Selca kod Starog Grada


Odaberite kategoriju / Wählen Sie eine Kategorie aus           

Naselja / Siedlungen // Crkve / Kirchen // Kapele /Kapellen // Kapelice /Bildstöcke // Križevi / Kreuze // Natpisi / Inschriften // Ploče / Tafeln // Reljefi/ Reliefs // Skulpture / Skulpturen // Objekti / Objekte // Utvrde/ Festungen // Građevine / Gebäude //Bunar i točka vode / Brunnen und Wasserstellen //  Trimi / Trims // Povijesne znamenitosti / historische Sehenswürdigkeiten


Naselja / Siedlungen

Ruralna cjelina »Selca«
SA-AA-01 / Selca

Selca – Nazivi mjesta i područja
SA-AI-01 / Selca

natrag na vrh / Seitenanfang


Crkve / Kirchen

Župna crkva »Rođenje blaženje Djevice Marije (Mola Gospa)«
SA-CI-01 / Selca

Crkvica »na groblju«
SA-CK-01 / Selca, groblje

natrag na vrh / Seitenanfang


Kapele /Kapellen

Kapela »Sv. Roka«
SA-CP-02 / Selca

natrag na vrh / Seitenanfang


Kapelice /Bildstöcke

Kapelica »Sv. Antune«
SA-CS-01 / Selca

natrag na vrh / Seitenanfang


Križevi / Kreuze

Križ »Sa stepenicama«
SA-CZ-01 / Selca, na stari putu sjeverno od sela

Križ »Križ preko ulaza u groblje«
SA-CZ-02 / Selca, groblje

natrag na vrh / Seitenanfang


Natpisi/ Inschriften

Prazan /leer

natrag na vrh / Seitenanfang


Ploče / Tafeln

Prazan /leer

natrag na vrh / Seitenanfang


Reljefi / Reliefs

Prazan /leer

natrag na vrh / Seitenanfang


Spomenici, skulpture / Monumente, Skulpturen

Prazan /leer

natrag na vrh / Seitenanfang


Objekti / Objekte

Objekt »Stari put s kaldrmom«
SA-PU-01 / Selca, sjeverno od sela

Objekt »Biciklistička ruta [707] Purkin Kuk«
SA-PU-02 / Selca, Vidikovac, Sv. Nikola, Dol, Stari Grad, Selca

Objekt »Biciklistička ruta [709] Dubova«
SA-PU-03 / Moča (Selca), Malo Grablje, Milna, Zaraće, Dubovica, Moča (Selca)

Objekt »Groblje«
SA-OG-01 / Selca, cesta 6252 Selca – Brusje, groblje

natrag na vrh / Seitenanfang


Utvrde / Festungen

Prazan /leer

natrag na vrh / Seitenanfang


Građevine / Gebäude

Prazan /leer

natrag na vrh / Seitenanfang


Bunar i točka vode / Brunnen und Wasserstellen

Popis cisterni i bunara
Selca


Objekt »Gustirna – pjover (1)«
SA-OP-01 / Selca, na sjevernom kraju sela

Objekt »Gustirna – pjover (4)«
SA-OP-04 / Selca, na sjevernom kraju sela

Objekt »Stari pjover«
SA-OP-02 / Selca, na južnom kraju sela

Objekt »Gustirna uz trim SA-TR-21«
SA-OP-03 / Selca (kod Starog Grada) Remik, iznad puta na Sv. Nikola

Objekt »Gustirna (27) uz trim SA-TR-26«
SA-OP-27 / Selca, južno od glavna cesta DC-116

atrag na vrh / Seitenanfang


Trimi / Trims

Pregled trima / Übersicht Trims
SA-TR-00 / Selca


Trim »SA-TR-01«
SA-TR-01 / Selca,  cesta 6252 Stari Grad – Selca

Trim »SA-TR-26«
SA-TR-26 / Selca, ispod DC-116 do Hvara

Trim »SA-TR-08«
SA-TR-08 / Selca,  u blizini Napoleonska cesta

Trim »SA-TR-14«
SA-TR-14 / Selca,  iznad sela

Trim »SA-TR-06«
SA-TR-06 / Selca,  put od Selca do planin

Trim »SA-TR-09«
SA-TR-09 / Selca,  put Selca – Purkin Kuk

Trim »SA-TR-25«
SA-TR-25 / Selca,  put Selca – Purkin Kuk

Trim »SA-TR-24«
SA-TR-24 / Selca,  put Selca – Purkin Kuk

Trim »SA-TR-04«
SA-TR-04 / Selca,  pod Borovik

Trim »SA-TR-15«
SA-TR-15 / Selca, na putu Selca prema planine

Trim »SA-TR-16«
SA-TR-16 / Selca, na putu Selca prema planine

Trim »SA-TR-10«
SA-TR-10 / Selca,  iznad sela

Trim »SA-TR-07«
SA-TR-07 / Selca,  na putu Selca prema planine

Trim »SA-TR-11«
SA-TR-11 / Selca,  put Dubovj Dol – Sv. Nikola

Trim »SA-TR-02«
SA-TR-02 / Selca,  put Selca – Sv. Nikola

Trim »SA-TR-05«
SA-TR-05 / Selca,  put Selca – Sv. Nikola

Trim »SA-TR-17«
SA-TR-17 / Selca,  put Selca – Sv. Nikola

Trim »SA-TR-19«
SA-TR-19 / Selca,  put Selca – Sv. Nikola

Trim »SA-TR-20«
SA-TR-20 / Selca,  put Selca – Sv. Nikola

Trim »SA-TR-18«
SA-TR-18 / Selca,  put Selca – Sv. Nikola

Trim »SA-TR-03«
SA-TR-03 / Selca,  put Selca – Sv. Nikola

Trim »SA-TR-12«
SA-TR-12 / Selca,  put Selca – Sv. Nikola

Trim »SA-TR-22«
SA-TR-22 / Selca,  Remik

Trim »SA-TR-21«
SA-TR-21 / Selca,  Remik

Trim »SA-TR-23«
SA-TR-23 / Selca,  Remik

Trim »SA-TR-13«
SA-TR-13 / Selca,  put Selca – Sv. Nikola

natrag na vrh / Seitenanfang


Povijesne znamenitosti / historisches

Ostaci arhitekture rimsko doba »Dolčići«
SA-PO-01 / Selca, Dolčići

natrag na vrh / Seitenanfang