Index-Š

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– Š –


 A  ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Ša.. ǀ Šc.. ǀ Še.. ǀ Ši.. ǀ Šk.. ǀ Šo.. ǀ Šp.. ǀ Št.. ǀ Šu.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Šantić,  msgr. Josip; generalni vikar; (1997)
Crkvica sv. Josipa
Velo Milna, groblje
MI-CK-02
Šarić, J. Mihovil; stanovnik; +1941/45
Spomenik Palim borcima
Poljica
PO-MO-01
Šatare, arh.; arhitekt; (1927)
Bivši Hotel Slavija
Hvar, Obala Riva 25
HV-TG-65

ǀ Ša.. ǀ Šc.. ǀ Še.. ǀ Ši.. ǀ Šk.. ǀ Šo.. ǀ Šp.. ǀ Št.. ǀ Šu.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Šcapular
Crkvica Gospa od Karmela
Rudina
RU-CK-01
Šćarbin, Za-
Područje
Svirče
SV-AI-01
Ščedro
Otok
Otok Ščedro
OS-AA-01
Šćedro, Rt vrh-
Rt
Otok Ščedro
OS-AR-14
Ščepanović, A. Franje; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Sveta Nedjelja
SN-MO-01
Šćerbina
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Šćigavi Bok
Naziv mjesta
Hvar, Obala Fabrika
HV-OB-04
Šćigov Požar
Područje
Brusje
BR-AI-01

ǀ Ša.. ǀ Šc.. ǀ Še.. ǀ Ši.. ǀ Šk.. ǀ Šo.. ǀ Šp.. ǀ Št.. ǀ Šu.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Šenone, Ulica Augusta-
Od ulice Matije Ivaniča → istok / Osten
Jelsa, Malo Selo
SG-AM-01
Šeparović, Vladimir; ljevaonica
Brončani kip sv. Nikole
Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran
SU-MO-04
Šeperica, Don Ivo; Župnik; 1879-1962
Spomen ploča na crkvici na starom groblju
Vrbanj
VJ-CK-01
Šeperica, Don Ivo; Župnik; 1879-1962
Spomen ploča na crkvici na starom groblju
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-08
Šeperica, Marija; stanovnica iz Velog Grablja; +1880
Župna crkva
Selca (kod Starog Grada)
SA-CI-01
Šeperica, obitelj
Selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01
Šeputić, Benjamin Duje; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Gdinj, Nova Crkva
GJ-MO-01
Šeputić, Vicko Silvestra; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Gdinj, Nova Crkva
GJ-MO-01
Šešnjak
Rt
Rudina
RU-AR-10
Šetalište put Križa
Obala Riva  → jugoistok / Südosten
Grad Hvar
HV-AM-00
Ševelj, Tadija Antuna; stanovnik; (*1924-1941/45)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-01

ǀ Ša.. ǀ Šc.. ǀ Še.. ǀ Ši.. ǀ Šk.. ǀ Šo.. ǀ Šp.. ǀ Št.. ǀ Šu.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Šiberija
Put / Weg na jugoistočnom rubu grada / am s.ö. Ortsrand
Stari Grad
SG-AM-01
Šimića , Ulica Antuna Branka-
Od / von ulice Predraga Bogdanića → zapad / Westen
Stari Grad
SG-AM-01
Šimun, Pavlo
Križ
Stari Grad, Polje
SG-CZ-05
Šimun; zidar; (1884)
Crkvica Pomoćnice Kršćana
Malo Milna
MI-CK-04
Šimunić
Utvrñen kompleks
Selo Svirče
SV-AA-00
Šimunić, braća; (1671)
Natpis na nadvratniku
Svirče, crkvica sv. Josipa
SV-IN-01
Šimunić, Nikola; kanonik; (1671)
Crkvica sv. Josipa
Svirče
SV-CK-02
Šimunić, Nikola; kanonik; (1671)
Sklop kuća
Svirče
SV-TG-04
Šimunić, Petar; (1671)
Crkvica sv. Josipa
Svirče
SV-CK-02
Šimunić, sklop kuća (Šimunića dvori)
Sklop kuća
Svirče
SV-TG-04
Šipovac
Područje
Brusje
BR-AI-01
Široka uvala
Uvala
Hvar
HV-AU-17
Široki bok
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-27
Široki Rat
Područje
Gdinj / Zastražišće
GJ-AI-01
Široki Rat
Područje
Rudine / Stari Grad
RU-AI-01
Široki Rat
Područje
Stari Grad / Rudine
SG-AI-01
Široki Rat
Područje
Zastražišće / Gdinj
ZA-AI-01
Široki Rat
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Široko Brdo, 99 m
Brdo
Hvar
HV-AI-01
Široko Brdo, 107 m
Brdo
Hvar
HV-AI-01

ǀ Ša.. ǀ Šc.. ǀ Še.. ǀ Ši.. ǀ Šk.. ǀ Šo.. ǀ Šp.. ǀ Št.. ǀ Šu.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Škargatoviča
Područje
Brusje
BR-AI-01
Škargatoviča Dol
Područje
Hvar
HV-AI-01
Škarpa, Ivica; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Škarpa, Juraj (Care); nogometaš; 1912-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Škarpa, Juraj; kipar; 1881-1952
Rodna kuća Jurja Škarpe
Stari Grad, Trg Jurja Škarpe
SG-TG-35
Škarpa, Juraj-Care; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Škarpa, obitelj
Crkva sv. Stjepan I.; papostola i mučenik
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Škarpa, Pavo Bartula; nogometaš; 1907-1942
Spomenik poginulim nogometašima
Stari Grad, nogometno igralište
SG-MO-03
Škarpa, Pavo; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Škarpa, Peroslav (ranje Tadić, Petar)
Objekt okov izvora Žardin
Stari Grad, Torjun, Đardin
SG-OP-02
Škarpe, Juraj; (1921)
Malo ženski kip Ranjena
Stari Grad, Trg Jurja Škarpe
SG-MO-08
Škarpe, Juraj; trg
Trg Jurja Škarpe
Stari Grad, Trg Jurja Škarpe
SG-PU-03
Škarpe, Jurjaj; rodna kuća
Rodna kuća
Stari Grad, Trg Jurja Škarpe
SG-TG-35
Škarpe, Marije rod. Prebeg
Rodna kuća Jurja Škarpe
Stari Grad, Trg Jurja Škarpe
SG-TG-35
Škarpe, Trg Jurja
Uz / im Verlauf Ulica Kipara Jurja Škarpe
Stari Grad
SG-AM-01
Škarpe, Ulica Cvjetka
Od / von Srinjo Kola → Trg sv. Stjepana
Stari Grad
SG-AM-01
Škarpe, Ulica kipara Jurja
Od / von trga Ploča → Put Bana Josipa Jelačića
Stari Grad
SG-AM-01
Škojić
Mali otočić
Vrboska
VA-OB-01
Škola Bogomolje
Zgrada, škola
Bogomolje
BO-TG-05
Škola Dol, Osnova-
Zgrada, škola
Dol, Glavica
DO-TG-02
Škola i Gimnazija Hvar, Osnovna-
Zgrada, škola
Hvar, Ulica Kroz Burak 81
HV-TG-66
Škola Jelsa (bivša-, danas vrtić)
Zgrada, škola
Jelsa, Riva
JE-TG-12
Škola Jelsa, Osnovna- i Srednja škola Hvar
Zgrada, škola
Jelsa, Put Pelinja
JE-TG-16
Škola Jelse, Osnovna-
Zgrada, škola
Vrbanj, Pjaca
VJ-TG-02
Škola Pitve, (bivša-, Spomen dom NOR-a)
Zgrada, škola
Pitve
PI-TG-02
Škola Poljica, Narodna-
Zgrada, škola
Poljica
PO-IS-01
Škola Stari Grad, Osnovna-
Zgrada, škola
Stari Grad, Obala Dr. Franjo Tuđmana
SG-TG-29
Škola Stari Grad (Lega), (bivša-, danas vrtić)
Zgrada, škola
Stari Grad, Ulica Pape Ivana Pavla II 3
SG-TG-20
Škola Sveta Nedjelja
Zgrada, škola
Sveta Nedjelja, Don Ante Mežnara 4
SN-TG-02
Škola Svirče
Zgrada, škola
Svirče
SV-TG-05
Škola Velo Grablje, (bivša-)
Zgrada, škola
Velo Grablje 92
GV-TG-02
Škola Vrbanj, Osnovna-
Zgrada, škola
Vrbanj, Pjaca
VJ-TG-02
Škola Vrboska, Osnovna-
Zgrada, škola
Vrboska
VA-TG-01
Škola Vrisnik
Zgrada, škola
Vrisnik
VK-TG-01
Škola Zaraće
Zgrada, škola
Zaraće
ZR-TG-03
Škola Zastražišće (bivša-, danas Pošta)
Zgrada, škola
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116
ZA-TG-05
Škor, Trg-
Trg od trga Ploča → Duolnjo Kola
Stari Grad, Trg Škor
SG-PU-02
Škor, Trg-
Trg od trga Ploča → Duolnjo Kola
Stari Grad
SG-AM-01
Škorpion; Galerija-
Botanički vrt
Otok sv. Klement, Palmižana
OP-OV-01
Škorpion; Galerija-
Galerija
Otok sv. Klement, Palmižana
OP-TG-02
Škrmet, Ivan; autor; (2017)
Kip Naš tovor
Jelsa, Obala Ćiro Gamulin
JE-MO-06
Škudlevac
Ostava antičkog novca
Dol
VA-PO-00
Škver, bivši mali-
Bivši mali škver
Vrboska, Molo Bonda
VA-TG-12
Škver, bivši mali-
Spomen ploča bivšem Škveru
Vrboska, Molo Bonda
VA-IS-07

ǀ Ša.. ǀ Šc.. ǀ Še.. ǀ Ši.. ǀ Šk.. ǀ Šo.. ǀ Šp.. ǀ Št.. ǀ Šu.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Šofija (Žena s ribom)
Kip kiparica Dijana Sesartić
Sućuraj, mali park
SU-MO-03
Šolatuša (Šolatiša)
Uvala
Bogomolje
BO-AU-11
Šoljan, Anka Miće
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Šoljan, Dušan Josipa
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Šoljan, Miće Petra
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Šoljan, Mihovil; stanovnik; 1849-1923
Kriz Šoljan
Rudina
RU-CZ-05
Šoljan, Petar; (1663)
Informativna ploča selo Mala Rudina
Rudina
RU-IP-01
Šoljan, Sibe Jakova
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Šoljan, Slavo Ivana
Spomenik Palim borcima
Rudina
RU-MO-01
Šoljan, Vicko; utemelju Faros Maratona
Spomen ploča
Stari Grad, Srinjo Kola 14
SG-IS-03
Šoljan, Vinći; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Stari Grad, Obala Hrvatskih Branitelja
SG-MO-02
Šoljana, Ulica Antuna-
Od / von obale Žratva Rata → Ulica Kralja Zvonimira
Stari Grad, Priko
SG-AM-01

ǀ Ša.. ǀ Šc.. ǀ Še.. ǀ Ši.. ǀ Šk.. ǀ Šo.. ǀ Šp.. ǀ Št.. ǀ Šu.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Španjola
Područje
Hvar
HV-AI-01
Španjola (gradska tvrđava, tvrđava Fortica)
Tvrđava
Hvar
HV-TD-10
Šperka, Juraj pok. Ante; stanovnik; 1887-1914
Spomenik palim borcima (I. sv. Rat)
Zastražišće, Mala Banda, groblje
ZA-MO-02
Špija, Antun; kipar; (1583)
Crkva sv. Marije
Hvar, Franjevački samostan
HV-CI-02
Špila, Mala-
Špilija
Selca kod Bogomolja
SB-PO-02
Špila, Vela-
Špilija
Selca kod Bogomolja
SB-PO-02
Špilica
Uvala
Hvar
HV-AU-11
Špilja Augustinaca
Augustinaca samostan (bivši)
Sveta Nedjelja, spilja Augustinaca
SN-CA-01
Špirotovih, Put-
Od kole Tominiha do DC-116 (stara)
Jelsa
JE-AM-01

ǀ Ša.. ǀ Šc.. ǀ Še.. ǀ Ši.. ǀ Šk.. ǀ Šo.. ǀ Šp.. ǀ Št.. ǀ Šu.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Štambuk, Antun; klesar; (1832)
Crkva sv. Roka
Vrboska
VA-CI-03
Štambuk, Dragutin M.; arhitekt, graditelj; (1957)
Župna crkva sv. Nikole
Zastražišće
ZA-CI-01
Štambuk, Dragutin M.; arhitekt, graditelj; (1960)
Crkvica sv. Ante
Velo Milna
MI-CK-03
Štambuk, Edi; (2015)
Kapela sv. Antonija
Jelsa, Šetalište jelšanskih pomoraca
JE-CP-01
Štambuk, Edi; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Štambuk, Ignacijo; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Štambuk, Ivan pok. Andrije; graditelj iz Vrboske; (1844)
Župna kuća
Zastražišće, Mala Banda
ZA-TG-04
Štambuk, Jurjev; graditelj iz Vrboske; (1865)
Župna kuća
Zastražišće, Mala Banda
ZA-TG-04
Štambuk, msgr. Slobodan; biskup; (1996)
Crkvica sv. Josipa
Velo Milna, groblje
MI-CK-02
Štambuk, msgr. Slobodan; biskup; donator
Postaja »V. Križnog puta«
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-CW-05
Štambuk, msgr. Slobodan; biskup;(2015)
Crkva sv. Juraj mučenik
Brusje
BR-CI-01
Štambuk, msgr. Slobodan; biskup;(2015)
Kip
Hvar, Šetalište put Križa 15, Franjevački samostan
HV-MO-01
Štambuk, msgr. Slobodan; biskup;(2015)
Križ na Motokitu
Malo Grablje, brdo Motokit
GM-CZ-02
Štambuk, msgr. Slobodan; biskup;(2015)
Kip sv. Teodora
Milna, kod crkve
MI-MO-01
Štambuk, Petar; stanovnik; (+1941/45)
Spomenik palim borcima
Bogomolje, Selo
BO-MO-01
Staničće
Područje
Hvar
HV-AI-01
Štandarac
Stup za zastavu
Hvar, Trg sv. Stjepana, ispred Lođe
HV-OB-03
ŠTIMRAD, Zagreb
Informativna ploča »60. godine«
Stari Grad, Glavica
SG-IP-12

ǀ Ša.. ǀ Šc.. ǀ Še.. ǀ Ši.. ǀ Šk.. ǀ Šo.. ǀ Šp.. ǀ Št.. ǀ Šu.. ǀ —  gore / Seitenanfang

Šumatovica
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-42
Šumica
Park
Grad Hvar, jugozapadno od gradske luke
HV-AM-00
Šuplja stina
Uvala
Sveta Nedjelja
SN-AU-14
Šurjak, Frane; stanovnik; (1954)
Kapelica
Dol – sv. Marije, Sansovića Dvor 11
DO-CS-06
Šurjak, Franjo; stanovnik; (*1897-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Šurjak, Kuzma; stanovnik; (*1885-1914/18)
Spomenik palim borcima
Dol, Glavica
DO-MO-02
Šurjakovica
Područje
Svirče, Poljica
SV-TR-20
Šusić, Grge, Kuća-
Kuća, spomen ploča
Stari Grad, Njiva 6
SG-IS-17