BRUSJE – Trim »BR-TR-07«


Ime / Name
Trim »BR-TR-07«

Code: BR-TR-07                                    


Adresa / Adresse
Brusje, jugoistočno od mjesta / südöstlich des Ortes

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18182°   Longitude: E 16,49792°
Visina / Höhe: 340 m

Katastarska čestica / Grundstücke
7112/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
20.05.2014 11:42:23


Informacije

Trim se nalazi uz stazu, na kamenitom obronku jugoistočno od Brusja. Njegova leđa zaglavljena su u velikoj hrpi kamenja. Drugi stupanj je samo djelomično formiran. Niski ulaz vodi u kružni interijer. Trim je u dobrom stanju ali se više ne koristi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim liegt neben dem Weg, am felsigen Abhang, südöstlich des Ortes Brusje. Seine Rückseite steckt in einem großen Steinhaufen. Die zweite Stufe ist nur zum Teil ausgebildet. Durch en niedrigen Eingang gelangt man in den kreisrunden Innenraum. Der Trim ist gut erhalten, wird aber nicht mehr genutzt.

Ulaz /
Eingang

Dana 14.05.2019 trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: livada, pašnjak
Podloga: stjenovita
Povezan s: uređenom kamenom gomilom
Upotreba: malo se koristi
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 2
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: Z (290°)
Promjer trima (cm): 400
Visina trima (cm): 250
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 140, stepenica 2: 200
Debljina zida (cm): 85
Širina vrata (cm): 70
Visina vrata (cm): 85
Širina unutra (cm): 230
Visina unutra (cm): 180
Volumen iznutra (m3): 4,95
Nema niše

Južna strana s kamenom gomilom /
Südseite mit Steinhaufen

Am 14.05.2019 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Wiese, Weide
Untergrund: Fels
Verbunden mit: Steinhaufen geordnet
Nutzung: kaum genutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 2
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: W (290°)
Trimdurchmesser (cm): 400
Trimhöhe (cm): 250
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 140, Stufe 2: 200
Wandstärke (cm): 85
Türbreite (cm): 70
Türhöhe (cm): 85
Innenraumbreite (cm): 230
Innenraumhöhe (cm): 180
Raumvolumen (m3): 4,95
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links