Index-T

Imenik svih imena koja se pojavljuju na objektnim stranicama.

Verzeichnis aller Namen, die auf den Objektseiten vorkommen.

– T –


 A  ǀ  B  ǀ  C  ǀ  Č  ǀ  D  ǀ  Đ  ǀ  E  ǀ  F  ǀ  G  ǀ  H  ǀ  I  ǀ  J  ǀ  K  ǀ  L  ǀ  M  ǀ  N  ǀ  O  ǀ  P  ǀ  R  ǀ  S  ǀ  Š  ǀ  T  ǀ  U  ǀ  V  ǀ  W  ǀ  Z  ǀ  Ž


ǀ Ta.. ǀ Te.. ǀ Ti.. ǀ To.. ǀ Tr.. ǀ Tu.. ǀ Tv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Tabain, ing. F.; (1928)
Zgrada gospodarske Ruzmarinska zadruga
Velo Grablje
GV-TG-03
Tabak, Jakov; stanovnik Pitova; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Tabak, Jakov; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Pitve, bivši škola
PI-IS-01
Tadic
Područje
Rudina, Kabal
RU-AI-01
Tadić–Gramator (Zaninović-Gramator)
Zidine Pharosa
Stari Grad
SG-PO-16
Tadić, Kuća-
Koncentracija nalaza-rimsko doba
Rudina
RU-PO-00
Tadić, Petar (danas-2017  Škarpa, Peroslav)
Objekt okov izvora Žardin
Stari Grad, Torjun, Đardin
SG-OP-02
Taja
Područje
Ivan Dolac
ID-AI-01
Tajo
Područje
Ivan Dolac
ID-AA-01
Talković
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Tamna Spilja (Rupa)
Spilja-pretpovijesna nalazi
Zastražišće
ZA-PO-00
Tanki Rat
Područje
Velo Grablje
GV-AI-01
Tarki rat
Rt
Zastražišće
ZA-AR-11
Tarsce
Područe (Sv. Klement)
Pakleni otoci, Otok sv. Klement
OP-AI-01
Taršće
Rt
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AR-18
Taršće
Uvala
Pakleni arhipelag, otok sv. Klement
OP-AU-27
Tatinja
Uvala
Stari Grad
SG-AU-14
Tatinja
Rt
Stari Grad
SG-AR-10
Tatinja
Područje
Pitve / Vrisnik
PI-AI-01
Tatinja
Područje
Vrisnik / Pitve
VK-AI-01
Tatinja glava
Brdo
Vrisnik
VK-TR-02
Tatinja (Givnik), 56 m
Brdo
Stari Grad
SG-AI-01
Tatinja, 102 m
Brdo
Pitve / Vrboska / Vrisnik
PI-AI-01
Tatinja, 102 m
Brdo
Vrboska / Pitve / Vrisnik
VA-AI-01
Tatinja, 102 m
Brdo
Vrisnik / Pitve / Vrboska
VK-AI-01
Tatinja, Molo
Uvala
Brusje
BR-AU-31
Tatinja, Velo
Uvala
Brusje
BR-AU-16
Tauricola (Torcola)
Otok Ščedro, talijanska imena
Otok Ščedro
OS-AA-01
Tauris
Otok Ščedro, latinski naziv
Otok Ščedro
OS-AA-01
Tavelić, Nikola; hrvatskih svetac/blaženik
Crkva sv. Tudora
Milna
MI-CI-01
Tavna špilja
Špilja
Zastražišće
ZA-AI-01
Tavna špilja
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-32

ǀ Ta.. ǀ Te.. ǀ Ti.. ǀ To.. ǀ Tr.. ǀ Tu.. ǀ Tv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Tegi
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Teleskop vidikovac
Teleskop
Humac
HU-OB-05
Teniski centar Hvar
Teniski centar
Hvar, Ulica biskupa Jurja Dubokovića
HV-ON-03
Terunac
Pretpovijesna gomila
Gdinj
GJ-PO-01
Tesle, Ulica Nikole-
Od / von ulice Petra Kunčića → sjeveroistok / NO
Stari Grad
SG-AM-01
Tetikova
Uvala
Gdinj
GJ-AU-22
Tetikovac
Područje
Zastražišće
ZA-AI-01
Tetikovac
Uvala
Zastražišće
ZA-AU-13
Teuta, kraljica; (3. st. pr. Kr.)
Naselje Sućuraj
Sućuraj
SU-AA-00
Teuta, kraljica; (3. st. pr. Kr.)
Informativna ploča »put Demetrija Farskog«
Stari Grad, Put Gospojice
SG-IP-04
Teuta, kraljica; (3. st. pr. Kr.)
Povijesni lokalitet Teutin zid
Sućuraj, Košćak
SU-PO-03
Teutin zid
Povijesni lokalitet
Sućuraj, Košćak
SU-PO-03
Težačka, Ulica-
Ulica Hanibala Lucića → ulica Jurja Novaka
Grad Hvar
HV-AM-00
Težačka, Ulica-
Ulica Donje Bande → Put Pomurvice
Sućuraj
SU-AM-01
Težaka, Put-
Južno od puta Špirotovih
Jelsa
JE-AM-01

ǀ Ta.. ǀ Te.. ǀ Ti.. ǀ To.. ǀ Tr.. ǀ Tu.. ǀ Tv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Tiha uvala
Uvala
Gdinj
GJ-AU-21
Tinjak
Ostaci arhitekture rimsko doba
Vrbanj
VJ-PO-00
Tintoretto, J.; slikar; 1518-1594
Dominikanski muzej
Stari Grad, Kod sv. Petra 1
SG-CA-01
Tirkiz
Uvala
Jelsa
JE-AU-09
Tiški Bad
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Tito, Josip Broz
Spomen ploča
Stari Grad, Šiberija 19
SG-IS-15

ǀ Ta.. ǀ Te.. ǀ Ti.. ǀ To.. ǀ Tr.. ǀ Tu.. ǀ Tv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Tocila, Mala-
Uvala
Hvar
HV-AU-32
Tocila, Vela-
Uvala
Hvar
HV-AU-31
Tocilj, Antonia; (1848)
Kuća Novak-Šoleti (danas)
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 5 / Nike Korkovica 2
HV-TG-17
Tocilj, Gašpar pok Špira; (1845)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Točilj, Luka; (1877)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Točilj, Nikola; (1877)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Tocilj, obitelj
Bivšia kuća Bervaldi
Hvar, Ulica Matija Ivanića 13
HV-TG-93
Tomasini, Toma; biskup, legat; 1428-1466
Katedrala sv. Stjepana
Hvar, Trg sv. Stjepana 26
HV-CI-01
Tomasini, Toma; biskup, legat; 1428-1466
Crkvica sv. Marije Magdalene
Hvar, Njive
HV-CK-02
Tomasini, Toma; biskup, legat; 1428-1466
Grb
Hvar, Ulica Marije Maričić 1, kuća Strossmayer
HV-IG-07
Tomasini, Toma; biskup, legat; 1428-1466
Palača Užižić (Hektorović)
Hvar, Ulica Kroz Grodu 5
HV-TG-09
Tomasini, Toma; biskup, legat; 1428-1466
Kuća Strossmayer
Hvar, Ulica Marije Maričić 1
HV-TG-31
Tomasini, Toma; biskup, legat; 1428-1466
Samostan
Hvar, Franjevački samostan
HV-CA-01
Tomić, Fabjan; donaor
Spomen ploča
Jelsa, Put Gradine
JE-IS-15
Tomić, Milenki; donator
Spomen ploča
Jelsa, Put Gradine
JE-IS-15
Tomić, Stjepan; stanovnik Jelse; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Tomičić Bortetov, Bartul (Barba Borte); (1928)
Zgrada gospodarske Ruzmarinska zadruga
Velo Grablje
GV-TG-03
Tomičić, Bartul; 1869-1953
Spomen ploča
Velo Grablje, kuča Tomičić
GV-IS-02
Tomičić, Bartul; 1869-1953; kuća
Kuća Tomičić
Velo Grablje
GV-TG-05
Tomičić, Josip; donator; (1938)
Kapelica sv. Ante
Velo Grablje, na istočnom ulazu u selo
GV-CS-03
Tomičić, Nikola pok. Jurja
Spomen ploča Don Ante Petrić
Velo Grablje 66
GV-IS-04
Tomičić, Stjepan; stanovnik Vrisnika; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Jelsa, Put Pelinja, škola
JE-IS-01
Tomičić, Stjepan; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Vrisnik
VK-MO-01
Tomičić; kuća
Selo Velo Grablje
Velo Grablje
GV-AA-01
Tomičić-Tajnikov, Ivica; kipar; (1994)
Kapelica sv. Spiridon
Bogomolje
BO-CS-03
Tomičić-Tajnikov, Ivica; kipar; (1994)
Križ na Motokitu
Malo Grablje, brdo Motokit
GM-CZ-02
Tominih, Kola-
Put od Dančevića prema jugu
Jelsa
JE-AM-01
Tomislava, Ulica Kralja-
Na sjevernom rubu grada / am Nordrand der Stadt
Stari Grad, Priko
SG-AM-01
Toponima
Ilirska gomila
Sućuraj
SU-PG-20
Tor
Informativna ploča »povijest polja«
Stari Grad, Polje
SG-IP-01
Tor
Područje
Jelsa
JE-AI-01
Tor, povijesna zgrada
Povijesna zgrada
Jelsa
JE-PO-02
Torac
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Torac
Uvala
Gdinj
GJ-AU-29
Toretta; kula-sat
Reljef mletački lav
Jelsa, Trg križonoše, Lapedarij
JE-IR-06
Torjun
Cesta od Vukovarska cesta → groblje / Friedhof
Stari Grad
SG-AM-01
Toslano, Ivo; poduzetnik; (1926)
Kupalište u Hvaru
Hvar, Šetalište Tonija Petrića 3
HV-OB-07
Tovar
Uvala
Pakleni arhipelag, Otok Marinkovac
OP-AU-37

ǀ Ta.. ǀ Te.. ǀ Ti.. ǀ To.. ǀ Tr.. ǀ Tu.. ǀ Tv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Tradioj, Ante; +1925
Križ
Zastražišće, put na uvale Kruseva
ZA-CZ-03
Trajektna, Ulica-
Između Put polja i Rive
Sućuraj
SU-AM-01
Trajektno pristanište
DC-116 u području trajektne luke
Stari Grad
SG-AM-01
Trapajev Dolac
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Travna
Otočić
Pakleni otoci, Otočić Travna
OP-AI-01
Travna
Otočić
Pakleni arhipelag
OP-AO-13
Travna
Rt
Rudina
RU-AR-12
Travna uvala, Mala-
Uvala
Rudina
RU-AU-17
Travna uvala, Vela-
Uvala
Rudina
RU-AU-18
Trbuhović, Nikola Nikole; stanovnik; +1941/45
Spomenik palim borcima
Gdinj, Nova Crkva
GJ-MO-01
Trečenik
Područe
Zavala
ZV-AI-01
Tremignon, Paolo; (1698)
Glavni oltar u župnoj crkvi sv. Stjepana
Stari Grad, Ulica Ruđera Boškovića, sklop kuća Bervaldi Gelineo
SG-TG-06
Tremingon; venecijanska radionica; (1702)
Crkva sv. Stjepan I.; papostola i mučenik
Stari Grad, Trg sv. Stjepana
SG-CI-01
Trenca, Milan; redatelj; (2018)
film „Ribanje i ribarsko prigovaranje“
Gajeta, Riva
SG-OB-12
Trepeć Dolac
Područje
Zavala
ZV-AI-01
Tresić, Ivan pok. Luke; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Tresić, Križan; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Tresić, Luka Mate; stanovnik; 1920-1943
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Tresić, Luka Mate; stanovnik; 1920-1943
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Tresić, Luka pok. Mate; stanovnik; +1914/18
Spomenik palim borcima I. sv. Rat
Vrbanj, Pod Hum
VJ-MO-01
Tresić, Mate Petra; stanovnik; 1920-1942
Spomenik palim borcima II. sv. Rat
Vrbanj
VJ-MO-02
Tresić, Mate Petra; stanovnik; 1920-1942
Spomenik kapela pala borcima
Vrbanj, novo groblje
VJ-MO-06
Tresić-Pavičić, Ante; kniževnik i političar; 1867-1949
Spomen ploča
Vrbanj, kuća Tresić Pavičića
VJ-IS-01
Tresić-Pavičić, Ante; kniževnik i političar; 1867-1949
Zgrada, rodna kuća
Vrbanj, kuća Tresić Pavičića
VJ-TG-07
Tresic-Pavičić, Vesna; (1900)
Spomen ploča Ante Tresić Pavičić
Vrbanj, kuća Tresić Pavičića
VJ-IS-01
Tresić-Pavičić, Vicko; (1886)
Kapela sv. Mihovila
Vrbanj
VJ-CP-02
Tresića Pavičića, Ulica Ante-
Od / von ulice Matije Ivaniča → istok / Osten
Jelsa, Malo Selo
SG-AM-01
Trišćenik, Mali-
Područje
Zavala
ZV-AI-01
Trišćenik, Veli-
Područje
Zavala
ZV-AI-01
Tripimir, hrvatski knez
Hotel Tripimir
Sućuraj, Trg Park
SU-TG-06
Trogrlić, Stipe; donator
Spomen ploča na zvoniku crkve sv. Duha
Vrbanj, zvonik crkvu sv. Duha
VJ-IS-07
Trumbić, Ante; političar
Spomen ploča »Rodna kuća Don Šime Ljubića«
Stari Grad, Srinjo Kola 4
SG-IS-39
Tržnična vrata (danas Porta Maestra)
Gradska vrata
Hvar, Ulica Kroz Grodu
HV-TD-03

ǀ Ta.. ǀ Te.. ǀ Ti.. ǀ To.. ǀ Tr.. ǀ Tu.. ǀ Tv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Tuđmana, Obala dr. Franje
Na sjevernoj strani luke / an der Nordseite des Hafens
Stari Grad, Priko
SG-AM-01
Tudor (rođ.), Dinka;
Povijesni izvještaj
Hvar, Šetalište put Križa 15
HV-IS-31
Tudor Lovro-Lorenco, Jakov; (1993)
Križ na Motokitu
Malo Grablje, brdo Motokit
GM-CZ-02
Tudor Lovro-Lorenco; stanovnik
Križ na Motokitu
Malo Grablje, brdo Motokit
GM-CZ-02
Tudor, Ante; (1935)
Spomen ploča pod kapelicu sv. Antune
Velo Grablje, uz pjovera
GV-IS-11
Tudor, Bartul pok. Dinka; +1942/45
Spomen ploča palim borcima
Milna
MI-IS-01
Tudor, braća
Kapelica sv. Ante
Velo Grablje, uz pjovera
GV-CS-02
Tudor, Dinko pok. Ivana; +1942/45
Spomen ploča palim borcima
Milna
MI-IS-01
Tudor, Dinko; (1935)
Spomen ploča pod kapelicu sv. Antune
Velo Grablje, uz pjovera
GV-IS-11
Tudor, Ivan
Spomen ploča pod kapelicu sv. Antune
Velo Grablje, uz pjovera
GV-IS-11
Tudor, Ivan i Dinko; braća; (1817)
Kapelica sv. Kristofora
Malo Milna
MI-CS-01
Tudor, Ivan Jurja; +1942/45
Spomen ploča palim borcima
Milna
MI-IS-01
Tudor, Ivan; (1935)
Spomen ploča pod kapelicu sv. Antune
Velo Grablje, uz pjovera
GV-IS-11
Tudor, Ivan; (1960)
Spomen ploča
Milna 48, crkvica sv. Ante
MI-IS-04
Tudor, Jakov pok. Jakova
Spomen ploča Don Ante Petrić
Velo Grablje 66
GV-IS-04
Tudor, Juraj pok. Visko; 1860-1928
Križ Jurja Tudora (1)
Velo Grablje, Za glavica
GV-CZ-01
Tudor, Juraj pok. Visko; 1860-1928
Križ Jurja Tudora (2)
Velo Grablje, Na glavicu
GV-CZ-02
Tudor, Juraj pok. Visko; 1860-1928
Križ Jurja Tudora (3)
Velo Grablje, Sveti Rok
GV-CZ-03
Tudor, Juraj pok. Visko; 1860-1928
Križ Jurja Tudora (4)
Velo Grablje, Opneni put
GV-CZ-04
Tudor, Juraj pok. Visko; 1860-1928
Križ Jurja Tudora (5)
Velo Grablje, Poklon
GV-CZ-05
Tudor, Juraj; stanovnik; +1941/45
Spomen ploča palim borcima
Velo Grablje 29, Zadruga
GV-IS-01
Tudor, Lorenco;  proizvođač lavande
Zgrada gospodarske Ruzmarinska zadruga
Velo Grablje
GV-TG-03
Tudor, Lorenzo; (1965)
Bivša Vjetrenjača
Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A
HV-TG-99
Tudor, Luka Antin; (+1942/45)
Spomen-grobnica palim borcima
Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome, Gradsko groblje
HV-MO-07
Tudor, Magdalena (Mandica) rod. Jurić; 1876-1976
Križ Jurja Tudora (1)
Velo Grablje, Za glavica
GV-CZ-01
Tudor, Marin pok. Ivana
Spomen ploča Don Ante Petrić
Velo Grablje 66
GV-IS-04
Tudor, Tona
Spomen ploča pod kapelicu sv. Antune
Velo Grablje, uz pjovera
GV-IS-11
Tudor, Tonko pok. Mate; +1942/45
Spomen ploča palim borcima
Milna
MI-IS-01
Tudora, Ulica Luke-
Ulica biskupa Jurja Dubokovića → sjeverno / Norden
Grad Hvar
HV-AM-00
Tudor-Broje,  Ivan pok. Ante; stanovnik; (1960)
Crkvica sv. Ante
Velo Milna
MI-CK-03
Tudor-Kotin, obitelj; (1946)
Palača Paladini zimska (gornja)
Hvar, Ulica Petra Hektorovića 4
HV-TG-07
Tudor-Tonin, Marinko
Kuća Bučić
Hvar, Ulica Kroz Burak
HV-TG-46
Tufera
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-12
Tukuć, Dušman; stanovnik; +1941/45
Spomenik Palim borcima
Poljica
PO-MO-01
Tulitani bok
Uvala
Otok Ščedro
OS-AU-44
Tunel Milna
Tunel
Milna
MI-PU-01
Tunel Mole Garške
Tunel
Hvar, Podstine, Mole Garške
HV-PU-11
Tunel Mole Garške
Tunel
Hvar, Ulica Dr. Oresta Žunkovića
HV-PU-10
Turišnja
Područe
Sućuraj
SU-AI-01
Turišnja
Uvala
Sućuraj
SU-AU-16
Turistička Naselja
Informativna ploča
Zastražišće, Grudac
ZA-IP-01
Turnić
Pretpovijesna gomila
Gdinj
GJ-PO-01
Turnjić na Kuku
Kula
Bogomolje, U. Smrska
BO-TD-01
Tusto Brdo, 287 m
Područje
Selca / Stari Grad
SB-AI-01
Tusto Brdo, 287 m
Područje
Stari Grad / Selca
SG-AI-01

ǀ Ta.. ǀ Te.. ǀ Ti.. ǀ To.. ǀ Tr.. ǀ Tu.. ǀ Tv.. ǀ  —  gore / Seitenanfang

Tvornica sardina, bivša-
Zgrada
Vrboska, Riva
VA-TG-07
Tvrdi da Šćedro; festival-
Bivši dominikanski samostan
Otok Ščedro, Uvala Mostir
OS-CA-01
Tvrdna Glavica
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Tvrdna pazuha
Uvala
Bogomolje
BO-AU-10
Tvrdna pazuha
Uvala
Gdinj
GJ-AU-18
Tvrdni Dolac
Područje
Gdinj
GJ-AI-01
Tvrdni dolac
Uvala
Gdinj
GJ-AU-30