BOGOMOLJE – Nazivi mjesta i područja

Uvećaj sliku – klikni! / Bild vergrößern – klicken!

Ime / Name
Bogomolje »Nazivi mjesta i područja« / Orts- und Gebietsnamen

Code: BO-AI-01                                        


Adresa / Adresse
Bogomolje

Datum snimanja / Erfassungsdatum
28.01.2021 :10:00:00


Nazivi mjesta i područja

Na popisu ispod naći ćete sva imena koja se nalaze na na području Bogomolja u:

Orts- und Gebietsnamen

In der nachstehenden Liste befinden sich alle Namen, die im Bereich Bogomolje verzeichnet sind in:

– turističkoj karti otoka Hvara, 1:75.000
– topografskoj karti otoka Hvara, 1:25.000
(izvor: Geoportal DGU)
– osnovnoj karti otoka Hvar (izvor: Geoportal DGU)

Klik na ime prikazuje mjesto na Google Maps.

– touristische Karte der Insel Hvar, 1:75.000
– topographische Karte der Insel Hvar, 1:25.000
(Quelle: Geoportal DGU)
– Grundkarte der Insel Hvar (Quelle: Geoportal DGU)

Ein Klick auf den Namen zeigt den Ort in Google Maps.

Bogomoilje Selo Lat: 43.13099  Lon: 16.99832 Hvar- turistička karta 1:75.000
Bogosina Glavica, 241 m Brdo Lat: 43.12805  Lon: 17.02607 Hvar- turistička karta 1:75.000
Bonkov Dolac Područe Lat: 43.12436  Lon: 17.01457 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Bristova  Glava, 216 m Brdo Lat: 43.12805  Lon: 17.02615 Hvar- turistička karta 1:75.000
Bršćanovica Područe Lat: 43.13107  Lon: 17.02689 Hvar- topografska karta 1:25.000
Duboka Područe Lat: 43.12201  Lon: 17.04016 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Glava Dio sela Lat: 43.13189  Lon: 17.00236 Hvar- turistička karta 1:75.000
Glava Brdo Lat: 43.13016  Lon: 17.00974 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Glavičice, 310 m Brdo Lat: 43.13741  Lon: 16.98926 Hvar- turistička karta 1:75.000
Gomila, Vela-, 244 m Brdo Lat: 43.12263  Lon: 17.00943 Hvar- turistička karta 1:75.000
Humac, 260 m Brdo Lat: 43.13139  Lon: 17.01067 Hvar- turistička karta 1:75.000
Jerkov Dvor Dio sela Lat: 43.12880  Lon: 16.99336 Hvar- turistička karta 1:75.000
Kitališće Područe Lat: 43.12798  Lon: 17.00353 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Krpinu, Pod- Područe Lat: 43.13221  Lon: 16.98446 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Likova Glava, 417 m Brdo Lat: 43.14315  Lon: 16.97666 Hvar- turistička karta 1:75.000
Liković, 228 m Brdo Lat: 43.14191  Lon: 16.99415 Hvar- turistička karta 1:75.000
Moća Područe Lat: 43.13243  Lon: 16.99806 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Peća Područe Lat: 43.13298  Lon: 16.99425 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Pelinovik Područe Lat: 43.11919  Lon: 17.00176 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Plasa Područe Lat: 43.14322  Lon: 16.97939 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Pogorila Područe Lat: 43.13814  Lon: 17.02241 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Pogorilska Glava, 182 m Brdo Lat: 43.13817  Lon: 17.02866 Hvar- turistička karta 1:75.000
Račevinja (Račevina) Dio sela Lat: 43.12930  Lon: 16.98366 Hvar- turistička karta 1:75.000
Radičini Kuci Područe Lat: 43.11738  Lon: 16.99729 Hvar- topografska karta 1:25.000
Ratac Područe Lat: 43.12392  Lon: 17.04490 Hvar- turistička karta 1:75.000
Rudina Područe Lat: 43.13660  Lon: 16.97422 Hvar- topografska karta 1:25.000
Rugonj Područe Lat: 43.12593  Lon: 17.00137 Hvar- topografska karta 1:25.000
Selo Dio sela Lat: 43.13091  Lon: 16.99820 Hvar- turistička karta 1:75.000
Smokvina Područe Lat: 43.11841  Lon: 17.01397 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Smrska Područe Lat: 43.12455  Lon: 16.98180 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Soca Područe Lat: 43.11735  Lon: 17.01622 Hvar- topografska karta 1:25.000
Solatiški dolac Područe Lat: 43.14254  Lon: 16.98623 Hvar- turistička karta 1:75.000
Stara Područe Lat: 43.14076  Lon: 17.00376 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Stina, Vela- Područe Lat: 43.12610  Lon: 16.98606 Hvar- topografska karta 1:25.000
Strana Područe Lat: 43.13759  Lon: 16.98437 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Strižna Glava Područe Lat: 43.11592  Lon: 17.00231 Hvar- topografska karta 1:25.000
Upokomac, Pod- Područe Lat: 43.13032  Lon: 17.01827 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Vranine Područe Lat: 43.12318  Lon: 17.03264 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Zaglavac, D.-, 103 m Brdo Lat: 43.11566  Lon: 17.00798 Hvar- topografska karta 1:25.000
Zorita Glavica Područe Lat: 43.12072  Lon: 16.98876 Hvar- turistička karta 1:75.000

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links