad
SG-AM-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T.. ǀ Sv.U../V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Teodor
Kapela
Zastražišće, Pokrivenik
ZA-CP-05
Sv. Teodor (Tudor) mučenika
Brončani kip (2010) kod crkve sv. Tudora
Milna
MI-MO-01
Sv. Teodor (Tudor) mučenika
Crkva
Malo Grablje
GM-CI-01
Sv. Teodor (Tudor) mučenika
Kip u crkvi sv. Tudora
Milna
MI-CI-01
Sv. Teodor (Tudor) mučenika
Selo Milna
Milna
MI-AA-01
Sv. Teodor; zaštitnik Milne
Crkva
Milna
MI-CI-01
Sv. Trojstva
Crkva Malo Grablje, informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-03

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.U/V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sv. Ursula
Dolska suzaštitnica
Dol, Župna crkva sv. Mihovil Arkanđelo
DO-CI-01
Sv. Venerande
Bivša crkva
Hvar, Ulica Dinka Kovačevića 3
HV-CI-08
Sv. Venerande
Bivša tvrđava
Hvar, Ulica Dinka Kovačevića 3
HV-TD-14
Sv. Venerande
Bivši grčko-pravoslavni samostan i hospic
Hvar, Ulica Dinka Kovačevića 3
HV-CA-03
Sv. Vicko (Vicenco)
Kapela
Bogomolje, Račevinja
BO-CP-05
Sv. Vid
Bivša crkvica
Vrbanj
VJ-CK-04
Sv. Vid
Bivša crkvica
Vrbanj
VJ-AA-01
Sv. Vid (na Humu)
Crkvica, selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01
Sv. Vid (na Humu)
Crkvica
Velo Grablje, južno od odišiljću
GV-CK-01
Sv. Vinka Paulskog (Družba sestre milosrdnice)
Spomen ploča
Jelsa, Put Gospe
JE-IS-08
Sv. Vinko Fererski
Bivši patron crkve sv. Lucije
Stari Grad, Vukovarska cesta
SG-CI-04
Sv. Vinko Fererski
Kapelica
Stari Grad, Ulica Ruđera Boškovića
SG-CS-07
Sv. Vinko Fererski
Kip (1791) u ljetnikovci Božić-Ivanić
Malo Milna
MI-TG-02
Sv. Vinko Fererski
Slika (18. st.) u franjevačkom samostanu
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01

ǀ Sa.. ǀ Sc.. ǀ Se.. ǀ Sh.. ǀ Si.. ǀ Sk.. ǀ Sl.. ǀ Sm.. ǀ So.. ǀ Sp.. ǀ Sr.. ǀ SS.. ǀ St.. ǀ Su.. ǀ Sv.A.. ǀ Sv.B.. ǀ Sv.C.. ǀ Sv.D.. ǀ Sv.F.. ǀ Sv.G.. ǀ Sv.H.. ǀ Sv.I.. ǀ Sv.J.. ǀ Sv.K.. ǀ Sv.L.. ǀ Sv.M.. ǀ Sv.N.. ǀ Sv.P.. ǀ Sv.R.. ǀ Sv.S.. ǀ Sv.T..ǀ Sv.V.. ǀ Sv..ǀ  —  gore / Seitenanfang

Sveta Nedjelja (Nedilja)
Selo
Sveta Nedjelja
SN-AA-00
Sveta Nedjelja (Nedilja)
Selo, informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-02
Sveti Rok (vidikovac)
Naziv mjesta
Velo Grablje, Vidikovac Sveti Rok
GV-CP-01
Sveti Rok (vidikovac)
Informativna ploča
Velo Grablje
GV-IP-04
Sveto Gora
Rt
Brusje
BR-AR-19
Svih Svetih
Oltar u crkvi sv. Jakova
Gornji Pitve
PI-CI-01
Sviračina
Uvala
Brusje
BR-AU-12
Sviračina, 143 m
Područje
Hvar / Brusje
HV-AI-01
Sviračina, 143 m
Područje
Brusje / Hvar
BR-AI-01
Sviračjna
Područje
Brusje
BR-AI-01
Svirče
Selo
Svirče
SV-AI-01
Svirče
Selo
Svirče
SV-AA-00
Svirče
Selo Ivan Dolac
Ivan Dolac
ID-AA-01
Svjetionik Sućuraj
Objekt svjetionik
Sućuraj, Put Lučice
SU-OS-01