BRUSJE – Ljetnikovac »Bertučević«


Ime / Name
Ljetnikovac »Bertučević« / Sommerhaus »Bertučević«

Code: BR-TG-09                                            


Adresa / Adresse
Uvala Lučišće

Lokacija / Position
Latitude: N 43,20364°   Longitude: E 16,50005°
Visina / Höhe: 2 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*294, *295/1-4

Datum snimanja / Erfassungsdatum
11.05.2014 09:55:17


Informacije

Uvala Lučišća je krajem 16. stoljeća bila u vlasništvu stare plemićke hvarske obitelji Grifić. Cijelo manje plemićke obitelji Grifić, uključujući i uvalu Lučišće, naslijedila je plemićka hvarska obitelj Bertučević. Ljetnikovac je sagradio Jeronim Bertučević 1551. godine. Jerolim Bertučević (oko 1500 — 1554 ) živio je u doba Hanibala Lucića i Petra  Hektorovića. Bio je veoma učen, a zvali su ga “Atticus”, književnik, “rector scholarum” sudac. Petar Hektorović mu je posvetio svoje “Ribanje i ribarsko prigovaranje”. Tu vilu Bertučević i lozu pred njom spominje Petar Hektorović u njegovom glavnom djelu.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
E-0692


Info

Am Ende des 16. Jahrhunderts war die Bucht Lučišće im Besitz der alten adligen kroatischen Familie Grifić. Das gesamte Gut, einschließlich der Bucht Lučišće, wurde von der Hvarer Adelsfamilie Bertučević geerbt. Der Sommersitz wurde von Jerolim Bertučević im Jahr 1551 errichtet. Jerolim Bertučević (um 1500 – 1554) lebte in der Zeit von Hanibal Lucić und Petar Hektorović. Er wurde sehr gelehrt und hieß Atticus, war Schriftsteller, Schul-Rektor und Richter. Peter Hektorovic widmete ihm sei Hauptwerk “Ribanje i ribarsko prigovaranje”. Diese Villa Bertučević und die Loge vor ihr werden vom Dichter Petar Hektorović in seinem Hauptwerk erwähnt.

Sin Jerolima Bertučevića, Hortenzije Bertučević (oko 1516 – 1600.) bio je pjesnik (“Pjesma u čast Brna Knerutića”), kamerlengo, sudac. Hortenzije je jednom prilikom pronevjerio novac hvarske komune. Vjerojatno je to bilo “slabo djelo” zbog kojeg se u Brusju pričalo da se zavjetovao sagraditi crkvicu u uvali Osibova kod Milne na Braču i u uvali Lučišća kod Brusja na otoku Hvaru. Radi te pronevjere je bio prognan iz Hvara, a skoro sva imanja mu je zaplijenila država. Posjed Lučišća ženidbom je došao iz obitelji Bertučević u posjed hvarske plemićke obitelji Frane Jakša pok Nikole.

Der Sohn des Jerolim Bertučević, Hortenzije Bertučević (ca. 1516 – 1600) war ein Dichter („Lied zu Ehren von Brna Knerutića“), Kämmerer und Richter. Hortensius veruntreute jedoch das Geld der Kommune Hvar. Wahrscheinlich war diese „schlechte Tat“ der Anlass dafür zu versprechen eine Kirche in der Osibova-Bucht bei Milna auf der Insel Brač und in der Bucht Lučišće bei Brusje auf der Insel Hvar bauen zu lassen. Aufgrund dieser Unterschlagung wurde er aus Hvar ausgewiesen und fast sein gesamtes Eigentum wurde vom Staat beschlagnahmt. Der Besitz der Familie Bertučević in der Bucht Lučišće kam  nun an die Adelsfamilie Frane Jakša, genannt Nikole.

Pored ljetnikovca Bertučevića Frano Jakša sagradio je crkvicu sv. Josipa, 1633. godine, prema zavjetu oporuke Hortenzija Bertučevića iz 1631. godine. Oko 1820. god. obitelj Jakša je morala dati Lučišća hvarskom kaptolu radi dugova i nepokrivenih mjenica. Oko 1850. god. je uvalu od Kaptola. uzela u zakup obitelj Barbarić iz Brusja i obvezala se da će voditi brigu o crkvici.

Neben dem Sommersitz der Bertučević baute Frano Jakša im Jahr 1633 die Kirche zum hl. Josef, nach einem Gelübde des Diakons Hortensius Bertučević aus dem Jahr 1631. Um 1820 musste die Familie Jakša das Gut in der Bucht Lucišće wegen Schulden und unbezahlten Wechsel an das Hvarer Kaptol abgeben. Um 1850 wurde die Bucht von der Familie Barbarić aus Brusje erworben.

Težaci koji su obrađivali zemlju u Lučišćima bili su uvijek Brušani. Krajem XIX stoljeća uvalu su kupili od Barbarića obitelji Jeličić, Miličić i Zoranić, čiji nasljednici su i danas vlasnici pojedinih zemljišta i kuća u uvali. Kuće u uvali Lučišća služile su za prešanje grožđa i držanje vina.

Diejenigen, die in Lučišće auf dem Land arbeiteten, waren immer aus Brusje. Ende des 19. Jh. wurde die Bucht von der Familie Barbaric an die Familien Jeličić, Miličić und Zoranić verkauft, deren Erben noch Eigentümer einzelnen Grundstücke und Häuser in der Bucht sind. Die Häuser in der Bucht von Lučišće wurden zum Pressen und Keltern von Wein genutzt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Crkvicu Sv. Josipa / (kleine) Kirche des hl. Josef
Uvala Vela Grabovica – Kuća / Haus »Grivičić (Bertučević )«