Mjesta / Orte


Otok Hvar pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji. Politički, otokom upravljaju 2 grada (Grad Hvar, Grad Stari Grad) i 2 općine (Općina Jelsa, Općina Sućuraj).

Die Insel Hvar gehört zur Gespanschaft Split-Dalmatien. Politisch wird die Insel von 2 Städten (Stadt Hvar, Stadt Stari Grad) und 2 Gemeinden (Gemeinde Jelsa, Gemeinde Sućuraj) verwaltet.


Grad Hvar ima 8 gradskih naselja: /
Zur Stadt Hvar gehören 8 Siedlungen:

Grad Hvar
2 Brusje
Milna
Malo Grablje
Velo Grablje
Zaraće
Sveta Nedjelja
Jagodna

Gradu Hvaru pripadaju i sljedeći otoci: 
Zur Stadt Hvar gehören auch folgende Inseln:

Arhipelag paklenih otoka
10 Otočić Duga
11 Otočići (Hridi) Lukavci
Gradu Stari Grad pripada 5 naselja: /    
Zur Stadt Stari Grad gehören 5 Siedlungen:

12 Grad Stari Grad
13 Rudina
14 Selca kod Starog Grada
15 Dol
16 Vrbanj
U općini Jelsa nalazi se 12 naselja: /
In der Gemeinde Jelsa gibt es 12 Siedlungen:

17 Jelsa
18 Vrboska
19 Svirče
20 Vrisnik
21 Ivan Dolac
22 Pitve
23 Zavala
24 Gromin Dolac
27 Humac
28 Poljica
29 Zastražišće
30 Gdinj

Nadalje, u ovoj publikaciji posebno su opisani sljedeći zaseoci u općini Jelsa: /
Weiters wurden in dieser Publikation noch folgende Weiler in der Gemeinde Jelsa gesondert beschrieben:

25 Vrh
26 Prapatna

Općini Jelsa pripadaju i sljedeći otoci: /
Zur Gemeinde Jelsa gehören auch folgende Inseln:

31 Otok Zečevo-Vrboske
32 Otok Šćedro
U općini Sućuraj nalazi se 3 naselja: /
Zur Gemeinde Sućuraj gehören 3 Siedlungen:

33 Sućuraj
34 Bogomolje
35 Selca kod Bogomolja


Otok Hvar podijeljen je na 15 katastarskih zajednica. Pojedini lokaliteti nisu uvijek posebne katastarske zajednice. Ovo je važno jer svojstva (brojevi posjeda) zabilježena za pojedine objekte na lokalitetu mogu pripadati drugoj katastarskoj zajednici.

Die Insel Hvar ist in 15 Katastralgemeinden unterteilt. Die einzelnen Ortschaften sind nicht immer auch eigene Katastralgemeinden. Dies ist insofern wichtig, als in einer Ortschaft die bei den einzelnen Objekten vermerkten Grundstücke (Grundstücksnummern) zu einer anderen Katastralgemeinde gehören können.


Za područje grada (općine) Hvara vrijedi: /
Für den Bereich der Stadt (Stadtgemeinde) Hvar gilt:

Sopstvene katastarske zajednice su: /
Eigene Katastralgemeinden:

1  Grad Hvar
2 Brusje
3  Grablje

Milna, otok Duga, otočni arhipelag Paklenica i hridi Lukavci pripadaju katastarskoj općini Hvar. /
Milna, die Inseln Duga,  Pakleni und die Riffe Lukavci gehören zur Katastralgemeinde Hvar.

Malo Grablje, Velo Grablje i Zarace pripadaju katastarskoj općini Grablje. /
Malo Grablje, Velo Grablje und Zarace gehören zur Katastralgemeinde Grablje. 
Sveta Nedjelja i Jagodna pripadaju katastarskoj općini Svirče. /
Sveta Nedjelja und Jagodna gehören zur Katastralgemeinde Svirče.
Za područje grada (općine) Stari Grad vrijedi: /
Für die Stadtgemeinde Stari Grad gilt:

Sopstvene katastarske zajednice su: /
Eigene Katastralgemeinden:

4 Stari Grad
5 Dol
6 Vrbanj

Rudina i Selca kod Starog Grada pripadaju katastarskoj općini Stari Grad. /
Rudina und Selca kod Staro Grada gehören zur Katastralgemeinde Stari Grad.
Za područje općine Jelsa vrijedi: /
Für den Bereich der Gemeinde Jelsa gilt:


Sopstvene katastarske zajednice su: /
Eigene Katastralgemeinden sind:

7  Jelsa
8  Vrboska
9  Svirče
10 Vrisnik
11 Pitve
12 Zastražišće
13 Gdinj

Gromin Dolac, Humac, Prapatna i dijelovi Vrha pripadaju katastarskoj općini Jelsa. /
Gromin Dolac, Humac, Prapatna und Teile von Vrh gehören zur Katastralgemeinde Jelsa.

Ivan Dolac pripada katastarskoj općini Vrisnik. /
Ivan Dolac gehört zur Katastralgemeinde Vrisnik.

Zavala, otok Šćedro i dijelovi Vrha pripadaju katastarskoj općini Pitve. /
Zavala, die Insel Šćedro und Teile von Vrh gehören zur Katastralgemeinde Pitve.

Poljica pripadaju katastarskoj općini Zastražišće. /
Poljica gehört zur Katastralgemeinde Zastražišće.

Otok Zečevo pripada katastarskoj općini Vrboska. /
Die Insel Zečevo gehört zur Katastralgemeinde Vrboska.
Za područje općine Sućuraj vrijedi: /
Für den Bereich der Gemeinde Sućuraj gilt:


Sopstvene katastarske zajednice su: /
Eigene Katastralgemeinden sind:

14 Bogomolje
15 Sućuraj


Selca kod Bogomolje pripada katastarskoj općini Bogomolje. /
Selca kod Bogomolje gehört zur Katastralgemeinde Bogomolje.

Ivor / Quelle:
Geoportal DGU, digitalni katastarski plan (DKP)


natrag na vrh / Seitenanfang