PRAPATNA – Kuća »Angelini (Angjelinović)«


Ime / Name
Kuća / Haus »Angelini (Angjelinović)«

Code: PR-TG-02                                               


Adresa / Adresse
Vela Prapatna

Lokacija / Position
Latitude: N 43,15868°    Longitude: E 16,74900° 
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*474/1, *474/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
19.10.2019 13:00:56


Informacije

Tjekom 17. I 18. stolječa Anđelinovići sagradili cijeli niz manjih ladanjsko-gospodarski sklopova smještenih u uvalama njihovog veleposjeda. Najznačajniji je ljetnikovac u uvali Prapatna kod Jelse, te ljetnikovci u uvalama Črvnju, Smarskoj, Veloj Stinivi, te Maloj Stinivi za čiju gradnju su braća Ivan i Pavao Anđelinović 1793. godine dobili parcelu veličine 10 za 4 mletačka koraka.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Im 17. und 18. Jh. errichteten die Anđelinovići eine ganze Reihe kleiner ländlicher Wirtschaftseinheiten auf ihren Anwesen in den Buchten. Das bedeutendste Herrenhaus steht in der Bucht von Prapatna bei Jelsa und weitere Sommerhäuser in den Buchten von Črnja, Smarka, Velika Stiniva und Mali Stiniva, für deren Bau die Brüder Ivan und Pavao Anđelinović im Jahr 1793 ein Grundstück von 10 x 4 venezianische Koroka.

Uz more, a ispod ceste na prastarom putu je uvala Prapratna, s ladanjskom kućom Angelini iz XVIII st. sasvim seoskog izgleda, bez ikakvih gradskih elemenata.

Am Meer, unterhalb der Straße befindet sich die Bucht Prapratna mit dem Landhaus Angelini aus dem achtzehnten Jahrhundert. Es hat ländliches Aussehen, ohne urbane Elemente.

Danas kuću možete unajmiti kao odmor.

Heute kann man das Haus als Urlabsaufenthalt mieten.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Više o obitelji Angelin / Mehr über die Familie Angelini

BOGOMOLJE, Smrska – Kuća / Haus »Angelini (Angjelinović, danas / heute Visković)«
ZASTRAŽIŠĆE – Veliki sklop / Baukomplex »Angelini«

ZASTRAŽIŠĆE, Črvanj – Kuća / Haus »Angelini (Angjelinović, kasnije / später Duboković Nadalini)« 
ZASTRAŽIŠĆE, Vela Stiniva – Ljetnikovac / Sommerhaus »Angelini«
ZASTRAŽIŠĆE – Dvije kule u Zastražišću / zwei Türme in Zastražišće
ZASTRAŽIŠĆE – Grb / Wappen »Anđelinović-Angelini«
ZASTRAŽIŠĆE – Natpis / Inschrift »MDCXXIIII«