BOGOMOLJE – Kula »Turnjić na Kuku«


Ime / Name
Kula »Turnjić na Kuku« / Turm »Turnjić in Kuku«

Code: BO-TD-01                                                   


Adresa / Adresse
Uvala Smrska, Kuku

Lokacija / Position
Latitude: N 00,00000°   Longitude: E 00,00000°
Visina / Höhe: 0 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Velika kula iznad uvale Smrska zapadno od Račevinje. Za obranu od turskih upada grade se obrambene kule i tzv. zatvoreni tipovi kuća s zajedničkim dvorištem.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Ein großer Turm steht oberhalb der Bucht Smrska westlich von Račevinje. Zur Verteidigung gegen Türkeneinfälle wurden Wehrtürme und sog. geschlossene Haustypen mit einem gemeinsamen Hof errichtet.

Ostatke i danas vidimo u Donjoj bandi, kao što su Kulica s perimetralnim zidovima (u njoj je u vrijeme mletačko-turskih ratova boravio mletački providur), kula s puškarnicama u Donjoj bandi, Modrića dvori, Barišića dvori, te utvrđene kuće – kule u Račevinji i Jerkov dvoru u Bogomolju.

Überreste dieser Bauten sind noch heute in Sucuraj erhalten. In Donja Banda, wie bei Kulic mit Außenwänden (zur Zeit der venezianisch-türkischen Kriege blieb er bei den Venezianern), Turm mit Schießscharten in Donja Banda, Modrić Dvor und Barišić Dvor, sowie befestigte Wohntürme in Račevinj und Jerkov Dvor in Bogomolje.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links