OTOK ŠĆEDRO – Uvale »na sjevernoj strani otoka«


Ime / Name
Šćedro – Uvale »na sjevernoj strani otoka«

Code: OS-AU-10/38                                     

Uvala Mala Perna  /  Uvala Vela Perna  /  Uvala Tufera  /  Uvala Maslenica (zapad)  /  Uvala Maslenica (sredina)  /  Uvala Maslinica (istok)  /  Uvala Sotovi bok (Pod Zapjenicu)  /  Uvala Podjapljenica  /  Uvala Vela Rasohatica  /  Uvala Mala Rasohatica  /  Lovišće – Junjac  /  Veli Porat – Uvala Lovišće  /  Veli Porat – Uvala Karkavac (Porat Šćedro)  /  Veli Porat – Uvala Sidra  /  Veli Porat – Uvala Rake  /  Uvala Kotile  /  Uvala Mostir (Manastir, Moster)  /  Za Križ  /  Široki bok  /  Kećina  /  Uleni Bočić  /  Uvala Veli Stari stanci (Vele Store Stone)  /  Uvala Mali Stari stanci (Mole Store Stone)  /  Veli Smokov dolac  /  Moli Smokov dolac  /  Uvala Pribačica  /  Uvala Mola Pribačica  /  Pod Gubno  /  Uvala Nova Pošta


Uvala Mala Perna

Code: OS-AU-10

Lokacija / Position
Latitude: N 43,08973°   Longitude: E 16,66355°

gore / Seitenanfang


Uvala Vela Perna

Code: OS-AU-11

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09072°   Longitude: E 16,66828°

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Tufera

Code: OS-AU-12

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09232°   Longitude: E 16,67224°

Tufera je uvala na zapadnoj strani otoka Ščedro. Uvala je zaštićena od južnih i istočnih vjetrova. Zapadni vjetrovi izazivaju valove u zaljevu. Dno zaljeva je pjeskovito i djelomično prekriveno morskom travom. Sidro se dobro drži u pijesku. Dubine su između 2 i 15 m.

Tufera ist eine Bucht auf der Westseite der Insel Ščedro. Die Bucht ist vor Süd- und Ostwinden geschützt. Westwinde verursachen in der Bucht Wellen. Der Grund der Bucht ist sandig und teilweise mit Seegras bedeckt. Im Sand hält der Anker gut. Die Tiefen liegen zwischen 2 und 15 m.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Maslenica (zapad)

Code: OS-AU-13

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09552°   Longitude: E 16,67432°

Maslinica je uvala na sjeverozapadu otoka Ščedro. Ima tri kraka. Zaštićeno je od zapadnog i južnog vjetra na zapadu i istoka i juga na istoku. Dubina mora je između 2 i 15 m. Dno je pjeskovito i obraslo morskim algama. Pri sidrenju morate biti oprezni i paziti da se sidro doista stegne.

Maslinica ist eine Bucht im Nordwesten der Insel Ščedro. Es hat drei Arme. Im Westen ist es vor West- und Südwinden und im Osten vor Ost- und Südwinden geschützt. Die Meerestiefe liegt zwischen 2 und 15 m. Der Boden ist sandig und mit Seegras bewachsen. Man muss beim Ankern vorsichtig sein und sicherstellen, dass der Anker wirklich greift.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Maslenica (sredina)

Code: OS-AU-38

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09537°   Longitude: E 16,67708°

Maslinica je uvala na sjeverozapadu otoka Ščedro. Ima tri kraka. Zaštićeno je od zapadnog i južnog vjetra na zapadu i istoka i juga na istoku. Dubina mora je između 2 i 15 m. Dno je pjeskovito i obraslo morskim algama. Pri sidrenju morate biti oprezni i paziti da se sidro doista stegne.

Maslinica ist eine Bucht im Nordwesten der Insel Ščedro. Es hat drei Arme. Im Westen ist es vor West- und Südwinden und im Osten vor Ost- und Südwinden geschützt. Die Meerestiefe liegt zwischen 2 und 15 m. Der Boden ist sandig und mit Seegras bewachsen. Man muss beim Ankern vorsichtig sein und sicherstellen, dass der Anker wirklich greift.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Maslinica (istok)

Code: OS-AU-14

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09562°   Longitude: E 16,67951°

Maslinica je uvala na sjeverozapadu otoka Ščedro. Ima tri kraka. Zaštićeno je od zapadnog i južnog vjetra na zapadu i istoka i juga na istoku. Dubina mora je između 2 i 15 m. Dno je pjeskovito i obraslo morskim algama. Pri sidrenju morate biti oprezni i paziti da se sidro doista stegne.

Maslinica ist eine Bucht im Nordwesten der Insel Ščedro. Es hat drei Arme. Im Westen ist es vor West- und Südwinden und im Osten vor Ost- und Südwinden geschützt. Die Meerestiefe liegt zwischen 2 und 15 m. Der Boden ist sandig und mit Seegras bewachsen. Man muss beim Ankern vorsichtig sein und sicherstellen, dass der Anker wirklich greift.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Sotovi bok (Pod Zapjenicu)

Code: OS-AU-15

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09678°   Longitude: E 16,68335°

Sotovi Bok je uvala na sjeverozapadu otoka Ščedro. Dobro je zaštićen od južnih i istočnih vjetrova. Sidri se na dubinama između 2 i 8 m, dno je pjeskovito, a sidro se dobro drži.

Sotovi Bok ist eine Bucht im Nordwesten der Insel Ščedro. Sie ist gut vor Süd- und Ostwinden geschützt. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 8 m ankern, der Boden ist sandig und der Anker hält gut.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Podjapljenica

Code: OS-AU-16

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09784°   Longitude: E 16,68521°

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Vela Rasohatica

Code: OS-AU-17

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09703°   Longitude: E 16,69267°

Rasohatica je uvala na sjevernoj strani otoka Ščedro. Nudi dobru zaštitu od svih vjetrova osim sjevera. Uvala ima dvije grane. Dno oba je pjeskovito. Sidro dobro drži.

Rasohatica ist eine Bucht an der Nordseite der Insel Ščedro. Sie bietet guten Schutz vor allen Winden außer dem Norden. Die Bucht hat zwei Zweige. In beiden ist der Boden sandig. Der Anker hält gut.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Mala Rasohatica

Code: OS-AU-18

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09792°   Longitude: E 16,69614°

Rasohatica je uvala na sjevernoj strani otoka Ščedro. Nudi dobru zaštitu od svih vjetrova osim sjevera. Uvala ima dvije grane. Dno oba je pjeskovito. Sidro dobro drži.

Rasohatica ist eine Bucht an der Nordseite der Insel Ščedro. Sie bietet guten Schutz vor allen Winden außer dem Norden. Die Bucht hat zwei Zweige. In beiden ist der Boden sandig. Der Anker hält gut.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Lovišće – Junjac

Code: OS-AU-19

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09566°   Longitude: E 16,69779°

natrag na vrh / Seitenanfang


Veli Porat – Uvala Lovišće

Code: OS-AU-20

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09238°   Longitude: E 16,69942°

Lovišće je jugozapadna grana zaljeva Porat na sjevernoj strani otoka Šćedro. S izuzetkom sjevera, zaljev je dobro zaštićen od svih vjetrova. Čak ni Tramontana i Bora ne uzrokuju valove u ovom dijelu uvale, iako mogu jako puhati. U uvali se nalazi 5 plutača, koje su namijenjene gostima gostionice i besplatne su. U uvali se možete sidriti na dubinama između 2 i 7 m. Krajnji jugozapadni dio uvale je ravan. Ovdje su dubine između 0,5 i 1,5 m. Dno zaljeva je pjeskovito i dijelom prekriveno blatom i travom. Sidro se još uvijek dobro drži. U zaljevu je gostionica.

Lovišće ist der südwestliche Zweig der Bucht Porat auf der Nordseite der Insel Scedro. Die Bucht ist mit Ausnahme des Nordens gut vor allen Winden geschützt. Selbst Tramontana und Bora verursacht in diesem Teil der Bucht keine Wellen, obwohl sie stark blasen können. Es gibt 5 Bojen in der Bucht, die für die Gäste des Gasthauses bestimmt sind und kostenlos sind. In der Bucht kann man in Tiefen zwischen 2 und 7 m ankern. Der äußerste südwestliche Teil der Bucht ist flach. Die Tiefen liegen hier zwischen 0,5 und 1,5 m. Der Grund der Bucht ist sandig und teilweise mit Schlamm und Gras bedeckt. Der Anker hält noch gut. Es gibt ein Gasthaus in der Bucht.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Veli Porat – Uvala Karkavac (Porat Ščedro)

Code: OS-AU-21

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09029°   Longitude: E 16,69876°

Uvala je smještena na sjevernoj strani otoka Ščedro u istočnom dijelu uvale Lovišče. Uvala je dobro zaštićena osim sjevernih vjetrova. Tramontana i Bora uzrokuju visoke valove. U uvali se možete sidriti na dubinama između 2 i 10 m. Dno je pjeskovito i dijelom prekriveno blatom. Sidro dobro drži. Budući da je uvala mala, u ljetnoj sezoni brod mora biti vezan krmom na obali. Mnogo je pogodnih stijena za privez. S obje strane uvale postoje gostionice.

Der Bucht befindet sich auf der Nordseite der Insel Ščedro im östlichen Teil der Bucht von Lovišče. Die Bucht ist bis auf die Nordwinde gut geschützt. Tramontana und Bora verursachen hohe Wellen. In der Bucht kann man in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern. Der Boden ist sandig und teilweise mit Schlamm bedeckt. Der Anker hält gut. Da die Bucht klein ist, muss das Schiff in der Sommersaison mit dem Heck am Ufer festgemacht werden. Es gibt viele geeignete Felsen zum Festmachen. Es gibt Gasthäuser auf beiden Seiten der Bucht.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Veli Porat – Uvala Sidra

Code: OS-AU-22

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09022°   Longitude: E 16,70004°

natrag na vrh / Seitenanfang


Veli Porat – Uvala Rake

Code: OS-AU-23

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09276°   Longitude: E 16,70274°

S izuzetkom sjevera, zaljev je dobro zaštićen od svih vjetrova. Dno zaljeva je pjeskovito i sidro se dobro drži. Sidri se na dubinama između 2 i 10 m.

Die Bucht ist mit Ausnahme des Nordens gut vor allen Winden geschützt. Der Grund der Bucht ist sandig und der Anker hält gut. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Kotile

Code: OS-AU-24

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09333°   Longitude: E 16,70511°

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Mostir (Manastir, Moster)

Code: OS-AU-25

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09451°   Longitude: E 16,70805°

Sidrište Manastir (Mostir) nalazi se na sjevernoj strani otoka Ščedro. Nedaleko od zaljeva nalaze se ostaci dominikanskog samostana koji je nekadašnjoj uvali Duga Luka dao današnje ime Mosatir. Uvala je dobro zaštićena osim sjevernih vjetrova. U uvali su 4 plutače, ali možete se i sidriti na dubinama između 2 i 10 m. Tlo je pjeskovito, dijelom prekriveno blatom i travom. U zaljevu se nalazi bivši dominikanski samostan i gostionica.

Der Ankerplatz Manastir (Mostir) befindet sich auf der Nordseite der Insel Ščedro. Unweit der Bucht befinden sich die Überreste eines Dominikanerklosters, das der ehemaligen Bucht Duga Luka den heutigen Namen Monstir gab. Die Bucht ist bis auf die Nordwinde gut geschützt. Es gibt 4 Bojen in der Bucht, aber man kann auch in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern. Der Boden ist sandig, teilweise mit Schlamm und Gras bedeckt. In der Bucht gibt es ein ehemaliges Dominikanerkloster und ein Gasthaus.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Za Križ

Code: OS-AU-26

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09696°   Longitude: E 16,71045°

natrag na vrh / Seitenanfang


Široki bok

Code: OS-AU-27

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09655°   Longitude: E 16,71274°

natrag na vrh / Seitenanfang


Kećina

Code: OS-AU-28

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09655°   Longitude: E 16,71414°

natrag na vrh / Seitenanfang


Uleni Bočić

Code: OS-AU-29

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09612°   Longitude: E 16,71540°

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Veli Stari stanci (Vele Store Stone)

Code: OS-AU-30

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09482°   Longitude: E 16,71771°

Stari Stani je uvala na sjevernoj strani otoka Ščedro. Dobro je zaštićen od južnih vjetrova, ali nije pogodan za sidrenje u oluji, Tramontani i Bori, što izaziva visoke valove u zaljevu. Sidri se na dubinama između 2 i 10 m, dno je pjeskovito i obrastao morskom algom.

Stari Stani ist eine Bucht an der Nordseite der Insel Ščedro. Sie ist gut vor Südwinden geschützt, eignet sich jedoch nicht zum Ankern bei Sturm, Tramontana und Bora, die hohe Wellen in der Bucht verursachen. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern, der Boden ist sandig und mit Seegras bewachsen. .

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Mali Stari stanci (Mole Store Stone)

Code: OS-AU-31

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09504°   Longitude: E 16,71992°

natrag na vrh / Seitenanfang


Veli Smokov dolac

Code: OS-AU-32

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09461°   Longitude: E 16,72405°

Smokov Dolac je uvala na sjevernoj strani otoka Ščedro. Dobro je zaštićen od južnih vjetrova, ali nije pogodan za sidrenje u oluji, Tramontani i Bori, što izaziva visoke valove u zaljevu. Sidri se na dubinama između 2 i 10 m, dno je pjeskovito i obrastao morskom algom.

Smokov Dolac ist eine Bucht an der Nordseite der Insel Ščedro. Sie ist gut vor Südwinden geschützt, eignet sich jedoch nicht zum Ankern bei Sturm, Tramontana und Bora, die hohe Wellen in der Bucht verursachen. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern, der Boden ist sandig und mit Seegras bewachsen.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Moli Smokov dolac

Code: OS-AU-33

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09552°   Longitude: E 16,72614°

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Pribačica

Code: OS-AU-34

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09481°   Longitude: E 16,72839°

Pribečica je uvala na sjevernoj strani otoka Ščedro. Dobro je zaštićen od južnih vjetrova, ali nije pogodan za sidrenje u oluji, Tramontani i Bori, što izaziva visoke valove u zaljevu. Sidri se na dubinama između 2 i 10 m, dno je pjeskovito i obrastao morskom algom.

Pribečica ist eine Bucht an der Nordseite der Insel Ščedro. Sie ist gut vor Südwinden geschützt, eignet sich jedoch nicht zum Ankern bei Sturm, Tramontana und Bora, die hohe Wellen in der Bucht verursachen. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern, der Boden ist sandig und mit Seegras bewachsen.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Mola Pribačica

Code: OS-AU-35

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09438°   Longitude: E 16,72926°

natrag na vrh / Seitenanfang


Pod Gubno

Code: OS-AU-36

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09314°   Longitude: E 16,73490°

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Nova Pošta

Code: OS-AU-37

Lokacija / Position
Latitude: N 43,09297°   Longitude: E 16,73513°

Nova Pošta je uvala na sjeveroistoku otoka Ščedro. Loše je zaštićen od vjetrova. Sidri se na dubinama između 2 i 5 m, dno je pjeskovito, a sidro se dobro drži.

Nova Pošta ist eine Bucht im Nordosten der Insel Ščedro. Sie ist schlecht vor Winden geschützt. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 5 m ankern, der Boden ist sandig und der Anker hält gut.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links